נאות קדומים 24/10/2019 11:12:11
Start list by classes (stage 1 - נאות קדומים - 2 )

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1
 
D12 (1230m, 0m)
1.66572071907 סלפק אלונהD12חבל מודיעיןISR09:25:00
2.65142071918 רוטשטיין חגיתD12אסא תל אביבISR09:33:00
3.66097780808 גיל-בר נויהD12עמק חפרISR09:45:00
4.66157031208 סורדו איהD12עמק חפרISR09:55:00
5.66147760708 בק הדרD12עמק חפרISR09:57:00
6.66127130908 אפשטיין אביהD12עמק חפרISR10:05:00
7.66137060708 בק עמיתD12עמק חפרISR10:09:00
8.57152069556 כספי יעלD12השרוןISR10:21:00
 
D14A (1580m, 0m)
1.64592071626 חלבה תמרD14Aאסא תל אביבISR09:00:00
2.66772071888 כדורי מאיהD14Aאסא תל אביבISR09:24:00
3.60132071600 טל-מסינג אריאלD14Aאסא תל אביבISR09:28:00
4.90322071912 פז מאיהD14AחיצוניISR09:40:00
5.56782071137 שביב מעיןD14Aחבל מודיעיןISR09:50:00
6.60567212266 מצפון גאיהD14Aלב השרון-מנשהISR09:54:00
7.66712071686 לוי כרמלD14AגלילISR09:58:00
8.90332071921 שויצר מיקהD14AחיצוניISR10:04:00
9.90272071873 הופס דנהD14AחיצוניISR10:12:00
 
D14B (1230m, 0m)
1.67352071855 אלירז נועהD14Bעמק חפרISR09:37:00
2.64032071507 עגור-הלוי נעמהD14Bחבל מודיעיןISR09:39:00
3.67342071889 כהן ליביD14Bעמק חפרISR09:59:00
 
D16A (1910m, 0m)
1.60122071315 טל-מסינג טיאןD16Aאסא תל אביבISR09:11:00
2.59468042904 שדמי גאיהD16AיזרעאלISR09:15:00
3.48592071345 פלדמן מיהD16AיזרעאלISR09:27:00
4.48612071385 מנור אליהD16Aחבל מודיעיןISR09:33:00
5.55682071269 שביב עינבD16Aחבל מודיעיןISR09:47:00
6.63172071571 סט עומרD16AיזרעאלISR09:55:00
 
D16B (1580m, 0m)
1.61882071224 ריף הגרD16Bאסא תל אביבISR09:10:00
2.63282071866 בר-גד ליהD16Bאסא תל אביבISR09:20:00
3.66222071877 וקס-עמיר ענברD16Bאסא תל אביבISR10:14:00
 
D18A (2170m, 0m)
1.60502071523 טייטר יאנהD18Aאסא תל אביבISR09:08:00
2.55932071304 שינדלר לידיD18Aטכניון כרמלISR09:10:00
3.57192071651 גולן הדסD18Aלב השרון-מנשהISR09:37:00
4.49491100403 ברבינג נעהD18Aטכניון כרמלISR09:48:00
5.62142071550 אליאס מעיןD18Aאסא תל אביבISR09:53:00
 
D18B (1910m, 0m)
1.47052083346 שכטר רותםD18Bחבל מודיעיןISR10:07:00
 
D21A (2310m, 0m)
1.61252071898 מלכה נופרD21Aחבל מודיעיןISR09:00:00
2.90012071168 זיו קרןD21AחיצוניISR09:02:00
3.33032071097 זריהן ברD21AגלילISR09:05:00
4.67278028028 Piestch AnnaD21AגלילISR09:08:00
5.36402071251 נוימן נעהD21Aאסא טכניון חיפהISR09:11:00
6.90022071910 פבריקנט אלישבעD21AחיצוניISR09:15:00
7.42602071198 מאירקוביץ מארינהD21Aאסא טכניון חיפהISR09:21:00
8.32082071129 גרינברג אניהD21Aאסא תל אביבISR09:25:00
9.51752071380 עבודי נועהD21Aחבל מודיעיןISR09:32:00
10.34047207793 יופה קטרינהD21AגלילISR09:47:00
11.44992071354 גוטמן עדיD21Aחבל מודיעיןISR09:56:00
12.58622071601 חוחלובה טטיאנהD21AגלילISR10:02:00
13.52317200804 קלקשטיין ברD21AהשרוןISR10:06:00
14.2391417276 חריש רוניD21AגלילISR10:29:00
 
D21B (2170m, 0m)
1.23502088706 רגב נועהD21Bחבל מודיעיןISR09:06:00
2.40082071003 איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR09:22:00
3.40092071009 איגנטוב אירהD21Bחבל מודיעיןISR09:24:00
4.40502071355 שקד מיכלD21BגלילISR09:39:00
5.42462071078 אילן גאיהD21BיזרעאלISR10:11:00
 
D21C (1950m, 0m)
1.43962068640 מצגר מאיהD21Cאסא תל אביבISR09:03:00
2.59352071508 ריינהרץ לירוןD21CגלילISR09:13:00
3.54262071184 שינדלר לילD21Cטכניון כרמלISR09:19:00
4.62357209799 אוסטרובסקי אנהD21Cחבל מודיעיןISR09:20:00
5.54952071891 כליף נינהD21Cאסא טכניון חיפהISR09:28:00
6.42422071564 נוימן דפנהD21Cלב השרון-מנשהISR09:33:00
7.47742071063 פיין נריD21Cאסא טכניון חיפהISR09:39:00
8.56132071280 דה קוסטא ענברD21CיזרעאלISR09:41:00
9.34722071361 איילי הילהD21Cאסא טכניון חיפהISR09:43:00
10.90032071868 גוטמן אלהD21CחיצוניISR09:48:00
11.31732071226 שקד רונהD21Cאסא טכניון חיפהISR09:49:00
12.54112071055 יסעור גלD21CיזרעאלISR09:53:00
13.41961001706 סגל יעלD21Cאסא תל אביבISR10:15:00
 
D35 (2170m, 0m)
1.67512071895 מגן אסנתD35גלילISR09:05:00
2.90042071851 Ignatova AnnaD35חיצוניISR09:12:00
3.64292138264 גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR09:42:00
4.4639504727 ורבין אסיהD35אסא תל אביבISR09:43:00
5.67542071623 לב-אל ניבהD35אסא תל אביבISR10:04:00
6.49662070447 שצרבנין טטיאנהD35גלילISR10:06:00
 
D40 (1950m, 0m)
1.24912071013 רביד איריסD40אסא תל אביבISR09:37:00
2.48181170283 הלחמי קרןD40חבל מודיעיןISR10:09:00
 
D45 (1950m, 0m)
1.29862071395 שגיא קרןD45אסא תל אביבISR09:06:00
2.59742071353 שינדלר ברגמן יהודיתD45טכניון כרמלISR09:11:00
3.64952141134 ויסמן עדיD45חבל מודיעיןISR09:16:00
4.52302083354 קלקשטיין גליתD45השרוןISR09:34:00
5.55662071178 שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR09:42:00
6.60722071338 יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR09:46:00
7.28901111774 מאיר ענתD45לב השרון-מנשהISR09:50:00
8.64022071616 עגור-הלוי חגיתD45חבל מודיעיןISR10:01:00
9.24372006440 מייר-גור תמרD45לב השרון-מנשהISR10:11:00
 
D50 (1950m, 0m)
1.61632071558אשכנזי גניתD50יזרעאלISR09:00:00
2.51792071119 מסינג ענת סיפוריםD50אסא תל אביבISR09:01:00
3.59342071557 ריינהרץ אוריתD50גלילISR09:05:00
4.66952071878 זאבי נוריתD50חבל מודיעיןISR09:14:00
5.40072071058 איגנטוב אנהD50חבל מודיעיןISR09:18:00
6.51712071052 יסעור ענברD50יזרעאלISR09:21:00
7.56022071318 סיאיילב טניהD50גלילISR09:25:00
8.50952071092 שחר נוימן ענתD50לב השרון-מנשהISR09:56:00
9.48422071056 נוסבוים שרוןD50השרוןISR09:59:00
 
D55 (1950m, 0m)
1.50662071219 רן רותD55גלילISR09:08:00
2.6582071148 זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR09:24:00
3.58982088710 וייס חגיתD55חבל מודיעיןISR09:38:00
4.90362036945 dembska ulaD55חיצוניISR09:45:00
5.32792071090 הימן יונהD55השרוןISR09:54:00
6.48912071179 נתיב רותD55חבל מודיעיןISR09:55:00
7.44102071182 ליפמן יעלD55השרוןISR10:02:00
8.38612071204 סטפנוב סבטלנהD55אסא טכניון חיפהISR10:08:00
 
D60 (1950m, 0m)
1.51992071296 שמואלי נוריתD60יזרעאלISR09:02:00
2.63802420707 נטיף צפיD60חבל מודיעיןISR09:07:00
3.39392071189 הלר הדרD60חבל מודיעיןISR09:09:00
4.41652071109 אלוש רותD60חבל מודיעיןISR09:12:00
5.59142071587 גבע בתשבעD60חבל מודיעיןISR09:22:00
6.37782071156 מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR09:27:00
7.50272071021 רגב יעלD60חבל מודיעיןISR09:32:00
8.2742071083 משלי ליסהD60חבל מודיעיןISR09:36:00
9.50061396153 לפושנר לובובD60גלילISR09:51:00
10.24902071025 רביד דליהD60אסא תל אביבISR09:58:00
11.37092071173 לוינקרון זהבהD60גלילISR10:13:00
12.33122071389 טייט אבהD60חבל מודיעיןISR10:16:00
 
D70 (1740m, 0m)
1.39351009885 חנטקוב מריהD70השרוןISR09:45:00
2.1152071234 קוצר אנדרהD70לב השרון-מנשהISR10:00:00
 
D75 (1740m, 0m)
1.20072071133 דה קוסטה בק רוניD75יזרעאלISR09:50:00
 
H12 (1230m, 0m)
1.64602132916 פלג יובלH12לב השרון-מנשהISR09:05:00
2.67432071893 כרמל יואבH12חבל מודיעיןISR09:07:00
3.59378366660 ריינהרץ דרורH12גלילISR09:13:00
4.64342071863 בר בןH12חבל מודיעיןISR09:19:00
5.63292071678 בר-גד יואבH12אסא תל אביבISR09:23:00
6.67382071871 דוד אביבH12עמק חפרISR09:29:00
7.61172071641 לדרר שלוH12לב השרון-מנשהISR09:43:00
8.67372071917 ראובן ליאורH12עמק חפרISR09:47:00
9.64492006439 גור ליאורH12לב השרון-מנשהISR10:11:00
10.90352071901 ניב נדבH12חיצוניISR10:19:00
11.90342071885 טמיר אלכסH12חיצוניISR10:23:00
 
H14A (1580m, 0m)
1.62792071146 שפר שיH14Aאסא תל אביבISR09:04:00
2.90052071924 שליטא עומרH14AחיצוניISR09:06:00
3.60402071400 שורץ יהלH14AיזרעאלISR09:08:00
4.50672071656 רן רועיH14AגלילISR09:12:00
5.64332071864 בר דןH14Aחבל מודיעיןISR09:14:00
6.62562071326 טייטר מקסיםH14Aאסא תל אביבISR09:16:00
7.66702071896 מגן הללH14AגלילISR09:18:00
8.66182071905 סלפק אדרH14Aחבל מודיעיןISR09:22:00
9.59132088705 שחורי אלוןH14Aחבל מודיעיןISR09:26:00
10.90312071903 סיני אילH14AחיצוניISR09:36:00
11.56758657546 קלקשטיין יובלH14AהשרוןISR09:38:00
12.66697300547 צין עמיתH14Aעמק חפרISR09:44:00
13.66032071633 שרון יותםH14Aלב השרון-מנשהISR09:46:00
14.66117071214 רזניק ברקאיH14Aעמק חפרISR09:48:00
15.90262071862 בן אברהם אופירH14AחיצוניISR09:52:00
16.60732121095 יוגב שחרH14Aלב השרון-מנשהISR10:02:00
17.90302071890 כהן שחרH14AחיצוניISR10:08:00
18.90282071874 הימיין יוסיH14AחיצוניISR10:10:00
19.90252071854 אורלוב אילןH14AחיצוניISR10:16:00
20.90292071879 חזן טלH14AחיצוניISR10:18:00
 
H14B (1230m, 0m)
1.64402071899 מנחם יואבH14Bחבל מודיעיןISR09:11:00
2.90061451529 ויינר אמירH14BחיצוניISR09:17:00
3.67412071915 קפלן ליאורH14Bעמק חפרISR09:41:00
4.67402071913 פלד אופירH14Bעמק חפרISR09:51:00
5.66107120907 הלר-בכר יואבH14Bעמק חפרISR10:01:00
6.58942071011 סרגה עידוH14Bחבל מודיעיןISR10:03:00
7.66472071869 גלזר אוהדH14Bאסא תל אביבISR10:13:00
8.90072071897 מירב איתמרH14BחיצוניISR10:15:00
9.64722071696 סמוביץ עמיתH14BיזרעאלISR10:17:00
 
H16A (1910m, 0m)
1.61707050817 לוי מעייןH16Aטכניון כרמלISR09:09:00
2.64112071867 ג'ייקובס יהונתןH16Aטכניון כרמלISR09:13:00
3.62172071595 ברן עידוH16Aלב השרון-מנשהISR09:17:00
4.53357210091 נוסבוים עמריH16AהשרוןISR09:21:00
5.59442800347 שלו יואבH16Aאסא תל אביבISR09:23:00
6.63611458625 אליאש אורH16Aלב השרון-מנשהISR09:25:00
7.64082071661 יוגב אוהדH16Aעמק חפרISR09:35:00
8.66857641020 אשל סהרH16Aעמק חפרISR09:37:00
9.63818071005 לוינסון יהונתןH16AגלילISR09:39:00
10.90092071922 שושני מיכאלH16AחיצוניISR09:41:00
11.49042071227 סרגה אורןH16Aחבל מודיעיןISR09:43:00
12.62659201827 דרור הרנירH16Aטכניון כרמלISR09:49:00
13.66762071900 נאוה עומרH16AיזרעאלISR09:51:00
14.62817160701 בברסקי טוםH16Aטכניון כרמלISR09:53:00
15.53362071313 יבסייב אדרH16AיזרעאלISR09:59:00
16.59768628599 רוזה יםH16Aאסא תל אביבISR10:01:00
17.64382071920 שוורצמן אמירH16AיזרעאלISR10:03:00
18.50002071368 נהרי ראםH16Aלב השרון-מנשהISR10:09:00
19.63838302103 סונדק עמיתH16AגלילISR10:11:00
20.63902801368 גור אופירH16Aלב השרון-מנשהISR10:13:00
21.50782106443 לישנקו איליהH16AגלילISR10:15:00
22.90082071908 עמיר עפריH16AחיצוניISR10:17:00
23.63962128391 האופטמן עמיתH16AגלילISR10:19:00
 
H16B (1580m, 0m)
1.62732071256 כוכבא תומרH16Bחבל מודיעיןISR09:02:00
2.58091375078 ליאור עמיתH16Bחבל מודיעיןISR09:42:00
3.61562071526 הראל איתמרH16Bחבל מודיעיןISR09:56:00
4.62412071902 סביניק שחרH16BיזרעאלISR10:06:00
 
H18A (2310m, 0m)
1.48442071093 נוסבוים נדבH18AהשרוןISR09:13:00
2.57062071176 זורע טלH18Aאסא תל אביבISR09:34:00
3.60992057489 אלפרט רועיH18Aטכניון כרמלISR09:36:00
4.62602071573 יוגב מתןH18Aעמק חפרISR09:37:00
5.59978402345 עברי מתןH18AיזרעאלISR09:42:00
6.60742071584 רובין רזH18Aטכניון כרמלISR09:43:00
7.62587823781 אשד טלH18Aטכניון כרמלISR09:51:00
8.60182071577 מצפון אמירH18Aלב השרון-מנשהISR09:52:00
9.64672071314 ברעם גיאH18AיזרעאלISR09:55:00
10.52327204750 קלקשטיין נדבH18AהשרוןISR09:57:00
11.56882071307 מינסקי עדיH18AהשרוןISR10:00:00
12.59067023008 סלומון נעםH18Aעמק חפרISR10:03:00
13.60762800358 זיגמונד רועיH18Aטכניון כרמלISR10:11:00
14.60192071589 מצפון פלגH18Aלב השרון-מנשהISR10:16:00
15.50588032002 יסעור רתםH18AיזרעאלISR10:17:00
16.59607209468 יוגב מעיןH18Aלב השרון-מנשהISR10:22:00
17.47632083349 מאירוב עופרH18Aחבל מודיעיןISR10:30:00
 
H18B (1910m, 0m)
1.64302071679 שפירא שחרH18Bחבל מודיעיןISR10:21:00
 
H21A (2360m, 0m)
1.35912071277 גרנט רועיH21Aלב השרון-מנשהISR09:00:00
2.35602071239 יעקבי ארםH21AהשרוןISR09:02:00
3.46122071534 יערי עמוסH21Aאסא ירושליםISR09:04:00
4.45012071127 גוטמן רעיH21Aחבל מודיעיןISR09:06:00
5.57052066903 זורע אלוןH21Aאסא תל אביבISR09:08:00
6.28392071312 בן יוסף דולבH21AיזרעאלISR09:14:00
7.56642071263 לום דולבH21Aלב השרון-מנשהISR09:18:00
8.42147200994 כהנא אלוןH21AהשרוןISR09:20:00
9.57162071582 וינשל יואבH21Aאסא תל אביבISR09:22:00
10.57777207802 יוגב רותםH21Aלב השרון-מנשהISR09:36:00
11.34752077832 ליפמן אשלH21AהשרוןISR09:38:00
12.58022071513 אלפסי יונתןH21Aאסא ירושליםISR09:40:00
13.58997727717 זמיר סלעH21Aלב השרון-מנשהISR09:42:00
14.57402071268 עין דר מתןH21Aלב השרון-מנשהISR09:46:00
15.43502071663 גולן סתיוH21Aלב השרון-מנשהISR09:56:00
16.29272071024 הימן אילH21AהשרוןISR09:58:00
17.61922071228 אור זהרH21Aאסא טכניון חיפהISR10:00:00
18.30589200280 מנור איתיH21Aחבל מודיעיןISR10:02:00
19.41382132917 חמרה רפאלH21Aעמק חפרISR10:04:00
20.40948181995 יסעור ניצןH21AיזרעאלISR10:06:00
21.67182071551 נזרוב רונןH21Aאסא ירושליםISR10:08:00
 
H21B (2310m, 0m)
1.40582071160 יאיר אורH21Bאסא טכניון חיפהISR09:01:00
2.31392071285 בן שטרית נדבH21BיזרעאלISR09:04:00
3.60587558837 קאופמן אסףH21Bאסא ירושליםISR09:12:00
4.34511090990 ברקן אוריH21BיזרעאלISR09:18:00
5.33942071542 שמלא יאירH21BגלילISR09:22:00
6.51682071309 אלינסון כרמיH21Bאסא תל אביבISR09:23:00
7.50732076487 בן שעיה נירH21Bאסא טכניון חיפהISR09:27:00
8.40022071123 מאירקוביץ יבגניH21Bאסא טכניון חיפהISR09:29:00
9.49822071089 לנס רותםH21BיזרעאלISR09:38:00
10.49812071082 לנס עידןH21BיזרעאלISR09:40:00
11.37622071095 גנוסר תומרH21Bחבל מודיעיןISR09:45:00
12.54162071261 אלקחר עידןH21BיזרעאלISR09:46:00
13.48432071085 נוסבוים איתםH21BהשרוןISR09:48:00
14.48482071306 דבש אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR09:54:00
15.64967555551 אילגץ׳ גאורגיH21Bעמק חפרISR09:58:00
16.37972071340 רגב שקדH21Bחבל מודיעיןISR10:01:00
17.90102071892 כץ דניאלH21BחיצוניISR10:04:00
18.59642071540 ליזוגוב ויאצ'סלבH21Bעמק חפרISR10:05:00
19.35922071382 שמואלי מופזH21BיזרעאלISR10:07:00
20.53752068642 הולנדר אלוןH21Bאסא תל אביבISR10:10:00
21.50282071096 גילה איילH21BיזרעאלISR10:14:00
22.38062071887 יצחק ליאורH21BיזרעאלISR10:15:00
23.43772068536 שפירא אורןH21Bחבל מודיעיןISR10:18:00
24.35011105870 שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR10:20:00
25.29597220184 גולדנר יקירH21Bעמק חפרISR10:21:00
26.43462068535 לרמן שגיאH21Bחבל מודיעיןISR10:25:00
27.27032071023 גפן גושH21Bטכניון כרמלISR10:26:00
28.35821413605 איזביצקי גלH21Bחבל מודיעיןISR10:27:00
29.54172071615 אלקחר ברH21BיזרעאלISR10:28:00
30.42472094909 יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR10:32:00
 
H21C (2170m, 0m)
1.67562071513 שהם תומרH21Cאסא ירושליםISR09:18:00
2.64762071593 מרסר שיH21Cאסא ירושליםISR09:33:00
3.54122071102 בן דור יואבH21Cאסא ירושליםISR09:36:00
4.48852071141 קלדרון זיוH21Cאסא תל אביבISR09:38:00
5.42782071103 אברהם דקלH21CיזרעאלISR09:41:00
6.45462071390 אברהם רגבH21CיזרעאלISR09:46:00
7.49842138973 קרול ליאורH21Cאסא תל אביבISR09:47:00
8.90162071859 בדיחי שחףH21CחיצוניISR09:56:00
9.90182071881 חזן שיH21CחיצוניISR10:02:00
10.90172071880 חזן יובלH21CחיצוניISR10:10:00
11.44742071853 אגוזי שוהםH21CיזרעאלISR10:14:00
 
H35A (2360m, 0m)
1.51702071478 שרון דניאלH35Aראשון לציוןISR09:10:00
2.42392071155 חלבה אמירH35Aאסא תל אביבISR09:12:00
3.33098103006 סגל זףH35Aאסא תל אביבISR09:16:00
4.12592071272 גריף דניאלH35AהשרוןISR09:24:00
5.57592071333 ארצי ירוןH35AיזרעאלISR09:44:00
6.17002107120 מלץ אביH35AהשרוןISR09:48:00
7.59662071282 קוזלוב אלכסנדרH35AגלילISR09:50:00
8.8222071070 לדרר חגיH35Aלב השרון-מנשהISR09:52:00
9.90112071858 אשור טלH35AחיצוניISR09:54:00
10.40938291968 יסעור נירH35AיזרעאלISR10:10:00
 
H35B (2170m, 0m)
1.40362071875 הלוי(פרחי) איתןH35Bלב השרון-מנשהISR09:02:00
2.58292071336 פרנטה מאורH35Bחבל מודיעיןISR09:09:00
3.30841321322 ליפוביץ אלכסH35Bעמק חפרISR09:17:00
4.35677150479 גרדי עומרH35Bעמק חפרISR09:19:00
5.50172071605 אורון אודיH35Bחבל מודיעיןISR09:20:00
6.28017212111 ברג יובלH35Bטכניון כרמלISR09:25:00
7.7411409902 איזביצקי עוזH35Bחבל מודיעיןISR09:30:00
8.6712071258 לדרר אוריH35Bלב השרון-מנשהISR09:32:00
9.50802071038 שטיין יואבH35Bראשון לציוןISR09:54:00
10.46812071916 קרן-צור שיH35Bחבל מודיעיןISR09:57:00
11.46212071143 פדן דניסH35Bאסא תל אביבISR10:15:00
 
H40 (2310m, 0m)
1.1133417272 צ'יזיק דןH40גלילISR09:03:00
2.22068020377 פלדמן שלוH40יזרעאלISR09:09:00
3.34179567890 אשכנזי אסףH40יזרעאלISR09:14:00
4.26962071287 דיסטלפלד נירH40גלילISR09:17:00
5.30157010662 פרצ'ונוק דמיטריH40עמק חפרISR09:19:00
6.37812071165 יונה גלH40יזרעאלISR09:20:00
7.42117201222 כהנא איתןH40השרוןISR09:24:00
8.19182071152 לויצקי פבלH40אסא תל אביבISR09:28:00
9.6812071530 גמינדר תומרH40אסא תל אביבISR09:30:00
10.43302071861 בולוטני מיכאלH40גלילISR09:33:00
11.10072071135 הלחמי ליאורH40חבל מודיעיןISR09:41:00
12.36477876747 רם שיH40טכניון כרמלISR09:49:00
13.30392071036 הימן רפיH40השרוןISR09:50:00
14.5492121786 ויינר תומרH40יזרעאלISR09:53:00
15.55132071337 אגבריה חוסאםH40יזרעאלISR09:59:00
16.39642113350 זידנוב דניסH40השרוןISR10:08:00
17.90122071857 ארני ארזH40חיצוניISR10:09:00
18.5071428934 פלג עומרH40לב השרון-מנשהISR10:12:00
19.14132071254 מינסקי אביH40השרוןISR10:19:00
20.6739200281 ורבין עודדH40אסא תל אביבISR10:23:00
21.22192071076 כהן תומרH40טכניון כרמלISR10:24:00
22.19252071004 כהן נמרודH40אסא תל אביבISR10:31:00
 
H45 (2170m, 0m)
1.34462083336 ארד שחר-3446H45ראשון לציוןISR09:00:00
2.64582071865 בר-גד יזהרH45אסא תל אביבISR09:01:00
3.63512071541 מיש שיH45אסא תל אביבISR09:03:00
4.46542071632 קמר רותםH45לב השרון-מנשהISR09:04:00
5.67062071614 שורץ גילH45יזרעאלISR09:07:00
6.40062071046 איגנטוב אנדריH45חבל מודיעיןISR09:11:00
7.29612071308 שגיא שחרH45אסא תל אביבISR09:13:00
8.5222071381 ריינהרץ יניבH45גלילISR09:14:00
9.33761413612 גנדלמן איילH45השרוןISR09:15:00
10.30332127403 הלר גיאH45חבל מודיעיןISR09:16:00
11.63112071668 ריף נעםH45אסא תל אביבISR09:23:00
12.33632071565 מצפון גיוראH45לב השרון-מנשהISR09:26:00
13.60642083332 יפה מורH45השרוןISR09:27:00
14.38767203875 אפרת ירוןH45לב השרון-מנשהISR09:28:00
15.63692121003 טייטר ארתורH45אסא תל אביבISR09:29:00
16.64282132929 גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR09:34:00
17.63092121780 אליאס גילH45אסא תל אביבISR09:40:00
18.63422071665 קליינמן יניבH45אסא תל אביבISR09:45:00
19.30542071310 כצמן אדיH45לב השרון-מנשהISR09:50:00
20.31272801132 סרגה אליH45חבל מודיעיןISR09:51:00
21.63212071535 יוגב סיוןH45עמק חפרISR09:52:00
22.39152071169 לוין הדרH45אסא תל אביבISR09:55:00
23.51167203759 קלקשטיין נירH45השרוןISR09:58:00
24.59612071346 יוגב רביבH45לב השרון-מנשהISR10:05:00
25.56212071342 יוחנן גיאH45יזרעאלISR10:07:00
26.31372801369 גור אלעזרH45לב השרון-מנשהISR10:09:00
27.33492071583 רינת גילH45גלילISR10:12:00
28.49072801418 כץ יונתןH45אסא תל אביבISR10:30:00
 
H50A (2080m, 0m)
1.24242071157 גרנט עופרH50Aלב השרון-מנשהISR09:00:00
2.51782071131 טל אביבH50Aאסא תל אביבISR09:01:00
3.32092071130 גרינברג גילH50Aאסא תל אביבISR09:05:00
4.67572071856 ארז נחשוןH50Aראשון לציוןISR09:11:00
5.35632076482 בר אביH50Aחבל מודיעיןISR09:22:00
6.51052071032 ויסמן שאולH50Aחבל מודיעיןISR09:27:00
7.3438628621 רוזה אהרוןH50Aאסא תל אביבISR09:34:00
8.41042071533 גולן עוזיH50Aלב השרון-מנשהISR09:41:00
9.22402071065 נהרי צחרH50Aלב השרון-מנשהISR09:46:00
10.55651417126 שביב רןH50Aחבל מודיעיןISR09:52:00
11.49832071117 דבש רןH50AיזרעאלISR09:53:00
12.9317770005 ברנס עינבH50Aחבל מודיעיןISR09:54:00
13.90138196977 בר קוסטיהH50AחיצוניISR09:56:00
14.64822071672 סגל עמוסH50AיזרעאלISR09:57:00
15.30552071692 צוק אילןH50AיזרעאלISR10:02:00
16.31982071549 כהן שלומיH50AגלילISR10:08:00
17.11692071087 שכטר גילH50Aחבל מודיעיןISR10:12:00
18.33752071194 מנדל רועיH50Aחבל מודיעיןISR10:14:00
 
H50B (2000m, 0m)
1.62832071517 זיינפלד עופרH50Bחבל מודיעיןISR09:02:00
2.56252071658 צפורי אבנרH50Bלב השרון-מנשהISR09:05:00
3.66582071906 סלפק אלוןH50Bחבל מודיעיןISR09:08:00
4.33882071233 פישמן סרחיוH50Bטכניון כרמלISR09:10:00
5.47792071171 לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR09:11:00
6.62182071680 ברן חמיH50Bלב השרון-מנשהISR09:18:00
7.57912071319 שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR09:30:00
8.44392071195 רבד איתיH50Bאסא תל אביבISR09:35:00
9.47459090565 מאירוב זוריקH50Bחבל מודיעיןISR09:36:00
10.48202071158 טויג רוןH50Bחבל מודיעיןISR09:38:00
11.48412071047 נוסבוים יצחקH50BהשרוןISR09:39:00
12.61001370101 ליאור אילH50Bחבל מודיעיןISR09:40:00
13.30892144836 גרינברג מיקיH50BגלילISR09:42:00
14.14652071190 מורג בועזH50Bעמק חפרISR09:47:00
15.1462071252 ארידור יריבH50Bטכניון כרמלISR09:50:00
16.50202071091 סט שיH50BיזרעאלISR09:54:00
17.38622071203 סטפנוב ולריH50Bאסא טכניון חיפהISR10:10:00
18.8832083331 כספי שיH50BהשרוןISR10:12:00
19.55492071067 חובב שימיH50Bחבל מודיעיןISR10:13:00
 
H55 (2080m, 0m)
1.17518222222 צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR09:02:00
2.13702071050 בלגלי רןH55השרוןISR09:04:00
3.20292071030 צ'רני הללH55השרוןISR09:06:00
4.27971033316 גוטמן יהודהH55חבל מודיעיןISR09:07:00
5.53492071271 שחורי איתיH55חבל מודיעיןISR09:09:00
6.42071221 שור מוטיH55לב השרון-מנשהISR09:10:00
7.35492071128 גלזר אילןH55אסא תל אביבISR09:13:00
8.31452071057 נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR09:14:00
9.10848401084 אבנר עוזיH55גלילISR09:15:00
10.14462071187 אש נחמןH55השרוןISR09:17:00
11.34532071040 וולשטיין דןH55לב השרון-מנשהISR09:18:00
12.37412071275 יעקבי אלישעH55השרוןISR09:19:00
13.43942068639 מצגר קוביH55אסא תל אביבISR09:21:00
14.63262083337 שלו משהH55אסא תל אביבISR09:24:00
15.48052071053 בוכבינדר מודיH55השרוןISR09:25:00
16.50122071069 גילה זיוH55יזרעאלISR09:28:00
17.36662071238 אוסוליבן אריהH55חבל מודיעיןISR09:30:00
18.4717212589 ויינר עמיתH55חבל מודיעיןISR09:33:00
19.61962071576 יפה פיניH55חבל מודיעיןISR09:36:00
20.35442071634 גול אפקH55אסא תל אביבISR09:37:00
21.8202071037 רגב שמואלH55חבל מודיעיןISR09:38:00
22.17552071017 יודפת עופרH55חבל מודיעיןISR09:40:00
23.38452071086 בר יהודה יונתןH55לב השרון-מנשהISR09:43:00
24.12122071909 פאר עמירH55חבל מודיעיןISR09:44:00
25.49212071162 יבסייב אריהH55יזרעאלISR09:45:00
26.66742071648 ליואי אביאלH55אסא תל אביבISR09:48:00
27.47972071045 מינצר צפרירH55יזרעאלISR09:49:00
28.17972071010 ביאר אביחיH55יזרעאלISR09:51:00
29.3403259959 יופה פבלH55גלילISR10:00:00
30.852071236 נירן חןH55ראשון לציוןISR10:01:00
31.32617140399 שחר יוסיH55חבל מודיעיןISR10:04:00
32.42672071240 חזן גדעוןH55יזרעאלISR10:05:00
33.4402071094 סגל דוידיH55לב השרון-מנשהISR10:07:00
34.39897203677 שמע נתיH55חבל מודיעיןISR10:10:00
35.26132021673 זלצמן אלכסנדרH55ראשון לציוןISR10:11:00
36.43782071164 מלמד דרורH55יזרעאלISR10:13:00
 
H60 (2000m, 0m)
1.41202071297 פלוטקין רוןH60אסא תל אביבISR09:00:00
2.40172071220 רן שמאיH60גלילISR09:01:00
3.61410804 שור אריקH60לב השרון-מנשהISR09:03:00
4.10721221170 וידר יואבH60טכניון כרמלISR09:06:00
5.3059590917 זזינסקי אנריקוH60לב השרון-מנשהISR09:07:00
6.33582071300 פלוט אשרH60גלילISR09:15:00
7.42432071014 ארד ארזH60יזרעאלISR09:17:00
8.42102071332 פנפיל אביH60חבל מודיעיןISR09:19:00
9.52242085133 פדוסין ולדימירH60אסא תל אביבISR09:20:00
10.6052071064 בן שטרית מאירH60יזרעאלISR09:26:00
11.38592071386 נתנאל אילH60חבל מודיעיןISR09:32:00
12.44092071180 ליפמן רמיH60השרוןISR09:43:00
13.27842071503 מנור משהH60חבל מודיעיןISR09:44:00
14.51452083345 מירב איתיH60חבל מודיעיןISR09:55:00
15.30512071229 שקד יוסיH60גלילISR09:56:00
16.33369933838 תלם איתיאלH60חבל מודיעיןISR10:02:00
17.11162071196 לוי יוסיH60חבל מודיעיןISR10:06:00
 
H65 (2000m, 0m)
1.31918461951 אביטל עפרH65גלילISR09:04:00
2.49612071290 פאר יוסיH65לב השרון-מנשהISR09:09:00
3.122083347 קינר דורוןH65אסא תל אביבISR09:12:00
4.3152071327 לוץ דודH65ראשון לציוןISR09:21:00
5.40272071529 פארן דניH65ראשון לציוןISR09:23:00
6.90142071876 הס רענןH65חיצוניISR09:28:00
7.10952071028 רז שלמהH65ראשון לציוןISR09:37:00
8.36929733330 דפני אהודH65השרוןISR09:45:00
9.28922071026 שמואלי אשרH65יזרעאלISR09:49:00
10.2732071039 משלי יובלH65חבל מודיעיןISR09:53:00
11.5142071250 גרין וורןH65השרוןISR09:57:00
12.27012071181 פרישפלס ג'יםH65גלילISR09:58:00
13.212071112 אילן יעקבH65יזרעאלISR10:07:00
14.2282071001 הלחמי אבנרH65חבל מודיעיןISR10:08:00
15.9552071002 ונדל עמריH65חבל מודיעיןISR10:11:00
 
H70 (2000m, 0m)
1.6622071288 רונן מיכאלH70לב השרון-מנשהISR09:13:00
2.22122071048 לוין עודדH70עמק חפרISR09:14:00
3.24892071644 רביד משהH70אסא תל אביבISR09:22:00
4.9472071262 שוויצר עוזיH70יזרעאלISR09:24:00
5.36139471203 גולדהכט גיוראH70עמק חפרISR09:27:00
6.26042071049 שפי שאולH70השרוןISR09:29:00
7.90152083344 אשר שמואלH70חיצוניISR09:33:00
8.31309150545 ברג דודH70טכניון כרמלISR09:48:00
9.27172071291 אבוגני שמואלH70גלילISR09:51:00
10.17592071088 קורנברג ישראלH70ראשון לציוןISR10:01:00
 
H75 (1740m, 0m)
1.6032071005 מינסקי מנחםH75השרוןISR09:00:00
2.42741396190 גופשטיין סמיוןH75גלילISR09:05:00
3.25032071904 סלע נתןH75השרוןISR09:10:00
4.5712071364 קוצר עמוסH75לב השרון-מנשהISR09:15:00
5.42031008072 אשל חגיH75השרוןISR09:20:00
6.29222071284 אולייניק אלישעH75לב השרון-מנשהISR09:25:00
7.72071248 דודלזק צביקהH75לב השרון-מנשהISR09:40:00
8.67327008880 קלקשטיין אריהH75השרוןISR09:55:00
 
H85 (1740m, 0m)
1.1842083343 נצר מיכאלH85ראשון לציוןISR09:30:00
 
ילדות זינוק
1.65122071919 רוטשטיין נגהילדות זינוקאסא תל אביבISR
2.66862071882 חייט נולהילדות זינוקגלילISR
3.67392071872 הארטמן תמרילדות זינוקעמק חפרISR
4.60542071870 גרנט רונהילדות זינוקלב השרון-מנשהISR
5.67532071884 חלבה הדרילדות זינוקאסא תל אביבISR
6.58582071293 סגל נגהילדות זינוקאסא תל אביבISR
7.60712071699 טויג ענבלילדות זינוקחבל מודיעיןISR
8.62622420704 סגל יערהילדות זינוקאסא תל אביבISR
 
ילדים זינוק
1.67502071883 חייט תימןילדים זינוקגלילISR
2.60662071241 גנצ'רסקי איתיילדים זינוקחבל מודיעיןISR
3.64711451529 ויינר שחרילדים זינוקיזרעאלISR
4.62272071923 שינדלר לירדןילדים זינוקטכניון כרמלISR
5.67362071894 לדרר איתןילדים זינוקלב השרון-מנשהISR
6.61861272012 פלדמן שגיבילדים זינוקיזרעאלISR
7.56734624965 ורבין עידןילדים זינוקאסא תל אביבISR
8.55552071914 צ'יזיק אלוןילדים זינוקגלילISR