יער המגינים - 5.3.21 03/03/2021 23:28:50
Start list by classes (stage 1 - ליגה #1)

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1
 
D14A (2550m, 90m)
1.60132071600 טל-מסינג אריאלD14Aאסא תל אביבISR09:07:00
2.60567212266 מצפון גאיהD14Aלב השרון-מנשהISR09:40:00
3.67347101207 כהן ליביD14Aעמק חפרISR09:55:00
4.64592071626 חלבה תמרD14Aאסא תל אביבISR10:16:00
 
D14B (2120m, 70m)
1.69152022938 סטולר עדיD14Bאסא תל אביבISR09:32:00
2.6686230750 חייט נולהD14BגלילISR09:50:00
3.57152069556 כספי יעלD14BהשרוןISR10:34:00
 
D16A (5000m, 160m)
1.46462083335 רביד יעלD16Aאסא תל אביבISR09:32:00
 
D16B (2550m, 90m)
1.60122071315 טל-מסינג טיאןD16Bאסא תל אביבISR09:01:00
2.56782071137 שביב מעיןD16Bחבל מודיעיןISR10:01:00
3.66222071677 וקס-עמיר ענברD16Bאסא תל אביבISR10:07:00
 
D18A (5150m, 150m)
1.60392071363 שלו ניצןD18Aאסא תל אביבISR09:23:00
2.60502071523 טייטר יאנהD18Aאסא תל אביבISR09:27:00
3.48592071345 פלדמן מיהD18AיזרעאלISR09:39:00
4.48612071385 מנור אליהD18Aחבל מודיעיןISR09:41:00
5.63172071571 סט עומרD18AיזרעאלISR09:53:00
6.59468042904 שדמי גאיהD18AיזרעאלISR09:59:00
7.49491100403 ברבינג נעהD18Aטכניון כרמלISR10:09:00
8.47052083346 שכטר רותםD18Aחבל מודיעיןISR10:15:00
9.62142071550 אליאס מעיןD18Aאסא תל אביבISR10:19:00
10.55682071269 שביב עינבD18Aחבל מודיעיןISR10:27:00
 
D21A (6810m, 190m)
1.44992071354 גוטמן עדיD21Aחבל מודיעיןISR09:19:00
2.42602071198 מאירקוביץ מארינהD21Aאסא טכניון חיפהISR09:29:00
3.34047207793 יופה קטרינהD21AגלילISR09:36:00
4.52317200804 קלקשטיין ברD21AהשרוןISR09:37:00
5.33032071097 זריהן ברD21AגלילISR09:48:00
 
D21B (5150m, 150m)
1.40082071003 איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR09:05:00
2.40462071126 גוטמן נטעD21Bאסא ירושליםISR09:15:00
3.55932071304 שינדלר לידיD21Bטכניון כרמלISR09:21:00
4.44872071329 רגב יערהD21Bחבל מודיעיןISR10:01:00
5.36402071251 נוימן נעהD21Bאסא טכניון חיפהISR10:05:00
6.42462071078 אילן גאיהD21BיזרעאלISR10:07:00
 
D21C (3850m, 120m)
1.43962068640 מצגר מאיהD21Cאסא תל אביבISR09:02:00
2.6448211555 ליפוביץ מריהD21Cעמק חפרISR09:08:00
3.67542071623 לב-אל ניבהD21Cאסא תל אביבISR09:18:00
4.54262071184 שינדלר לילD21Cטכניון כרמלISR09:20:00
5.41961001706 סגל יעלD21Cאסא תל אביבISR09:22:00
6.54952071209 כליף נינהD21Cאסא טכניון חיפהISR09:26:00
7.4639504727 ורבין אסיהD21Cאסא תל אביבISR09:30:00
8.54112071055 יסעור גלD21CיזרעאלISR10:00:00
9.59592071537 ארצי נעהD21CיזרעאלISR10:04:00
10.59358166627 ריינהרץ לירוןD21CגלילISR10:10:00
 
D35 (5150m, 150m)
1.49662070447 שצרבנין טטיאנהD35גלילISR09:31:00
2.64292138264 גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR09:37:00
 
D40 (3850m, 120m)
1.56132071280 דה קוסטא ענברD40יזרעאלISR09:36:00
2.48181170283 הלחמי קרןD40חבל מודיעיןISR09:50:00
3.49202071215 קלמנוביץ מי-טלD40אסא תל אביבISR10:06:00
4.17822071054 רביד נעמיD40אסא תל אביבISR10:18:00
 
D45 (3850m, 120m)
1.59742071353 שינדלר ברגמן יהודיתD45טכניון כרמלISR09:06:00
2.28901111774 מאיר ענתD45לב השרון-מנשהISR09:48:00
3.64952141134 ויסמן עדיD45חבל מודיעיןISR09:54:00
4.60722071338 יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR10:22:00
5.55662071178 שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR10:30:00
 
D50 (3850m, 120m)
1.40072071058 איגנטוב אנהD50חבל מודיעיןISR09:00:00
2.51792071119 מסינג ענת סיפוריםD50אסא תל אביבISR09:12:00
3.51712071052יסעור ענברD50יזרעאלISR09:28:00
4.48422071056 נוסבוים שרוןD50השרוןISR09:34:00
5.59342071557 ריינהרץ אוריתD50גלילISR09:58:00
6.50952071092 שחר נוימן ענתD50לב השרון-מנשהISR10:02:00
7.65148499899 רוטשטיין חגיתD50אסא תל אביבISR10:14:00
8.61632071558 אשכנזי גניתD50יזרעאלISR10:26:00
 
D55 (3850m, 120m)
1.56022071318 סיאיילב טניהD55גלילISR09:32:00
2.58982088710 וייס חגיתD55חבל מודיעיןISR09:38:00
3.44102071182 ליפמן יעלD55השרוןISR09:44:00
4.48912071179 נתיב רותD55חבל מודיעיןISR10:12:00
5.38612071204 סטפנוב סבטלנהD55אסא טכניון חיפהISR10:28:00
6.6582071148 זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR10:32:00
 
D60 (3850m, 120m)
1.63802420707 נטיף צפיD60חבל מודיעיןISR09:10:00
2.37782071156 מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR09:14:00
3.41652071109 אלוש רותD60חבל מודיעיןISR09:16:00
4.45002071124 גוטמן אילנהD60חבל מודיעיןISR09:24:00
5.32792071090 הימן יונהD60השרוןISR09:40:00
6.59142071499 גבע בתשבעD60חבל מודיעיןISR09:42:00
7.33122071389 טייט אבהD60חבל מודיעיןISR09:46:00
8.24902071025 רביד דליהD60אסא תל אביבISR09:56:00
9.51992071296 שמואלי נוריתD60יזרעאלISR10:08:00
10.50272071021 רגב יעלD60חבל מודיעיןISR10:16:00
11.2742071083 משלי ליסהD60חבל מודיעיןISR10:20:00
12.37092071173 לוינקרון זהבהD60גלילISR10:24:00
 
D65 (2330m, 80m)
1.50061396153 לפושנר לובובD65גלילISR09:35:00
 
D70 (2330m, 80m)
1.39351009885 חנטקוב מריהD70השרוןISR10:10:00
2.1152071234 קוצר אנדרהD70לב השרון-מנשהISR10:20:00
 
D75 (2330m, 80m)
1.20072071133 דה קוסטה בק רוניD75יזרעאלISR09:40:00
 
H12 (2120m, 70m)
1.60662071241 גנצ'רסקי איתיH12חבל מודיעיןISR09:02:00
2.67387080328 דוד אביבH12עמק חפרISR09:34:00
3.61172071641 לדרר שלוH12לב השרון-מנשהISR09:36:00
4.67967090729 גייר דרורH12עמק חפרISR09:40:00
5.67602071619 אבנון איתןH12חבל מודיעיןISR09:48:00
 
H14A (2550m, 90m)
1.59132088705 שחורי אלוןH14Aחבל מודיעיןISR09:04:00
2.66117071214 רזניק ברקאיH14Aעמק חפרISR09:31:00
3.56758657546 קלקשטיין יובלH14AהשרוןISR09:34:00
4.66107120907 הלר-בכר יואבH14Aעמק חפרISR09:37:00
5.68072071662 שוב רונןH14Aטכניון כרמלISR09:38:00
6.67407070521 פלד אופירH14Aעמק חפרISR09:43:00
7.66697300547 צין עמיתH14Aעמק חפרISR09:49:00
8.63292071678 בר-גד יואבH14Aאסא תל אביבISR09:52:00
9.60737070724 יוגב שחרH14Aלב השרון-מנשהISR10:04:00
 
H14B (2120m, 70m)
1.67432071855 כרמל יואבH14Bחבל מודיעיןISR09:06:00
2.64402123187 מנחם יואב 2007H14Bחבל מודיעיןISR09:12:00
3.59378366660 ריינהרץ דרורH14BגלילISR09:42:00
4.64602132916 פלג יובלH14Bלב השרון-מנשהISR09:44:00
5.68132071603 צינדר אריאלH14BגלילISR09:46:00
 
H16A (5000m, 160m)
1.63611458625 אליאש אורH16Aלב השרון-מנשהISR09:00:00
2.66182071647 סלפק אדרH16Aחבל מודיעיןISR09:02:00
3.66762071635 נאוה עומרH16AיזרעאלISR09:06:00
4.60402071400 שורץ יהלH16AיזרעאלISR09:08:00
5.53357210091 נוסבוים עמריH16AהשרוןISR09:34:00
6.58091375078 ליאור עמיתH16Aחבל מודיעיןISR09:36:00
7.66032071633 שרון יותםH16Aלב השרון-מנשהISR10:02:00
8.63818071005 לוינסון יהונתןH16AגלילISR10:04:00
9.66857641020 אשל סהרH16Aעמק חפרISR10:08:00
10.68732071853 עמיר עפריH16Aאסא תל אביבISR10:10:00
11.63838302103 סונדק עמיתH16AגלילISR10:14:00
 
H16B (2550m, 90m)
1.67292071654 סלומון שקדH16BגלילISR09:46:00
2.58942071011 סרגה עידוH16Bחבל מודיעיןISR10:10:00
 
H18A (6810m, 190m)
1.53362071313 יבסייב אדרH18AיזרעאלISR09:01:00
2.59442800347 שלו יואבH18Aאסא תל אביבISR09:20:00
3.56882071307 מינסקי עדיH18AהשרוןISR09:35:00
4.57062071176 זורע טלH18Aאסא תל אביבISR09:45:00
5.61707050817 לוי מעייןH18Aטכניון כרמלISR09:46:00
6.57362068643 הולנדר חןH18Aאסא תל אביבISR09:47:00
7.59607209468 יוגב מעיןH18Aלב השרון-מנשהISR09:52:00
8.60992057489 אלפרט רועיH18Aטכניון כרמלISR10:01:00
9.60192071589 מצפון פלגH18Aלב השרון-מנשהISR10:07:00
10.47632083349 מאירוב עופרH18Aחבל מודיעיןISR10:12:00
 
H18B (5000m, 160m)
1.50782106443 לישנקו איליהH18BגלילISR09:04:00
2.49042071227 סרגה אורןH18Bחבל מודיעיןISR10:12:00
 
H21A (8230m, 210m)
1.46122071534 יערי עמוסH21Aאסא ירושליםISR09:03:00
2.45012071127 גוטמן רעיH21Aחבל מודיעיןISR09:15:00
3.48442071093 נוסבוים נדבH21AהשרוןISR09:21:00
4.35828151970 איזביצקי גלH21Aחבל מודיעיןISR09:27:00
5.50282071096 גילה איילH21AיזרעאלISR09:42:00
6.34752071857 אשל ליפמןH21AהשרוןISR09:45:00
7.40948181995 יסעור ניצןH21AיזרעאלISR09:54:00
8.50588032002 יסעור רתםH21AיזרעאלISR10:24:00
9.58997727717 זמיר סלעH21Aלב השרון-מנשהISR10:30:00
10.57778462001 יוגב רותםH21Aלב השרון-מנשהISR10:42:00
11.59978402345 עברי מתןH21AיזרעאלISR10:54:00
 
H21B (6810m, 190m)
1.40022071123 מאירקוביץ יבגניH21Bאסא טכניון חיפהISR09:03:00
2.37972071340 רגב שקדH21Bחבל מודיעיןISR09:05:00
3.48482071306 דבש אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR09:06:00
4.57162071582 וינשל יואבH21Bאסא תל אביבISR09:12:00
5.42472094909 יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR09:21:00
6.40001212597 רז-רוטשילד דניאלH21Bאסא ירושליםISR09:23:00
7.60587558837 קאופמן אסףH21Bאסא ירושליםISR09:25:00
8.48862071365 ויינר יגאלH21BיזרעאלISR09:26:00
9.34511090990 ברקן אוריH21BיזרעאלISR09:28:00
10.33942071542 שמלא יאירH21BגלילISR09:34:00
11.48432071085 נוסבוים איתםH21BהשרוןISR09:39:00
12.59642071540 ליזוגוב ויאצ'סלבH21Bעמק חפרISR09:42:00
13.57231202015 שפר שחרH21Bאסא תל אביבISR09:49:00
14.43462068535 לרמן שגיאH21Bחבל מודיעיןISR09:53:00
15.47752071066 סט כרמלH21BיזרעאלISR09:54:00
16.43772068536 שפירא אורןH21Bחבל מודיעיןISR09:55:00
17.42782071103 אברהם דקלH21BיזרעאלISR09:59:00
18.38232071392 נתנאל יובלH21Bחבל מודיעיןISR10:04:00
19.39929471203פניני תומרH21BיזרעאלISR10:05:00
20.33802071206 ענבר ליאורH21BגלילISR10:09:00
21.60742071584 רובין רזH21Bטכניון כרמלISR10:14:00
22.29597220184 גולדנר יקירH21Bעמק חפרISR10:16:00
23.35011105870 שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR10:18:00
24.37282071016ברקאי סתיוH21Bלב השרון-מנשהISR10:22:00
25.55112071166 כחל עמרH21BיזרעאלISR10:25:00
26.64962022937 אילגץ׳ גאורגיH21Bעמק חפרISR10:36:00
27.30841321322 ליפוביץ אלכסH21Bעמק חפרISR10:41:00
 
H21C (5150m, 150m)
1.53892071044צוקר מתןH21Cאסא תל אביבISR09:29:00
2.29662083338 מה-טוב יואבH21Cאסא ירושליםISR09:45:00
3.52327204750 קלקשטיין נדבH21CהשרוןISR10:03:00
4.54122071102 בן דור יואבH21Cחבל מודיעיןISR10:17:00
5.45462071390 אברהם רגבH21CיזרעאלISR10:31:00
6.67982088708 שפירא נעםH21Cחבל מודיעיןISR10:33:00
 
H35A (8230m, 210m)
1.20902071031 הרשמן שחרH35Aטכניון כרמלISR09:00:00
2.33098103006 סגל זףH35Aאסא תל אביבISR09:09:00
3.59662071282 קוזלוב אלכסנדרH35AגלילISR09:33:00
4.16512071051 רביד נועםH35Aאסא תל אביבISR09:39:00
5.57592071333 ארצי ירוןH35AיזרעאלISR09:48:00
6.17002107120 מלץ אביH35AהשרוןISR10:03:00
7.34487202491 מרצ'נקו אלכסייH35Aעמק חפרISR10:09:00
8.49382076484 אילוז דודH35Aחבל מודיעיןISR10:15:00
9.40938291968 יסעור נירH35AיזרעאלISR10:36:00
10.42392071155 חלבה אמירH35Aאסא תל אביבISR10:48:00
 
H35B (5150m, 150m)
1.46532071856 כהן דניH35Bאסא תל אביבISR09:00:00
2.15062145100לוי דניאלH35Bחבל מודיעיןISR09:03:00
3.28017212111 ברג יובלH35Bטכניון כרמלISR09:17:00
4.67852071854 יערי שאולH35Bאסא ירושליםISR09:19:00
5.49842138973 קרול ליאורH35Bאסא תל אביבISR09:33:00
6.33372071027 קליימן מיכאלH35BהשרוןISR10:25:00
7.52252071527 יעקבי יוניH35Bחבל מודיעיןISR10:35:00
 
H40 (6810m, 190m)
1.19252071004 כהן נמרודH40אסא תל אביבISR09:08:00
2.5492121786 ויינר תומרH40יזרעאלISR09:09:00
3.8222071070 לדרר חגיH40לב השרון-מנשהISR09:10:00
4.10072071135 הלחמי ליאורH40חבל מודיעיןISR09:13:00
5.6712071258 לדרר אוריH40לב השרון-מנשהISR09:14:00
6.6861501456 LTH Benetis VytenisH40לב השרון-מנשהISR09:16:00
7.49462071231 רק גיאH40אסא תל אביבISR09:17:00
8.11862071444 כנען שקדH40לב השרון-מנשהISR09:30:00
9.39642113350 זידנוב דניסH40השרוןISR09:31:00
10.5071070638 פלג עומרH40לב השרון-מנשהISR09:32:00
11.4330259959 בולוטני מיכאלH40גלילISR09:38:00
12.11331700999 צ'יזיק דןH40גלילISR09:41:00
13.9417010420 כנען דותןH40אסא תל אביבISR09:43:00
14.22068020377 פלדמן שלוH40יזרעאלISR09:44:00
15.40762071273 שחורי יורםH40עמק חפרISR09:50:00
16.67652071700 ניב נדבH40אסא תל אביבISR09:51:00
17.14132071254 מינסקי אביH40השרוןISR09:57:00
18.34179567890 אשכנזי אסףH40יזרעאלISR10:02:00
19.22192071076 כהן תומרH40טכניון כרמלISR10:03:00
20.12592071272 גריף דניאלH40השרוןISR10:06:00
21.30158010662 פרצ'ונוק דמיטריH40עמק חפרISR10:11:00
22.36477876747 רם שיH40טכניון כרמלISR10:28:00
23.59617207802 יוגב רביבH40לב השרון-מנשהISR10:32:00
24.9317770005 ברנס עינבH40חבל מודיעיןISR10:39:00
 
H45 (5150m, 150m)
1.34462083336 ארד שחר-3446H45ראשון לציוןISR09:01:00
2.31837889813 גפן זיוH45עמק חפרISR09:07:00
3.40062071046 איגנטוב אנדריH45חבל מודיעיןISR09:09:00
4.63692121003 טייטר ארתורH45אסא תל אביבISR09:11:00
5.67062071614 שורץ גילH45יזרעאלISR09:13:00
6.60642083332 יפה מורH45השרוןISR09:25:00
7.56212071342 יוחנן גיאH45יזרעאלISR09:35:00
8.63092121780 אליאס גילH45אסא תל אביבISR09:43:00
9.64582071604 בר-גד יזהרH45אסא תל אביבISR09:47:00
10.33761413612 גנדלמן איילH45השרוןISR09:49:00
11.63512071541 מיש שיH45אסא תל אביבISR09:51:00
12.64282132929 גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR09:55:00
13.48502071041 שפי יוחאיH45אסא תל אביבISR09:57:00
14.51167203759 קלקשטיין נירH45השרוןISR10:11:00
15.33492071583 רינת גילH45גלילISR10:13:00
16.63422071665 קליינמן יניבH45אסא תל אביבISR10:21:00
17.63212071535 יוגב סיוןH45עמק חפרISR10:23:00
18.56772071498 גוברדובסקי ולדיסלבH45השרוןISR10:29:00
 
H50A (5360m, 155m)
1.66582071613 סלפק אלוןH50Aחבל מודיעיןISR09:06:00
2.22402071065 נהרי צחרH50Aלב השרון-מנשהISR09:08:00
3.30548007163 כצמן אדיH50Aלב השרון-מנשהISR09:12:00
4.33632071565 מצפון גיוראH50Aלב השרון-מנשהISR09:26:00
5.24242071157 גרנט עופרH50Aלב השרון-מנשהISR09:32:00
6.51782071131 טל אביבH50Aאסא תל אביבISR09:42:00
7.19182071152 לויצקי פבלH50Aאסא תל אביבISR09:54:00
8.5222071381 ריינהרץ יניבH50AגלילISR09:56:00
9.51052071032 ויסמן שאולH50Aחבל מודיעיןISR10:02:00
10.13429201026 נוימן זיוH50Aלב השרון-מנשהISR10:06:00
11.12142071142 אלעד חגיH50Aאסא תל אביבISR10:10:00
12.31982071549 כהן שלומיH50AגלילISR10:16:00
13.64822071672 סגל עמוסH50AיזרעאלISR10:18:00
14.55651113709 שביב רןH50Aחבל מודיעיןISR10:32:00
15.31272801132 סרגה אליH50Aחבל מודיעיןISR10:42:00
16.30552071692 צוק אילןH50AיזרעאלISR10:44:00
17.11692071087 שכטר גילH50Aחבל מודיעיןISR10:46:00
 
H50B (4190m, 130m)
1.30892144836 גרינברג מיקיH50BגלילISR09:01:00
2.47792071171 לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR09:03:00
3.56252071658 צפורי אבנרH50Bלב השרון-מנשהISR09:15:00
4.62832071517 זיינפלד עופרH50Bחבל מודיעיןISR09:21:00
5.48202071158 טויג רוןH50Bחבל מודיעיןISR09:27:00
6.33882071233 פישמן סרחיוH50Bטכניון כרמלISR09:31:00
7.57912071319 שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR09:41:00
8.8832083331 כספי שיH50BהשרוןISR09:43:00
9.61212071546 בן-שלום דודH50Bחבל מודיעיןISR09:51:00
10.68832071652 סלומון שלומיH50BגלילISR10:03:00
11.61001370101 ליאור אילH50Bחבל מודיעיןISR10:15:00
12.41042071533 גולן עוזיH50Bלב השרון-מנשהISR10:19:00
13.47459090565 מאירוב זוריקH50Bחבל מודיעיןISR10:21:00
14.38622071203 סטפנוב ולריH50Bאסא טכניון חיפהISR10:25:00
15.67812071412דן סרוקהH50Bלב השרון-מנשהISR10:33:00
16.67572071640 ארז נחשוןH50Bראשון לציוןISR10:37:00
 
H55 (5360m, 155m)
1.17972071010ביאר אביחיH55יזרעאלISR09:00:00
2.42071221 שור מוטיH55לב השרון-מנשהISR09:02:00
3.50122071069 גילה זיוH55יזרעאלISR09:04:00
4.53492071271 שחורי איתיH55חבל מודיעיןISR09:10:00
5.37342071186 מאירי נעםH55חבל מודיעיןISR09:14:00
6.43942068639 מצגר קוביH55אסא תל אביבISR09:16:00
7.27971033316 גוטמן יהודהH55חבל מודיעיןISR09:18:00
8.20292071030 צ'רני הללH55השרוןISR09:20:00
9.31452071057 נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR09:22:00
10.37412071275 יעקבי אלישעH55השרוןISR09:24:00
11.29492071292 עמר איציקH55יזרעאלISR09:28:00
12.32617140399 שחר יוסיH55חבל מודיעיןISR09:30:00
13.48052071053 בוכבינדר מודיH55השרוןISR09:34:00
14.17518222222 צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR09:36:00
15.48412071047 נוסבוים יצחקH55השרוןISR09:38:00
16.34532071040 וולשטיין דןH55לב השרון-מנשהISR09:40:00
17.4717212589 ויינר עמיתH55חבל מודיעיןISR09:44:00
18.63262083337 שלו משהH55אסא תל אביבISR09:46:00
19.4402071094 סגל דוידיH55לב השרון-מנשהISR09:48:00
20.27842071503 מנור משהH55חבל מודיעיןISR09:50:00
21.49212071162 יבסייב אריהH55יזרעאלISR09:52:00
22.35442071634 גול אפקH55אסא תל אביבISR09:58:00
23.38072071690 יאיר מוטיH55גלילISR10:00:00
24.30392071036 הימן רפיH55השרוןISR10:04:00
25.17552071017 יודפת עופרH55חבל מודיעיןISR10:08:00
26.27309200287 עמיעז איתןH55חבל מודיעיןISR10:12:00
27.47972071045 מינצר צפרירH55יזרעאלISR10:14:00
28.26132021673 זלצמן אלכסנדרH55ראשון לציוןISR10:20:00
29.43782071164 מלמד דרורH55יזרעאלISR10:22:00
30.8202071037 רגב שמואלH55חבל מודיעיןISR10:24:00
31.50202071091 סט שיH55יזרעאלISR10:26:00
32.10848401084 אבנר עוזיH55גלילISR10:28:00
33.33792071205 ענבר אברהםH55גלילISR10:30:00
34.46592089807 איל חנןH55גלילISR10:34:00
35.39897203677 שמע נתיH55חבל מודיעיןISR10:36:00
36.852071236 נירן חןH55ראשון לציוןISR10:38:00
37.40102071118 שפר יהודהH55טכניון כרמלISR10:40:00
38.12122145080 פאר עמירH55חבל מודיעיןISR10:48:00
39.34037625446 יופה פבלH55גלילISR10:50:00
40.43722083341נסראלדין נגיבH55טכניון כרמלISR10:52:00
 
H60 (4190m, 130m)
1.3059590917 זזינסקי אנריקוH60לב השרון-מנשהISR09:07:00
2.33582071300 פלוט אשרH60גלילISR09:09:00
3.42432071014 ארד ארזH60יזרעאלISR09:11:00
4.42102071332 פנפיל אביH60חבל מודיעיןISR09:13:00
5.41202300229 פלוטקין רוןH60אסא תל אביבISR09:25:00
6.13702071050 בלגלי רןH60השרוןISR09:39:00
7.38452071086 בר יהודה יונתןH60לב השרון-מנשהISR09:49:00
8.38592071386 נתנאל אילH60חבל מודיעיןISR09:55:00
9.61962071576 יפה פיניH60חבל מודיעיןISR09:59:00
10.51452083345 מירב איתיH60חבל מודיעיןISR10:07:00
11.862071072 ברקאי עזראH60לב השרון-מנשהISR10:17:00
 
H65 (4190m, 130m)
1.9552071002 ונדל עמריH65חבל מודיעיןISR09:05:00
2.47082071242 אברהם יובלH65חבל מודיעיןISR09:17:00
3.40272071529 פארן דניH65ראשון לציוןISR09:23:00
4.28922071026 שמואלי אשרH65יזרעאלISR09:29:00
5.52242085133 פדוסין ולדימירH65אסא תל אביבISR09:33:00
6.21201251255 פרנקו אהרוןH65חבל מודיעיןISR09:35:00
7.10721221170 וידר יואבH65טכניון כרמלISR09:37:00
8.49612071290 פאר יוסיH65לב השרון-מנשהISR09:45:00
9.10952071028 רז שלמהH65ראשון לציוןISR10:05:00
10.2732071039 משלי יובלH65חבל מודיעיןISR10:11:00
11.44092071180 ליפמן רמיH65השרוןISR10:13:00
12.6052071064 בן-שטרית מאירH65יזרעאלISR10:23:00
13.212071112 אילן יעקבH65יזרעאלISR10:29:00
14.30782071465הס רענןH65חבל מודיעיןISR10:35:00
 
H70 (4190m, 130m)
1.22122071048לוין עודדH70עמק חפרISR09:00:00
2.2599230740 פרידמן אלכסH70אסא תל אביבISR09:19:00
3.19952083344 אשר שמואלH70גלילISR09:47:00
4.31309150545 ברג דודH70טכניון כרמלISR09:53:00
5.24892071644 רביד משהH70אסא תל אביבISR09:57:00
6.17592071088 קורנברג ישראלH70ראשון לציוןISR10:01:00
7.5142071250 גרין וורןH70השרוןISR10:09:00
8.31918461951 אביטל עפרH70גלילISR10:27:00
9.27172071291 אבוגני שמואלH70גלילISR10:31:00
 
H75 (2330m, 80m)
1.6032071005מינסקי מנחםH75השרוןISR09:00:00
2.26042071049 שפי שאולH75השרוןISR09:05:00
3.42741396190 גופשטיין סמיוןH75גלילISR09:45:00
4.5712071364 קוצר עמוסH75לב השרון-מנשהISR09:50:00
5.9472071262 שוויצר עוזיH75יזרעאלISR09:55:00
6.67327008880 קלקשטיין אריהH75השרוןISR10:00:00
7.72071248 דודלזק צביקהH75לב השרון-מנשהISR10:05:00
 
H90 (2330m, 80m)
1.1842083343 נצר מיכאלH90ראשון לציוןISR09:15:00
 
ילדות זינוק (2120m, 70m)
1.67691901855 פלג מעיןילדות זינוקלב השרון-מנשהISR09:10:00
2.58582071293 סגל נגהילדות זינוקאסא תל אביבISR10:02:00
3.62622420704 סגל יערהילדות זינוקאסא תל אביבISR10:06:00
 
ילדים זינוק (2120m, 70m)
1.61861272012 פלדמן שגיבילדים זינוקיזרעאלISR09:04:00
2.62272071666 שינדלר לירדןילדים זינוקטכניון כרמלISR09:08:00
3.67362071608 לדרר איתןילדים זינוקלב השרון-מנשהISR10:04:00
4.68942077851 ארד עודדילדים זינוקחבל מודיעיןISR10:08:00
5.68842071852 LTH Benetis Vakarisילדים זינוקלב השרון-מנשהISR10:10:00
6.63432071543 קליינמן נדבילדים זינוקאסא תל אביבISR10:12:00
7.56734624965 ורבין עידןילדים זינוקאסא תל אביבISR10:32:00
8.5555417272 צ'יזיק אלוןילדים זינוקגלילISR10:50:00
9.6929417276 צ'יזיק מתןילדים זינוקגלילISR10:52:00