קצרצר

1 יוגב שחר 0:19:45 לב השרון-מנשה
2 זיגלמן איתי 0:24:52
3 בר-גד יואב 0:36:17 אסא תא
4 שפי ערן 0:43:55 אסא תא
5 אבי בר 0:46:30 חבל מודיעין
6 טבק אינה 0:51:12
7 ארנון רן 0:59:21
8 הימן יובל 1:30:40 השרון