תל צרעה 21/03/2019 14:30:52
Start list by classes (stage 1 - תל צרעה)

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1
 
D12 (1450m, 60m)
1.64592071626 חלבה תמרD12אסא תל אביבISR09:00:00
2.90102071535 יוגב איילתD12חיצוניISR09:18:00
3.63252128433 שלו תמרהD12אסא תל אביבISR09:20:00
4.60567212266 מצפון גאיהD12לב השרון-מנשהISR09:26:00
5.57152069556 כספי יעלD12השרוןISR09:52:00
 
D14 (2530m, 80m)
1.60842071580 כרמיאלי דניאלD14חבל מודיעיןISR09:15:00
2.46462083335 רביד יעלD14אסא תל אביבISR09:25:00
3.56782071137 שביב מעיןD14חבל מודיעיןISR09:49:00
4.62772071507 עגור-הלוי איילהD14חבל מודיעיןISR09:53:00
5.66772071724 כדורי מאיהD14אסא תל אביבISR10:17:00
 
D16A (3650m, 120m)
1.63172071571 סט עומרD16AיזרעאלISR09:02:00
2.60502071523 טייטר יאנהD16Aאסא תל אביבISR09:10:00
3.60392071363 שלו ניצןD16Aאסא תל אביבISR09:18:00
4.49491100403 ברבינג נעהD16Aטכניון כרמלISR09:36:00
5.62142071550 אליאס מעיןD16Aאסא תל אביבISR09:38:00
6.59468040429 שדמי גאיהD16AיזרעאלISR10:12:00
 
D16B (2530m, 80m)
1.55682071269 שביב עינבD16Bחבל מודיעיןISR09:29:00
2.48612071385 מנור אליהD16Bחבל מודיעיןISR09:59:00
3.66222071718 וקס עמירD16Bאסא תל אביבISR10:01:00
4.47052083346 שכטר רותםD16Bחבל מודיעיןISR10:03:00
 
D21A (4100m, 140m)
1.42602071198 מאירקוביץ מארינהD21Aאסא טכניון חיפהISR08:52:00
2.34047207793 יופה קטרינהD21AגלילISR09:41:00
3.52317200804 קלקשטיין ברD21AהשרוןISR09:45:00
4.32082071129 גרינברג אניהD21Aאסא תל אביבISR10:04:00
 
D21B (3700m, 120m)
1.40082071003 איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR08:49:00
2.51752071380 עבודי נועהD21Bחבל מודיעיןISR08:59:00
3.33032071097 זריהן ברD21BגלילISR09:07:00
4.40462071126 גוטמן נטעD21Bאסא ירושליםISR09:09:00
5.40092071009 איגנטוב אירהD21Bחבל מודיעיןISR09:19:00
6.90021452450 Chernenko AngelinaD21BחיצוניISR09:41:00
7.36402071251 נוימן נעהD21Bלב השרון-מנשהISR09:47:00
8.55932071304 שינדלר לידיD21Bטכניון כרמלISR10:09:00
9.42462071078 אילן גאיהD21BיזרעאלISR10:19:00
 
D21C (3350m, 100m)
1.54112071055 יסעור גלD21CיזרעאלISR08:43:00
2.54262071184 שינדלר לילD21Cטכניון כרמלISR09:17:00
3.4639504727 ורבין אסיהD21Cאסא תל אביבISR09:20:00
4.42422071564 נוימן דפנהD21Cלב השרון-מנשהISR09:32:00
5.56132071280 דה קוסטא ענברD21CיזרעאלISR09:33:00
6.48182071138 הלחמי קרןD21Cחבל מודיעיןISR09:39:00
7.49622071295 טויג גיליD21Cחבל מודיעיןISR10:00:00
8.4196417296 סגל יעלD21Cאסא תל אביבISR10:10:00
9.31732071226 שקד רונהD21Cאסא טכניון חיפהISR10:14:00
10.57192071651 גולן הדסD21Cלב השרון-מנשהISR10:20:00
11.51602071738 שחף יסמיןD21Cלב השרון-מנשהISR10:24:00
 
D35 (3700m, 120m)
1.64292138264 גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR09:13:00
2.49662070447 שצרבנין טטיאנהD35גלילISR10:37:00
 
D40 (3350m, 100m)
1.28901111774 מאיר ענתD40טכניון כרמלISR09:22:00
2.24912071013 רביד איריסD40אסא תל אביבISR09:44:00
3.17822071054 רביד נעמיD40אסא תל אביבISR09:48:00
4.49202071215 קלמנוביץ מי-טלD40אסא תל אביבISR09:54:00
5.24372006440 מייר-גור תמרD40לב השרון-מנשהISR10:12:00
 
D45 (3350m, 100m)
1.64952141134 ויסמן עדיD45חבל מודיעיןISR08:47:00
2.40072071058 איגנטוב אנהD45חבל מודיעיןISR08:49:00
3.59342071557 ריינהרץ אוריתD45גלילISR08:56:00
4.30712045676 בן הרים טלD45עמק חפרISR08:58:00
5.51712071052 יסעור ענברD45יזרעאלISR09:21:00
6.60722071338 יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR09:26:00
7.64022071616 עגור-הלוי חגיתD45חבל מודיעיןISR09:29:00
8.59872071222 סטרלינג אולגהD45גלילISR09:30:00
9.50617981111 סמרין זאנהD45גלילISR09:52:00
10.52302083354 קלקשטיין גליתD45השרוןISR09:58:00
11.55662071178 שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR09:59:00
 
D50 (3350m, 100m)
1.56022071318 סיאיילב טניהD50גלילISR09:00:00
2.48422071056 נוסבוים שרוןD50השרוןISR09:34:00
3.58982088710 וייס חגיתD50חבל מודיעיןISR09:36:00
4.50952071092 שחר ענתD50לב השרון-מנשהISR09:40:00
5.61632071558 אשכנזי גניתD50יזרעאלISR10:08:00
 
D55 (3350m, 100m)
1.50662071219 רן רותD55גלילISR08:52:00
2.51992071296 שמואלי נוריתD55יזרעאלISR08:54:00
3.6582071148 זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR09:18:00
4.41652071109 אלוש רותD55חבל מודיעיןISR09:25:00
5.50272071021 רגב יעלD55חבל מודיעיןISR09:38:00
6.32792071090 הימן יונהD55השרוןISR09:46:00
7.44102071182 ליפמן יעלD55השרוןISR09:50:00
8.48912071179 נתיב רותD55חבל מודיעיןISR10:18:00
9.38612071204 סטפנוב סבטלנהD55אסא טכניון חיפהISR10:22:00
 
D60 (3350m, 100m)
1.45002071124 גוטמן אילנהD60חבל מודיעיןISR09:02:00
2.24902071025 רביד דליהD60אסא תל אביבISR09:16:00
3.63802071730 נטיף צפיD60חבל מודיעיןISR09:23:00
4.39392071189 הלר הדרD60חבל מודיעיןISR09:27:00
5.59142071587 גבע בתשבעD60חבל מודיעיןISR09:42:00
6.33122071389 טייט אבהD60חבל מודיעיןISR09:56:00
7.37782071156 מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR10:02:00
8.2742071083 משלי ליסהD60חבל מודיעיןISR10:04:00
9.50061396153 לפושנר לובובD60גלילISR10:06:00
10.37092071173 לוינקרון זהבהD60גלילISR10:16:00
 
D70 (2080m, 0m)
1.20072071133 דה קוסטה בק רוניD70יזרעאלISR09:24:00
2.39351009885 חנטקוב מריהD70השרוןISR09:30:00
3.1152071234 קוצר אנדרהD70לב השרון-מנשהISR09:52:00
 
H12 (1450m, 60m)
1.62562071326 טייטר מקסיםH12אסא תל אביבISR09:04:00
2.64602132916 פלג יובלH12לב השרון-מנשהISR09:06:00
3.66102111099 הלר-בכר יואבH12עמק חפרISR09:22:00
4.66472071713 גלזר אוהדH12אסא תל אביבISR09:30:00
5.64332071705 בר דןH12חבל מודיעיןISR09:40:00
6.60732121095 יוגב שחרH12לב השרון-מנשהISR09:54:00
7.64492006439 גור ליאורH12לב השרון-מנשהISR10:28:00
 
H14 (2530m, 80m)
1.59132088705 שחורי אלוןH14חבל מודיעיןISR09:09:00
2.60402071400 שורץ יהלH14יזרעאלISR09:13:00
3.64082071661 יוגב אוהדH14עמק חפרISR09:17:00
4.56758657546 קלקשטיין יובלH14השרוןISR09:23:00
5.63611458625 אליאש אורH14לב השרון-מנשהISR09:31:00
6.61562071526 הראל איתמרH14חבל מודיעיןISR09:33:00
7.58091375078 ליאור עמיתH14חבל מודיעיןISR09:37:00
8.63632071716 דרור עזH14טכניון כרמלISR09:43:00
9.64902071709 גוטמן אסףH14חבל מודיעיןISR09:45:00
10.53357210091 נוסבוים עמריH14השרוןISR09:47:00
11.63838302103 סונדק עמיתH14גלילISR09:51:00
12.63818071005 לוינסון יהונתןH14גלילISR09:57:00
13.66032071633 שרון יותםH14לב השרון-מנשהISR10:09:00
14.62792071146 שפר שיH14אסא תל אביבISR10:11:00
15.63962128391 האופטמן עמיתH14גלילISR10:13:00
16.62732071256 כוכבא תומרH14חבל מודיעיןISR10:15:00
17.58942071011 סרגה עידוH14חבל מודיעיןISR10:19:00
18.50002071368 נהרי ראםH14לב השרון-מנשהISR10:21:00
 
H16A (3650m, 120m)
1.47632083349 מאירוב עופרH16Aחבל מודיעיןISR09:22:00
2.62587823781 אשד טלH16Aטכניון כרמלISR09:24:00
3.43212071012 רביד יואבH16Aאסא תל אביבISR09:26:00
4.61787633876 טייכמן צוףH16Aטכניון כרמלISR09:28:00
5.60182071577 מצפון אמירH16Aלב השרון-מנשהISR09:30:00
6.62817160701 בברסקי טוםH16Aטכניון כרמלISR09:32:00
7.59442800347 שלו יואבH16Aאסא תל אביבISR09:34:00
8.60992057489 אלפרט רועיH16Aטכניון כרמלISR09:40:00
9.61707050817 לוי מעייןH16Aטכניון כרמלISR09:48:00
10.56882071307 מינסקי עדיH16AהשרוןISR09:50:00
11.62602071573 יוגב מתןH16Aעמק חפרISR09:52:00
12.57062071176 זורע טלH16Aאסא תל אביבISR09:54:00
13.62172071595 ברן עידוH16Aלב השרון-מנשהISR09:56:00
14.52327204750 קלקשטיין נדבH16AהשרוןISR09:58:00
15.60192071589 מצפון פלגH16Aלב השרון-מנשהISR10:00:00
16.64009840122 מטבייב לאוןH16Aעמק חפרISR10:06:00
17.62659201827 דרור הרנירH16Aטכניון כרמלISR10:10:00
18.59607209468 יוגב מעיןH16Aלב השרון-מנשהISR10:14:00
19.60762800358 זיגמונד רועיH16Aטכניון כרמלISR10:16:00
20.53362071313 יבסייב אדרH16AיזרעאלISR10:20:00
21.63902801368 גור אופירH16Aלב השרון-מנשהISR10:26:00
22.59768628599 רוזה יםH16Aאסא תל אביבISR10:30:00
 
H16B (2530m, 80m)
1.66652071707 ברנד תומרH16Bחבל מודיעיןISR09:11:00
2.65362071725 כרמלי שגבH16Bאסא תל אביבISR09:19:00
3.59152071145 שמעיה יערH16Bחבל מודיעיןISR09:21:00
4.64542071717 הרשמן אלעדH16Bטכניון כרמלISR09:27:00
5.50782106443 לישנקו איליהH16BגלילISR10:05:00
6.49042071227 סרגה אורןH16Bחבל מודיעיןISR10:07:00
 
H18A (4100m, 140m)
1.57162071582 וינשל יואבH18Aאסא תל אביבISR08:44:00
2.60782071218 ישראלי עומרH18Aאסא תל אביבISR08:58:00
3.53481412539 שחורי דניאלH18Aחבל מודיעיןISR09:01:00
4.58887203876 אפרת אלוןH18Aלב השרון-מנשהISR09:06:00
5.59047110901 אוזן דרורH18Aעמק חפרISR09:13:00
6.57052066903 זורע אלוןH18Aאסא תל אביבISR09:17:00
7.58997727717 זמיר סלעH18Aלב השרון-מנשהISR09:25:00
8.60022071714 דנק שחרH18AיזרעאלISR09:29:00
9.58711582105 מינדל-הוכמן ברקH18AגלילISR09:32:00
10.59277497749 שוח עומרH18Aעמק חפרISR09:37:00
11.57229101010 שדמי יםH18AיזרעאלISR09:40:00
12.48442071093 נוסבוים נדבH18AהשרוןISR09:43:00
13.60048402345 חורש גלH18AיזרעאלISR09:49:00
14.60742071584 רובין רזH18Aטכניון כרמלISR09:50:00
15.57018645926 קצפ רויH18Aאסא תל אביבISR09:52:00
16.57362068643 הולנדר חןH18Aאסא תל אביבISR09:55:00
17.58857130402 ירדן גלעדH18Aעמק חפרISR09:57:00
18.51742071314 קמרון אמירH18AיזרעאלISR09:59:00
19.57777207802 יוגב רותםH18Aלב השרון-מנשהISR10:05:00
20.57232078590 שפר שחרH18Aאסא תל אביבISR10:09:00
21.50588032002 יסעור רתםH18AיזרעאלISR10:27:00
 
H18B (3650m, 120m)
1.64672071708 ברעם גיאH18BיזרעאלISR09:42:00
 
H21A (4590m, 150m)
1.90042071702 אברמוביץ איציקH21AחיצוניISR08:52:00
2.45012071127 גוטמן רעיH21Aחבל מודיעיןISR08:55:00
3.35362071723 יופיטר רותםH21AיזרעאלISR09:01:00
4.50282071096 גילה איילH21AיזרעאלISR09:13:00
5.64692071367 קפל גילH21Aאסא טכניון חיפהISR09:19:00
6.35602071239 יעקבי ארםH21AהשרוןISR09:22:00
7.44932071095 גנוסר נדבH21Aחבל מודיעיןISR09:34:00
8.42147200994 כהנא אלוןH21AהשרוןISR09:37:00
9.64632141162 סבאגי עידןH21Aעמק חפרISR09:43:00
10.28392071312 בן יוסף דולבH21AיזרעאלISR09:46:00
11.58022071513 אלפסי יונתןH21Aאסא ירושליםISR09:49:00
12.90032071701 Glebov SergeyH21AחיצוניISR09:52:00
13.37282071016 ברקאי סתיוH21Aלב השרון-מנשהISR09:55:00
14.43502071663 גולן סתיוH21Aלב השרון-מנשהISR10:01:00
15.64852071237 שגיא ניב2H21Aאסא ירושליםISR10:04:00
16.40948181995 יסעור ניצןH21AיזרעאלISR10:07:00
17.41382132917 חמרה רפאלH21Aעמק חפרISR10:13:00
18.30589200280 מנור איתיH21Aחבל מודיעיןISR10:16:00
19.34752077832 ליפמן אשלH21AהשרוןISR10:19:00
20.31288213128 אבנר אסףH21AגלילISR10:22:00
21.29272071024 הימן אילH21AהשרוןISR10:25:00
22.64967555551 אילגץ׳ גאורגיH21Aעמק חפרISR10:28:00
 
H21B (4100m, 140m)
1.31392071285 בן שטרית נדבH21BיזרעאלISR08:46:00
2.51432071111 אריאל אביעדH21Bחבל מודיעיןISR08:50:00
3.57902447900 מנור נועםH21Bאסא תל אביבISR08:51:00
4.60587558837 קאופמן אסףH21Bאסא ירושליםISR08:54:00
5.27032071023 גפן גושH21Bטכניון כרמלISR08:56:00
6.46122071534 יערי עמוסH21Bאסא ירושליםISR09:08:00
7.90011459079 Belyev IgorH21BחיצוניISR09:12:00
8.48482071306 דבש אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR09:18:00
9.49842138973 קרול ליאורH21Bאסא תל אביבISR09:19:00
10.59662071282 קוזלוב אלכסנדרH21BגלילISR09:20:00
11.40022071123 מאירקוביץ יבגניH21Bטכניון כרמלISR09:23:00
12.40582071160 יאיר אורH21Bאסא טכניון חיפהISR09:28:00
13.44922071033 גנוסר יובלH21Bחבל מודיעיןISR09:33:00
14.59642071540 ליזוגוב ויאצ'סלבH21Bעמק חפרISR09:35:00
15.48432071085 נוסבוים איתםH21BהשרוןISR09:38:00
16.24922071029 רביד דניH21Bאסא תל אביבISR09:39:00
17.54162071261 אלקחר עידןH21BיזרעאלISR09:42:00
18.61922071575 אור זהרH21Bאסא טכניון חיפהISR09:46:00
19.44022071144 שמואלי חןH21BיזרעאלISR09:47:00
20.50732076487 בן שעיה נירH21Bאסא טכניון חיפהISR09:54:00
21.51682071309 אלינסון כרמיH21Bאסא תל אביבISR10:01:00
22.34487202491 מרצ'נקו אלכסייH21Bעמק חפרISR10:03:00
23.49812071082 לנס עידןH21BיזרעאלISR10:11:00
24.35011105870 שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR10:13:00
25.40001212597 רז-רוטשילד דניאלH21Bאסא ירושליםISR10:15:00
26.42472094909 יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR10:17:00
27.5789895409 סירוטוב יבגניH21Bעמק חפרISR10:19:00
28.37972071340 רגב שקדH21Bחבל מודיעיןISR10:21:00
29.35912071277 גרנט רועיH21Bלב השרון-מנשהISR10:25:00
 
H21C (3650m, 120m)
1.54122071102 בן דור יואבH21Cאסא ירושליםISR08:42:00
2.29662083338 מה-טוב יואבH21Cאסא ירושליםISR08:46:00
3.62692071525 בן-דוד עופרH21Cחבל מודיעיןISR08:50:00
4.37342071186 מאירי נעםH21Cחבל מודיעיןISR08:54:00
5.90052088298 אליס תומרH21CחיצוניISR08:58:00
6.30932071726 לוין חןH21CהשרוןISR09:06:00
7.64892071711 גוטמן רותםH21Cחבל מודיעיןISR09:16:00
8.45462071390 אברהם רגבH21CיזרעאלISR09:20:00
9.43462068535 לרמן שגיאH21Cחבל מודיעיןISR09:44:00
10.42782071103 אברהם דקלH21CיזרעאלISR09:46:00
11.29597220184 גולדנר יקירH21Cעמק חפרISR10:02:00
12.56912069558 בביוף אלעדH21Cאסא ירושליםISR10:04:00
13.43772068536 שפירא אורןH21Cאסא טכניון חיפהISR10:08:00
14.56642071263 לום דולבH21Cלב השרון-מנשהISR10:18:00
15.58052083348 סירוטה עדוH21Cאסא ירושליםISR10:22:00
16.44742071703 אגוזי שוהםH21CיזרעאלISR10:24:00
17.29882071720 זילברשטיין נבותH21CיזרעאלISR10:28:00
 
H35A (4590m, 150m)
1.21462071375 חדד עמיתH35Aלב השרון-מנשהISR08:40:00
2.51102071569 צורף חנוךH35Aחבל מודיעיןISR08:43:00
3.8222071070 לדרר חגיH35Aלב השרון-מנשהISR08:46:00
4.49462071231 רק גיאH35Aאסא תל אביבISR08:49:00
5.33092071293 סגל זףH35Aאסא תל אביבISR08:58:00
6.42392071155 חלבה אמירH35Aאסא תל אביבISR09:04:00
7.90072071077 ברית עדוH35AחיצוניISR09:07:00
8.6812071530 גמינדר תומרH35Aאסא תל אביבISR09:10:00
9.51702071478 שרון דניאלH35Aראשון לציוןISR09:16:00
10.12592071272 גריף דניאלH35AהשרוןISR09:25:00
11.56012071151 לבד אנטוןH35Aאסא תל אביבISR09:28:00
12.17002107120 מלץ אביH35AהשרוןISR09:31:00
13.16512071051 רביד נועםH35Aאסא תל אביבISR09:40:00
14.40938291968 יסעור נירH35AיזרעאלISR09:58:00
15.20902071031 הרשמן שחרH35Aטכניון כרמלISR10:10:00
 
H35B (3700m, 120m)
1.2801422511 ברג יובלH35Bטכניון כרמלISR08:43:00
2.58292071336 פרנטה מאורH35Bחבל מודיעיןISR09:27:00
3.33372071027 קליימן מיכאלH35BהשרוןISR09:31:00
4.5071428934 פלג עומרH35Bלב השרון-מנשהISR09:43:00
5.10072071135 הלחמי ליאורH35Bחבל מודיעיןISR09:49:00
6.50802071038 שטיין יואבH35Bראשון לציוןISR09:59:00
7.50172071740 אורון אודיH35Bחבל מודיעיןISR10:01:00
8.56772071498 גוברדובסקי ולדיסלבH35BהשרוןISR10:17:00
9.51592071655 שחף אסףH35Bלב השרון-מנשהISR10:31:00
 
H40 (4100m, 140m)
1.40762071273 שחורי יורםH40עמק חפרISR08:40:00
2.3853417294 שחר ליעדH40לב השרון-מנשהISR08:42:00
3.24242071157 גרנט עופרH40לב השרון-מנשהISR08:48:00
4.37812071165 יונה גלH40יזרעאלISR08:57:00
5.4330254962 בולוטני מיכאלH40גלילISR09:00:00
6.22068020377 פלדמן שלוH40יזרעאלISR09:02:00
7.5492121786 ויינר תומרH40יזרעאלISR09:04:00
8.43722083341 נסראלדין נגיבH40טכניון כרמלISR09:10:00
9.30392071036 הימן רפיH40השרוןISR09:15:00
10.30157010662 פרצ'ונוק דמיטריH40עמק חפרISR09:22:00
11.42117201222 כהנא איתןH40השרוןISR09:24:00
12.14132071254 מינסקי אביH40השרוןISR09:27:00
13.19252071004 כהן נמרודH40אסא תל אביבISR09:31:00
14.48502071041 שפי יוחאיH40אסא תל אביבISR09:36:00
15.39642113350 זידנוב דניסH40השרוןISR09:53:00
16.34179567890 אשכנזי אסףH40יזרעאלISR10:07:00
17.22192071076 כהן תומרH40טכניון כרמלISR10:10:00
18.6739200281 ורבין עודדH40אסא תל אביבISR10:23:00
 
H45 (3910m, 120m)
1.40062071046 איגנטוב אנדריH45חבל מודיעיןISR08:47:00
2.60642083332 יפה מורH45השרוןISR08:51:00
3.22402071065 נהרי צחרH45לב השרון-מנשהISR08:53:00
4.30332127403 הלר גיאH45חבל מודיעיןISR08:57:00
5.5222071381 ריינהרץ יניבH45גלילISR08:59:00
6.38767203875 אפרת ירוןH45לב השרון-מנשהISR09:01:00
7.63692121003 טייטר ארתורH45אסא תל אביבISR09:03:00
8.64262132918 כפרי נירH45לב השרון-מנשהISR09:05:00
9.31032071245 רם יוחאיH45יזרעאלISR09:07:00
10.63512071541 מיש שיH45אסא תל אביבISR09:11:00
11.64282132929 גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR09:17:00
12.49832071117 דבש רןH45יזרעאלISR09:21:00
13.55651417126 שביב רןH45חבל מודיעיןISR09:23:00
14.33761413612 גנדלמן איילH45השרוןISR09:29:00
15.30542071310 כצמן אדיH45לב השרון-מנשהISR09:31:00
16.19182071152 לויצקי פבלH45אסא תל אביבISR09:33:00
17.46542071632 קמר רותםH45לב השרון-מנשהISR09:35:00
18.31272801132 סרגה אליH45חבל מודיעיןISR09:37:00
19.33632071565 מצפון גיוראH45לב השרון-מנשהISR09:39:00
20.63092121780 אליאס גילH45אסא תל אביבISR09:41:00
21.64312071706 בר רונןH45חבל מודיעיןISR09:43:00
22.51167203759 קלקשטיין נירH45השרוןISR09:45:00
23.33492071583 רינת גילH45גלילISR09:51:00
24.90062071121 בר קוסטיהH45חיצוניISR10:03:00
25.59612071346 יוגב רביבH45לב השרון-מנשהISR10:07:00
26.31372801369 גור אלעזרH45לב השרון-מנשהISR10:27:00
 
H50A (3910m, 120m)
1.48412071047 נוסבוים יצחקH50AהשרוןISR08:55:00
2.9317770005 ברנס עינבH50Aחבל מודיעיןISR09:19:00
3.54582068641 הולנדר גדעוןH50Aאסא תל אביבISR09:25:00
4.51052071032 ויסמן שאולH50Aחבל מודיעיןISR09:27:00
5.11692071087 שכטר גילH50Aחבל מודיעיןISR09:53:00
6.43782071164 מלמד דרורH50AיזרעאלISR09:55:00
7.33752071194 מנדל רועיH50Aחבל מודיעיןISR09:57:00
8.41042071533 גולן עוזיH50Aלב השרון-מנשהISR09:59:00
9.32092071130 גרינברג גילH50Aאסא תל אביבISR10:01:00
10.39897203677 שמע נתיH50Aחבל מודיעיןISR10:05:00
11.30552071692 צוק אילןH50AיזרעאלISR10:09:00
12.31982071549 כהן שלומיH50AגלילISR10:11:00
13.23032071317 גלילי גיאH50Aאסא תל אביבISR10:13:00
 
H50B (3320m, 100m)
1.47792071171 לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR08:43:00
2.66742071727 ליואי אביאלH50Bאסא תל אביבISR08:46:00
3.50202071091 סט שיH50BיזרעאלISR08:48:00
4.90132071731 פויכטונגר רעיH50BחיצוניISR08:49:00
5.3059590917 זזינסקי אנריקוH50Bלב השרון-מנשהISR08:50:00
6.48202071158 טויג רוןH50Bחבל מודיעיןISR08:58:00
7.56252071658 צפורי אבנרH50Bלב השרון-מנשהISR08:59:00
8.61212071546 בן-שלום דודH50Bחבל מודיעיןISR09:02:00
9.42102071332 פנפיל אביH50Bחבל מודיעיןISR09:06:00
10.62832071517 זיינפלד עופרH50Bחבל מודיעיןISR09:10:00
11.38452071086 בר יהודה יונתןH50Bלב השרון-מנשהISR09:11:00
12.56212071342 יוחנן גיאH50BיזרעאלISR09:15:00
13.59712071547 ברקוביץ עמירןH50Bטכניון כרמלISR09:22:00
14.1462071252 ארידור יריבH50Bטכניון כרמלISR09:24:00
15.57912071319 שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR09:29:00
16.44392071195 רבד איתיH50Bאסא תל אביבISR09:34:00
17.14652071190 מורג בועזH50Bעמק חפרISR09:35:00
18.47459090565 מאירוב זוריקH50Bחבל מודיעיןISR09:40:00
19.62182071680 ברן חמיH50Bלב השרון-מנשהISR09:47:00
20.64822071672 סגל עמוסH50BיזרעאלISR09:49:00
21.55492071067 חובב שימיH50Bחבל מודיעיןISR09:51:00
22.8832083331 כספי שיH50BהשרוןISR09:54:00
23.32618140363 שחר יוסיH50Bחבל מודיעיןISR09:57:00
24.38622071203 סטפנוב ולריH50Bאסא טכניון חיפהISR10:00:00
25.33882071233 פישמן סרחיוH50Bטכניון כרמלISR10:20:00
 
H55 (3700m, 120m)
1.31452071057 נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR08:41:00
2.42071221 שור מוטיH55לב השרון-מנשהISR08:45:00
3.13702071050 בלגלי רןH55השרוןISR08:47:00
4.20292071030 צ'רני הללH55השרוןISR08:51:00
5.17772071253 כפרי גדעוןH55ראשון לציוןISR08:53:00
6.14462071187 אש נחמןH55השרוןISR08:55:00
7.53492071271 שחורי איתיH55חבל מודיעיןISR08:57:00
8.42672071240 חזן גדעוןH55יזרעאלISR09:01:00
9.27971033316 גוטמן יהודהH55חבל מודיעיןISR09:03:00
10.37412071275 יעקבי אלישעH55השרוןISR09:05:00
11.10372071597 מה-טוב גדH55חבל מודיעיןISR09:11:00
12.17518222222 צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR09:15:00
13.43942068639 מצגר קוביH55אסא תל אביבISR09:17:00
14.33792071205 ענבר אברהםH55גלילISR09:21:00
15.50122071069 גילה זיוH55יזרעאלISR09:23:00
16.48052071053 בוכבינדר מודיH55השרוןISR09:25:00
17.17972071010 ביאר אביחיH55יזרעאלISR09:29:00
18.38592071386 נתנאל אילH55חבל מודיעיןISR09:33:00
19.35442071634 גול אפקH55אסא תל אביבISR09:35:00
20.36662071238 אוסוליבן אריהH55חבל מודיעיןISR09:37:00
21.862071072 ברקאי עזראH55לב השרון-מנשהISR09:39:00
22.10848401084 אבנר עוזיH55גלילISR09:45:00
23.63262083337 שלו משהH55אסא תל אביבISR09:51:00
24.61962071576 יפה פיניH55חבל מודיעיןISR09:53:00
25.35492071128 גלזר אילןH55אסא תל אביבISR09:55:00
26.8202071037 רגב שמואלH55חבל מודיעיןISR09:57:00
27.122083347 קינר דורוןH55אסא תל אביבISR10:03:00
28.4712071043 ויינר עמיתH55חבל מודיעיןISR10:05:00
29.29492071292 עמר איציקH55יזרעאלISR10:07:00
30.34532071040 וולשטיין דןH55לב השרון-מנשהISR10:11:00
31.4142071373 זילברשטיין דרורH55יזרעאלISR10:13:00
32.3662071294 אוסטר שמואלH55גלילISR10:15:00
33.17552071017 יודפת עופרH55חבל מודיעיןISR10:21:00
34.49212071162 יבסייב אריהH55יזרעאלISR10:23:00
35.4402071094 סגל דוידיH55לב השרון-מנשהISR10:25:00
36.27309200287 עמיעז איתןH55חבל מודיעיןISR10:27:00
37.40102071118 שפר יהודהH55טכניון כרמלISR10:29:00
38.3403259959 יופה פבלH55גלילISR10:33:00
39.47972071045 מינצר צפרירH55יזרעאלISR10:35:00
40.852071236 נירן חןH55ראשון לציוןISR10:39:00
 
H60 (3320m, 100m)
1.10721221170 וידר יואבH60טכניון כרמלISR08:53:00
2.52242085133 פדוסין ולדימירH60אסא תל אביבISR08:55:00
3.40172071220 רן שמאיH60גלילISR09:00:00
4.49612071290 פאר יוסיH60לב השרון-מנשהISR09:01:00
5.42432071014 ארד ארזH60יזרעאלISR09:04:00
6.33582071300 פלוט אשרH60גלילISR09:05:00
7.41202071297 פלוטקין רוןH60אסא תל אביבISR09:07:00
8.30512071229 שקד יוסיH60גלילISR09:09:00
9.21201251255 פרנקו אהרוןH60חבל מודיעיןISR09:13:00
10.90152071737 ריבלין מאירH60חיצוניISR09:17:00
11.61410804 שור אריקH60לב השרון-מנשהISR09:19:00
12.10952071028 רז שלמהH60ראשון לציוןISR09:23:00
13.44092071180 ליפמן רמיH60השרוןISR09:38:00
14.6052071064 בן שטרית מאירH60יזרעאלISR09:41:00
15.33369933838 תלם איתיאלH60חבל מודיעיןISR09:44:00
16.41642071107 אלוש דודH60חבל מודיעיןISR09:48:00
17.9552071002 ונדל עמריH60חבל מודיעיןISR09:53:00
18.27842071503 מנור משהH60חבל מודיעיןISR09:55:00
19.11162071196 לוי יוסיH60חבל מודיעיןISR10:01:00
20.51452083345 מירב איתיH60חבל מודיעיןISR10:03:00
 
H65 (3320m, 100m)
1.40272071529 פארן דניH65ראשון לציוןISR08:54:00
2.5142071250 גרין וורןH65השרוןISR09:16:00
3.28922071026 שמואלי אשרH65יזרעאלISR09:18:00
4.2732071039 משלי יובלH65חבל מודיעיןISR09:25:00
5.90092071721 טמיר אלכסH65חיצוניISR09:28:00
6.36929733330 דפני אהודH65השרוןISR09:30:00
7.47082071242 אברהם יובלH65חבל מודיעיןISR09:33:00
8.17592071088 קורנברג ישראלH65ראשון לציוןISR09:36:00
9.27012071181 פרישפלס ג'יםH65גלילISR09:46:00
10.212071112 אילן יעקבH65יזרעאלISR09:52:00
11.31918461951 אביטל עפרH65גלילISR09:58:00
12.2282071001 הלחמי אבנרH65חבל מודיעיןISR09:59:00
13.27172071291 אבוגני שמואלH65גלילISR10:04:00
 
H70 (3320m, 100m)
1.6032071005 מינסקי מנחםH70השרוןISR08:40:00
2.20112071154 דביר יונתןH70ראשון לציוןISR08:41:00
3.42031008072 אשל חגיH70השרוןISR08:42:00
4.6212071274 צור אבנרH70ראשון לציוןISR08:44:00
5.36139471203 גולדהכט גיוראH70עמק חפרISR08:47:00
6.26042071049 שפי שאולH70השרוןISR08:52:00
7.22122071048 לוין עודדH70עמק חפרISR08:56:00
8.42741396190 גופשטיין סמיוןH70גלילISR09:12:00
9.72071248 דודלזק צביקהH70לב השרון-מנשהISR09:21:00
10.2599230740 פרידמן אלכסH70אסא תל אביבISR09:27:00
11.31309150545 ברג דודH70טכניון כרמלISR09:31:00
12.24892071644 רביד משהH70אסא תל אביבISR09:39:00
13.30952071104 אור אוריH70גלילISR09:43:00
14.9472071262 שוויצר עוזיH70יזרעאלISR09:45:00
 
H75 (2080m, 0m)
1.29222071284 אולייניק אלישעH75לב השרון-מנשהISR08:40:00
2.5712071364 קוצר עמוסH75לב השרון-מנשהISR08:42:00
 
H80 (2080m, 0m)
1.1842083343 נצר מיכאלH80ראשון לציוןISR08:52:00
 
קצר (2530m, 80m)
1.64732071733 קרויטרו ענוהקצרהשרוןISR09:35:00
2.90122071729 ממלוק רוניקצרחיצוניISR09:39:00
3.64912071710 גוטמן גליקצרחבל מודיעיןISR09:41:00
4.90082071712 גולדשטיין עומרקצרחיצוניISR09:55:00
5.65142071734 רוטשטיין חגיתקצראסא תל אביבISR10:23:00
6.90162071739 שליטא שיקצרחיצוניISR10:25:00
 
קצרצר (1450m, 60m)
1.64572071688 קופרברג אילנהקצרצרגלילISR09:02:00
2.65052071728 מיטס גלקצרצראסא תל אביבISR09:08:00
3.59742071353 שינדלר ברגמן יהודיתקצרצרטכניון כרמלISR09:16:00
4.65122071735 רוטשטיין נגהקצרצראסא תל אביבISR09:24:00
5.64342071704 בר בןקצרצרחבל מודיעיןISR09:28:00
6.91002071741 פיין נדבקצרצרחיצוניISR09:32:00
7.65292071736 רוטשטיין ענברקצרצראסא תל אביבISR09:34:00
8.60662071241 גנצ'רסקי איתיקצרצרחבל מודיעיןISR09:36:00
9.91012071742 פיין באריקצרצרחיצוניISR09:38:00
10.60712071699 טויג ענבלקצרצרחבל מודיעיןISR09:56:00
11.61862071572 פלדמן שגיבקצרצריזרעאלISR09:58:00
12.64652071722 יונה תמרקצרצריזרעאלISR10:26:00
13.56732071719 ורבין עידןקצרצראסא תל אביבISR10:30:00
14.64502071638 גור שחרקצרצרלב השרון-מנשהISR10:32:00
15.5858417295 סגל נגהקצרצראסא תל אביבISR10:34:00
16.90142071732 פרי אילןקצרצרחיצוניISR10:36:00
17.56562071358 רביד אילקצרצראסא תל אביבISR10:38:00