תל חדיד 14/11/2019 10:57:21
Start list by classes (stage 1 - תל חדיד מחזור3)

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1
 
D12 (1690m, 70m)
1.66572071904 סלפק אלונהD12חבל מודיעיןISR09:01:00
2.67352071856 אלירז נועהD12עמק חפרISR09:31:00
3.66097780808 גיל-בר נויהD12עמק חפרISR09:39:00
4.65142071914 רוטשטיין חגיתD12אסא תל אביבISR09:41:00
5.66137060708 בק עמיתD12עמק חפרISR09:47:00
6.66157031208 סורדו איהD12עמק חפרISR09:53:00
7.66127130908 אפשטיין אביהD12עמק חפרISR09:57:00
8.66147760708 בק הדרD12עמק חפרISR10:03:00
9.67392071875 הארטמן תמרD12עמק חפרISR10:07:00
10.57152069556 כספי יעלD12השרוןISR10:09:00
11.90352071912 קרול מורD12חיצוניISR10:11:00
 
D14A (2760m, 110m)
1.64912071871 גוטמן גליD14Aחבל מודיעיןISR09:22:00
2.60132071600 טל-מסינג אריאלD14Aאסא תל אביבISR09:24:00
3.64592071626 חלבה תמרD14Aאסא תל אביבISR09:46:00
4.56782071137 שביב מעיןD14Aחבל מודיעיןISR09:48:00
5.60567212266 מצפון גאיהD14Aלב השרון-מנשהISR09:58:00
 
D14B (1690m, 70m)
1.67302071884 יוגב איילתD14Bעמק חפרISR09:03:00
2.67342071888 כהן ליביD14Bעמק חפרISR09:59:00
 
D16A (5060m, 150m)
1.48592071345 פלדמן מיהD16AיזרעאלISR09:00:00
2.60122071315 טל-מסינג טיאןD16Aאסא תל אביבISR09:06:00
3.55682071269 שביב עינבD16Aחבל מודיעיןISR09:28:00
4.63172071571 סט עומרD16AיזרעאלISR09:42:00
5.59468042904 שדמי גאיהD16AיזרעאלISR09:48:00
6.48612071385 מנור אליהD16Aחבל מודיעיןISR09:56:00
 
D16B (2760m, 110m)
1.63282071866 בר-גד ליהD16Bאסא תל אביבISR09:14:00
2.61882071224 ריף הגרD16Bאסא תל אביבISR09:38:00
3.66222071677 וקס-עמיר ענברD16Bאסא תל אביבISR10:06:00
4.63772071501 ענתבי אדרD16Bאסא תל אביבISR10:12:00
 
D18A (5340m, 185m)
1.62142071550 אליאס מעיןD18Aאסא תל אביבISR09:00:00
2.60502071523 טייטר יאנהD18Aאסא תל אביבISR09:18:00
3.55932071304 שינדלר לידיD18Aטכניון כרמלISR09:24:00
4.49491100403 ברבינג נעהD18Aטכניון כרמלISR09:47:00
5.57192071651 גולן הדסD18Aלב השרון-מנשהISR09:57:00
 
D18B (5060m, 150m)
1.47052083346 שכטר רותםD18Bחבל מודיעיןISR10:06:00
 
D21A (6590m, 220m)
1.44992071354 גוטמן עדיD21Aחבל מודיעיןISR09:17:00
2.42602071198 מאירקוביץ מארינהD21Aאסא טכניון חיפהISR09:20:00
3.67278028028 Pietsch AnnaD21AגלילISR09:22:00
4.32082071129 גרינברג אניהD21Aאסא תל אביבISR09:24:00
5.33032071097 זריהן ברD21AגלילISR09:29:00
6.52317200804 קלקשטיין ברD21AהשרוןISR09:34:00
7.58622071601 חוחלובה טטיאנהD21AגלילISR09:39:00
8.34047207793 יופה קטרינהD21AגלילISR09:55:00
9.51752071380 עבודי נועהD21Aחבל מודיעיןISR10:05:00
10.36402071251 נוימן נעהD21Aאסא טכניון חיפהISR10:11:00
11.90048646136 SUI Horisberger SimeaD21AחיצוניISR10:15:00
12.31362069552 פינצ'וק אירינהD21AגלילISR10:22:00
 
D21B (5340m, 185m)
1.23502088706 רגב נועהD21Bחבל מודיעיןISR09:17:00
2.40462071126 גוטמן נטעD21Bאסא ירושליםISR09:33:00
3.40082071003 איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR09:35:00
4.90222071885 יפרח ניצןD21BחיצוניISR09:52:00
5.44872071329 רגב יערהD21Bחבל מודיעיןISR10:01:00
6.50522071524 ובמן איהD21Bאסא תל אביבISR10:09:00
7.42462071078 אילן גאיהD21BיזרעאלISR10:14:00
8.90122071862 בורשטין אביבD21BחיצוניISR10:27:00
 
D21C (3760m, 115m)
1.54952071891 כליף נינהD21Cאסא טכניון חיפהISR09:06:00
2.62357209799 איזביצקי אנהD21Cחבל מודיעיןISR09:13:00
3.54262071184 שינדלר לילD21Cטכניון כרמלISR09:17:00
4.43482071397 ברקוביץ מיכלD21Cלב השרון-מנשהISR09:18:00
5.43962068640 מצגר מאיהD21Cאסא תל אביבISR09:22:00
6.59352071916 ריינהרץ לירוןD21CגלילISR09:25:00
7.67542071623 לב-אל ניבהD21Cאסא תל אביבISR09:29:00
8.59592071537 ארצי נעהD21CיזרעאלISR09:35:00
9.56132071280 דה קוסטא ענברD21CיזרעאלISR09:41:00
10.90382071918 שילה מיכלD21CחיצוניISR09:50:00
11.54112071055 יסעור גלD21CיזרעאלISR10:01:00
12.90057601380 SUI Moser VivianeD21CחיצוניISR10:07:00
13.41961001706 סגל יעלD21Cאסא תל אביבISR10:31:00
14.90342071324 קסלסי ענברD21CחיצוניISR10:32:00
 
D35 (5340m, 185m)
1.49662070447 שצרבנין טטיאנהD35גלילISR09:45:00
2.64292138264 גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR09:56:00
3.4639504727 ורבין אסיהD35אסא תל אביבISR09:59:00
4.90037121278 POL Sliwaczynska IlonaD35חיצוניISR10:06:00
 
D40 (3760m, 115m)
1.17822071054 רביד נעמיD40אסא תל אביבISR09:38:00
 
D45 (3760m, 115m)
1.59742071353 שינדלר ברגמן יהודיתD45טכניון כרמלISR09:19:00
2.64952141134 ויסמן עדיD45חבל מודיעיןISR09:24:00
3.29862071395 שגיא קרןD45אסא תל אביבISR09:28:00
4.52302083354 קלקשטיין גליתD45השרוןISR09:36:00
5.60722071338 יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR09:42:00
6.64022071616 עגור-הלוי חגיתD45חבל מודיעיןISR09:45:00
7.55662071178 שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR09:51:00
8.28901111774 מאיר ענתD45לב השרון-מנשהISR09:53:00
9.24372006440 מייר-גור תמרD45לב השרון-מנשהISR10:03:00
 
D50 (3760m, 115m)
1.66952071878 זאבי נוריתD50חבל מודיעיןISR09:01:00
2.59342071557 ריינהרץ אוריתD50גלילISR09:02:00
3.40072071058 איגנטוב אנהD50חבל מודיעיןISR09:05:00
4.61632071558 אשכנזי גניתD50יזרעאלISR09:07:00
5.56022071318 סיאיילב טניהD50גלילISR09:10:00
6.51792071119 מסינג ענת סיפוריםD50אסא תל אביבISR09:12:00
7.50952071092שחר נוימן ענתD50לב השרון-מנשהISR09:31:00
8.48422071056 נוסבוים שרוןD50השרוןISR09:57:00
9.67772144838 ממלוק רוניD50חבל מודיעיןISR09:58:00
10.51712071052 יסעור ענברD50יזרעאלISR10:04:00
 
D55 (3760m, 115m)
1.6582071148 זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR09:08:00
2.50662071219 רן רותD55גלילISR09:14:00
3.32792071090 הימן יונהD55השרוןISR09:33:00
4.48912071179 נתיב רותD55חבל מודיעיןISR09:34:00
5.58982088710 וייס חגיתD55חבל מודיעיןISR09:37:00
6.63952071100 ברקוביץ מרבD55טכניון כרמלISR09:39:00
7.44102071182 ליפמן יעלD55השרוןISR09:48:00
8.38612071204 סטפנוב סבטלנהD55אסא טכניון חיפהISR10:06:00
 
D60 (3760m, 115m)
1.39392071189 הלר הדרD60חבל מודיעיןISR09:03:00
2.51992071296 שמואלי נוריתD60יזרעאלISR09:11:00
3.41652071109 אלוש רותD60חבל מודיעיןISR09:15:00
4.45002071124 גוטמן אילנהD60חבל מודיעיןISR09:21:00
5.37782071156 מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR09:23:00
6.59142071587 גבע בתשבעD60חבל מודיעיןISR09:27:00
7.50272071021 רגב יעלD60חבל מודיעיןISR09:43:00
8.2742071083 משלי ליסהD60חבל מודיעיןISR09:47:00
9.24902071025 רביד דליהD60אסא תל אביבISR09:54:00
10.50061396153 לפושנר לובובD60גלילISR09:55:00
11.33122071389 טייט אבהD60חבל מודיעיןISR10:08:00
12.37092071173 לוינקרון זהבהD60גלילISR10:10:00
 
D70 (2750m, 85m)
1.39351009885 חנטקוב מריהD70השרוןISR09:52:00
2.1152071234 קוצר אנדרהD70לב השרון-מנשהISR10:17:00
 
D75 (2750m, 85m)
1.20072071133 דה קוסטה בק רוניD75יזרעאלISR09:32:00
 
H12 (1690m, 70m)
1.63292071678 בר-גד יואבH12אסא תל אביבISR09:05:00
2.64602132916 פלג יובלH12לב השרון-מנשהISR09:07:00
3.67432071893 כרמל יואבH12חבל מודיעיןISR09:11:00
4.67372071913 ראובן ליאורH12עמק חפרISR09:35:00
5.67382071874 דוד אביבH12עמק חפרISR09:43:00
6.90232071889 כהן סערH12חיצוניISR09:45:00
7.90162071867 ברק מדינה עומריH12חיצוניISR10:01:00
8.61172071641 לדרר שלוH12לב השרון-מנשהISR10:05:00
9.64492006439 גור ליאורH12לב השרון-מנשהISR10:13:00
 
H14A (2760m, 110m)
1.64892071872 גוטמן רותםH14Aחבל מודיעיןISR09:06:00
2.59378366660 ריינהרץ דרורH14AגלילISR09:08:00
3.62792071146 שפר שיH14Aאסא תל אביבISR09:10:00
4.90112071859 ארני ארזH14AחיצוניISR09:12:00
5.90282071905 עיון ניבH14AחיצוניISR09:16:00
6.60402071400 שורץ יהלH14AיזרעאלISR09:20:00
7.90192071877 הרשמן אלעדH14AחיצוניISR09:28:00
8.66182071902 סלפק אדרH14Aחבל מודיעיןISR09:30:00
9.90082071854 אורבך שגיאH14AחיצוניISR09:32:00
10.64332071865 בר דןH14Aחבל מודיעיןISR09:34:00
11.62562071326 טייטר מקסיםH14Aאסא תל אביבISR09:42:00
12.59132088705 שחורי אלוןH14Aחבל מודיעיןISR09:44:00
13.56758657546 קלקשטיין יובלH14AהשרוןISR09:50:00
14.66107120907 הלר-בכר יואבH14Aעמק חפרISR09:54:00
15.66697300547 צין עמיתH14Aעמק חפרISR10:00:00
16.64402071896 מנחם יואב 2007H14Aחבל מודיעיןISR10:02:00
17.66117071214 רזניק ברקאיH14Aעמק חפרISR10:04:00
18.60732121095 יוגב שחרH14Aלב השרון-מנשהISR10:10:00
19.90272071895 מגן הללH14AחיצוניISR10:18:00
 
H14B (1690m, 70m)
1.67481001703 ויינר אמירH14BיזרעאלISR09:09:00
2.66472071873 גלזר אוהדH14Bאסא תל אביבISR09:33:00
3.64042071868 ברק-מדינה נועםH14Bחבל מודיעיןISR09:37:00
4.58942071011 סרגה עידוH14Bחבל מודיעיןISR09:49:00
5.67412071910 קפלן ליאורH14Bעמק חפרISR09:51:00
6.67402071908 פלד אופירH14Bעמק חפרISR09:55:00
 
H16A (5060m, 150m)
1.64112071869 ג'ייקובס יהונתןH16Aטכניון כרמלISR09:02:00
2.62172071595 ברן עידוH16Aלב השרון-מנשהISR09:08:00
3.61707050817 לוי מעייןH16Aטכניון כרמלISR09:12:00
4.63611458625 אליאש אורH16Aלב השרון-מנשהISR09:14:00
5.53357210091 נוסבוים עמריH16AהשרוןISR09:18:00
6.64082071661 יוגב אוהדH16Aעמק חפרISR09:22:00
7.53362071313 יבסייב אדרH16AיזרעאלISR09:32:00
8.66762071897 נאוה עומרH16AיזרעאלISR09:36:00
9.59442800347 שלו יואבH16Aאסא תל אביבISR09:38:00
10.62659201827 דרור הרנירH16Aטכניון כרמלISR09:40:00
11.59768628599 רוזה יםH16Aאסא תל אביבISR09:44:00
12.66857641020 אשל סהרH16Aעמק חפרISR09:46:00
13.49042071227 סרגה אורןH16Aחבל מודיעיןISR09:52:00
14.63818071005 לוינסון יהונתןH16AגלילISR09:54:00
15.62817160701 בברסקי טוםH16Aטכניון כרמלISR10:00:00
16.63902801368 גור אופירH16Aלב השרון-מנשהISR10:04:00
17.63838302103 סונדק עמיתH16AגלילISR10:08:00
18.62412071899 סביניק שחרH16AיזרעאלISR10:16:00
19.63962128391 האופטמן עמיתH16AגלילISR10:18:00
 
H16B (2760m, 110m)
1.62732071256 כוכבא תומרH16Bחבל מודיעיןISR09:18:00
2.64342071864 בר בןH16Bחבל מודיעיןISR09:26:00
3.90372071917 שושני מיכאלH16BחיצוניISR09:36:00
4.64902071870 גוטמן אסףH16Bחבל מודיעיןISR09:40:00
5.61562071526 הראל איתמרH16Bחבל מודיעיןISR09:52:00
6.58091375078 ליאור עמיתH16Bחבל מודיעיןISR09:56:00
7.90292071906 עמיר עפריH16BחיצוניISR10:08:00
 
H18A (6590m, 220m)
1.62602071573 יוגב מתןH18Aעמק חפרISR09:08:00
2.48442071093 נוסבוים נדבH18AהשרוןISR09:09:00
3.60742071584 רובין רזH18Aטכניון כרמלISR09:31:00
4.57062071176 זורע טלH18Aאסא תל אביבISR09:32:00
5.60762800358 זיגמונד רועיH18Aטכניון כרמלISR09:35:00
6.60992057489 אלפרט רועיH18Aטכניון כרמלISR09:42:00
7.57362068643 הולנדר חןH18Aאסא תל אביבISR09:43:00
8.59978402345 עברי מתןH18AיזרעאלISR09:44:00
9.62587823781 אשד טלH18Aטכניון כרמלISR09:47:00
10.64672071314 ברעם גיאH18AיזרעאלISR09:48:00
11.47632083349 מאירוב עופרH18Aחבל מודיעיןISR09:53:00
12.52327204750 קלקשטיין נדבH18AהשרוןISR10:04:00
13.59607209468 יוגב מעיןH18Aלב השרון-מנשהISR10:08:00
14.60192071589 מצפון פלגH18Aלב השרון-מנשהISR10:14:00
15.56882071307 מינסקי עדיH18AהשרוןISR10:24:00
 
H18B (5060m, 150m)
1.50782106443 לישנקו איליהH18BגלילISR09:50:00
2.43212071012 רביד יואבH18Bאסא תל אביבISR09:58:00
3.64302071679 שפירא שחרH18Bחבל מודיעיןISR10:10:00
 
H21A (6940m, 260m)
1.35912071277 גרנט רועיH21Aלב השרון-מנשהISR09:00:00
2.46122071534 יערי עמוסH21Aאסא ירושליםISR09:04:00
3.90092071855 איל נדבH21AחיצוניISR09:06:00
4.45012071127 גוטמן רעיH21Aחבל מודיעיןISR09:08:00
5.64692071367 קפל גילH21Aאסא טכניון חיפהISR09:12:00
6.57777207802 יוגב רותםH21Aלב השרון-מנשהISR09:18:00
7.61922071228 אור זהרH21Aאסא טכניון חיפהISR09:20:00
8.35602071239 יעקבי ארםH21AהשרוןISR09:22:00
9.39912071384 גלילי טלH21Aאסא טכניון חיפהISR09:32:00
10.67182071551 נזרוב רונןH21Aאסא ירושליםISR09:34:00
11.43502071663 גולן סתיוH21Aלב השרון-מנשהISR09:36:00
12.34752077832 ליפמן אשלH21AהשרוןISR09:42:00
13.29272071024 הימן אילH21AהשרוןISR09:48:00
14.58997727717 זמיר סלעH21Aלב השרון-מנשהISR09:54:00
15.42147200994 כהנא אלוןH21AהשרוןISR09:56:00
16.56642071263 לום דולבH21Aלב השרון-מנשהISR10:02:00
17.31288213128 אבנר אסףH21AגלילISR10:04:00
18.40948181995 יסעור ניצןH21AיזרעאלISR10:06:00
19.57018645926 קצפ רויH21Aאסא תל אביבISR10:08:00
20.30589200280 מנור איתיH21Aחבל מודיעיןISR10:10:00
21.90322071343 צור אמירH21AחיצוניISR10:16:00
 
H21B (6590m, 220m)
1.44932071095 גנוסר נדבH21Bחבל מודיעיןISR09:03:00
2.34511090990 ברקן אוריH21BיזרעאלISR09:04:00
3.60587558837 קאופמן אסףH21Bאסא ירושליםISR09:07:00
4.40582071160 יאיר אורH21Bאסא טכניון חיפהISR09:10:00
5.57232078590 שפר שחרH21Bאסא תל אביבISR09:11:00
6.40022071123 מאירקוביץ יבגניH21Bאסא טכניון חיפהISR09:14:00
7.33942071542 שמלא יאירH21BגלילISR09:15:00
8.51682071309 אלינסון כרמיH21Bאסא תל אביבISR09:19:00
9.31392071285 בן שטרית נדבH21BיזרעאלISR09:21:00
10.50282071096 גילה איילH21BיזרעאלISR09:23:00
11.38062071887 יצחק ליאורH21BיזרעאלISR09:25:00
12.27032071023 גפן גושH21Bטכניון כרמלISR09:26:00
13.50732076487 בן שעיה נירH21Bאסא טכניון חיפהISR09:28:00
14.33802071206 ענבר ליאורH21BגלילISR09:36:00
15.59642071540 ליזוגוב ויאצ'סלבH21Bעמק חפרISR09:37:00
16.48432071085 נוסבוים איתםH21BהשרוןISR09:38:00
17.24922071029 רביד דניH21Bאסא תל אביבISR09:40:00
18.90102071857 אסור נועםH21BחיצוניISR09:41:00
19.49822071089 לנס רותםH21BיזרעאלISR09:46:00
20.67562071513 שהם תומרH21Bאסא ירושליםISR09:49:00
21.35922071382 שמואלי מופזH21BיזרעאלISR09:50:00
22.36252071630 אוסטר שגיאH21BגלילISR09:51:00
23.48482071306 דבש אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR09:54:00
24.53752068642 הולנדר אלוןH21Bאסא תל אביבISR09:56:00
25.49812071082 לנס עידןH21BיזרעאלISR09:58:00
26.40001212597 רז-רוטשילד דניאלH21Bאסא ירושליםISR10:02:00
27.37972071340 רגב שקדH21Bחבל מודיעיןISR10:03:00
28.43462068535 לרמן שגיאH21Bחבל מודיעיןISR10:06:00
29.54172071615 אלקחר ברH21BיזרעאלISR10:07:00
30.54162071261 אלקחר עידןH21BיזרעאלISR10:09:00
31.42472094909 יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR10:10:00
32.29597220184 גולדנר יקירH21Bעמק חפרISR10:12:00
33.35821413605 איזביצקי גלH21Bחבל מודיעיןISR10:13:00
34.43772068536 שפירא אורןH21Bחבל מודיעיןISR10:16:00
35.35011105870 שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR10:18:00
 
H21C (5340m, 185m)
1.67632071617 מדווד איתמרH21Cאסא ירושליםISR09:01:00
2.49842138973 קרול ליאורH21Cאסא תל אביבISR09:02:00
3.90392088708 שפירא נעםH21CחיצוניISR09:03:00
4.59362071508 ריינהרץ עידןH21CגלילISR09:04:00
5.37622071033 גנוסר תומרH21Cחבל מודיעיןISR09:12:00
6.42782071103 אברהם דקלH21CיזרעאלISR09:15:00
7.90252071892 כץ דניאלH21CחיצוניISR09:16:00
8.48382071900 סגל תוםH21CהשרוןISR09:21:00
9.54122071102 בן דור יואבH21Cאסא ירושליםISR09:30:00
10.63552071554 יפעה רעיH21Cאסא ירושליםISR09:36:00
11.90212071879 זילברשטיין נבותH21CחיצוניISR09:44:00
12.29662083338 מה-טוב יואבH21Cאסא ירושליםISR09:48:00
13.90242071890 כהן עדןH21CחיצוניISR09:50:00
14.48852071141 קלדרון זיוH21Cאסא תל אביבISR09:51:00
15.45462071390 אברהם רגבH21CיזרעאלISR09:55:00
16.64762071593 מרסר שיH21Cאסא ירושליםISR10:04:00
17.44742071643 אגוזי שוהםH21CיזרעאלISR10:11:00
18.53892071044 צוקר מתןH21Cאסא תל אביבISR10:16:00
19.45992071618 רימון עמיתH21Cאסא ירושליםISR10:26:00
 
H35A (6940m, 260m)
1.90312071909 פרי חגיH35AחיצוניISR09:02:00
2.90152071077 ברית עדוH35AחיצוניISR09:10:00
3.90362071060 רגב עומרH35AחיצוניISR09:14:00
4.12592071272 גריף דניאלH35AהשרוןISR09:16:00
5.33098103006 סגל זףH35Aאסא תל אביבISR09:24:00
6.51702071478 שרון דניאלH35Aראשון לציוןISR09:26:00
7.42372071060 רגב עומרH35Aאסא תל אביבISR09:28:00
8.20902071031 הרשמן שחרH35Aטכניון כרמלISR09:30:00
9.16512071051 רביד נועםH35Aאסא תל אביבISR09:38:00
10.8222071070 לדרר חגיH35Aלב השרון-מנשהISR09:40:00
11.59662071282 קוזלוב אלכסנדרH35AגלילISR09:44:00
12.58022071513 אלפסי יונתןH35Aחבל מודיעיןISR09:46:00
13.57592071333 ארצי ירוןH35AיזרעאלISR09:50:00
14.17002107120 מלץ אביH35AהשרוןISR09:52:00
15.42392071155 חלבה אמירH35Aאסא תל אביבISR10:20:00
 
H35B (5340m, 185m)
1.4032071357 רגבי אורןH35BהשרוןISR09:06:00
2.6712071258 לדרר אוריH35Bלב השרון-מנשהISR09:10:00
3.28017212111 ברג יובלH35Bטכניון כרמלISR09:11:00
4.58292071336 פרנטה מאורH35Bחבל מודיעיןISR09:19:00
5.90302071504 פלגי נירH35BחיצוניISR09:20:00
6.7411409902 איזביצקי עוזH35Bחבל מודיעיןISR09:37:00
7.55132071337 אגבריה חוסאםH35BיזרעאלISR09:43:00
8.90132071863 בכר תומרH35BחיצוניISR09:54:00
9.50802071038 שטיין יואבH35Bראשון לציוןISR10:02:00
10.50172071605 אורון אודיH35Bחבל מודיעיןISR10:03:00
11.56772071498 גוברדובסקי ולדיסלבH35BהשרוןISR10:08:00
12.46212071143 פדן דניסH35Bאסא תל אביבISR10:12:00
13.30841321322 ליפוביץ אלכסH35Bעמק חפרISR10:24:00
 
H40 (6590m, 220m)
1.22068020377 פלדמן שלוH40יזרעאלISR09:00:00
2.67652071898 ניב נדבH40אסא תל אביבISR09:01:00
3.37812071165 יונה גלH40יזרעאלISR09:02:00
4.48502071041 שפי יוחאיH40אסא תל אביבISR09:05:00
5.34179567890 אשכנזי אסףH40יזרעאלISR09:06:00
6.43722083341 נסראלדין נגיבH40טכניון כרמלISR09:12:00
7.19182071152 לויצקי פבלH40אסא תל אביבISR09:13:00
8.5492121786 ויינר תומרH40יזרעאלISR09:16:00
9.42117201222 כהנא איתןH40השרוןISR09:18:00
10.6812071530 גמינדר תומרH40אסא תל אביבISR09:27:00
11.10072071135 הלחמי ליאורH40חבל מודיעיןISR09:33:00
12.19252071004 כהן נמרודH40אסא תל אביבISR09:45:00
13.5071428934 פלג עומרH40לב השרון-מנשהISR09:52:00
14.43302071861 בולוטני מיכאלH40גלילISR09:57:00
15.54582068641 הולנדר גדעוןH40אסא תל אביבISR09:59:00
16.33672071581 בקר בוריסH40ראשון לציוןISR10:00:00
17.30392071036 הימן רפיH40השרוןISR10:01:00
18.22192071076 כהן תומרH40טכניון כרמלISR10:17:00
19.14132071254 מינסקי אביH40השרוןISR10:20:00
20.9317770005 ברנס עינבH40חבל מודיעיןISR10:23:00
21.6739200281 ורבין עודדH40אסא תל אביבISR10:26:00
 
H45 (5340m, 185m)
1.63692121003 טייטר ארתורH45אסא תל אביבISR09:05:00
2.33632071565 מצפון גיוראH45לב השרון-מנשהISR09:07:00
3.60642083332 יפה מורH45השרוןISR09:08:00
4.63092121780 אליאס גילH45אסא תל אביבISR09:09:00
5.63512071541 מיש שיH45אסא תל אביבISR09:13:00
6.63212071535 יוגב סיוןH45עמק חפרISR09:14:00
7.39152071169 לוין הדרH45אסא תל אביבISR09:22:00
8.46032071084 אבידן אליקH45לב השרון-מנשהISR09:23:00
9.64582071604 בר-גד יזהרH45אסא תל אביבISR09:25:00
10.40062071046 איגנטוב אנדריH45חבל מודיעיןISR09:26:00
11.49462071231 רק גיאH45אסא תל אביבISR09:27:00
12.60932071851 DEN Trangbaek KlausH45לב השרון-מנשהISR09:28:00
13.67062071614 שורץ גילH45יזרעאלISR09:29:00
14.5222071381 ריינהרץ יניבH45גלילISR09:31:00
15.30332127403 הלר גיאH45חבל מודיעיןISR09:32:00
16.38767203875 אפרת ירוןH45לב השרון-מנשהISR09:34:00
17.63112071668 ריף נעםH45אסא תל אביבISR09:38:00
18.33761413612 גנדלמן איילH45השרוןISR09:39:00
19.29612071308 שגיא שחרH45אסא תל אביבISR09:40:00
20.31272801132 סרגה אליH45חבל מודיעיןISR09:41:00
21.90407202770 blachut igorH45חיצוניISR09:42:00
22.51167203759 קלקשטיין נירH45השרוןISR09:49:00
23.56212071342 יוחנן גיאH45יזרעאלISR09:53:00
24.30542071310 כצמן אדיH45לב השרון-מנשהISR10:00:00
25.64282132929 גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR10:05:00
26.33492071583 רינת גילH45גלילISR10:17:00
27.31372801369 גור אלעזרH45לב השרון-מנשהISR10:19:00
28.59612071346 יוגב רביבH45לב השרון-מנשהISR10:22:00
29.67622071880 חזן שיH45יזרעאלISR10:29:00
30.49072801418 כץ יונתןH45אסא תל אביבISR10:30:00
 
H50A (5290m, 205m)
1.26962071287 דיסטלפלד נירH50AגלילISR09:02:00
2.51782071131 טל אביבH50Aאסא תל אביבISR09:03:00
3.67572071858 ארז נחשוןH50Aראשון לציוןISR09:09:00
4.32092071130 גרינברג גילH50Aאסא תל אביבISR09:15:00
5.35632076482 בר אביH50Aחבל מודיעיןISR09:16:00
6.24242071157 גרנט עופרH50Aלב השרון-מנשהISR09:19:00
7.64822071672 סגל עמוסH50AיזרעאלISR09:33:00
8.90148196977 בר קוסטיהH50AחיצוניISR09:35:00
9.31982071549 כהן שלומיH50AגלילISR09:36:00
10.3438628621 רוזה אהרוןH50Aאסא תל אביבISR09:37:00
11.51052071032 ויסמן שאולH50Aחבל מודיעיןISR09:45:00
12.22402071065 נהרי צחרH50Aלב השרון-מנשהISR09:47:00
13.41042071533 גולן עוזיH50Aלב השרון-מנשהISR09:52:00
14.49832071117 דבש רןH50AיזרעאלISR09:53:00
15.55651417126 שביב רןH50Aחבל מודיעיןISR09:54:00
16.12142071142 אלעד חגיH50Aאסא תל אביבISR09:55:00
17.30552071692 צוק אילןH50AיזרעאלISR10:02:00
18.90022071852 FIN Kamarainen JarmoH50AחיצוניISR10:03:00
19.11692071087 שכטר גילH50Aחבל מודיעיןISR10:08:00
20.33752071194 מנדל רועיH50Aחבל מודיעיןISR10:13:00
 
H50B (3610m, 100m)
1.62182071680 ברן חמיH50Bלב השרון-מנשהISR09:00:00
2.33882071233 פישמן סרחיוH50Bטכניון כרמלISR09:01:00
3.56252071658 צפורי אבנרH50Bלב השרון-מנשהISR09:03:00
4.57912071319 שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR09:04:00
5.14652071190 מורג בועזH50Bעמק חפרISR09:06:00
6.6172071348 ברקוביץ רועיH50Bלב השרון-מנשהISR09:07:00
7.47792071171 לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR09:24:00
8.30892144836 גרינברג מיקיH50BגלילISR09:26:00
9.66582071903 סלפק אלוןH50Bחבל מודיעיןISR09:27:00
10.90172071547 ברקוביץ עמירןH50BחיצוניISR09:34:00
11.50202071091 סט שיH50BיזרעאלISR09:38:00
12.55492071067 חובב שימיH50Bחבל מודיעיןISR09:39:00
13.48202071158 טויג רוןH50Bחבל מודיעיןISR09:47:00
14.1462071252 ארידור יריבH50Bטכניון כרמלISR09:48:00
15.47459090565 מאירוב זוריקH50Bחבל מודיעיןISR09:49:00
16.48412071047 נוסבוים יצחקH50BהשרוןISR09:50:00
17.61001370101 ליאור אילH50Bחבל מודיעיןISR09:53:00
18.8832083331 כספי שיH50BהשרוןISR10:02:00
19.38622071203 סטפנוב ולריH50Bאסא טכניון חיפהISR10:05:00
 
H55 (5290m, 205m)
1.20292071030 צ'רני הללH55השרוןISR09:01:00
2.27971033316 גוטמן יהודהH55חבל מודיעיןISR09:04:00
3.17518222222 צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR09:05:00
4.53492071271 שחורי איתיH55חבל מודיעיןISR09:06:00
5.21462071375 חדד עמיתH55לב השרון-מנשהISR09:07:00
6.32617140399 שחר יוסיH55חבל מודיעיןISR09:08:00
7.31452071057 נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR09:10:00
8.37412071275 יעקבי אלישעH55השרוןISR09:13:00
9.50122071069 גילה זיוH55יזרעאלISR09:14:00
10.34532071040 וולשטיין דןH55לב השרון-מנשהISR09:17:00
11.14462071187 אש נחמןH55השרוןISR09:18:00
12.17772071253 כפרי גדעוןH55ראשון לציוןISR09:20:00
13.37342071186 מאירי נעםH55חבל מודיעיןISR09:21:00
14.43942068639 מצגר קוביH55אסא תל אביבISR09:22:00
15.36662071238 אוסוליבן אריהH55חבל מודיעיןISR09:23:00
16.48052071053 בוכבינדר מודיH55השרוןISR09:24:00
17.32592071689 רינת שרוןH55יזרעאלISR09:25:00
18.33792071205 ענבר אברהםH55גלילISR09:26:00
19.42071221 שור מוטיH55לב השרון-מנשהISR09:27:00
20.38592071386 נתנאל אילH55חבל מודיעיןISR09:28:00
21.61962071576 יפה פיניH55חבל מודיעיןISR09:31:00
22.66742071648 ליואי אביאלH55אסא תל אביבISR09:32:00
23.17552071017 יודפת עופרH55חבל מודיעיןISR09:34:00
24.38452071086 בר יהודה יונתןH55לב השרון-מנשהISR09:38:00
25.35492071128 גלזר אילןH55אסא תל אביבISR09:39:00
26.43782071164 מלמד דרורH55יזרעאלISR09:42:00
27.35442071634 גול אפקH55אסא תל אביבISR09:43:00
28.17972071010 ביאר אביחיH55יזרעאלISR09:44:00
29.49212071162 יבסייב אריהH55יזרעאלISR09:49:00
30.4717212589 ויינר עמיתH55חבל מודיעיןISR09:50:00
31.47972071045 מינצר צפרירH55יזרעאלISR09:51:00
32.63262083337 שלו משהH55אסא תל אביבISR09:57:00
33.8202071037 רגב שמואלH55חבל מודיעיןISR09:58:00
34.42672071240 חזן גדעוןH55יזרעאלISR10:04:00
35.4402071094 סגל דוידיH55לב השרון-מנשהISR10:05:00
36.3403259959 יופה פבלH55גלילISR10:07:00
37.852071236 נירן חןH55ראשון לציוןISR10:09:00
38.39897203677 שמע נתיH55חבל מודיעיןISR10:10:00
39.10848401084 אבנר עוזיH55גלילISR10:12:00
40.26132021673 זלצמן אלכסנדרH55ראשון לציוןISR10:20:00
 
H60 (3610m, 100m)
1.42102071332 פנפיל אביH60חבל מודיעיןISR09:02:00
2.30512071229 שקד יוסיH60גלילISR09:05:00
3.6052071064 בן שטרית מאירH60יזרעאלISR09:08:00
4.13702071050 בלגלי רןH60השרוןISR09:11:00
5.41202071297 פלוטקין רוןH60אסא תל אביבISR09:13:00
6.48282800900 ליבר דןH60השרוןISR09:15:00
7.33582071300 פלוט אשרH60גלילISR09:16:00
8.21201251255 פרנקו אהרוןH60חבל מודיעיןISR09:17:00
9.52242085133 פדוסין ולדימירH60אסא תל אביבISR09:21:00
10.40172071220 רן שמאיH60גלילISR09:23:00
11.42432071014 ארד ארזH60יזרעאלISR09:28:00
12.3059590917 זזינסקי אנריקוH60לב השרון-מנשהISR09:29:00
13.51452083345 מירב איתיH60חבל מודיעיןISR09:31:00
14.44092071180 ליפמן רמיH60השרוןISR09:40:00
15.33369933838 תלם איתיאלH60חבל מודיעיןISR09:56:00
16.3662071294 אוסטר שמואלH60גלילISR09:57:00
17.27842071503 מנור משהH60חבל מודיעיןISR09:59:00
18.11162071196 לוי יוסיH60חבל מודיעיןISR10:03:00
19.10721221170 וידר יואבH60טכניון כרמלISR10:04:00
 
H65 (3610m, 100m)
1.9552071002 ונדל עמריH65חבל מודיעיןISR09:09:00
2.49612071290 פאר יוסיH65לב השרון-מנשהISR09:12:00
3.40272071529 פארן דניH65ראשון לציוןISR09:22:00
4.90182071876 הס רענןH65חיצוניISR09:32:00
5.27012071181 פרישפלס ג'יםH65גלילISR09:35:00
6.122083347 קינר דורוןH65אסא תל אביבISR09:36:00
7.10952071028 רז שלמהH65ראשון לציוןISR09:41:00
8.36929733330 דפני אהודH65השרוןISR09:42:00
9.31918461951 אביטל עפרH65גלילISR09:43:00
10.5142071250 גרין וורןH65השרוןISR09:44:00
11.2732071039 משלי יובלH65חבל מודיעיןISR09:51:00
12.28922071026 שמואלי אשרH65יזרעאלISR09:52:00
13.3152071327 לוץ דודH65ראשון לציוןISR09:58:00
14.90018303004 FIN Helkkula RauliH65חיצוניISR10:01:00
15.2282071001 הלחמי אבנרH65חבל מודיעיןISR10:06:00
16.212071112 אילן יעקבH65יזרעאלISR10:20:00
 
H70 (3610m, 100m)
1.24892071644 רביד משהH70אסא תל אביבISR09:10:00
2.20112071154 דביר יונתןH70ראשון לציוןISR09:14:00
3.36139471203 גולדהכט גיוראH70עמק חפרISR09:18:00
4.9472071262 שוויצר עוזיH70יזרעאלISR09:20:00
5.26042071049 שפי שאולH70השרוןISR09:25:00
6.31309150545 ברג דודH70טכניון כרמלISR09:37:00
7.27172071291 אבוגני שמואלH70גלילISR09:46:00
 
H75 (2750m, 85m)
1.29222071284 אולייניק אלישעH75לב השרון-מנשהISR09:02:00
2.42031008072 אשל חגיH75השרוןISR09:07:00
3.42741396190 גופשטיין סמיוןH75גלילISR09:12:00
4.25032071901 סלע נתןH75השרוןISR09:17:00
5.6032071005 מינסקי מנחםH75השרוןISR09:27:00
6.72071248 דודלזק צביקהH75לב השרון-מנשהISR09:37:00
7.67327008880 קלקשטיין אריהH75השרוןISR09:42:00
8.30952071104 אור אוריH75גלילISR09:47:00
 
H85 (2750m, 85m)
1.1842083343 נצר מיכאלH85ראשון לציוןISR09:22:00
 
ילדות
1.67532071883 חלבה הדרילדותאסא תל אביבISR
2.66862071881 חייט נולהילדותגלילISR
3.60712071699 טויג ענבלילדותחבל מודיעיןISR
4.58582071293 סגל נגהילדותאסא תל אביבISR
5.62622420704 סגל יערהילדותאסא תל אביבISR
6.67692071907 פלג מעיןילדותלב השרון-מנשהISR
7.65122071915 רוטשטיין נגהילדותאסא תל אביבISR
 
ילדים
1.67502071882 חייט תימןילדיםגלילISR
2.56734624965 ורבין עידןילדיםאסא תל אביבISR
3.64711451529 ויינר שחרילדיםיזרעאלISR
4.11270458 גנצ'רסקי עמיילדיםחבל מודיעיןISR
5.60662071241 גנצ'רסקי איתיילדיםחבל מודיעיןISR
6.67602071853 אבנון איתןילדיםחבל מודיעיןISR
7.67362071894 לדרר איתןילדיםלב השרון-מנשהISR
8.61861272012 פלדמן שגיבילדיםיזרעאלISR
9.64682137562 פינצוק אלוןילדיםיזרעאלISR
10.56562071358 רביד אילילדיםאסא תל אביבISR
11.66392071642 רגבי נדבילדיםהשרוןISR
12.62272071919 שינדלר לירדןילדיםטכניון כרמלISR