מזרע 16/05/2019 14:06:32
Start list by classes (stage 1 - מזרע)

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1
 
D12 (1410m, 0m)
1.66137060708 בק עמיתD12עמק חפרISR09:03:00
2.64592071626 חלבה תמרD12אסא תל אביבISR09:05:00
3.66097780808 גיל-בר נויהD12עמק חפרISR09:06:00
4.66127130908 אפשטיין אביהD12עמק חפרISR09:12:00
5.60132071600 טל-מסינג אריאלD12אסא תל אביבISR09:13:00
6.66157031208 סורדו איהD12עמק חפרISR09:14:00
7.66147760708 בק הדרD12עמק חפרISR09:17:00
8.60567212266 מצפון גאיהD12לב השרון-מנשהISR09:21:00
9.91012071817 חייט נולהD12חיצוניISR09:28:00
10.90112071818 יוגב איילתD12חיצוניISR09:31:00
11.63252128433 שלו תמרהD12אסא תל אביבISR09:32:00
12.64032071831 עגור-הלוי נעמהD12חבל מודיעיןISR10:01:00
13.61772071559 אימבר רעותD12יזרעאלISR10:30:00
 
D14 (2320m, 0m)
1.6307254962 סלאבין נויD14גלילISR08:51:00
2.60842071580 כרמיאלי דניאלD14חבל מודיעיןISR08:53:00
3.60122071315 טל-מסינג טיאןD14אסא תל אביבISR09:29:00
4.56782071137 שביב מעיןD14חבל מודיעיןISR09:31:00
5.46462083335 רביד יעלD14אסא תל אביבISR09:33:00
6.62772071507 עגור-הלוי איילהD14חבל מודיעיןISR09:39:00
7.90092071816 חי מאיהD14חיצוניISR10:01:00
8.63282071808 בר-גד ליהD14אסא תל אביבISR10:17:00
9.66712071686 לוי כרמלD14גלילISR10:19:00
 
D16A (2890m, 0m)
1.59468040429 שדמי גאיהD16AיזרעאלISR08:56:00
2.60502071523 טייטר יאנהD16Aאסא תל אביבISR09:10:00
3.49491100403 ברבינג נעהD16Aטכניון כרמלISR09:34:00
4.63172071571 סט עומרD16AיזרעאלISR09:52:00
5.60392071363 שלו ניצןD16Aאסא תל אביבISR10:12:00
6.62142071550 אליאס מעיןD16Aאסא תל אביבISR10:26:00
 
D16B (2320m, 0m)
1.60922110169 מינצר תמרD16BיזרעאלISR08:59:00
2.55682071269 שביב עינבD16Bחבל מודיעיןISR09:35:00
3.48612071385 מנור אליהD16Bחבל מודיעיןISR09:43:00
4.61882071224 ריף הגרD16Bאסא תל אביבISR09:47:00
5.47052083346 שכטר רותםD16Bחבל מודיעיןISR10:03:00
 
D21A (3180m, 0m)
1.35112071168 זיו קרןD21Aטכניון כרמלISR08:50:00
2.34047207793 יופה קטרינהD21AגלילISR09:21:00
3.52317200804 קלקשטיין ברD21AהשרוןISR09:25:00
4.32082071129 גרינברג אניהD21Aאסא תל אביבISR10:09:00
5.31362069552 פינצ'וק אירינהD21AגלילISR10:18:00
6.9010417276 חריש רוניD21AחיצוניISR10:20:00
7.54952071828 נינה כליףD21Aחבל מודיעיןISR10:33:00
 
D21B (2920m, 0m)
1.40462071126 גוטמן נטעD21Bאסא ירושליםISR08:50:00
2.44872071329 רגב יערהD21Bחבל מודיעיןISR08:52:00
3.40092071009 איגנטוב אירהD21Bחבל מודיעיןISR08:56:00
4.40082071003 איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR09:05:00
5.33032071097 זריהן ברD21BגלילISR09:08:00
6.51752071380 עבודי נועהD21Bחבל מודיעיןISR09:12:00
7.90162088708 נגב נועהD21BחיצוניISR09:22:00
8.36402071251 נוימן נעהD21Bלב השרון-מנשהISR09:23:00
9.55932071304 שינדלר לידיD21Bטכניון כרמלISR09:28:00
10.90202071841 שיין רותםD21BחיצוניISR09:30:00
11.61902071512 מרגלית טלאלD21Bאסא טכניון חיפהISR09:54:00
12.90082071812 גורדון גליD21BחיצוניISR10:00:00
13.42462071078 אילן גאיהD21BיזרעאלISR10:10:00
 
D21C (2460m, 0m)
1.47742071063 פיין נריD21Cאסא טכניון חיפהISR08:55:00
2.90042071803 בלנקי לנהD21CחיצוניISR09:15:00
3.4639504727 ורבין אסיהD21Cאסא תל אביבISR09:25:00
4.48182071138 הלחמי קרןD21Cחבל מודיעיןISR09:29:00
5.62352071844 אוסטרובסקי אנהD21Cחבל מודיעיןISR09:31:00
6.49622071295 טויג גיליD21Cחבל מודיעיןISR09:39:00
7.54262071184 שינדלר לילD21Cטכניון כרמלISR09:40:00
8.42422071564 נוימן דפנהD21Cלב השרון-מנשהISR09:47:00
9.59592071537 ארצי נעהD21CיזרעאלISR09:49:00
10.56132071280 דה קוסטא ענברD21CיזרעאלISR09:50:00
11.54112071055 יסעור גלD21CיזרעאלISR09:52:00
12.31732071226 שקד רונהD21Cאסא טכניון חיפהISR09:55:00
13.57192071651 גולן הדסD21Cלב השרון-מנשהISR09:59:00
14.51602071840 שחף יסמיןD21Cלב השרון-מנשהISR10:06:00
15.4196417296 סגל יעלD21Cאסא תל אביבISR10:21:00
 
D35 (2920m, 0m)
1.64292138264 גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR09:01:00
2.49662070447 שצרבנין טטיאנהD35גלילISR10:04:00
3.90172071328 סיוריבר יוליהD35חיצוניISR10:07:00
 
D40 (2460m, 0m)
1.49202071215 קלמנוביץ מי-טלD40אסא תל אביבISR09:04:00
2.17822071054 רביד נעמיD40אסא תל אביבISR09:45:00
3.28901111774 מאיר ענתD40טכניון כרמלISR09:51:00
4.24372006440 מייר-גור תמרD40לב השרון-מנשהISR10:04:00
 
D45 (2460m, 0m)
1.64952141134 ויסמן עדיD45חבל מודיעיןISR08:56:00
2.40072071058 איגנטוב אנהD45חבל מודיעיןISR08:58:00
3.51792071119 מסינג ענת סיפוריםD45אסא תל אביבISR08:59:00
4.59342071557 ריינהרץ אוריתD45גלילISR09:08:00
5.60722071338 יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR09:17:00
6.52302083354 קלקשטיין גליתD45השרוןISR09:20:00
7.51712071052 יסעור ענברD45יזרעאלISR09:21:00
8.59872071222 סטרלינג אולגהD45גלילISR09:36:00
9.55662071178 שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR09:43:00
10.64022071616 עגור-הלוי חגיתD45חבל מודיעיןISR10:00:00
11.30712045676 בן הרים טלD45עמק חפרISR10:05:00
 
D50 (2460m, 0m)
1.56022071318 סיאיילב טניהD50גלילISR09:02:00
2.91082071825 ממלוק רוניD50חיצוניISR09:23:00
3.48422071056 נוסבוים שרוןD50השרוןISR09:30:00
4.50952071092 שחר ענתD50לב השרון-מנשהISR09:38:00
 
D55 (2460m, 0m)
1.51992071296 שמואלי נוריתD55יזרעאלISR08:47:00
2.50662071219 רן רותD55גלילISR08:50:00
3.50272071021 רגב יעלD55חבל מודיעיןISR09:00:00
4.6582071148 זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR09:14:00
5.44102071182 ליפמן יעלD55השרוןISR09:32:00
6.32792071090 הימן יונהD55השרוןISR09:34:00
7.41652071109 אלוש רותD55חבל מודיעיןISR09:37:00
8.48912071179 נתיב רותD55חבל מודיעיןISR10:02:00
9.38612071204 סטפנוב סבטלנהD55אסא טכניון חיפהISR10:03:00
 
D60 (2460m, 0m)
1.39392071189 הלר הדרD60חבל מודיעיןISR08:52:00
2.45002071124 גוטמן אילנהD60חבל מודיעיןISR08:53:00
3.22962071832 פורת שרהD60גלילISR09:12:00
4.37782071156 מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR09:18:00
5.2742071083 משלי ליסהD60חבל מודיעיןISR09:26:00
6.33122071389 טייט אבהD60חבל מודיעיןISR09:33:00
7.50061396153 לפושנר לובובD60גלילISR09:56:00
8.37092071173 לוינקרון זהבהD60גלילISR09:58:00
9.24902071025 רביד דליהD60אסא תל אביבISR10:19:00
 
D70 (2460m, 0m)
1.39351009885 חנטקוב מריהD70השרוןISR08:51:00
2.20072071133 דה קוסטה בק רוניD70יזרעאלISR09:44:00
3.1152071234 קוצר אנדרהD70לב השרון-מנשהISR10:07:00
 
H12 (1410m, 0m)
1.62562071326 טייטר מקסיםH12אסא תל אביבISR09:01:00
2.66107120907 הלר-בכר יואבH12עמק חפרISR09:04:00
3.64602132916 פלג יובלH12לב השרון-מנשהISR09:08:00
4.66117071214 רזניק ברקאיH12עמק חפרISR09:09:00
5.91022071837 ריינהרץ דרורH12גלילISR09:16:00
6.64402071826 מנחם יואב 2007H12חבל מודיעיןISR09:22:00
7.64332071806 בר דןH12חבל מודיעיןISR09:26:00
8.60732121095 יוגב שחרH12לב השרון-מנשהISR09:59:00
9.64492006439 גור ליאורH12לב השרון-מנשהISR10:28:00
10.63292071678 בר-גד יואבH12אסא תל אביבISR10:29:00
 
H14 (2320m, 0m)
1.60402071400 שורץ יהלH14יזרעאלISR08:45:00
2.63611458625 אליאש אורH14לב השרון-מנשהISR08:47:00
3.58091375078 ליאור עמיתH14חבל מודיעיןISR08:49:00
4.62792071146 שפר שיH14אסא תל אביבISR08:55:00
5.59132088705 שחורי אלוןH14חבל מודיעיןISR08:57:00
6.56758657546 קלקשטיין יובלH14השרוןISR09:21:00
7.61562071526 הראל איתמרH14חבל מודיעיןISR09:23:00
8.90212071842 שליט נמרודH14חיצוניISR09:25:00
9.53357210091 נוסבוים עמריH14השרוןISR09:27:00
10.63632071814 דרור עזH14טכניון כרמלISR09:37:00
11.63818071005 לוינסון יהונתןH14גלילISR09:41:00
12.90142071824 מינצר קיבריק איילH14חיצוניISR09:45:00
13.64082071661 יוגב אוהדH14עמק חפרISR09:49:00
14.63722071809 בר-נתן יובלH14אסא תל אביבISR09:59:00
15.63962128391 האופטמן עמיתH14גלילISR10:05:00
16.58942071011 סרגה עידוH14חבל מודיעיןISR10:07:00
17.64142071839 שושני מיכאלH14אסא תל אביבISR10:09:00
18.62732071256 כוכבא תומרH14חבל מודיעיןISR10:11:00
19.63838302103 סונדק עמיתH14גלילISR10:13:00
 
H16A (2890m, 0m)
1.53362071313 יבסייב אדרH16AיזרעאלISR09:06:00
2.62172071595 ברן עידוH16Aלב השרון-מנשהISR09:14:00
3.59442800347 שלו יואבH16Aאסא תל אביבISR09:22:00
4.60762800358 זיגמונד רועיH16Aטכניון כרמלISR09:24:00
5.57062071176 זורע טלH16Aאסא תל אביבISR09:26:00
6.62587823781 אשד טלH16Aטכניון כרמלISR09:30:00
7.60192071589 מצפון פלגH16Aלב השרון-מנשהISR09:36:00
8.61787633876 טייכמן צוףH16Aטכניון כרמלISR09:38:00
9.63902801368 גור אופירH16Aלב השרון-מנשהISR09:44:00
10.60992057489 אלפרט רועיH16Aטכניון כרמלISR09:46:00
11.62817160701 בברסקי טוםH16Aטכניון כרמלISR09:50:00
12.62659201827 דרור הרנירH16Aטכניון כרמלISR09:54:00
13.56882071307 מינסקי עדיH16AהשרוןISR09:56:00
14.64009840122 מטבייב לאוןH16Aעמק חפרISR09:58:00
15.60182071577 מצפון אמירH16Aלב השרון-מנשהISR10:00:00
16.47632083349 מאירוב עופרH16Aחבל מודיעיןISR10:02:00
17.62602071573 יוגב מתןH16Aעמק חפרISR10:04:00
18.52327204750 קלקשטיין נדבH16AהשרוןISR10:06:00
19.61707050817 לוי מעייןH16Aטכניון כרמלISR10:10:00
20.59607209468 יוגב מעיןH16Aלב השרון-מנשהISR10:16:00
 
H16B (2320m, 0m)
1.50782106443 לישנקו איליהH16BגלילISR09:57:00
2.49042071227 סרגה אורןH16Bחבל מודיעיןISR10:15:00
3.62462123961 שמוקלר מתןH16Bאסא תל אביבISR10:21:00
 
H18A (3180m, 0m)
1.53481412539 שחורי דניאלH18Aחבל מודיעיןISR08:45:00
2.57162071582 וינשל יואבH18Aאסא תל אביבISR08:47:00
3.57229101010 שדמי יםH18AיזרעאלISR08:51:00
4.57232078590 שפר שחרH18Aאסא תל אביבISR08:54:00
5.57777207802 יוגב רותםH18Aלב השרון-מנשהISR09:13:00
6.58887203876 אפרת אלוןH18Aלב השרון-מנשהISR09:17:00
7.59047110901 אוזן דרורH18Aעמק חפרISR09:26:00
8.51742071314 קמרון אמירH18AיזרעאלISR09:31:00
9.60742071584 רובין רזH18Aטכניון כרמלISR09:37:00
10.58857130402 ירדן גלעדH18Aעמק חפרISR09:38:00
11.57052066903 זורע אלוןH18Aאסא תל אביבISR09:40:00
12.58997727717 זמיר סלעH18Aלב השרון-מנשהISR09:41:00
13.48442071093 נוסבוים נדבH18AהשרוןISR09:50:00
14.60047747747 חורש גלH18AיזרעאלISR09:57:00
15.58711582105 מינדל-הוכמן ברקH18AגלילISR09:58:00
16.59978402345 עברי מתןH18AיזרעאלISR09:59:00
17.59277497749 שוח עומרH18Aעמק חפרISR10:00:00
18.60022071813 דנק שחרH18AיזרעאלISR10:01:00
19.64672071810 ברעם גיאH18AיזרעאלISR10:12:00
20.57018645926 קצפ רויH18Aאסא תל אביבISR10:23:00
21.50588032002 יסעור רתםH18AיזרעאלISR10:32:00
 
H21A (3180m, 0m)
1.42147200994 כהנא אלוןH21AהשרוןISR08:49:00
2.50282071096 גילה איילH21AיזרעאלISR08:55:00
3.64692071367 קפל גילH21Aאסא טכניון חיפהISR09:01:00
4.28392071312 בן יוסף דולבH21AיזרעאלISR09:02:00
5.35602071239 יעקבי ארםH21AהשרוןISR09:15:00
6.39912071384 גלילי טלH21Aאסא טכניון חיפהISR09:18:00
7.45012071127 גוטמן רעיH21Aחבל מודיעיןISR09:19:00
8.64632141162 סבאגי עידןH21Aעמק חפרISR09:28:00
9.44932071095 גנוסר נדבH21Aחבל מודיעיןISR09:33:00
10.30589200280 מנור איתיH21Aחבל מודיעיןISR10:02:00
11.41382132917 חמרה רפאלH21Aעמק חפרISR10:04:00
12.90032111679 אלוני זמרH21AחיצוניISR10:05:00
13.44582071834 פרדקין מיכאלH21AגלילISR10:06:00
14.31288213128 אבנר אסףH21AגלילISR10:08:00
15.34752077832 ליפמן אשלH21AהשרוןISR10:10:00
16.29272071024 הימן אילH21AהשרוןISR10:13:00
17.40948181995 יסעור ניצןH21AיזרעאלISR10:14:00
18.43502071663 גולן סתיוH21Aלב השרון-מנשהISR10:16:00
19.37282071016 ברקאי סתיוH21Aלב השרון-מנשהISR10:24:00
 
H21B (3180m, 0m)
1.60587558837 קאופמן אסףH21Bאסא ירושליםISR08:46:00
2.27032071023 גפן גושH21Bטכניון כרמלISR08:48:00
3.34487202491 מרצ'נקו אלכסייH21Bעמק חפרISR08:59:00
4.51432071111 אריאל אביעדH21Bחבל מודיעיןISR09:00:00
5.37972071340 רגב שקדH21Bחבל מודיעיןISR09:03:00
6.48482071306 דבש אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR09:04:00
7.57902447900 מנור נועםH21Bאסא תל אביבISR09:05:00
8.31392071285 בן שטרית נדבH21BיזרעאלISR09:07:00
9.35912071277 גרנט רועיH21Bלב השרון-מנשהISR09:08:00
10.34512071361 ברקן אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR09:09:00
11.41262071325 ארד דורH21Bאסא טכניון חיפהISR09:14:00
12.90232071843 שצ'רבקוב דניסH21BחיצוניISR09:23:00
13.59642071540 ליזוגוב ויאצ'סלבH21Bעמק חפרISR09:24:00
14.48432071085 נוסבוים איתםH21BהשרוןISR09:27:00
15.35821413605 איזביצקי גלH21Bחבל מודיעיןISR09:35:00
16.90011459079 BELYEV IGORH21BחיצוניISR09:36:00
17.40001212597 רז-רוטשילד דניאלH21Bאסא ירושליםISR09:42:00
18.33942071542 שמלא יאירH21BגלילISR09:43:00
19.90152071827 מרקוביץ דניאלH21BחיצוניISR09:45:00
20.59662071282 קוזלוב אלכסנדרH21BגלילISR09:46:00
21.54162071261 אלקחר עידןH21BיזרעאלISR09:47:00
22.66832071804 בן ציון ארזH21BיזרעאלISR09:51:00
23.44022071144 שמואלי חןH21BיזרעאלISR09:55:00
24.40022071123 מאירקוביץ יבגניH21Bטכניון כרמלISR09:56:00
25.61282071532 שקוליאר איליהH21Bאסא תל אביבISR10:03:00
26.49812071082 לנס עידןH21BיזרעאלISR10:07:00
27.49842138973 קרול ליאורH21Bאסא תל אביבISR10:11:00
28.35011105870 שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR10:15:00
29.5789895409 סירוטוב יבגניH21Bעמק חפרISR10:19:00
30.42472094909 יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR10:22:00
31.24922071029 רביד דניH21Bאסא תל אביבISR10:31:00
 
H21C (2890m, 0m)
1.29597220184 גולדנר יקירH21Cעמק חפרISR09:00:00
2.39922071833 פניני תומרH21CיזרעאלISR09:18:00
3.43462068535 לרמן שגיאH21Cחבל מודיעיןISR09:28:00
4.45462071390 אברהם רגבH21CיזרעאלISR09:32:00
5.90222088706 שפירא נעםH21CחיצוניISR09:40:00
6.48852071141 קלדרון זיוH21Cאסא תל אביבISR09:42:00
7.90072071811 גוטמן נירH21CחיצוניISR09:48:00
8.42782071103 אברהם דקלH21CיזרעאלISR10:08:00
9.65342071575 יזרעאלי יהודהH21Cאסא טכניון חיפהISR10:14:00
10.44742071801 אגוזי שוהםH21CיזרעאלISR10:18:00
11.91042071822 יודפת שיH21CחיצוניISR10:20:00
12.54122071102 בן דור יואבH21Cאסא ירושליםISR10:22:00
13.91032071819 יודפת גלH21CחיצוניISR10:24:00
14.43772068536 שפירא אורןH21Cאסא טכניון חיפהISR10:28:00
 
H35A (3180m, 0m)
1.20902071031 הרשמן שחרH35Aטכניון כרמלISR08:52:00
2.8222071070 לדרר חגיH35Aלב השרון-מנשהISR09:06:00
3.51702071478 שרון דניאלH35Aראשון לציוןISR09:12:00
4.42392071155 חלבה אמירH35Aאסא תל אביבISR09:16:00
5.62532071521 שרוני ירוןH35AיזרעאלISR09:20:00
6.12592071272 גריף דניאלH35AהשרוןISR09:29:00
7.16512071051 רביד נועםH35Aאסא תל אביבISR09:30:00
8.33092071293 סגל זףH35Aאסא תל אביבISR09:34:00
9.57592071333 ארצי ירוןH35AיזרעאלISR09:44:00
10.17002107120 מלץ אביH35AהשרוןISR09:52:00
11.40938291968 יסעור נירH35AיזרעאלISR10:25:00
 
H35B (2920m, 0m)
1.7411409902 איזביצקי עוזH35Bחבל מודיעיןISR08:58:00
2.2801422511 ברג יובלH35Bטכניון כרמלISR08:59:00
3.5071428934 פלג עומרH35Bלב השרון-מנשהISR09:31:00
4.10072071135 הלחמי ליאורH35Bחבל מודיעיןISR09:33:00
5.50802071038 שטיין יואבH35Bראשון לציוןISR09:40:00
6.33372071027 קליימן מיכאלH35BהשרוןISR09:42:00
7.51592071655 שחף אסףH35Bלב השרון-מנשהISR09:53:00
8.56772071498 גוברדובסקי ולדיסלבH35BהשרוןISR09:56:00
9.58292071336 פרנטה מאורH35Bחבל מודיעיןISR10:05:00
10.29612071308 שגיא שחרH35Bאסא תל אביבISR10:08:00
 
H40 (3180m, 0m)
1.5492121786 ויינר תומרH40יזרעאלISR08:53:00
2.42117201222 כהנא איתןH40השרוןISR08:56:00
3.22068020377 פלדמן שלוH40יזרעאלISR08:57:00
4.24242071157 גרנט עופרH40לב השרון-מנשהISR08:58:00
5.3853417294 שחר ליעדH40לב השרון-מנשהISR09:10:00
6.37812071165 יונה גלH40יזרעאלISR09:11:00
7.40762071273 שחורי יורםH40עמק חפרISR09:22:00
8.19252071004 כהן נמרודH40אסא תל אביבISR09:32:00
9.30392071036 הימן רפיH40השרוןISR09:39:00
10.63212071535 יוגב סיוןH40עמק חפרISR09:48:00
11.7962071006 נוימן עומרH40אסא תל אביבISR09:49:00
12.43302071802 בולוטני מיכאלH40גלילISR09:53:00
13.14132071612 מינסקי אביH40השרוןISR09:54:00
14.22192071076 כהן תומרH40טכניון כרמלISR10:17:00
15.6739200281 ורבין עודדH40אסא תל אביבISR10:21:00
16.33642071396 שלו ארזH40טכניון כרמלISR10:26:00
17.90029099999 אלוני דודיH40חיצוניISR10:27:00
18.39642113350 זידנוב דניסH40השרוןISR10:28:00
 
H45 (2780m, 0m)
1.30892144836 גרינברג מיקיH45גלילISR08:45:00
2.63422071665 קליינמן יניבH45אסא תל אביבISR08:47:00
3.5222071381 ריינהרץ יניבH45גלילISR08:49:00
4.51782071131 טל אביבH45אסא תל אביבISR08:51:00
5.31032071245 רם יוחאיH45יזרעאלISR08:55:00
6.61001370101 ליאור אילH45חבל מודיעיןISR08:59:00
7.22402071065 נהרי צחרH45לב השרון-מנשהISR09:01:00
8.60642083332 יפה מורH45השרוןISR09:03:00
9.64262132918 כפרי נירH45לב השרון-מנשהISR09:05:00
10.40062071046 איגנטוב אנדריH45חבל מודיעיןISR09:07:00
11.38767203875 אפרת ירוןH45לב השרון-מנשהISR09:09:00
12.63692121003 טייטר ארתורH45אסא תל אביבISR09:11:00
13.55651417126 שביב רןH45חבל מודיעיןISR09:21:00
14.64282132929 גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR09:23:00
15.33492071583 רינת גילH45גלילISR09:27:00
16.51167203759 קלקשטיין נירH45השרוןISR09:29:00
17.33632071565 מצפון גיוראH45לב השרון-מנשהISR09:31:00
18.19182071152 לויצקי פבלH45אסא תל אביבISR09:33:00
19.30542071310 כצמן אדיH45לב השרון-מנשהISR09:35:00
20.49832071117 דבש רןH45יזרעאלISR09:37:00
21.90062071121 בר קוסטיהH45חיצוניISR09:39:00
22.33761413612 גנדלמן איילH45השרוןISR09:43:00
23.63512071541 מיש שיH45אסא תל אביבISR09:45:00
24.31272801132 סרגה אליH45חבל מודיעיןISR09:59:00
25.59612071346 יוגב רביבH45לב השרון-מנשהISR10:09:00
26.63092121780 אליאס גילH45אסא תל אביבISR10:17:00
27.64582071807 בר-גד יזהרH45אסא תל אביבISR10:19:00
28.24212083334 אימבר רזH45יזרעאלISR10:21:00
29.31372801369 גור אלעזרH45לב השרון-מנשהISR10:23:00
 
H50A (2780m, 0m)
1.1133417272 צ'יזיק דןH50AגלילISR08:53:00
2.48412071047 נוסבוים יצחקH50AהשרוןISR08:57:00
3.51052071032 ויסמן שאולH50Aחבל מודיעיןISR09:25:00
4.43782071164 מלמד דרורH50AיזרעאלISR09:41:00
5.23032071317 גלילי גיאH50Aאסא תל אביבISR09:57:00
6.30552071692 צוק אילןH50AיזרעאלISR10:01:00
7.33752071194 מנדל רועיH50Aחבל מודיעיןISR10:03:00
8.32092071130 גרינברג גילH50Aאסא תל אביבISR10:05:00
9.39897203677 שמע נתיH50Aחבל מודיעיןISR10:07:00
10.11692071087 שכטר גילH50Aחבל מודיעיןISR10:11:00
11.41042071533 גולן עוזיH50Aלב השרון-מנשהISR10:13:00
 
H50B (2510m, 0m)
1.62182071680 ברן חמיH50Bלב השרון-מנשהISR08:46:00
2.42102071332 פנפיל אביH50Bחבל מודיעיןISR08:51:00
3.38452071086 בר יהודה יונתןH50Bלב השרון-מנשהISR08:54:00
4.3059590917 זזינסקי אנריקוH50Bלב השרון-מנשהISR08:56:00
5.64822071672 סגל עמוסH50BיזרעאלISR08:58:00
6.56252071658 צפורי אבנרH50Bלב השרון-מנשהISR09:01:00
7.47792071171 לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR09:07:00
8.62832071517 זיינפלד עופרH50Bחבל מודיעיןISR09:08:00
9.1462071252 ארידור יריבH50Bטכניון כרמלISR09:26:00
10.57912071319 שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR09:30:00
11.56212071342 יוחנן גיאH50BיזרעאלISR09:39:00
12.47459090565 מאירוב זוריקH50Bחבל מודיעיןISR09:40:00
13.14652071190 מורג בועזH50Bעמק חפרISR09:41:00
14.59712071547 ברקוביץ עמירןH50Bטכניון כרמלISR09:44:00
15.55492071067 חובב שימיH50Bחבל מודיעיןISR09:53:00
16.32618140363 שחר יוסיH50Bחבל מודיעיןISR09:54:00
17.38622071203 סטפנוב ולריH50Bאסא טכניון חיפהISR09:57:00
18.33882071233 פישמן סרחיוH50Bטכניון כרמלISR10:03:00
19.8832083331 כספי שיH50BהשרוןISR10:07:00
 
H55 (2920m, 0m)
1.17772071253 כפרי גדעוןH55ראשון לציוןISR08:45:00
2.37412071275 יעקבי אלישעH55השרוןISR08:46:00
3.27971033316 גוטמן יהודהH55חבל מודיעיןISR08:47:00
4.49212071162 יבסייב אריהH55יזרעאלISR08:48:00
5.14462071187 אש נחמןH55השרוןISR08:51:00
6.33792071205 ענבר אברהםH55גלילISR08:53:00
7.50122071069 גילה זיוH55יזרעאלISR08:55:00
8.90052071805 בר דוד אילH55חיצוניISR08:57:00
9.42672071240 חזן גדעוןH55יזרעאלISR09:02:00
10.17518222222 צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR09:03:00
11.43942068639 מצגר קוביH55אסא תל אביבISR09:06:00
12.42071221 שור מוטיH55לב השרון-מנשהISR09:07:00
13.53492071271 שחורי איתיH55חבל מודיעיןISR09:09:00
14.20292071030 צ'רני הללH55השרוןISR09:11:00
15.8202071037 רגב שמואלH55חבל מודיעיןISR09:14:00
16.48052071053 בוכבינדר מודיH55השרוןISR09:16:00
17.38592071386 נתנאל אילH55חבל מודיעיןISR09:21:00
18.13702071050 בלגלי רןH55השרוןISR09:24:00
19.17972071010 ביאר אביחיH55יזרעאלISR09:25:00
20.4712071043 ויינר עמיתH55חבל מודיעיןISR09:26:00
21.4402071094 סגל דוידיH55לב השרון-מנשהISR09:27:00
22.3662071294 אוסטר שמואלH55גלילISR09:32:00
23.862071072 ברקאי עזראH55לב השרון-מנשהISR09:34:00
24.4142071373 זילברשטיין דרורH55יזרעאלISR09:35:00
25.63262083337 שלו משהH55אסא תל אביבISR09:37:00
26.29492071292 עמר איציקH55יזרעאלISR09:38:00
27.122083347 קינר דורוןH55אסא תל אביבISR09:39:00
28.47972071045 מינצר צפרירH55יזרעאלISR09:43:00
29.31452071057 נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR09:44:00
30.10848401084 אבנר עוזיH55גלילISR09:45:00
31.34532071040 וולשטיין דןH55לב השרון-מנשהISR09:47:00
32.36662071238 אוסוליבן אריהH55חבל מודיעיןISR09:49:00
33.35442071634 גול אפקH55אסא תל אביבISR09:51:00
34.61962071576 יפה פיניH55חבל מודיעיןISR09:57:00
35.26132021673 זלצמן אלכסנדרH55ראשון לציוןISR09:58:00
36.17552071017 יודפת עופרH55חבל מודיעיןISR09:59:00
37.3403259959 יופה פבלH55גלילISR10:02:00
38.852071236 נירן חןH55ראשון לציוןISR10:03:00
39.27309200287 עמיעז איתןH55חבל מודיעיןISR10:09:00
 
H60 (2510m, 0m)
1.40172071220 רן שמאיH60גלילISR08:47:00
2.42432071014 ארד ארזH60יזרעאלISR08:48:00
3.10721221170 וידר יואבH60טכניון כרמלISR08:49:00
4.49612071290 פאר יוסיH60לב השרון-מנשהISR08:52:00
5.52242085133 פדוסין ולדימירH60אסא תל אביבISR09:05:00
6.33582071300 פלוט אשרH60גלילISR09:09:00
7.44092071180 ליפמן רמיH60השרוןISR09:21:00
8.51452083345 מירב איתיH60חבל מודיעיןISR09:27:00
9.10952071028 רז שלמהH60ראשון לציוןISR09:34:00
10.6052071064 בן שטרית מאירH60יזרעאלISR09:35:00
11.41642071107 אלוש דודH60חבל מודיעיןISR09:36:00
12.27842071503 מנור משהH60חבל מודיעיןISR09:51:00
13.9552071002 ונדל עמריH60חבל מודיעיןISR10:00:00
14.41202071297 פלוטקין רוןH60אסא תל אביבISR10:05:00
15.33369933838 תלם איתיאלH60חבל מודיעיןISR10:08:00
16.11162071196 לוי יוסיH60חבל מודיעיןISR10:10:00
17.30512071229 שקד יוסיH60גלילISR10:12:00
 
H65 (2510m, 0m)
1.17592071088 קורנברג ישראלH65ראשון לציוןISR09:22:00
2.28922071026 שמואלי אשרH65יזרעאלISR09:23:00
3.2732071039 משלי יובלH65חבל מודיעיןISR09:29:00
4.5142071250 גרין וורןH65השרוןISR09:31:00
5.27012071181 פרישפלס ג'יםH65גלילISR09:33:00
6.36929733330 דפני אהודH65השרוןISR09:38:00
7.31918461951 אביטל עפרH65גלילISR09:56:00
8.212071112 אילן יעקבH65יזרעאלISR09:59:00
9.27172071291 אבוגני שמואלH65גלילISR10:01:00
10.2282071001 הלחמי אבנרH65חבל מודיעיןISR10:04:00
 
H70 (2510m, 0m)
1.6212071274 צור אבנרH70ראשון לציוןISR08:45:00
2.22122071048 לוין עודדH70עמק חפרISR08:53:00
3.42741396190 גופשטיין סמיוןH70גלילISR08:57:00
4.36139471203 גולדהכט גיוראH70עמק חפרISR09:00:00
5.30952071104 אור אוריH70גלילISR09:02:00
6.26042071049 שפי שאולH70השרוןISR09:03:00
7.20112071154 דביר יונתןH70ראשון לציוןISR09:04:00
8.72071248 דודלזק צביקהH70לב השרון-מנשהISR09:18:00
9.31309150545 ברג דודH70טכניון כרמלISR09:19:00
10.2599230740 פרידמן אלכסH70אסא תל אביבISR09:24:00
11.9472071262 שוויצר עוזיH70יזרעאלISR09:25:00
12.24892071644 רביד משהH70אסא תל אביבISR10:15:00
 
H75 (2460m, 0m)
1.29222071284 אולייניק אלישעH75לב השרון-מנשהISR08:46:00
2.5712071364 קוצר עמוסH75לב השרון-מנשהISR08:48:00
3.6032071005 מינסקי מנחםH75השרוןISR09:06:00
4.90182083353 קלקשטיין אריהH75חיצוניISR09:28:00
 
קצרצר (1410m, 0m)
1.64572071688 קופרברג אילנהקצרצרגלילISR09:02:00
2.90192071838 שורץ שירהקצרצרחיצוניISR09:10:00
3.60662071241 גנצ'רסקי איתיקצרצרחבל מודיעיןISR09:24:00
4.64711451529 ויינר שחרקצרצריזרעאלISR09:27:00
5.59742071353 שינדלר ברגמן יהודיתקצרצרטכניון כרמלISR09:29:00
6.90122071549 כהן סערקצרצרחיצוניISR09:56:00
7.60712071699 טויג ענבלקצרצרחבל מודיעיןISR09:58:00
8.64682137562 פינצ׳וק אלוןקצרצריזרעאלISR10:02:00
9.66202071836 קליינמן עמיתקצרצראסא תל אביבISR10:04:00
10.61862071572 פלדמן שגיבקצרצריזרעאלISR10:05:00
11.91052071821 יודפת טלילהקצרצרחיצוניISR10:20:00
12.91072071829 נתיב שניקצרצרחיצוניISR10:21:00
13.5858417295 סגל נגהקצרצראסא תל אביבISR10:22:00
14.91062071820 יודפת דפנהקצרצרחיצוניISR10:23:00
15.90132071823 לוי נגהקצרצרחיצוניISR10:24:00
16.56732071815 ורבין עידןקצרצראסא תל אביבISR10:25:00
17.55552071835 צ'יזיק אלוןקצרצרגלילISR10:26:00
18.62622071830 סגל יערהקצרצראסא תל אביבISR10:27:00