ליגת בתי ספר 12.1.22 12/01/2022 18:58:53
Results by courses (stage 1 - ליגת בתי ספר מחוז צפון #2)

Pos.St. No.NameClassCourseClubCountryTime 1Time+
 
זח בנות (1330m, 0m)
1.9043תבנית החינוך המוזהב 22זח בנותזח בנותהחינוך המוזהבISR16:30
2.9041תבנית החינוך המוזהב 20זח בנותזח בנותהחינוך המוזהבISR16:59+00:29
3.9100מקיף העמק המערבי יפעת 11זח בנותזח בנותהעמק המערביISR17:26+00:56
4.9085גאון הירדן דרכא 8זח בנותזח בנותגאון הירדןISR17:34+01:04
5.9144תפן כפר ורדים 7זח בנותזח בנותכפר ורדיםISR17:36+01:06
6.9042תבנית החינוך המוזהב 21זח בנותזח בנותהחינוך המוזהבISR18:12+01:42
7.9145תפן כפר ורדים 8זח בנותזח בנותכפר ורדיםISR19:09+02:39
8.9098מקיף העמק המערבי יפעת 9זח בנותזח בנותהעמק המערביISR19:28+02:58
9.9195כפר הנוער מאיר שפיה 8זח בנותזח בנותמאיר שפיהISR20:31+04:01
10.9040תבנית החינוך המוזהב 19זח בנותזח בנותהחינוך המוזהבISR23:37+07:07
11.9188כפר הנוער מאיר שפיה 1זח בנותזח בנותמאיר שפיהISR29:51+13:21
12.9097מקיף העמק המערבי יפעת 8זח בנותזח בנותהעמק המערביISR31:25+14:55
13.9099מקיף העמק המערבי יפעת 10זח בנותזח בנותהעמק המערביISR36:07+19:37
14.9039תבנית החינוך המוזהב 18זח בנותזח בנותהחינוך המוזהבISR46:42+30:12
9006חטב אדיגה כפר קמא 6זח בנותזח בנותאדיגה כפר קמאISR
9007חטב אדיגה כפר קמא 7זח בנותזח בנותאדיגה כפר קמאISR
9008חטב אדיגה כפר קמא 8זח בנותזח בנותאדיגה כפר קמאISR
9009חטב אדיגה כפר קמא 9זח בנותזח בנותאדיגה כפר קמאISR
9010חטב אדיגה כפר קמא 10זח בנותזח בנותאדיגה כפר קמאISR
9084גאון הירדן דרכא 7זח בנותזח בנותגאון הירדןISR
9086גאון הירדן דרכא 9זח בנותזח בנותגאון הירדןISR
9087גאון הירדן דרכא 10זח בנותזח בנותגאון הירדןISR
9088גאון הירדן דרכא 11זח בנותזח בנותגאון הירדןISR
9089גאון הירדן דרכא 12זח בנותזח בנותגאון הירדןISR
9102מקיף העמק המערבי יפעת 13זח בנותזח בנותהעמק המערביISR
9103מקיף העמק המערבי יפעת 14זח בנותזח בנותהעמק המערביISR
9196כפר הנוער מאיר שפיה 9זח בנותזח בנותמאיר שפיהISRmp
9101מקיף העמק המערבי יפעת 12זח בנותזח בנותהעמק המערביISRmp
9197כפר הנוער מאיר שפיה 10זח בנותזח בנותמאיר שפיהISRmp
 
זח בנים (1340m, 0m)
1.9171חקלאי כדורי 3זח בניםזח בניםחקלאי כדוריISR11:18
2.9025תבנית החינוך המוזהב 4זח בנים אזח בניםהחינוך המוזהבISR11:42+00:24
3.9035תבנית החינוך המוזהב 14זח בנים גזח בניםהחינוך המוזהבISR11:51+00:33
4.9140תפן כפר ורדים 3זח בניםזח בניםכפר ורדיםISR11:59+00:41
5.9142תפן כפר ורדים 5זח בניםזח בניםכפר ורדיםISR12:10+00:52
6.9032תבנית החינוך המוזהב 11זח בנים בזח בניםהחינוך המוזהבISR12:22+01:04
7.9192כפר הנוער מאיר שפיה 5זח בניםזח בניםמאיר שפיהISR12:31+01:13
8.9194כפר הנוער מאיר שפיה 7זח בניםזח בניםמאיר שפיהISR12:33+01:15
9.9139תפן כפר ורדים 2זח בניםזח בניםכפר ורדיםISR12:45+01:27
10.9027תבנית החינוך המוזהב 6זח בנים אזח בניםהחינוך המוזהבISR12:50+01:32
11.9189כפר הנוער מאיר שפיה 2זח בניםזח בניםמאיר שפיהISR12:58+01:40
12.9170חקלאי כדורי 2זח בניםזח בניםחקלאי כדוריISR13:09+01:51
13.9031תבנית החינוך המוזהב 10זח בנים בזח בניםהחינוך המוזהבISR13:15+01:57
14.9024תבנית החינוך המוזהב 3זח בנים אזח בניםהחינוך המוזהבISR13:44+02:26
15.9022תבנית החינוך המוזהב 1זח בנים אזח בניםהחינוך המוזהבISR14:41+03:23
16.9068מקיף עמקים תבור מזרע 4זח בניםזח בניםעמקים תבורISR14:44+03:26
17.9034תבנית החינוך המוזהב 13זח בנים בזח בניםהחינוך המוזהבISR14:46+03:28
18.9190כפר הנוער מאיר שפיה 3זח בניםזח בניםמאיר שפיהISR15:02+03:44
18.9191כפר הנוער מאיר שפיה 4זח בניםזח בניםמאיר שפיהISR15:02+03:44
20.9033תבנית החינוך המוזהב 12זח בנים בזח בניםהחינוך המוזהבISR15:06+03:48
21.9036תבנית החינוך המוזהב 15זח בנים גזח בניםהחינוך המוזהבISR15:42+04:24
22.9029תבנית החינוך המוזהב 8זח בנים אזח בניםהחינוך המוזהבISR15:46+04:28
22.9067מקיף עמקים תבור מזרע 3זח בניםזח בניםעמקים תבורISR15:46+04:28
24.9138תפן כפר ורדים 1זח בניםזח בניםכפר ורדיםISR15:58+04:40
25.9173חקלאי כדורי 5זח בניםזח בניםחקלאי כדוריISR16:16+04:58
26.9079גאון הירדן דרכא 2זח בניםזח בניםגאון הירדןISR16:23+05:05
27.9038תבנית החינוך המוזהב 17זח בנים גזח בניםהחינוך המוזהבISR16:25+05:07
28.9069מקיף עמקים תבור מזרע 5זח בניםזח בניםעמקים תבורISR16:33+05:15
29.9026תבנית החינוך המוזהב 5זח בנים אזח בניםהחינוך המוזהבISR17:08+05:50
30.9030תבנית החינוך המוזהב 9זח בנים בזח בניםהחינוך המוזהבISR17:10+05:52
31.9091מקיף העמק המערבי יפעת 2זח בניםזח בניםהעמק המערביISR17:27+06:09
32.9155אמית תורני מדעי כרמיאל 1זח בניםזח בניםאמית כרמיאלISR18:07+06:49
33.9094מקיף העמק המערבי יפעת 5זח בניםזח בניםהעמק המערביISR18:59+07:41
34.9999כפר הנוער מאיר שפיה 16זח בניםזח בניםמאיר שפיהISR19:02+07:44
35.9176חקלאי כדורי 8זח בניםזח בניםחקלאי כדוריISR19:44+08:26
36.9092מקיף העמק המערבי יפעת 3זח בניםזח בניםהעמק המערביISR20:26+09:08
37.9090מקיף העמק המערבי יפעת 1זח בניםזח בניםהעמק המערביISR20:37+09:19
38.9141תפן כפר ורדים 4זח בניםזח בניםכפר ורדיםISR22:58+11:40
39.9158אמית תורני מדעי כרמיאל 4זח בניםזח בניםאמית כרמיאלISR25:52+14:34
40.9159אמית תורני מדעי כרמיאל 5זח בניםזח בניםאמית כרמיאלISR27:26+16:08
41.9157אמית תורני מדעי כרמיאל 3זח בניםזח בניםאמית כרמיאלISR29:16+17:58
42.9023תבנית החינוך המוזהב 2זח בנים אזח בניםהחינוך המוזהבISR47:45+36:27
9001חטב אדיגה כפר קמא 1זח בניםזח בניםאדיגה כפר קמאISR
9002חטב אדיגה כפר קמא 2זח בניםזח בניםאדיגה כפר קמאISR
9003חטב אדיגה כפר קמא 3זח בניםזח בניםאדיגה כפר קמאISR
9004חטב אדיגה כפר קמא 4זח בניםזח בניםאדיגה כפר קמאISR
9005חטב אדיגה כפר קמא 5זח בניםזח בניםאדיגה כפר קמאISR
9028תבנית החינוך המוזהב 7זח בנים אזח בניםהחינוך המוזהבISR
9037תבנית החינוך המוזהב 16זח בנים גזח בניםהחינוך המוזהבISR
9080גאון הירדן דרכא 3זח בניםזח בניםגאון הירדןISR
9081גאון הירדן דרכא 4זח בניםזח בניםגאון הירדןISR
9082גאון הירדן דרכא 5זח בניםזח בניםגאון הירדןISR
9083גאון הירדן דרכא 6זח בניםזח בניםגאון הירדןISR
9095מקיף העמק המערבי יפעת 6זח בניםזח בניםהעמק המערביISR
9096מקיף העמק המערבי יפעת 7זח בניםזח בניםהעמק המערביISR
9070מקיף עמקים תבור מזרע 6זח בניםזח בניםעמקים תבורISR
9160אמית תורני מדעי כרמיאל 6זח בניםזח בניםאמית כרמיאלISR
9161אמית תורני מדעי כרמיאל 7זח בניםזח בניםאמית כרמיאלISR
9143תפן כפר ורדים 6זח בניםזח בניםכפר ורדיםISR
9162אמית תורני מדעי כרמיאל 8זח בניםזח בניםאמית כרמיאלISR
9169חקלאי כדורי 1זח בניםזח בניםחקלאי כדוריISR
9172חקלאי כדורי 4זח בניםזח בניםחקלאי כדוריISR
9174חקלאי כדורי 6זח בניםזח בניםחקלאי כדוריISR
9175חקלאי כדורי 7זח בניםזח בניםחקלאי כדוריISR
9193כפר הנוער מאיר שפיה 6זח בניםזח בניםמאיר שפיהISRmp
9065מקיף עמקים תבור מזרע 1זח בניםזח בניםעמקים תבורISRmp
9071מקיף עמקים תבור מזרע 7זח בניםזח בניםעמקים תבורISRmp
9078גאון הירדן דרכא 1זח בניםזח בניםגאון הירדןISRmp
9093מקיף העמק המערבי יפעת 4זח בניםזח בניםהעמק המערביISRmp
9066מקיף עמקים תבור מזרע 2זח בניםזח בניםעמקים תבורISRmp
9156אמית תורני מדעי כרמיאל 2זח בניםזח בניםאמית כרמיאלISRmp
 
ט בנות (1410m, 0m)
1.9052תבנית החינוך המוזהב 31ט בנותט בנותהחינוך המוזהבISR16:12
2.9202כפר הנוער מאיר שפיה 15ט בנותט בנותמאיר שפיהISR16:26+00:14
3.9121מקיף העמק המערבי יפעת 32ט בנותט בנותהעמק המערביISR17:11+00:59
4.9136מקיף העמק המערבי יפעת 47ט בנותט בנותהעמק המערביISR17:48+01:36
5.9152תפן כפר ורדים 15ט בנותט בנותכפר ורדיםISR19:59+03:47
6.9201כפר הנוער מאיר שפיה 14ט בנותט בנותמאיר שפיהISR23:05+06:53
7.9063מר אליאס אעבלין 3ט בנותט בנותאליעס אעבליןISR26:25+10:13
8.9151תפן כפר ורדים 14ט בנותט בנותכפר ורדיםISR26:36+10:24
9.9062מר אליאס אעבלין 2ט בנותט בנותאליעס אעבליןISR27:13+11:01
10.9057אלביאן טמרה 3ט בנותט בנותאלביאן טמרהISR29:24+13:12
11.9060אלביאן טמרה 6ט בנותט בנותאלביאן טמרהISR33:31+17:19
12.9059אלביאן טמרה 5ט בנותט בנותאלביאן טמרהISR37:00+20:48
13.9056אלביאן טמרה 2ט בנותט בנותאלביאן טמרהISR43:26+27:14
14.9061מר אליאס אעבלין 1ט בנותט בנותאליעס אעבליןISR44:53+28:41
15.9058אלביאן טמרה 4ט בנותט בנותאלביאן טמרהISR64:52+48:40
9017חטב אדיגה כפר קמא 17ט בנותט בנותאדיגה כפר קמאISR
9018חטב אדיגה כפר קמא 18ט בנותט בנותאדיגה כפר קמאISR
9019חטב אדיגה כפר קמא 19ט בנותט בנותאדיגה כפר קמאISR
9020חטב אדיגה כפר קמא 20ט בנותט בנותאדיגה כפר קמאISR
9021חטב אדיגה כפר קמא 21ט בנותט בנותאדיגה כפר קמאISR
9055אלביאן טמרה 1ט בנותט בנותאלביאן טמרהISRmp
9064מר אליאס אעבלין 4ט בנותט בנותאליעס אעבליןISR
9053תבנית החינוך המוזהב 32ט בנותט בנותהחינוך המוזהבISR
9054תבנית החינוך המוזהב 33ט בנותט בנותהחינוך המוזהבISR
9181חקלאי כדורי 13ט בנותט בנותחקלאי כדוריISRdnf
9182חקלאי כדורי 14ט בנותט בנותחקלאי כדוריISR
9183חקלאי כדורי 15ט בנותט בנותחקלאי כדוריISR
9184חקלאי כדורי 16ט בנותט בנותחקלאי כדוריISR
 
ט בנים (1610m, 0m)
1.9114מקיף העמק המערבי יפעת 25ט בנים בט בניםהעמק המערביISR11:11
2.9049תבנית החינוך המוזהב 28ט בניםט בניםהחינוך המוזהבISR12:03+00:52
3.9148תפן כפר ורדים 11ט בניםט בניםכפר ורדיםISR13:23+02:12
4.9108מקיף העמק המערבי יפעת 19ט בנים אט בניםהעמק המערביISR13:54+02:43
5.9106מקיף העמק המערבי יפעת 17ט בנים אט בניםהעמק המערביISR14:08+02:57
6.9104מקיף העמק המערבי יפעת 15ט בנים אט בניםהעמק המערביISR14:23+03:12
7.9077מקיף עמקים תבור מזרע 13ט בניםט בניםעמקים תבורISR14:24+03:13
8.9105מקיף העמק המערבי יפעת 16ט בנים אט בניםהעמק המערביISR14:51+03:40
9.9050תבנית החינוך המוזהב 29ט בניםט בניםהחינוך המוזהבISR15:08+03:57
10.9076מקיף עמקים תבור מזרע 12ט בניםט בניםעמקים תבורISR15:25+04:14
11.9047תבנית החינוך המוזהב 26ט בניםט בניםהחינוך המוזהבISR15:27+04:16
12.9149תפן כפר ורדים 12ט בניםט בניםכפר ורדיםISR15:38+04:27
13.9199כפר הנוער מאיר שפיה 12ט בניםט בניםמאיר שפיהISR15:45+04:34
14.9074מקיף עמקים תבור מזרע 10ט בניםט בניםעמקים תבורISR16:38+05:27
15.9109מקיף העמק המערבי יפעת 20ט בנים אט בניםהעמק המערביISR16:54+05:43
16.9075מקיף עמקים תבור מזרע 11ט בניםט בניםעמקים תבורISR17:21+06:10
17.9073מקיף עמקים תבור מזרע 9ט בניםט בניםעמקים תבורISR17:36+06:25
18.9147תפן כפר ורדים 10ט בניםט בניםכפר ורדיםISR17:42+06:31
19.9167אמית תורני מדעי כרמיאל 13ט בניםט בניםאמית כרמיאלISR18:19+07:08
20.9150תפן כפר ורדים 13ט בניםט בניםכפר ורדיםISR19:12+08:01
21.9164אמית תורני מדעי כרמיאל 10ט בניםט בניםאמית כרמיאלISR19:16+08:05
22.9200כפר הנוער מאיר שפיה 13ט בניםט בניםמאיר שפיהISR19:17+08:06
23.9112מקיף העמק המערבי יפעת 23ט בנים בט בניםהעמק המערביISR19:18+08:07
24.9044תבנית החינוך המוזהב 23ט בניםט בניםהחינוך המוזהבISR19:24+08:13
25.9113מקיף העמק המערבי יפעת 24ט בנים בט בניםהעמק המערביISR19:27+08:16
26.9166אמית תורני מדעי כרמיאל 12ט בניםט בניםאמית כרמיאלISR19:50+08:39
27.9072מקיף עמקים תבור מזרע 8ט בניםט בניםעמקים תבורISR20:34+09:23
28.9165אמית תורני מדעי כרמיאל 11ט בניםט בניםאמית כרמיאלISR21:02+09:51
29.9198כפר הנוער מאיר שפיה 11ט בניםט בניםמאיר שפיהISR21:33+10:22
30.9177חקלאי כדורי 9ט בניםט בניםחקלאי כדוריISR21:58+10:47
31.9179חקלאי כדורי 11ט בניםט בניםחקלאי כדוריISR22:22+11:11
32.9045תבנית החינוך המוזהב 24ט בניםט בניםהחינוך המוזהבISR22:56+11:45
33.9178חקלאי כדורי 10ט בניםט בניםחקלאי כדוריISR24:05+12:54
34.9153תפן כפר ורדים 16ט בניםט בניםכפר ורדיםISR27:56+16:45
35.9046תבנית החינוך המוזהב 25ט בניםט בניםהחינוך המוזהבISR40:23+29:12
9011חטב אדיגה כפר קמא 11ט בניםט בניםאדיגה כפר קמאISR
9012חטב אדיגה כפר קמא 12ט בניםט בניםאדיגה כפר קמאISR
9013חטב אדיגה כפר קמא 13ט בניםט בניםאדיגה כפר קמאISR
9014חטב אדיגה כפר קמא 14ט בניםט בניםאדיגה כפר קמאISR
9015חטב אדיגה כפר קמא 15ט בניםט בניםאדיגה כפר קמאISR
9016חטב אדיגה כפר קמא 16ט בניםט בניםאדיגה כפר קמאISR
9051תבנית החינוך המוזהב 30ט בניםט בניםהחינוך המוזהבISR
9110מקיף העמק המערבי יפעת 21ט בנים אט בניםהעמק המערביISR
9111מקיף העמק המערבי יפעת 22ט בנים אט בניםהעמק המערביISR
9115מקיף העמק המערבי יפעת 26ט בנים בט בניםהעמק המערביISR
9116מקיף העמק המערבי יפעת 27ט בנים בט בניםהעמק המערביISR
9117מקיף העמק המערבי יפעת 28ט בנים בט בניםהעמק המערביISR
9118מקיף העמק המערבי יפעת 29ט בנים בט בניםהעמק המערביISR
9119מקיף העמק המערבי יפעת 30ט בנים בט בניםהעמק המערביISR
9120מקיף העמק המערבי יפעת 31ט בנים בט בניםהעמק המערביISR
9168אמית תורני מדעי כרמיאל 14ט בניםט בניםאמית כרמיאלISR
9180חקלאי כדורי 12ט בניםט בניםחקלאי כדוריISR
9107מקיף העמק המערבי יפעת 18ט בנים אט בניםהעמק המערביISRmp
9048תבנית החינוך המוזהב 27ט בניםט בניםהחינוך המוזהבISRmp
9163אמית תורני מדעי כרמיאל 9ט בניםט בניםאמית כרמיאלISRmp
 
תיכון בנות (1410m, 0m)
1.9132מקיף העמק המערבי יפעת 43תיכון בנותתיכון בנותהעמק המערביISR08:07
2.9133מקיף העמק המערבי יפעת 44תיכון בנותתיכון בנותהעמק המערביISR15:21+07:14
3.9134מקיף העמק המערבי יפעת 45תיכון בנותתיכון בנותהעמק המערביISR18:14+10:07
9135מקיף העמק המערבי יפעת 46תיכון בנותתיכון בנותהעמק המערביISR
9137מקיף העמק המערבי יפעת 48תיכון בנותתיכון בנותהעמק המערביISR
 
תיכון בנים (1610m, 0m)
1.9126מקיף העמק המערבי יפעת 37תיכון בניםתיכון בניםהעמק המערביISR08:27
2.9123מקיף העמק המערבי יפעת 34תיכון בניםתיכון בניםהעמק המערביISR08:32+00:05
3.9124מקיף העמק המערבי יפעת 35תיכון בניםתיכון בניםהעמק המערביISR10:06+01:39
4.9125מקיף העמק המערבי יפעת 36תיכון בניםתיכון בניםהעמק המערביISR14:19+05:52
5.9127מקיף העמק המערבי יפעת 38תיכון בניםתיכון בניםהעמק המערביISR15:24+06:57
6.9154תפן כפר ורדים 17תיכון בניםתיכון בניםכפר ורדיםISR16:31+08:04
7.9122מקיף העמק המערבי יפעת 33תיכון בניםתיכון בניםהעמק המערביISR16:54+08:27
8.9128מקיף העמק המערבי יפעת 39תיכון בניםתיכון בניםהעמק המערביISR20:54+12:27
9129מקיף העמק המערבי יפעת 40תיכון בניםתיכון בניםהעמק המערביISR
9130מקיף העמק המערבי יפעת 41תיכון בניםתיכון בניםהעמק המערביISR
9131מקיף העמק המערבי יפעת 42תיכון בניםתיכון בניםהעמק המערביISR
9185חקלאי כדורי 17תיכון בניםתיכון בניםחקלאי כדוריISR
9186חקלאי כדורי 18תיכון בניםתיכון בניםחקלאי כדוריISR
9187חקלאי כדורי 19תיכון בניםתיכון בניםחקלאי כדוריISR