כפר החורש 02/01/2020 13:16:07
Start list by classes (stage 1 - כפר החורש)

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1
 
D12 (1810m, 55m)
1.66147760708 בק הדרD12עמק חפרISR09:39:00
2.67392071813 הארטמן תמרD12עמק חפרISR09:45:00
3.66137060708 בק עמיתD12עמק חפרISR09:55:00
4.61772071559 אימבר רעותD12יזרעאלISR10:03:00
5.66862071818 חייט נולהD12גלילISR10:09:00
 
D14A (2930m, 150m)
1.60132071600 טל-מסינג אריאלD14Aאסא תל אביבISR09:30:00
2.56782071137 שביב מעיןD14Aחבל מודיעיןISR09:46:00
3.66712071686 לוי כרמלD14AגלילISR09:50:00
4.60567212266 מצפון גאיהD14Aלב השרון-מנשהISR09:58:00
5.60842071580 כרמיאלי דניאלD14Aחבל מודיעיןISR10:02:00
6.64592071626 חלבה תמרD14Aאסא תל אביבISR10:04:00
7.46462083335 רביד יעלD14Aאסא תל אביבISR10:08:00
8.90122071851 קרול מורD14AחיצוניISR10:30:00
 
D14B (1810m, 55m)
1.67342071821 כהן ליביD14Bעמק חפרISR09:47:00
2.64032071507 עגור-הלוי נעמהD14Bחבל מודיעיןISR10:11:00
 
D16A (4830m, 210m)
1.59468042904 שדמי גאיהD16AיזרעאלISR09:15:00
2.48592071345 פלדמן מיהD16AיזרעאלISR09:27:00
3.60122071315 טל-מסינג טיאןD16Aאסא תל אביבISR09:33:00
4.48612071385 מנור אליהD16Aחבל מודיעיןISR09:39:00
5.63172071571 סט עומרD16AיזרעאלISR09:51:00
6.55682071269 שביב עינבD16Aחבל מודיעיןISR09:57:00
 
D16B (2930m, 150m)
1.61882071224 ריף הגרD16Bאסא תל אביבISR09:14:00
2.63772071501 ענתבי אדרD16Bאסא תל אביבISR09:44:00
3.63282071807 בר-גד ליהD16Bאסא תל אביבISR09:48:00
4.67842071825 לוי עדיD16BיזרעאלISR10:24:00
5.67802071817 זקרויסקי נועהD16BיזרעאלISR10:28:00
 
D18A (5280m, 280m)
1.55932071304 שינדלר לידיD18Aטכניון כרמלISR09:09:00
2.60502071523 טייטר יאנהD18Aאסא תל אביבISR09:11:00
3.49491100403 ברבינג נעהD18Aטכניון כרמלISR09:43:00
4.57192071651 גולן הדסD18Aלב השרון-מנשהISR09:48:00
 
D18B (4830m, 210m)
1.47052083346 שכטר רותםD18Bחבל מודיעיןISR10:05:00
 
D21A (6490m, 240m)
1.33032071097 זריהן ברD21AגלילISR09:01:00
2.31362069552 פינצ'וק אירינהD21AגלילISR09:10:00
3.44992071354 גוטמן עדיD21Aחבל מודיעיןISR09:15:00
4.32082071129 גרינברג אניהD21Aאסא תל אביבISR09:25:00
5.42602071198 מאירקוביץ מארינהD21Aאסא טכניון חיפהISR09:29:00
6.52317200804 קלקשטיין ברD21AהשרוןISR09:37:00
7.23911088100 חריש רוניD21AגלילISR09:44:00
8.58622071601 חוחלובה טטיאנהD21AגלילISR09:46:00
9.34047207793 יופה קטרינהD21AגלילISR09:51:00
10.51752071380 עבודי נועהD21Aחבל מודיעיןISR09:52:00
11.36402071251 נוימן נעהD21Aאסא טכניון חיפהISR10:08:00
12.61252071827 מלכה נופרD21Aחבל מודיעיןISR10:12:00
13.67278028028 Pietsch AnnaD21AגלילISR10:27:00
 
D21B (5280m, 280m)
1.40082071003 איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR09:20:00
2.44872071329 רגב יערהD21Bחבל מודיעיןISR09:40:00
3.23502088706 רגב נועהD21Bחבל מודיעיןISR09:50:00
4.42462071078 אילן גאיהD21BיזרעאלISR10:04:00
5.50522071524 ובמן איהD21Bאסא תל אביבISR10:09:00
 
D21C (3900m, 180m)
1.43962068640 מצגר מאיהD21Cאסא תל אביבISR09:00:00
2.54262071184 שינדלר לילD21Cטכניון כרמלISR09:05:00
3.62357209799 איזביצקי אנהD21Cחבל מודיעיןISR09:10:00
4.34722071361 איילי הילהD21Cאסא טכניון חיפהISR09:22:00
5.90132071852 קרת שירD21CחיצוניISR09:31:00
6.56132071280 דה קוסטא ענברD21CיזרעאלISR09:32:00
7.54112071055 יסעור גלD21CיזרעאלISR09:39:00
8.43482071397 ברקוביץ מיכלD21Cלב השרון-מנשהISR10:02:00
9.4639504727 ורבין אסיהD21Cאסא תל אביבISR10:07:00
10.41961001706 סגל יעלD21Cאסא תל אביבISR10:17:00
 
D35 (5280m, 280m)
1.3673422534 פבריקנט-סבו אלישבעD35טכניון כרמלISR09:35:00
2.49662070447 שצרבנין טטיאנהD35גלילISR09:42:00
3.64292138264 גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR09:56:00
 
D40 (3900m, 180m)
1.49202071215 קלמנוביץ מי-טלD40אסא תל אביבISR09:15:00
2.48181170283 הלחמי קרןD40חבל מודיעיןISR09:43:00
 
D45 (3900m, 180m)
1.40072071058 איגנטוב אנהD45חבל מודיעיןISR09:02:00
2.59742071353 שינדלר ברגמן יהודיתD45טכניון כרמלISR09:08:00
3.60722071338 יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR09:12:00
4.64952141134 ויסמן עדיD45חבל מודיעיןISR09:13:00
5.30712045676 בן הרים טלD45עמק חפרISR09:16:00
6.28901111774 מאיר ענתD45לב השרון-מנשהISR09:28:00
7.52302083354 קלקשטיין גליתD45השרוןISR09:46:00
8.55662071178 שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR09:58:00
9.67232071839 סלפק כהן-נוב נירוםD45חבל מודיעיןISR10:01:00
10.24372006440 מייר-גור תמרD45לב השרון-מנשהISR10:04:00
11.64022071616 עגור-הלוי חגיתD45חבל מודיעיןISR10:06:00
 
D50 (3900m, 180m)
1.56022071318 סיאיילב טניהD50גלילISR09:09:00
2.61632071558 אשכנזי גניתD50יזרעאלISR09:20:00
3.67772144838 ממלוק רוניD50חבל מודיעיןISR09:34:00
4.48422071056 נוסבוים שרוןD50השרוןISR09:35:00
5.66952071815 זאבי נוריתD50חבל מודיעיןISR09:36:00
6.51712071052 יסעור ענברD50יזרעאלISR09:41:00
7.51792071119 מסינג ענת סיפוריםD50אסא תל אביבISR09:42:00
8.50952071092 שחר נוימן ענתD50לב השרון-מנשהISR09:51:00
9.59342071557 ריינהרץ אוריתD50גלילISR10:25:00
 
D55 (3900m, 180m)
1.50662071219 רן רותD55גלילISR09:01:00
2.6582071148 זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR09:04:00
3.63952071100 ברקוביץ מרבD55טכניון כרמלISR09:29:00
4.48912071179 נתיב רותD55חבל מודיעיןISR09:47:00
5.44102071182 ליפמן יעלD55השרוןISR09:48:00
6.58982088710 וייס חגיתD55חבל מודיעיןISR09:49:00
7.32792071090 הימן יונהD55השרוןISR09:56:00
8.38612071204 סטפנוב סבטלנהD55אסא טכניון חיפהISR10:14:00
 
D60 (3900m, 180m)
1.51992071296 שמואלי נוריתD60יזרעאלISR09:06:00
2.37782071156 מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR09:18:00
3.5052071330 פריד בתיהD60גלילISR09:19:00
4.50272071021 רגב יעלD60חבל מודיעיןISR09:38:00
5.59142071587 גבע בתשבעD60חבל מודיעיןISR09:45:00
6.50061396153 לפושנר לובובD60גלילISR09:53:00
7.24902071025 רביד דליהD60אסא תל אביבISR09:55:00
8.2742071083 משלי ליסהD60חבל מודיעיןISR10:03:00
9.37092071173 לוינקרון זהבהD60גלילISR10:09:00
10.33122071389 טייט אבהD60חבל מודיעיןISR10:10:00
11.41652071109 אלוש רותD60חבל מודיעיןISR10:12:00
12.39392071189 הלר הדרD60חבל מודיעיןISR10:15:00
 
D65 (2360m, 110m)
1.39351009885 חנטקוב מריהD65השרוןISR09:45:00
 
D70 (2360m, 110m)
1.1152071234 קוצר אנדרהD70לב השרון-מנשהISR10:15:00
 
D75 (2360m, 110m)
1.20072071133 דה קוסטה בק רוניD75יזרעאלISR09:40:00
 
H12 (1810m, 55m)
1.64602132916 פלג יובלH12לב השרון-מנשהISR09:15:00
2.67382071812 דוד אביבH12עמק חפרISR09:31:00
3.66202071849 קליינמן עמיתH12אסא תל אביבISR09:37:00
4.61172071641 לדרר שלוH12לב השרון-מנשהISR09:41:00
5.67372071853 ראובן ליאורH12עמק חפרISR09:43:00
6.63292071678 בר-גד יואבH12אסא תל אביבISR09:49:00
7.67962071809 גייר דרורH12עמק חפרISR09:51:00
8.67602071802 אבנון איתןH12חבל מודיעיןISR09:57:00
9.67252071838 סלפק אריאלH12חבל מודיעיןISR10:01:00
10.64492006439 גור ליאורH12לב השרון-מנשהISR10:07:00
 
H14A (2930m, 150m)
1.90112071847 פרסבורגר צחיH14AחיצוניISR09:00:00
2.90102071846 פרסבורגר עדיH14AחיצוניISR09:04:00
3.60402071400 שורץ יהלH14AיזרעאלISR09:10:00
4.62562071326 טייטר מקסיםH14Aאסא תל אביבISR09:18:00
5.66182071834 סלפק אדרH14Aחבל מודיעיןISR09:22:00
6.66032071633 שרון יותםH14Aלב השרון-מנשהISR09:24:00
7.59132088705 שחורי אלוןH14Aחבל מודיעיןISR09:26:00
8.66117071214 רזניק ברקאיH14Aעמק חפרISR09:32:00
9.60737070724 יוגב שחרH14Aלב השרון-מנשהISR09:34:00
10.66107120907 הלר-בכר יואבH14Aעמק חפרISR09:36:00
11.56758657546 קלקשטיין יובלH14AהשרוןISR09:42:00
12.63432071543 קליינמן נדבH14Aאסא תל אביבISR09:52:00
13.64842071636 דביר רםH14Aראשון לציוןISR09:56:00
14.66697300547 צין עמיתH14Aעמק חפרISR10:00:00
15.64402071828 מנחם יואב 2007H14Aחבל מודיעיןISR10:06:00
16.67522071822 כפרי עמריH14AיזרעאלISR10:22:00
17.59378366660 ריינהרץ דרורH14AגלילISR10:26:00
18.66472071810 גלזר אוהדH14Aאסא תל אביבISR10:34:00
 
H14B (1810m, 55m)
1.66072071646 בבאי גלעדH14Bלב השרון-מנשהISR09:33:00
2.67402071843 פלד אופירH14Bעמק חפרISR09:35:00
3.67481001703 ויינר אמירH14BיזרעאלISR09:53:00
4.67412071850 קפלן ליאורH14Bעמק חפרISR09:59:00
5.58942071011 סרגה עידוH14Bחבל מודיעיןISR10:05:00
 
H16A (4830m, 210m)
1.66857641020 אשל סהרH16Aעמק חפרISR09:01:00
2.64112071808 ג'ייקובס יהונתןH16Aטכניון כרמלISR09:05:00
3.64082071661 יוגב אוהדH16Aעמק חפרISR09:09:00
4.62172071595 ברן עידוH16Aלב השרון-מנשהISR09:13:00
5.63611458625 אליאש אורH16Aלב השרון-מנשהISR09:19:00
6.53357210091 נוסבוים עמריH16AהשרוןISR09:23:00
7.62659201827 דרור הרנירH16Aטכניון כרמלISR09:31:00
8.62817160701 בברסקי טוםH16Aטכניון כרמלISR09:37:00
9.66762071829 נאוה עומרH16AיזרעאלISR09:45:00
10.63818071005 לוינסון יהונתןH16AגלילISR09:47:00
11.64382071857 שוורצמן אמירH16AיזרעאלISR09:49:00
12.59442800347 שלו יואבH16Aאסא תל אביבISR09:53:00
13.53362071313 יבסייב אדרH16AיזרעאלISR09:55:00
14.63962128391 האופטמן עמיתH16AגלילISR10:01:00
15.63902801368 גור אופירH16Aלב השרון-מנשהISR10:03:00
16.67292071833 סלומון שקדH16AגלילISR10:07:00
17.59768628599 רוזה יםH16Aאסא תל אביבISR10:09:00
 
H16B (2930m, 150m)
1.62732071256 כוכבא תומרH16Bחבל מודיעיןISR09:02:00
2.51142083350 אבידן עדןH16Bלב השרון-מנשהISR09:08:00
3.58091375078 ליאור עמיתH16Bחבל מודיעיןISR09:40:00
4.61562071526 הראל איתמרH16Bחבל מודיעיןISR09:54:00
5.63838302103 סונדק עמיתH16BגלילISR10:10:00
6.49042071227 סרגה אורןH16Bחבל מודיעיןISR10:12:00
7.67662071811 גרסטמן מתןH16BיזרעאלISR10:20:00
8.67682071804 אסייג עומרH16BיזרעאלISR10:32:00
 
H18A (6490m, 240m)
1.59607209468 יוגב מעיןH18Aלב השרון-מנשהISR09:04:00
2.60762071816 זיגמונד רועיH18Aטכניון כרמלISR09:17:00
3.48442071093 נוסבוים נדבH18AהשרוןISR09:21:00
4.62602071573 יוגב מתןH18Aעמק חפרISR09:23:00
5.64677747747 ברעם גיאH18AיזרעאלISR09:36:00
6.62587823781 אשד טלH18Aטכניון כרמלISR09:40:00
7.60992057489 אלפרט רועיH18Aטכניון כרמלISR09:42:00
8.60742071584 רובין רזH18Aטכניון כרמלISR09:55:00
9.57362068643 הולנדר חןH18Aאסא תל אביבISR09:59:00
10.57062071176 זורע טלH18Aאסא תל אביבISR10:01:00
11.47632083349 מאירוב עופרH18Aחבל מודיעיןISR10:05:00
12.59978402345 עברי מתןH18AיזרעאלISR10:06:00
13.60192071589 מצפון פלגH18Aלב השרון-מנשהISR10:10:00
14.50588032002 יסעור רתםH18AיזרעאלISR10:18:00
15.64302071679 שפירא שחרH18Aחבל מודיעיןISR10:24:00
16.56882071307 מינסקי עדיH18AהשרוןISR10:26:00
 
H18B (4830m, 210m)
1.52327204750 קלקשטיין נדבH18BהשרוןISR09:41:00
2.50782106443 לישנקו איליהH18BגלילISR09:43:00
3.60182071577 מצפון אמירH18Bלב השרון-מנשהISR10:11:00
4.43212071012 רביד יואבH18Bאסא תל אביבISR10:13:00
 
H21A (7340m, 330m)
1.35602071239 יעקבי ארםH21AהשרוןISR09:01:00
2.57777207802 יוגב רותםH21Aלב השרון-מנשהISR09:03:00
3.61922071228 אור זהרH21Aאסא טכניון חיפהISR09:05:00
4.64692071367 קפל גילH21Aאסא טכניון חיפהISR09:09:00
5.57162071582 וינשל יואבH21Aאסא תל אביבISR09:11:00
6.35912071277 גרנט רועיH21Aלב השרון-מנשהISR09:13:00
7.31288213128 אבנר אסףH21AגלילISR09:15:00
8.35361903670 יופיטר רותםH21AיזרעאלISR09:17:00
9.45012071127 גוטמן רעיH21Aחבל מודיעיןISR09:19:00
10.39912071384 גלילי טלH21Aאסא טכניון חיפהISR09:21:00
11.48382071832 סגל תוםH21AהשרוןISR09:27:00
12.29272071024 הימן אילH21AהשרוןISR09:33:00
13.34752077832 ליפמן אשלH21AהשרוןISR09:37:00
14.68002071801 Ersteniuk VolodymyrH21Aלב השרון-מנשהISR09:39:00
15.42147200994 כהנא אלוןH21AהשרוןISR09:41:00
16.58997727717 זמיר סלעH21Aלב השרון-מנשהISR09:47:00
17.57052066903 זורע אלוןH21Aאסא תל אביבISR09:53:00
18.90162040095 פדוסין אנטוןH21AחיצוניISR09:55:00
19.41382132917 חמרה רפאלH21Aעמק חפרISR10:01:00
20.30589200280 מנור איתיH21Aחבל מודיעיןISR10:05:00
21.56642071263 לום דולבH21Aלב השרון-מנשהISR10:09:00
22.40948181995 יסעור ניצןH21AיזרעאלISR10:11:00
23.30242071208 סגל ערןH21Aלב השרון-מנשהISR10:15:00
 
H21B (6490m, 240m)
1.40582071160 יאיר אורH21Bאסא טכניון חיפהISR09:00:00
2.34511090990 ברקן אוריH21BיזרעאלISR09:02:00
3.60587558837 קאופמן אסףH21Bאסא ירושליםISR09:06:00
4.40022071123 מאירקוביץ יבגניH21Bאסא טכניון חיפהISR09:08:00
5.50732076487 בן שעיה נירH21Bאסא טכניון חיפהISR09:12:00
6.27032071023 גפן גושH21Bטכניון כרמלISR09:20:00
7.47752071066 סט כרמלH21Bאסא ירושליםISR09:22:00
8.33942071542 שמלא יאירH21BגלילISR09:24:00
9.28392071312 בן יוסף דולבH21BיזרעאלISR09:26:00
10.31392071285 בן שטרית נדבH21BיזרעאלISR09:28:00
11.35828151970 איזביצקי גלH21Bחבל מודיעיןISR09:30:00
12.50282071096 גילה איילH21BיזרעאלISR09:32:00
13.54162071261 אלקחר עידןH21BיזרעאלISR09:34:00
14.39922071845 פניני תומרH21BיזרעאלISR09:38:00
15.40001212597 רז-רוטשילד דניאלH21Bאסא ירושליםISR09:39:00
16.53752068642 הולנדר אלוןH21Bאסא תל אביבISR09:41:00
17.49822071089 לנס רותםH21BיזרעאלISR09:43:00
18.66832144802 בן ציון ארזH21BיזרעאלISR09:48:00
19.49812071082 לנס עידןH21BיזרעאלISR09:50:00
20.48432071085 נוסבוים איתםH21BהשרוןISR09:53:00
21.37972071340 רגב שקדH21Bחבל מודיעיןISR09:56:00
22.59642071540 ליזוגוב ויאצ'סלבH21Bעמק חפרISR09:57:00
23.35922071382 שמואלי מופזH21BיזרעאלISR09:58:00
24.68011459079 Belyev IgorH21Bלב השרון-מנשהISR10:00:00
25.33802071206 ענבר ליאורH21BגלילISR10:02:00
26.48482071306 דבש אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR10:04:00
27.54172071615 אלקחר ברH21BיזרעאלISR10:11:00
28.35011105870 שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR10:14:00
29.60969201673 מרימס יואבH21Bעמק חפרISR10:15:00
30.42472094909 יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR10:16:00
31.29597220184 גולדנר יקירH21Bעמק חפרISR10:17:00
32.64967555551 אילגץ׳ גאורגיH21Bעמק חפרISR10:20:00
33.43772068536 שפירא אורןH21Bחבל מודיעיןISR10:22:00
34.42802071826 מול ליH21BיזרעאלISR10:23:00
35.57402071268 עין דר מתןH21Bלב השרון-מנשהISR10:25:00
36.55112071166 כחל עמרH21BיזרעאלISR10:29:00
37.43462068535 לרמן שגיאH21Bחבל מודיעיןISR10:30:00
 
H21C (5280m, 280m)
1.49842138973 קרול ליאורH21Cאסא תל אביבISR09:17:00
2.63552071554 יפעה רעיH21Cאסא ירושליםISR09:27:00
3.67982088708 שפירא נעםH21Cחבל מודיעיןISR09:32:00
4.45462071390 אברהם רגבH21CיזרעאלISR09:33:00
5.64762071593 מרסר שיH21Cאסא ירושליםISR09:34:00
6.57229101010 שדמי יםH21CיזרעאלISR09:44:00
7.42782071103 אברהם דקלH21CיזרעאלISR09:51:00
8.44742071643 אגוזי שוהםH21CיזרעאלISR09:53:00
9.67632071617 מדווד איתמרH21Cאסא ירושליםISR09:54:00
10.54122071102 בן דור יואבH21Cאסא ירושליםISR10:02:00
11.53892071044 צוקר מתןH21Cאסא תל אביבISR10:08:00
 
H35A (7340m, 330m)
1.8222071070 לדרר חגיH35Aלב השרון-מנשהISR09:07:00
2.62532071521 שרוני ירוןH35AיזרעאלISR09:23:00
3.51702071478 שרון דניאלH35Aראשון לציוןISR09:25:00
4.20902071031 הרשמן שחרH35Aטכניון כרמלISR09:29:00
5.42392071155 חלבה אמירH35Aאסא תל אביבISR09:31:00
6.12262071077 ברית עדוH35Aטכניון כרמלISR09:45:00
7.59662071282 קוזלוב אלכסנדרH35AגלילISR09:51:00
8.40938291968 יסעור נירH35AיזרעאלISR09:59:00
9.12592071272 גריף דניאלH35AהשרוןISR10:03:00
10.17002107120 מלץ אביH35AהשרוןISR10:07:00
11.33098103006 סגל זףH35Aאסא תל אביבISR10:13:00
12.16512071051 רביד נועםH35Aאסא תל אביבISR10:17:00
 
H35B (5280m, 280m)
1.6712071258 לדרר אוריH35Bלב השרון-מנשהISR09:01:00
2.28017212111 ברג יובלH35Bטכניון כרמלISR09:02:00
3.30841321322 ליפוביץ אלכסH35Bעמק חפרISR09:03:00
4.7411409902 איזביצקי עוזH35Bחבל מודיעיןISR09:06:00
5.60142071841 עיון ניבH35Bחבל מודיעיןISR09:10:00
6.58292071336 פרנטה מאורH35Bחבל מודיעיןISR09:24:00
7.55132071337 אגבריה חוסאםH35BיזרעאלISR09:55:00
8.50802071038 שטיין יואבH35Bראשון לציוןISR10:00:00
9.56772071498 גוברדובסקי ולדיסלבH35BהשרוןISR10:05:00
10.46212071143 פדן דניסH35Bאסא תל אביבISR10:25:00
 
H40 (6490m, 240m)
1.90142071856 רינת ברקH40חיצוניISR09:03:00
2.22068020377 פלדמן שלוH40יזרעאלISR09:05:00
3.34179567890 אשכנזי אסףH40יזרעאלISR09:07:00
4.35337700008 לוי אלדדH40עמק חפרISR09:09:00
5.42117201222 כהנא איתןH40השרוןISR09:11:00
6.21462071375 חדד עמיתH40לב השרון-מנשהISR09:13:00
7.43722083341 נסראלדין נגיבH40טכניון כרמלISR09:16:00
8.37812071165 יונה גלH40יזרעאלISR09:18:00
9.19252071004 כהן נמרודH40אסא תל אביבISR09:31:00
10.30392071036 הימן רפיH40השרוןISR09:33:00
11.22192071076 כהן תומרH40טכניון כרמלISR09:35:00
12.5071428934 פלג עומרH40לב השרון-מנשהISR09:45:00
13.10072071135 הלחמי ליאורH40חבל מודיעיןISR09:47:00
14.43302071806 בולוטני מיכאלH40גלילISR09:49:00
15.3853417294 שחר ליעדH40לב השרון-מנשהISR09:54:00
16.67652071700 ניב נדבH40אסא תל אביבISR10:03:00
17.48502071041 שפי יוחאיH40אסא תל אביבISR10:07:00
18.19182071152 לויצקי פבלH40אסא תל אביבISR10:09:00
19.30157010662 פרצ'ונוק דמיטריH40עמק חפרISR10:13:00
20.39642113350 זידנוב דניסH40השרוןISR10:19:00
21.31842071694 ארבל נתאיH40טכניון כרמלISR10:21:00
22.14132071254 מינסקי אביH40השרוןISR10:28:00
 
H45 (5280m, 280m)
1.40062071046 איגנטוב אנדריH45חבל מודיעיןISR09:00:00
2.67062071614 שורץ גילH45יזרעאלISR09:05:00
3.38767203875 אפרת ירוןH45לב השרון-מנשהISR09:07:00
4.63212071535 יוגב סיוןH45עמק חפרISR09:12:00
5.63112071668 ריף נעםH45אסא תל אביבISR09:13:00
6.63692121003 טייטר ארתורH45אסא תל אביבISR09:15:00
7.33632071565 מצפון גיוראH45לב השרון-מנשהISR09:16:00
8.49462071231 רק גיאH45אסא תל אביבISR09:19:00
9.31837889813 גפן זיוH45עמק חפרISR09:21:00
10.46032071084 אבידן אליקH45לב השרון-מנשהISR09:23:00
11.39152071169 לוין הדרH45אסא תל אביבISR09:25:00
12.29612071308 שגיא שחרH45אסא תל אביבISR09:26:00
13.60642083332 יפה מורH45השרוןISR09:29:00
14.59617207802 יוגב רביבH45לב השרון-מנשהISR09:31:00
15.30542071310 כצמן אדיH45לב השרון-מנשהISR09:37:00
16.63422071665 קליינמן יניבH45אסא תל אביבISR09:38:00
17.33492071583 רינת גילH45גלילISR09:39:00
18.67622071674 חזן שיH45יזרעאלISR09:41:00
19.33761413612 גנדלמן איילH45השרוןISR09:45:00
20.64282132929 גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR09:46:00
21.64582071604 בר-גד יזהרH45אסא תל אביבISR09:49:00
22.51167203759 קלקשטיין נירH45השרוןISR09:57:00
23.63512071541 מיש שיH45אסא תל אביבISR09:59:00
24.67132071837 סלפק אמירH45חבל מודיעיןISR10:01:00
25.31372801369 גור אלעזרH45לב השרון-מנשהISR10:06:00
26.31272801132 סרגה אליH45חבל מודיעיןISR10:11:00
27.56212071342 יוחנן גיאH45יזרעאלISR10:19:00
28.90092071844 פלדמן נימרודH45חיצוניISR10:21:00
29.5222071381 ריינהרץ יניבH45גלילISR10:23:00
30.24212083334 אימבר רזH45יזרעאלISR10:27:00
 
H50A (4970m, 210m)
1.32092071130 גרינברג גילH50Aאסא תל אביבISR09:00:00
2.12142071142 אלעד חגיH50Aאסא תל אביבISR09:06:00
3.24242071157 גרנט עופרH50Aלב השרון-מנשהISR09:10:00
4.90028196977 בר קוסטיהH50AחיצוניISR09:29:00
5.22402071065 נהרי צחרH50Aלב השרון-מנשהISR09:31:00
6.49832071117 דבש רןH50AיזרעאלISR09:32:00
7.51782071131 טל אביבH50Aאסא תל אביבISR09:34:00
8.31982071549 כהן שלומיH50AגלילISR09:38:00
9.41042071533 גולן עוזיH50Aלב השרון-מנשהISR09:46:00
10.64822071672 סגל עמוסH50AיזרעאלISR09:47:00
11.51052071032 ויסמן שאולH50Aחבל מודיעיןISR09:52:00
12.48412071047 נוסבוים יצחקH50AהשרוןISR09:54:00
13.55651417126 שביב רןH50Aחבל מודיעיןISR09:56:00
14.6172071348 ברקוביץ רועיH50Aלב השרון-מנשהISR10:02:00
15.7962071006 נוימן עומרH50Aאסא תל אביבISR10:07:00
16.11692071087 שכטר גילH50Aחבל מודיעיןISR10:12:00
17.30552071692 צוק אילןH50AיזרעאלISR10:13:00
18.66582071835 סלפק אלוןH50Aחבל מודיעיןISR10:18:00
19.33752071194 מנדל רועיH50Aחבל מודיעיןISR10:19:00
20.3438628621 רוזה אהרוןH50Aאסא תל אביבISR10:20:00
21.23032071317 גלילי גיאH50Aאסא תל אביבISR10:24:00
 
H50B (3730m, 140m)
1.56252071658 צפורי אבנרH50Bלב השרון-מנשהISR09:02:00
2.62832071517 זיינפלד עופרH50Bחבל מודיעיןISR09:05:00
3.62182071680 ברן חמיH50Bלב השרון-מנשהISR09:09:00
4.67572071640 ארז נחשוןH50Bראשון לציוןISR09:15:00
5.30892144836 גרינברג מיקיH50BגלילISR09:23:00
6.57912071319 שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR09:24:00
7.47792071171 לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR09:25:00
8.38072071690 יאיר מוטיH50BגלילISR09:29:00
9.14652071190 מורג בועזH50Bעמק חפרISR09:33:00
10.59712071547 ברקוביץ עמירןH50Bטכניון כרמלISR09:41:00
11.48202071158 טויג רוןH50Bחבל מודיעיןISR09:42:00
12.61001370101 ליאור אילH50Bחבל מודיעיןISR09:46:00
13.1462071252 ארידור יריבH50Bטכניון כרמלISR09:54:00
14.50202071091 סט שיH50BיזרעאלISR09:56:00
15.33882071233 פישמן סרחיוH50Bטכניון כרמלISR09:59:00
16.55492071067 חובב שימיH50Bחבל מודיעיןISR10:01:00
17.38622071203 סטפנוב ולריH50Bאסא טכניון חיפהISR10:09:00
18.8832083331 כספי שיH50BהשרוןISR10:28:00
 
H55 (4970m, 210m)
1.17518222222 צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR09:01:00
2.90052071820 יפעה רןH55חיצוניISR09:02:00
3.48052071053 בוכבינדר מודיH55השרוןISR09:03:00
4.50122071069 גילה זיוH55יזרעאלISR09:04:00
5.33792071205 ענבר אברהםH55גלילISR09:07:00
6.43942068639 מצגר קוביH55אסא תל אביבISR09:08:00
7.27971033316 גוטמן יהודהH55חבל מודיעיןISR09:11:00
8.14462071187 אש נחמןH55השרוןISR09:12:00
9.42071221 שור מוטיH55לב השרון-מנשהISR09:14:00
10.35492071128 גלזר אילןH55אסא תל אביבISR09:15:00
11.17972071010 ביאר אביחיH55יזרעאלISR09:16:00
12.20292071030 צ'רני הללH55השרוןISR09:18:00
13.39578151160 סמואלס דודH55עמק חפרISR09:19:00
14.17772071253 כפרי גדעוןH55ראשון לציוןISR09:20:00
15.37412071275 יעקבי אלישעH55השרוןISR09:22:00
16.53492071271 שחורי איתיH55חבל מודיעיןISR09:23:00
17.36662071238 אוסוליבן אריהH55חבל מודיעיןISR09:25:00
18.34532071040 וולשטיין דןH55לב השרון-מנשהISR09:26:00
19.17552071017 יודפת עופרH55חבל מודיעיןISR09:30:00
20.10848401084 אבנר עוזיH55גלילISR09:36:00
21.43782071164 מלמד דרורH55יזרעאלISR09:37:00
22.8202071037 רגב שמואלH55חבל מודיעיןISR09:39:00
23.47972071045 מינצר צפרירH55יזרעאלISR09:40:00
24.49212071162 יבסייב אריהH55יזרעאלISR09:42:00
25.31452071057 נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR09:43:00
26.862071072 ברקאי עזראH55לב השרון-מנשהISR09:44:00
27.38452071086 בר יהודה יונתןH55לב השרון-מנשהISR09:48:00
28.39897203677 שמע נתיH55חבל מודיעיןISR09:50:00
29.63262083337 שלו משהH55אסא תל אביבISR09:51:00
30.35442071634 גול אפקH55אסא תל אביבISR09:57:00
31.32592071689 רינת שרוןH55יזרעאלISR10:00:00
32.34037625446 יופה פבלH55גלילISR10:03:00
33.4402071094 סגל דוידיH55לב השרון-מנשהISR10:04:00
34.26132021673 זלצמן אלכסנדרH55ראשון לציוןISR10:05:00
35.4717212589 ויינר עמיתH55חבל מודיעיןISR10:08:00
36.42672071240 חזן גדעוןH55יזרעאלISR10:09:00
37.852071236 נירן חןH55ראשון לציוןISR10:11:00
38.32617140399 שחר יוסיH55חבל מודיעיןISR10:14:00
39.61962071576 יפה פיניH55חבל מודיעיןISR10:16:00
 
H60 (3730m, 140m)
1.30512071229 שקד יוסיH60גלילISR09:01:00
2.10721221170 וידר יואבH60טכניון כרמלISR09:07:00
3.41202128433 פלוטקין רוןH60אסא תל אביבISR09:08:00
4.13702071050 בלגלי רןH60השרוןISR09:12:00
5.42432071014 ארד ארזH60יזרעאלISR09:13:00
6.42102071332 פנפיל אביH60חבל מודיעיןISR09:17:00
7.3059590917 זזינסקי אנריקוH60לב השרון-מנשהISR09:19:00
8.6052071064 בן שטרית מאירH60יזרעאלISR09:20:00
9.40172071220 רן שמאיH60גלילISR09:21:00
10.33582071300 פלוט אשרH60גלילISR09:27:00
11.21201251255 פרנקו אהרוןH60חבל מודיעיןISR09:28:00
12.38592071386 נתנאל אילH60חבל מודיעיןISR09:32:00
13.3662071294 אוסטר שמואלH60גלילISR09:40:00
14.44092071180 ליפמן רמיH60השרוןISR09:47:00
15.27842071503 מנור משהH60חבל מודיעיןISR09:49:00
16.33369933838 תלם איתיאלH60חבל מודיעיןISR09:55:00
17.52242085133 פדוסין ולדימירH60אסא תל אביבISR10:02:00
18.11162071196 לוי יוסיH60חבל מודיעיןISR10:04:00
 
H65 (3730m, 140m)
1.122083347 קינר דורוןH65אסא תל אביבISR09:00:00
2.31918461951 אביטל עפרH65גלילISR09:16:00
3.28922071026 שמואלי אשרH65יזרעאלISR09:22:00
4.9552071002 ונדל עמריH65חבל מודיעיןISR09:36:00
5.10952071028 רז שלמהH65ראשון לציוןISR09:45:00
6.27012071181 פרישפלס ג'יםH65גלילISR09:50:00
7.5142071250 גרין וורןH65השרוןISR09:53:00
8.36929733330 דפני אהודH65השרוןISR10:07:00
9.2732071039 משלי יובלH65חבל מודיעיןISR10:11:00
10.2282071001 הלחמי אבנרH65חבל מודיעיןISR10:12:00
11.212071112 אילן יעקבH65יזרעאלISR10:26:00
 
H70 (3730m, 140m)
1.9472071262 שוויצר עוזיH70יזרעאלISR09:04:00
2.19952083344 אשר שמואלH70גלילISR09:06:00
3.22122071048 לוין עודדH70עמק חפרISR09:10:00
4.36139471203 גולדהכט גיוראH70עמק חפרISR09:14:00
5.31309150545 ברג דודH70טכניון כרמלISR09:31:00
6.2599230740 פרידמן אלכסH70אסא תל אביבISR09:35:00
7.27172071291 אבוגני שמואלH70גלילISR09:37:00
8.24892071644 רביד משהH70אסא תל אביבISR09:38:00
9.26042071049 שפי שאולH70השרוןISR09:43:00
10.20112071154 דביר יונתןH70ראשון לציוןISR09:51:00
11.17592071088 קורנברג ישראלH70ראשון לציוןISR10:05:00
 
H75 (2360m, 110m)
1.42741396190 גופשטיין סמיוןH75גלילISR09:05:00
2.5712071364 קוצר עמוסH75לב השרון-מנשהISR09:10:00
3.67327008880 קלקשטיין אריהH75השרוןISR09:35:00
4.72071248 דודלזק צביקהH75לב השרון-מנשהISR09:50:00
5.6032071005 מינסקי מנחםH75השרוןISR09:55:00
6.30952071104 אור אוריH75גלילISR10:05:00
 
H85 (2360m, 110m)
1.1842083343 נצר מיכאלH85ראשון לציוןISR09:00:00
 
ילדות
1.65122071855 רוטשטיין נגהילדותאסא תל אביבISR
2.65142071854 רוטשטיין חגיתילדותאסא תל אביבISR
3.90012071805 ארזי מיכלילדותחיצוניISR
4.66572071836 סלפק אלונהילדותחבל מודיעיןISR
5.67352071803 אלירז נועהילדותעמק חפרISR
6.67692071842 פלג מעיןילדותלב השרון-מנשהISR
7.67262071840 סלפק נעמהילדותחבל מודיעיןISR
8.60712071699 טויג ענבלילדותחבל מודיעיןISR
 
ילדים
1.64711451529 ויינר שחרילדיםיזרעאלISR
2.90062071824 לוי חייםילדיםחיצוניISR
3.60662071241 גנצ'רסקי איתיילדיםחבל מודיעיןISR
4.67502071819 חייט תימןילדיםגלילISR
5.90152071859 תלם גלעדילדיםחיצוניISR
6.62272071858 שינדלר לירדןילדיםטכניון כרמלISR
7.67362071823 לדרר איתןילדיםלב השרון-מנשהISR
8.90042121786 ויינר נטעילדיםחיצוניISR
9.61861272012 פלדמן שגיבילדיםיזרעאלISR
10.56562071358 רביד אילילדיםאסא תל אביבISR
11.64682137562 פינצ׳וק אלוןילדיםיזרעאלISR
12.90032071814 הורביץ זיוילדיםחיצוניISR
13.90072071830 סאבו יצחקילדיםחיצוניISR
14.90082071831 סאבו נתיבילדיםחיצוניISR
15.64502071638 גור שחרילדיםלב השרון-מנשהISR