ניווט ליגת שטח #1 24/11/2021 20:45:22
Start list by classes (stage 1 - יער רוחמה 27.11.21)

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1
 
D12 (2430m, 35m)
1.62421170285 הלחמי נגהD12חבל מודיעיןISR09:04:00
2.67102145095שורץ מיהD12יזרעאלISR09:08:00
3.67532071622חלבה הדרD12אסא תל אביבISR09:12:00
4.70157780808סלומון תמרD12עמק חפרISR09:32:00
5.69307060708שדמה ירדןD12עמק חפרISR09:42:00
6.60712071699 טויג ענבלD12חבל מודיעיןISR09:46:00
7.70052071442ניב עמליהD12אסא תל אביבISR10:02:00
8.62622420704 סגל יערהD12אסא תל אביבISR10:34:00
9.58582071293 סגל נגהD12אסא תל אביבISR10:38:00
 
D14A (3590m, 40m)
1.57152069556 כספי יעלD14AהשרוןISR09:42:00
2.63052071698 יעקבי עופריD14Aחבל מודיעיןISR09:46:00
3.90022071910ברימה אדווהD14AחיצוניISR10:28:00
 
D14B (2430m, 35m)
1.70187130908סלע מיקהD14Bעמק חפרISR09:50:00
2.60542071277 גרנט רונהD14Bלב השרון-מנשהISR10:12:00
 
D16A (5950m, 100m)
1.56782071137 שביב מעיןD16Aחבל מודיעיןISR09:18:00
2.64592071626חלבה תמרD16Aאסא תל אביבISR09:22:00
3.66712071686לוי כרמלD16AגלילISR09:32:00
4.46462083335 רביד יעלD16Aאסא תל אביבISR09:36:00
5.60567212266 מצפון גאיהD16Aלב השרון-מנשהISR09:44:00
 
D16B (3590m, 40m)
1.64032123193עגור-הלוי נעמהD16Bחבל מודיעיןISR09:48:00
2.55052071609 יעקבי ענברD16Bחבל מודיעיןISR09:54:00
 
D18A (6410m, 120m)
1.55682071269 שביב עינבD18Aחבל מודיעיןISR09:16:00
2.48612071385 מנור אליהD18Aחבל מודיעיןISR09:27:00
3.59468042904 שדמי גאיהD18AיזרעאלISR09:28:00
4.48592071345 פלדמן מיהD18AיזרעאלISR09:30:00
 
D18B (5950m, 100m)
1.62772071507 עגור-הלוי איילהD18Bחבל מודיעיןISR09:46:00
2.60122071315 טל-מסינג טיאןD18Bאסא תל אביבISR10:12:00
 
D21A (7880m, 150m)
1.44992071354 גוטמן עדיD21Aחבל מודיעיןISR09:10:00
2.63178011601 סט עומרD21AיזרעאלISR09:49:00
3.52318004535 קלקשטיין ברD21AהשרוןISR09:52:00
4.42602071198 מאירקוביץ מארינהD21Aטכניון כרמלISR09:58:00
5.58622071601 חוחלובה טטיאנהD21AגלילISR10:13:00
 
D21B (6410m, 120m)
1.55932071304 שינדלר לידיD21Bטכניון כרמלISR09:03:00
2.60502071523 טייטר יאנהD21Bאסא תל אביבISR09:06:00
3.40082071003 איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR09:12:00
4.68172071693קרת שירD21Bחבל מודיעיןISR09:20:00
5.364041452 נוימן נעהD21Bאסא טכניון חיפהISR09:33:00
6.44872071329 רגב יערהD21Bחבל מודיעיןISR09:35:00
7.40462071126 גוטמן נטעD21Bאסא ירושליםISR09:38:00
8.60392071363 שלו ניצןD21Bאסא תל אביבISR09:40:00
9.34047207793 יופה קטרינהD21BגלילISR09:41:00
10.42462071078 אילן גאיהD21BיזרעאלISR09:44:00
11.62142071550 אליאס מעיןD21Bאסא תל אביבISR09:49:00
 
D21C (4990m, 80m)
1.54262071184 שינדלר לילD21Cטכניון כרמלISR09:01:00
2.69672071171פבישביץ אלינורD21Cלב השרון-מנשהISR09:09:00
3.43962068640 מצגר מאיהD21Cאסא תל אביבISR09:24:00
4.49491100403 ברבינג נעהD21Cטכניון כרמלISR09:33:00
5.23502088706 רגב נועהD21Cחבל מודיעיןISR09:36:00
6.54112071055 יסעור גלD21CיזרעאלISR09:53:00
7.12792132916 פלג-רייבי אילתD21CיזרעאלISR10:04:00
8.47052083346 שכטר רותםD21Cחבל מודיעיןISR10:13:00
9.6448211555ליפוביץ מריהD21Cעמק חפרISR10:24:00
 
D35 (6410m, 120m)
1.49662070447 שצרבנין טטיאנהD35גלילISR09:00:00
2.32082071129 גרינברג אניהD35אסא תל אביבISR09:15:00
3.64292138264גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR09:31:00
 
D40 (4990m, 80m)
1.41961001706 סגל יעלD40אסא תל אביבISR09:04:00
2.67542071623לב-אל ניבהD40אסא תל אביבISR09:06:00
3.49202071215 קלמנוביץ מי-טלD40אסא תל אביבISR09:12:00
4.17822071054 רביד נעמיD40אסא תל אביבISR09:48:00
5.56132071280 דה קוסטא ענברD40יזרעאלISR09:51:00
6.39062221435 גורביץ נדיהD40טכניון כרמלISR09:55:00
7.48181170283 הלחמי קרןD40חבל מודיעיןISR10:05:00
 
D45 (4990m, 80m)
1.24372006440 מייר-גור תמרD45לב השרון-מנשהISR09:34:00
2.64022071616עגור-הלוי חגיתD45חבל מודיעיןISR09:35:00
3.60722071338 יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR09:45:00
4.28901111774 מאיר ענתD45לב השרון-מנשהISR09:47:00
5.64952141134ויסמן עדיD45חבל מודיעיןISR09:49:00
6.60552071577 מצפון איילתD45לב השרון-מנשהISR09:54:00
7.55662071178 שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR09:56:00
 
D50 (4990m, 80m)
1.65148499899רוטשטיין חגיתD50אסא תל אביבISR09:00:00
2.51792071119 מסינג ענת סיפוריםD50אסא תל אביבISR09:02:00
3.59742071353 שינדלר ברגמן יהודיתD50טכניון כרמלISR09:11:00
4.40072071058 איגנטוב אנהD50חבל מודיעיןISR09:13:00
5.51712071052 יסעור ענברD50יזרעאלISR09:27:00
6.50952071092 שחר נוימן ענתD50לב השרון-מנשהISR09:32:00
7.59342071470 ריינהרץ אוריתD50גלילISR09:37:00
8.61262071259 פיאדה עדיD50אסא תל אביבISR09:41:00
9.48422071056 נוסבוים שרוןD50השרוןISR09:57:00
 
D55 (4990m, 80m)
1.90082071916גלזר אינהD55חיצוניISR09:05:00
2.50662071219 רן רותD55גלילISR09:14:00
3.44102071182 ליפמן יעלD55השרוןISR09:38:00
4.6582071148 זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR09:43:00
5.58982088710 וייס חגיתD55חבל מודיעיןISR09:44:00
6.56022071318 סיאיילב טניהD55גלילISR09:52:00
7.64572071688קופרברג אילנהD55גלילISR09:58:00
 
D60 (4990m, 80m)
1.41652071109 אלוש רותD60חבל מודיעיןISR09:03:00
2.51992071296 שמואלי נוריתD60יזרעאלISR09:08:00
3.59142071499 גבע בתשבעD60חבל מודיעיןISR09:21:00
4.37092071173 לוינקרון זהבהD60גלילISR09:39:00
5.48912071179 נתיב רותD60חבל מודיעיןISR09:42:00
6.39392071189 הלר הדרD60חבל מודיעיןISR09:46:00
7.37782071156 מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR09:50:00
8.50272071021 רגב יעלD60חבל מודיעיןISR10:00:00
9.38612071204 סטפנוב סבטלנהD60אסא טכניון חיפהISR10:02:00
10.32792071090 הימן יונהD60השרוןISR10:11:00
 
D65A (4990m, 80m)
1.50061396153 לפושנר לובובD65AגלילISR09:31:00
2.2742071083 משלי ליסהD65Aחבל מודיעיןISR09:40:00
3.33122071389 טייט אבהD65Aחבל מודיעיןISR10:01:00
 
D65B (3540m, 60m)
1.63802420707 נטיף צפיD65Bחבל מודיעיןISR09:37:00
 
D75 (3540m, 60m)
1.20072071133 דה קוסטה בק רוניD75יזרעאלISR09:43:00
2.1152071234 קוצר אנדרהD75לב השרון-מנשהISR10:19:00
 
H12 (2430m, 35m)
1.66812071905ענתבי ינאיH12השרוןISR09:02:00
2.62272071666 שינדלר לירדןH12טכניון כרמלISR09:10:00
3.70067760708פולויאן זכרH12עמק חפרISR09:40:00
4.70167080920סופר יותםH12עמק חפרISR09:48:00
5.70177101207גפן נירH12עמק חפרISR09:54:00
6.67362071608לדרר איתןH12לב השרון-מנשהISR10:04:00
 
H14A (3590m, 40m)
1.30782071925 הס רענןH14Aפתוח קצרISR09:00:00
2.67602071619אבנון איתןH14Aחבל מודיעיןISR09:08:00
3.56732071500 ורבין עידןH14Aאסא תל אביבISR09:20:00
4.63292071678 בר-גד יואבH14Aאסא תל אביבISR09:28:00
5.64602132916פלג יובלH14Aלב השרון-מנשהISR09:32:00
6.69827090608לוי יניבH14Aטכניון כרמלISR09:38:00
7.59862071149 דה קוסטה אריאלH14AיזרעאלISR09:44:00
8.69832022936קלניצקי פבלH14Aאסא תל אביבISR09:50:00
9.69852071901ליפשיץ ירדןH14AגלילISR09:52:00
10.69812123123אוחנה איתיH14Aחבל מודיעיןISR10:00:00
11.70242071455מיש דןH14Aאסא תל אביבISR10:04:00
12.67432123191כרמל יואבH14Aחבל מודיעיןISR10:08:00
13.61172071641 לדרר שלוH14Aלב השרון-מנשהISR10:12:00
14.68072071662שוב רונןH14Aטכניון כרמלISR10:16:00
 
H14B (2430m, 35m)
1.69772071921זהר עמיתH14Bלב השרון-מנשהISR09:06:00
2.67967090729גייר דרורH14Bעמק חפרISR09:36:00
3.60662071241 גנצ'רסקי איתיH14Bחבל מודיעיןISR10:10:00
 
H16A (5950m, 100m)
1.64722071696סמוביץ עמיתH16AיזרעאלISR09:02:00
2.62562071326 טייטר מקסיםH16Aאסא תל אביבISR09:04:00
3.66032071633שרון יותםH16Aלב השרון-מנשהISR09:06:00
4.90122071919רייס רוןH16AחיצוניISR09:08:00
5.66182071647סלפק אדרH16Aחבל מודיעיןISR09:10:00
6.60402071400 שורץ יהלH16AיזרעאלISR09:12:00
7.66072071646בבאי גלעדH16Aלב השרון-מנשהISR09:16:00
8.69052071404פורת רוניתH16Aפתוח בינוניISR09:20:00
9.23022071922 לזרי עובדיהH16Aפתוח בינוניISR09:24:00
10.62792071146 שפר שיH16Aאסא תל אביבISR09:28:00
11.56758657546 קלקשטיין יובלH16AהשרוןISR09:34:00
12.31388196977 בר קוסטיהH16Aפתוח בינוניISR09:38:00
13.67407070521פלד אופירH16Aעמק חפרISR09:40:00
14.66117071214רזניק ברקאיH16Aעמק חפרISR09:42:00
15.59132088705 שחורי אלוןH16Aחבל מודיעיןISR09:58:00
16.60992071924 אלפרט רועיH16Aפתוח בינוניISR10:02:00
17.51432071923 אריאל אביעדH16Aפתוח בינוניISR10:06:00
18.48797052914 קוזנצוב דמיטריH16Aפתוח בינוניISR10:10:00
19.60737070724 יוגב שחרH16Aלב השרון-מנשהISR10:16:00
20.90062071914עין גדי עומרH16AחיצוניISR10:24:00
 
H16B (3590m, 40m)
1.59378366660 ריינהרץ דרורH16BגלילISR09:36:00
2.68132071603צינדר אריאלH16BגלילISR09:40:00
3.69862071902מעין ברH16BגלילISR09:56:00
4.90112071918שקדי רוםH16BחיצוניISR10:06:00
5.58942071011 סרגה עידוH16Bחבל מודיעיןISR10:14:00
 
H18A (7880m, 150m)
1.68951418624יוחנן יהבH18AיזרעאלISR09:08:00
2.90072071915אורי אילוןH18AחיצוניISR09:14:00
3.50782106443 לישנקו איליהH18AגלילISR09:16:00
4.53357210091 נוסבוים עמריH18AהשרוןISR09:42:00
5.58091375078 ליאור עמיתH18Aחבל מודיעיןISR09:46:00
6.59442800347 שלו יואבH18Aאסא תל אביבISR09:48:00
7.66858250465אשל סהרH18Aעמק חפרISR09:50:00
8.61708310704 לוי מעייןH18Aטכניון כרמלISR09:54:00
9.66762071635נאוה עומרH18AיזרעאלISR09:56:00
10.63902801369גור אופירH18Aאסא טכניון חיפהISR10:00:00
11.63818071005 לוינסון יהונתןH18AגלילISR10:03:00
12.49042071227 סרגה אורןH18Aחבל מודיעיןISR10:04:00
 
H18B (5950m, 100m)
1.69462071488עפרון אלדדH18Bלב השרון-מנשהISR09:00:00
2.54502071659 שחורי יונתןH18Bחבל מודיעיןISR09:50:00
3.67292071654סלומון שקדH18BגלילISR09:54:00
4.90042071913ברימה יוגבH18BחיצוניISR10:20:00
 
H21A (9850m, 165m)
1.31288213128 אבנר אסףH21AגלילISR09:00:00
2.42147200994 כהנא אלוןH21AהשרוןISR09:03:00
3.50282071096 גילה איילH21AיזרעאלISR09:09:00
4.46122071534 יערי עמוסH21Aאסא ירושליםISR09:12:00
5.45012071127 גוטמן רעיH21Aחבל מודיעיןISR09:18:00
6.49822071089 לנס רותםH21AיזרעאלISR09:21:00
7.59978402345 עברי מתןH21AיזרעאלISR09:27:00
8.35828151970 איזביצקי גלH21Aחבל מודיעיןISR09:33:00
9.58997727717 זמיר סלעH21Aלב השרון-מנשהISR09:36:00
10.57062071176 זורע טלH21Aאסא תל אביבISR09:42:00
11.35361903670 יופיטר רותםH21AיזרעאלISR09:45:00
12.40948181995 יסעור ניצןH21AיזרעאלISR09:57:00
13.60192071589 מצפון פלגH21Aלב השרון-מנשהISR10:00:00
14.38061811191 יצחק ליאורH21AיזרעאלISR10:03:00
15.57778462001 יוגב רותםH21Aלב השרון-מנשהISR10:06:00
16.50588032002 יסעור רתםH21AיזרעאלISR10:09:00
17.47632083349 מאירוב עופרH21Aחבל מודיעיןISR10:12:00
18.60768215003 זיגמונד רועיH21Aטכניון כרמלISR10:18:00
19.30588062094 מנור איתיH21Aחבל מודיעיןISR10:21:00
 
H21B (7880m, 150m)
1.57162071582 וינשל יואבH21Bאסא תל אביבISR09:01:00
2.30841321322 ליפוביץ אלכסH21Bעמק חפרISR09:03:00
3.31392071285 בן שטרית נדבH21BיזרעאלISR09:05:00
4.42472094909 יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR09:07:00
5.67982088708שפירא נעםH21Bחבל מודיעיןISR09:09:00
6.57231202015 שפר שחרH21Bאסא תל אביבISR09:12:00
7.56882071307 מינסקי עדיH21BהשרוןISR09:18:00
8.28392071312 בן יוסף דולבH21BיזרעאלISR09:20:00
9.59642071540 ליזוגוב ויאצ'סלבH21Bעמק חפרISR09:22:00
10.58887203876 אפרת אלוןH21Bלב השרון-מנשהISR09:24:00
11.56912069558 בביוף אלעדH21Bעמק חפרISR09:31:00
12.59362071508 ריינהרץ עידןH21BגלילISR09:33:00
13.43772068536 שפירא אורןH21Bחבל מודיעיןISR09:34:00
14.48432071085 נוסבוים איתםH21BהשרוןISR09:37:00
15.37972071340 רגב שקדH21Bחבל מודיעיןISR09:39:00
16.40001212597 רז-רוטשילד דניאלH21Bאסא ירושליםISR09:41:00
17.37282071016 ברקאי סתיוH21Bלב השרון-מנשהISR09:45:00
18.44932071095 גנוסר נדבH21Bחבל מודיעיןISR09:47:00
19.48862071365 ויינר יגאלH21BיזרעאלISR09:53:00
20.35602071239 יעקבי ארםH21BהשרוןISR09:55:00
21.40022071123 מאירקוביץ יבגניH21Bאסא טכניון חיפהISR09:57:00
22.90098402345יהונתן חייםH21BחיצוניISR09:59:00
23.28352071670 דנציג אלמוגH21BיזרעאלISR10:01:00
24.39922071645 פניני תומרH21BיזרעאלISR10:06:00
25.60748019012 רובין רזH21Bטכניון כרמלISR10:08:00
26.29597220184 גולדנר יקירH21Bעמק חפרISR10:10:00
27.53481412539 שחורי דניאלH21Bחבל מודיעיןISR10:12:00
28.59607209468 יוגב מעיןH21Bלב השרון-מנשהISR10:16:00
29.35011105870 שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR10:19:00
30.55112071166 כחל עמרH21BיזרעאלISR10:26:00
 
H21C (6410m, 120m)
1.672412345678סלפק נבוH21Cחבל מודיעיןISR09:07:00
2.49812071082 לנס עידןH21CיזרעאלISR09:09:00
3.90032071912עפרון מתןH21CחיצוניISR09:11:00
4.55032071339 גילה נדבH21CיזרעאלISR09:13:00
5.90132071920צדק אמריH21CחיצוניISR09:18:00
6.69668180493לוז רועיH21Cלב השרון-מנשהISR09:24:00
7.29662083338 מה-טוב יואבH21Cאסא ירושליםISR09:32:00
8.54122071102 בן דור יואבH21Cחבל מודיעיןISR09:34:00
9.52327204750 קלקשטיין נדבH21CהשרוןISR09:37:00
10.70202071906ג'רבי דבירH21Cחבל מודיעיןISR10:01:00
11.35922071382 שמואלי מופזH21CיזרעאלISR10:05:00
 
H35A (9850m, 165m)
1.33098103006 סגל זףH35Aאסא תל אביבISR09:06:00
2.20902071031 הרשמן שחרH35Aטכניון כרמלISR09:15:00
3.42392071155 חלבה אמירH35Aאסא תל אביבISR09:24:00
4.40938291968 יסעור נירH35AיזרעאלISR09:39:00
5.90052071077ברית עדוH35AחיצוניISR09:48:00
6.12592071272 גריף דניאלH35AהשרוןISR09:51:00
7.29362071071 שורר רונןH35AגלילISR09:54:00
8.57592071333 ארצי ירוןH35AיזרעאלISR10:15:00
9.17002107120 מלץ אביH35AהשרוןISR10:33:00
 
H35B (6410m, 120m)
1.7411409902 איזביצקי עוזH35Bחבל מודיעיןISR09:05:00
2.52252071527 יעקבי יוניH35Bחבל מודיעיןISR09:14:00
3.15062145100 לוי דניאלH35Bחבל מודיעיןISR09:23:00
4.50802071038 שטיין יואבH35Bראשון לציוןISR09:26:00
5.60147727021 עיון ניבH35Bחבל מודיעיןISR09:29:00
6.59662071282 קוזלוב אלכסנדרH35BגלילISR09:36:00
7.13202071438 מלכא מוליH35Bלב השרון-מנשהISR09:45:00
8.49847002791 קרול ליאורH35Bאסא תל אביבISR10:02:00
9.48852071141 קלדרון זיוH35Bאסא תל אביבISR10:06:00
 
H40 (7880m, 150m)
1.8222071070 לדרר חגיH40לב השרון-מנשהISR09:04:00
2.67852071534יערי שאולH40אסא ירושליםISR09:06:00
3.42117201222 כהנא איתןH40השרוןISR09:13:00
4.10072071135 הלחמי ליאורH40חבל מודיעיןISR09:15:00
5.3853417294 שחר ליעדH40לב השרון-מנשהISR09:17:00
6.22192071076 כהן תומרH40טכניון כרמלISR09:32:00
7.30158010662 פרצ'ונוק דמיטריH40עמק חפרISR09:35:00
8.11331700999 צ'יזיק דןH40גלילISR09:36:00
9.37332071211 קובץ זולטןH40חבל מודיעיןISR09:38:00
10.22068020377 פלדמן שלוH40יזרעאלISR09:40:00
11.4330259959 בולוטני מיכאלH40גלילISR09:43:00
12.36477876747 רם שיH40טכניון כרמלISR09:44:00
13.5492121786 ויינר תומרH40יזרעאלISR09:51:00
14.40762071273 שחורי יורםH40עמק חפרISR10:02:00
15.67652071700ניב נדבH40אסא תל אביבISR10:09:00
16.59617207802 יוגב רביבH40לב השרון-מנשהISR10:11:00
17.9417010420 כנען דותןH40אסא תל אביבISR10:31:00
 
H45 (6410m, 120m)
1.90012071909אורי אופירH45חיצוניISR09:01:00
2.63692121003 טייטר ארתורH45אסא תל אביבISR09:02:00
3.31837889813 גפן זיוH45עמק חפרISR09:04:00
4.69882071903מעין רזH45גלילISR09:08:00
5.33372071027 קליימן מיכאלH45השרוןISR09:10:00
6.46032071084 אבידן אליקH45לב השרון-מנשהISR09:17:00
7.38767203875 אפרת ירוןH45לב השרון-מנשהISR09:19:00
8.6712071258 לדרר אוריH45לב השרון-מנשהISR09:21:00
9.33761413612 גנדלמן איילH45השרוןISR09:22:00
10.30332127403 הלר גיאH45חבל מודיעיןISR09:25:00
11.64287190573גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR09:39:00
12.51162083354 קלקשטיין נירH45השרוןISR09:43:00
13.63212071535 יוגב סיוןH45עמק חפרISR09:46:00
14.5071070638 פלג עומרH45לב השרון-מנשהISR09:48:00
15.48502071041 שפי יוחאיH45אסא תל אביבISR09:51:00
16.69942071904ליפשיץ אילןH45גלילISR09:54:00
17.63512071541 מיש שיH45אסא תל אביבISR10:04:00
18.56212071342 יוחנן גיאH45יזרעאלISR10:09:00
19.56772071498 גוברדובסקי ולדיסלבH45השרוןISR10:26:00
20.49072801418 כץ יונתןH45אסא תל אביבISR10:31:00
 
H50A (6420m, 125m)
1.60642083332 יפה מורH50AהשרוןISR09:02:00
2.66582071613סלפק אלוןH50Aחבל מודיעיןISR09:03:00
3.34462083336 ארד שחר-3446H50Aראשון לציוןISR09:04:00
4.67062071614שורץ גילH50AיזרעאלISR09:05:00
5.33632071565 מצפון גיוראH50Aלב השרון-מנשהISR09:08:00
6.24242071157 גרנט עופרH50Aלב השרון-מנשהISR09:10:00
7.19182071152 לויצקי פבלH50Aאסא תל אביבISR09:13:00
8.41042071533 גולן עוזיH50Aלב השרון-מנשהISR09:16:00
9.32092071130 גרינברג גילH50Aאסא תל אביבISR09:18:00
10.69492145084עפרון איתןH50Aלב השרון-מנשהISR09:23:00
11.40062071046 איגנטוב אנדריH50Aחבל מודיעיןISR09:31:00
12.67572071640ארז נחשוןH50Aראשון לציוןISR09:33:00
13.9317770005 ברנס עינבH50Aחבל מודיעיןISR09:36:00
14.64582071604בר-גד יזהרH50Aאסא תל אביבISR09:39:00
15.31982071549 כהן שלומיH50AגלילISR09:43:00
16.5222071381 ריינהרץ יניבH50AגלילISR09:46:00
17.22402071065 נהרי צחרH50Aלב השרון-מנשהISR09:48:00
18.55651113709 שביב רןH50Aחבל מודיעיןISR09:49:00
19.30548007163 כצמן אדיH50Aלב השרון-מנשהISR09:54:00
20.30552071692 צוק אילןH50AיזרעאלISR10:02:00
21.12142071142 אלעד חגיH50Aאסא תל אביבISR10:04:00
22.31272801132 סרגה אליH50Aחבל מודיעיןISR10:08:00
23.63092121780 אליאס גילH50Aאסא תל אביבISR10:13:00
24.51782071131 טל אביבH50Aאסא תל אביבISR10:27:00
 
H50B (5240m, 80m)
1.30892144836 גרינברג מיקיH50BגלילISR09:03:00
2.57912071319 שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR09:06:00
3.47798221062 לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR09:11:00
4.48202071158 טויג רוןH50Bחבל מודיעיןISR09:14:00
5.33882071233 פישמן סרחיוH50Bטכניון כרמלISR09:20:00
6.67812071412סרוקה דןH50Bלב השרון-מנשהISR09:22:00
7.62832071517 זיינפלד עופרH50Bחבל מודיעיןISR09:31:00
8.8832083331 כספי שיH50BהשרוןISR09:36:00
9.68832071652סלומון שלומיH50BגלילISR09:42:00
10.61001370101 ליאור אילH50Bחבל מודיעיןISR09:45:00
 
H55 (6420m, 125m)
1.56252071658 צפורי אבנרH55לב השרון-מנשהISR09:06:00
2.64822071672סגל עמוסH55יזרעאלISR09:07:00
3.50122071069 גילה זיוH55יזרעאלISR09:19:00
4.54582068641 הולנדר גדעוןH55אסא תל אביבISR09:22:00
5.29492071292 עמר איציקH55יזרעאלISR09:24:00
6.21462071441 חדד עמיתH55לב השרון-מנשהISR09:27:00
7.33752071194 מנדל רועיH55חבל מודיעיןISR09:29:00
8.17518222222 צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR09:37:00
9.34037625446 יופה פבלH55גלילISR09:40:00
10.13429201026 נוימן זיוH55לב השרון-מנשהISR09:41:00
11.51052071032 ויסמן שאולH55חבל מודיעיןISR09:42:00
12.49212071162 יבסייב אריהH55יזרעאלISR09:44:00
13.43782071164 מלמד דרורH55יזרעאלISR09:45:00
14.31452071057 נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR09:47:00
15.50202071091 סט שיH55יזרעאלISR09:50:00
16.48412071464 נוסבוים יצחקH55השרוןISR09:52:00
17.32617140399 שחר יוסיH55חבל מודיעיןISR09:55:00
18.63262083337 שלו משהH55אסא תל אביבISR09:57:00
19.12122145080 פאר עמירH55חבל מודיעיןISR09:59:00
20.39897203677 שמע נתיH55חבל מודיעיןISR10:01:00
21.54482071624 שחורי אוןH55חבל מודיעיןISR10:03:00
22.11692071087 שכטר גילH55חבל מודיעיןISR10:12:00
23.35632076482 בר אביH55חבל מודיעיןISR10:30:00
 
H60A (6420m, 125m)
1.30512071229 שקד יוסיH60AגלילISR09:00:00
2.17972071010 ביאר אביחיH60AיזרעאלISR09:01:00
3.27309200287 עמיעז איתןH60Aחבל מודיעיןISR09:09:00
4.43942068639 מצגר קוביH60Aאסא תל אביבISR09:11:00
5.20292071030 צ'רני הללH60AהשרוןISR09:12:00
6.48052071053 בוכבינדר מודיH60AהשרוןISR09:14:00
7.10848401084 אבנר עוזיH60AגלילISR09:15:00
8.33792071205 ענבר אברהםH60AגלילISR09:17:00
9.37412071275 יעקבי אלישעH60AהשרוןISR09:20:00
10.42672071240 חזן גדעוןH60AיזרעאלISR09:21:00
11.35942071683 פורת ספיH60Aעמק חפרISR09:25:00
12.4717212589 ויינר עמיתH60Aחבל מודיעיןISR09:26:00
13.41202300229 פלוטקין רוןH60Aאסא תל אביבISR09:28:00
14.42071221 שור מוטיH60Aלב השרון-מנשהISR09:30:00
15.35492071128 גלזר אילןH60Aאסא תל אביבISR09:32:00
16.17552071017 יודפת עופרH60Aחבל מודיעיןISR09:34:00
17.34532071040 וולשטיין דןH60Aלב השרון-מנשהISR09:35:00
18.27971033316 גוטמן יהודהH60Aחבל מודיעיןISR09:38:00
19.27842071503 מנור משהH60Aחבל מודיעיןISR09:51:00
20.8202071037 רגב שמואלH60Aחבל מודיעיןISR09:53:00
21.35442071634 גול אפקH60Aאסא תל אביבISR09:56:00
22.30392071036 הימן רפיH60AהשרוןISR09:58:00
23.61962071576 יפה פיניH60Aחבל מודיעיןISR10:00:00
24.38592071386 נתנאל אילH60Aחבל מודיעיןISR10:05:00
25.4402071094 סגל דוידיH60Aלב השרון-מנשהISR10:06:00
26.47972071045 מינצר צפרירH60AיזרעאלISR10:07:00
27.852071236 נירן חןH60Aראשון לציוןISR10:09:00
28.32592071689 רינת שרוןH60AיזרעאלISR10:11:00
29.53492221188 שחורי איתיH60Aחבל מודיעיןISR10:15:00
 
H60B (5240m, 80m)
1.13702071050 בלגלי רןH60BהשרוןISR09:08:00
2.17772071253 כפרי גדעוןH60Bראשון לציוןISR09:10:00
3.1462071252 ארידור יריבH60Bטכניון כרמלISR09:12:00
4.42102071332 פנפיל אביH60Bחבל מודיעיןISR09:16:00
5.42432071014 ארד ארזH60BיזרעאלISR09:18:00
6.3059590917 זזינסקי אנריקוH60Bלב השרון-מנשהISR09:27:00
7.862071072 ברקאי עזראH60Bלב השרון-מנשהISR09:33:00
8.51452083345 מירב איתיH60Bחבל מודיעיןISR09:38:00
9.38452071086 בר יהודה יונתןH60Bלב השרון-מנשהISR09:39:00
10.38622071203 סטפנוב ולריH60Bאסא טכניון חיפהISR10:01:00
11.14652071190 מורג בועזH60Bעמק חפרISR10:03:00
12.11162071196 לוי יוסיH60Bחבל מודיעיןISR10:09:00
13.33369933838 תלם איתיאלH60Bחבל מודיעיןISR10:12:00
 
H65 (5240m, 80m)
1.122083347 קינר דורוןH65אסא תל אביבISR09:01:00
2.40172071220 רן שמאיH65גלילISR09:17:00
3.28922071026 שמואלי אשרH65יזרעאלISR09:24:00
4.6052071064 בן-שטרית מאירH65יזרעאלISR09:35:00
5.10952071028 רז שלמהH65ראשון לציוןISR09:37:00
6.21201251255 פרנקו אהרוןH65חבל מודיעיןISR09:41:00
7.33582071300 פלוט אשרH65גלילISR09:44:00
8.27012071181 פרישפלס ג'יםH65גלילISR09:46:00
9.9552071002 ונדל עמריH65חבל מודיעיןISR09:50:00
10.44092071180 ליפמן רמיH65השרוןISR09:52:00
11.2282071001 הלחמי אבנרH65חבל מודיעיןISR10:06:00
 
H70 (5240m, 80m)
1.31918461951 אביטל עפרH70גלילISR09:00:00
2.6212071274 צור אבנרH70ראשון לציוןISR09:04:00
3.22122071048 לוין עודדH70עמק חפרISR09:05:00
4.36139471203 גולדהכט גיוראH70עמק חפרISR09:09:00
5.2599230740 פרידמן אלכסH70אסא תל אביבISR09:13:00
6.26042088715 שפי שאולH70השרוןISR09:19:00
7.27172071291 אבוגני שמואלH70גלילISR09:32:00
8.19952083344 אשר שמואלH70גלילISR09:34:00
9.5142071250 גרין וורןH70השרוןISR09:40:00
10.24892071644 רביד משהH70אסא תל אביבISR09:48:00
11.212071112 אילן יעקבH70יזרעאלISR10:05:00
12.17592071088 קורנברג ישראלH70ראשון לציוןISR10:26:00
 
H75 (3540m, 60m)
1.20112071154 דביר יונתןH75ראשון לציוןISR09:01:00
2.29222071284 אולייניק אלישעH75לב השרון-מנשהISR09:13:00
3.6032071005 מינסקי מנחםH75השרוןISR09:19:00
4.5712071364 קוצר עמוסH75לב השרון-מנשהISR09:31:00
5.72071248 דודלזק צביקהH75לב השרון-מנשהISR09:49:00
6.42741396190 גופשטיין סמיוןH75גלילISR09:55:00
 
H90 (3540m, 60m)
1.1842083343 נצר מיכאלH90ראשון לציוןISR09:07:00
 
KIDS (2430m, 35m)
1.67672083350אבידן הילהKIDSלב השרון-מנשהISR09:00:00
2.54492229800 שחורי-משעל סיגלKIDSחבל מודיעיןISR09:34:00
3.61861272012 פלדמן שגיבKIDSיזרעאלISR09:38:00
4.56562071358 רביד אילKIDSאסא תל אביבISR09:44:00
5.70492071907הראל דרורKIDSחבל מודיעיןISR09:52:00
6.70622071908יעקבי יערהKIDSחבל מודיעיןISR10:06:00
7.7000417299ורבין עמיתKIDSאסא תל אביבISR10:08:00
8.70702138973סגל עופרKIDSאסא תל אביבISR10:32:00
9.90102071917ברימה אימריKIDSחיצוניISR10:36:00