מאגרי מנשה צפון, Results

2019-02-16


Short 3 meters 11 Controls
1 2071658 5625 ZIPORI AVNER 41:34
2 2071808 808 ISOA FOR RENT 43:35
3 8461951 0fer Avital 45:11
4 2071564 4242 Noiman Dafna 45:21
5 2071045 צפריר מינצר 4797 45:28
6 1191119 רז הימן 2540 48:17
7 8071005 Yoni Levinson 48:28
8 2071291 2717 ABUGANI SHEMUEL 49:00
9 2071026 אשר שמואלי 2892 49:46
10 2071092 ענת שחר נוימן 5095 52:24
11 7203875 ירון אפרת 3876 53:15
12 2071595 עידו ברן 6217 54:17
13 9595015 Arika Bogdanovits 55:02
14 2071145 יער שמעיה 5915 57:18
15 2071633 6603 SHARON YOTAM 1:04:08
16 2071190 בועז מורג 1465 1:04:25
17 9471203 גיורא גולדהכט 3613 1:05:14
18 2071179 רות נתיב 4891 1:07:07
19 1458625 Or Eliash 1:08:41
20 2071815 Ido Kaufman 1:10:06
21 2071184 ליל שינדלר 5426 1:13:02
22 2071173 זהבה לוינקרון 3709 1:13:22
23 9733330 אהוד דפני 3692 1:15:51
24 2071817 מיקי גרינברג 1:17:31
25 1009885 מריה חנטקוב 3935 1:17:38
26 2071816 אריאל שובינסקי 1:18:42
27 2071558 6163 ASHKENAZI GANIT 1:23:24
28 2071680 6218 Bran Menachem 1:33:52
29 2071812 שחף קליין 1:36:11
30 2071813 ניר קליין 1:36:14
31 2071048 עודד לוין 2212 1:38:14
32 2071100 מרב ברקוביץ 5346 1:40:07
33 2071805 Aviel Livay 1:43:53
34 2071364 עמוס קוצר 571 1:54:54
35 2071219 רות רן 5066 3:09:19
8654847 Andras Bogdanovits MP
2071064 מאיר בן שטרית 605 MP
2071807 Tahel Ben Yaakov MP
2071819 819 ISOA FOR RENT MP
2071821 821 ISOA FOR RENT DNF

Medium 4 meters 13 Controls
1 9200281 עודד ורבין 673 35:00
2 2083349 עופר מאירוב 4763 37:04
3 7210091 7210091 VAVRYS CZ s.r.o 37:53
4 8020377 Shalev Feldman 41:22
5 7203759 ניר קלקשטיין 5116 41:51
6 9201026 נעה נוימן 1342 42:28
7 1396130 1396130 WMOC2011 43:51
8 2071097 בר זריהן 3303 44:17
9 7207793 קטרינה יופה 3404 46:11
10 2071549 שלומי כהן 3198 49:54
11 2071032 שאול ויסמן 5105 51:16
12 2083331 שי כספי 883 51:34
13 2138264 52:09
14 1233191 John Briggs 53:10
15 2071809 809 ISOA FOR RENT 54:02
16 2071181 ג'ים פרישפלס 2701 57:32
17 2071164 דרור מלמד 4378 58:05
18 2071220 שמאי רן 4017 58:11
19 2071363 ניצן שלו 6039 58:37
20 2071523 יאנה טייטר 6050 59:03
21 2085133 ולדימיר פדוסין 5224 59:13
22 8040429 Sagee Shadmi 59:51
23 1221170 יואב וידר 1072 1:07:12
24 2071811 Nevo Zahav 1:08:02
25 2071234 אנדרה קוצר 115 1:09:37
26 2071056 שרון נוסבוים 4842 1:09:54
27 2071088 ישראל קורנברג 1759 1:10:19
28 2071547 עמירן ברקוביץ 5971 1:13:07
29 2071186 נעם מאירי 3734 1:18:24
30 2071109 רות אלוש 4165 1:19:41
31 2071644 2489 RAVID MOSHE 1:21:26
32 2071664 ASA JERUSALEM 1:26:01
33 2071673 6423 GOTTLIEB EYAL 1:27:14
34 1396190 סמיון גופשטיין 4274 1:31:37
35 2071304 לידי שינדלר 5593 1:44:26
36 2071806 Shahar Gazit 1:48:27
2071028 שלמה רז 1095 MP
2071041 יוחאי שפי 4850 MP
1233192 Jacqui Briggs MP
2071822 822 ISOA FOR RENT MP
2071820 820 ISOA FOR RENT MP

Long 5 meters 17 Controls
1 8181995 ניצן יסעור 4094 29:26
2 8634938 גיא סבו-בר 3576 30:55
3 8213128 אסף אבנר 3128 34:24
4 9200280 איתי מנור 3058 34:40
5 2071093 נדב נוסבוים 4844 35:36
6 7747747 matan ivri 36:20
7 2071208 ערן סגל 3024 37:13
8 8032002 רתם יסעור 5058 37:17
9 2071293 זף סגל 3309 37:32
10 2066903 אלון זורע 5705 39:18
11 2057489 רועי אלפרט 5701 40:20
12 8291968 ניר יסעור 4093 42:24
13 2800358 Roi Zigmond 42:39
14 2042531 Petr Matula 42:59
15 7200994 אלון כהנא 4214 44:15
16 2071176 טל זורע 5706 46:10
17 9201026 זיו נוימן 1342 49:00
18 2071310 אדי כצמן 3054 49:46
19 1413605 גל איזביצקי 3582 50:33
20 2071094 דוידי סגל 440 50:43
21 2071692 3055 TZUK ILAN 50:53
22 2071036 רפי הימן 3039 51:21
23 2068536 אורן שפירא 4377 52:12
24 2069558 אלעד בביוף 5691 53:05
25 2071810 מעיו לוי 53:08
26 2071583 3349 RINAT GIL 53:34
27 9201827 הרניר דרור 53:38
28 2071004 נמרוד כהן 1925 54:41
29 2071282 אלכסנדר קוזלוב 5966 54:47
30 7206349 Elina LAT Svilpe 6225 55:01
31 7823781 Tal Eshed The man 55:26
32 2071276 עופר ברגיל 4199 55:34
33 2071567 6268 SITBON YARON 56:29
34 2132929 Valery Glozshtein 58:57
35 7010662 דמיטרי פרצ'ונוק 3015 59:00
36 2071271 איתי שחורי 5349 59:09
37 2071130 גיל גרינברג 3209 59:52
38 8401084 עוזי אבנר 1084 1:00:15
39 417294 ליעד שחר 3853 1:00:52
40 2071380 נועה עבודי 5175 1:01:14
41 2071040 דן וולשטיין 3453 1:01:44
42 9567890 אסף אשכנזי 3417 1:02:19
43 2071033 יובל גנוסר 4492 1:03:38
44 2071065 צחר נהרי 2240 1:04:21
45 2071129 אניה גרינברג 3208 1:05:30
46 2071017 עופר יודפת 1755 1:06:21
47 7160701 יפרח סער 5918 1:06:50
48 2071057 ירון נחושתן 3145 1:07:37
49 2071576 פיני יפה 6196 1:08:13
50 7201222 איתן כהנא 4211 1:13:49
51 7700008 אלדד לוי 3533 1:14:03
52 2071634 3544 GOLL OFEC 1:19:23
53 2071156 סופיה מאירקוביץ 3778 1:26:38
54 2071047 יצחק נוסבוים 4841 1:29:32
55 2071818 818 ISOA FOR RENT 1:33:04
56 2071672 6482 SEGAL AMOS 1:39:33
57 2071300 אשר פלוט 3358 1:58:47
2071814 משפחת אבוקסיס MP
2071123 יבגני מאירקוביץ 4002 DNF


Created 2019-02-16 16:50:23 with SI-Droid Event 1.4