פרדס חנה 16/01/2020 13:54:51
Results (stage 1 - פרדס חנה)

Pos.St. No.NameClassClubCountryTime 1Time+
 
זח תלמידות (1640m, 0m)
1.132שבילים פרדס חנהזח תלמידותשבילים פרדס חנהISR11:48
2.143חקלאי פרדס חנהזח תלמידותחקלאי פרדס חנהISR13:48+02:00
3.133שבילים פרדס חנהזח תלמידותשבילים פרדס חנהISR14:20+02:32
4.146חקלאי פרדס חנהזח תלמידותחקלאי פרדס חנהISR14:36+02:48
5.141חקלאי פרדס חנהזח תלמידותחקלאי פרדס חנהISR16:32+04:44
6.142חקלאי פרדס חנהזח תלמידותחקלאי פרדס חנהISR16:51+05:03
7.144חקלאי פרדס חנהזח תלמידותחקלאי פרדס חנהISR17:36+05:48
8.11אורט שומרון אזח תלמידותאורט שומרון אISR19:48+08:00
9.195גוונים מנשה אזח תלמידותגוונים מנשה אISR20:40+08:52
10.271נילי זכרון יעקבזח תלמידותנילי זכרון יעקבISR20:44+08:56
11.245דפנה ק ביאליקזח תלמידותדפנה ק ביאליקISR21:27+09:39
12.270נילי זכרון יעקבזח תלמידותנילי זכרון יעקבISR22:50+11:02
13.282נילי זכרון יעקבזח תלמידותנילי זכרון יעקבISR23:02+11:14
14.15אורט שומרון אזח תלמידותאורט שומרון אISR23:26+11:38
15.156נטעיםזח תלמידותנטעיםISR23:33+11:45
16.145חקלאי פרדס חנהזח תלמידותחקלאי פרדס חנהISR24:54+13:06
17.134שבילים פרדס חנהזח תלמידותשבילים פרדס חנהISR25:26+13:38
18.196גוונים מנשה אזח תלמידותגוונים מנשה אISR25:58+14:10
19.193גוונים מנשה אזח תלמידותגוונים מנשה אISR26:12+14:24
20.228כפר גליםזח תלמידותכפר גליםISR27:41+15:53
21.157נטעיםזח תלמידותנטעיםISR28:05+16:17
22.227כפר גליםזח תלמידותכפר גליםISR28:22+16:34
23.263החורש זכרון יעקבזח תלמידותהחורש זכרון יעקבISR28:24+16:36
24.244דפנה ק ביאליקזח תלמידותדפנה ק ביאליקISR28:35+16:47
25.241דפנה ק ביאליקזח תלמידותדפנה ק ביאליקISR28:56+17:08
26.262החורש זכרון יעקבזח תלמידותהחורש זכרון יעקבISR29:40+17:52
27.272נילי זכרון יעקבזח תלמידותנילי זכרון יעקבISR29:58+18:10
28.194גוונים מנשה אזח תלמידותגוונים מנשה אISR30:22+18:34
29.131שבילים פרדס חנהזח תלמידותשבילים פרדס חנהISR31:34+19:46
30.172אלוני יצחקזח תלמידותאלוני יצחקISR31:35+19:47
31.79ליאובקזח תלמידותליאובקISR33:08+21:20
32.75ליאובקזח תלמידותליאובקISR34:46+22:58
33.158נטעיםזח תלמידותנטעיםISR38:59+27:11
34.16אורט שומרון אזח תלמידותאורט שומרון אISR39:17+27:29
35.78ליאובקזח תלמידותליאובקISR39:52+28:04
36.226כפר גליםזח תלמידותכפר גליםISR45:17+33:29
37.242דפנה ק ביאליקזח תלמידותדפנה ק ביאליקISR50:36+38:48
38.243דפנה ק ביאליקזח תלמידותדפנה ק ביאליקISR63:33+51:45
273נילי זכרון יעקבזח תלמידותנילי זכרון יעקבISRdnf
280תתזח תלמידותתתISRdnf
246דפנה ק ביאליקזח תלמידותדפנה ק ביאליקISRmp
 
זח תלמידים1 (1800m, 0m)
1.41אורט שומרון בזח תלמידים1אורט שומרון בISR12:46
2.5אורט שומרון אזח תלמידים1אורט שומרון אISR13:34+00:48
3.189גוונים מנשה אזח תלמידים1גוונים מנשה אISR14:28+01:42
4.266נילי זכרון יעקבזח תלמידים1נילי זכרון יעקבISR14:35+01:49
5.1אורט שומרון אזח תלמידים1אורט שומרון אISR14:49+02:03
6.126שבילים פרדס חנהזח תלמידים1שבילים פרדס חנהISR17:07+04:21
7.212גוונים מנשה בזח תלמידים1גוונים מנשה בISR17:51+05:05
7.236דפנה ק ביאליקזח תלמידים1דפנה ק ביאליקISR17:51+05:05
9.163אלוני יצחקזח תלמידים1אלוני יצחקISR17:52+05:06
10.235דפנה ק ביאליקזח תלמידים1דפנה ק ביאליקISR18:23+05:37
11.66ליאובקזח תלמידים1ליאובקISR18:35+05:49
12.211גוונים מנשה בזח תלמידים1גוונים מנשה בISR18:59+06:13
13.67ליאובקזח תלמידים1ליאובקISR19:12+06:26
14.42אורט שומרון בזח תלמידים1אורט שומרון בISR19:29+06:43
15.219כפר גליםזח תלמידים1כפר גליםISR19:35+06:49
16.136חקלאי פרדס חנהזח תלמידים1חקלאי פרדס חנהISR19:44+06:58
17.3אורט שומרון אזח תלמידים1אורט שומרון אISR20:17+07:31
18.276חקלאי פרדס חנהזח תלמידים1חקלאי פרדס חנהISR20:48+08:02
19.166אלוני יצחקזח תלמידים1אלוני יצחקISR20:57+08:11
20.81גוונים מנשה אזח תלמידים1גוונים מנשה אISR21:30+08:44
21.135חקלאי פרדס חנהזח תלמידים1חקלאי פרדס חנהISR22:09+09:23
22.299עמק חרודזח תלמידים1עמק חרודISR22:48+10:02
23.147נטעיםזח תלמידים1נטעיםISR23:18+10:32
24.125שבילים פרדס חנהזח תלמידים1שבילים פרדס חנהISR23:58+11:12
25.217גוונים מנשה בזח תלמידים1גוונים מנשה בISR24:40+11:54
26.165אלוני יצחקזח תלמידים1אלוני יצחקISR25:20+12:34
27.39גוונים מנשהזח תלמידים1גוונים מנשה אISR25:47+13:01
28.220כפר גליםזח תלמידים1כפר גליםISR27:09+14:23
28.221כפר גליםזח תלמידים1כפר גליםISR27:09+14:23
30.148נטעיםזח תלמידים1נטעיםISR28:22+15:36
31.40גוונים מנשה אזח תלמידים1גוונים מנשה אISR29:48+17:02
32.123שבילים פרדס חנהזח תלמידים1שבילים פרדס חנהISR36:24+23:38
33.213גוונים מנשה בזח תלמידים1גוונים מנשה בISR39:34+26:48
80ליאובקזח תלמידים1ליאובקISRdnf
264נילי זכרון יעקבזח תלמידים1נילי זכרון יעקבISRdnf
162אלוני יצחקזח תלמידים1אלוני יצחקISRmp
188גוונים מנשה אזח תלמידים1גוונים מנשה אISRmp
187גוונים מנשה אזח תלמידים1גוונים מנשה אISRmp
298עמק חרודזח תלמידים1עמק חרודISRmp
4אורט שומרון אזח תלמידים1אורט שומרון אISRmp
137חקלאי פרדס חנהזח תלמידים1חקלאי פרדס חנהISRmp
2אורט שומרון אזח תלמידים1אורט שומרון אISRmp
124שבילים פרדס חנהזח תלמידים1שבילים פרדס חנהISRmp
260החורש זכרון יעקבזח תלמידים1החורש זכרון יעקבISRmp
43אורט שומרון בזח תלמידים1אורט שומרון בISRmp
 
זח תלמידים2 (1670m, 0m)
1.139חקלאי פרדס חנהזח תלמידים2חקלאי פרדס חנהISR09:46
2.192גוונים מנשה אזח תלמידים2גוונים מנשה אISR10:07+00:21
3.8אורט שומרון אזח תלמידים2אורט שומרון אISR12:12+02:26
4.129שבילים פרדס חנהזח תלמידים2שבילים פרדס חנהISR12:31+02:45
5.170אלוני יצחקזח תלמידים2אלוני יצחקISR12:37+02:51
6.171אלוני יצחקזח תלמידים2אלוני יצחקISR12:40+02:54
7.10אורט שומרון אזח תלמידים2אורט שומרון אISR13:31+03:45
8.140חקלאי פרדס חנהזח תלמידים2חקלאי פרדס חנהISR14:25+04:39
9.128שבילים פרדס חנהזח תלמידים2שבילים פרדס חנהISR15:00+05:14
10.300עמק חרודזח תלמידים2עמק חרודISR15:16+05:30
11.278חקלאי פרדס חנהזח תלמידים2חקלאי פרדס חנהISR15:23+05:37
12.46אורט שומרון בזח תלמידים2אורט שומרון בISR15:29+05:43
13.191גוונים מנשה אזח תלמידים2גוונים מנשה אISR15:44+05:58
14.6אורט שומרון אזח תלמידים2אורט שומרון אISR16:19+06:33
15.275חקלאי פרדס חנהזח תלמידים2חקלאי פרדס חנהISR16:50+07:04
16.83ליאובקזח תלמידים2ליאובקISR17:18+07:32
17.190גוונים מנשה אזח תלמידים2גוונים מנשה אISR17:42+07:56
18.9אורט שומרון אזח תלמידים2אורט שומרון אISR17:43+07:57
19.7אורט שומרון אזח תלמידים2אורט שומרון אISR17:53+08:07
20.138חקלאי פרדס חנהזח תלמידים2חקלאי פרדס חנהISR18:08+08:22
21.70גוונים מנשה אזח תלמידים2גוונים מנשה אISR18:36+08:50
22.168אלוני יצחקזח תלמידים2אלוני יצחקISR18:53+09:07
23.127שבילים פרדס חנהזח תלמידים2שבילים פרדס חנהISR20:02+10:16
24.238דפנה ק ביאליקזח תלמידים2דפנה ק ביאליקISR20:05+10:19
25.267נילי זכרון יעקבזח תלמידים2נילי זכרון יעקבISR25:25+15:39
26.216גוונים מנשה בזח תלמידים2גוונים מנשה בISR25:34+15:48
27.44אורט שומרון בזח תלמידים2אורט שומרון בISR25:39+15:53
28.45אורט שומרון בזח תלמידים2אורט שומרון בISR29:47+20:01
29.215גוונים מנשה בזח תלמידים2גוונים מנשה בISR30:03+20:17
30.261החורש זכרון יעקבזח תלמידים2החורש זכרון יעקבISR30:09+20:23
31.69ליאובקזח תלמידים2ליאובקISR31:40+21:54
32.268נילי זכרון יעקבזח תלמידים2נילי זכרון יעקבISR31:41+21:55
33.239דפנה ק ביאליקזח תלמידים2דפנה ק ביאליקISR38:22+28:36
34.269נילי זכרון יעקבזח תלמידים2נילי זכרון יעקבISR40:15+30:29
35.48אורט שומרון בזח תלמידים2אורט שומרון בISR42:17+32:31
36.218גוונים מנשה בזח תלמידים2גוונים מנשה בISR43:55+34:09
37.240דפנה ק ביאליקזח תלמידים2דפנה ק ביאליקISR49:21+39:35
151נטעיםזח תלמידים2נטעיםISRdnf
130שבילים פרדס חנהזח תלמידים2שבילים פרדס חנהISRmp
47אורט שומרון בזח תלמידים2אורט שומרון בISRmp
214גוונים מנשה בזח תלמידים2גוונים מנשה בISRmp
224כפר גליםזח תלמידים2כפר גליםISRmp
 
ט תלמידות (1690m, 0m)
1.304עמק חרודט תלמידותעמק חרודISR17:16
2.257דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR20:40+03:24
3.255דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR22:02+04:46
4.285 אורט שומרון אט תלמידותאורט שומרון אISR23:37+06:21
5.258דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR30:14+12:58
6.256דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR33:41+16:25
7.254דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR37:46+20:30
8.253דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR55:08+37:52
185אלוני יצחקט תלמידותאלוני יצחקISRdnf
259דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISRdnf
 
ט תלמידים (1920m, 0m)
1.176אלוני יצחקט תלמידיםאלוני יצחקISR11:29
2.25אורט שומרון אט תלמידיםאורט שומרון אISR14:26+02:57
3.198גוונים מנשה אט תלמידיםגוונים מנשה אISR14:34+03:05
4.317גאון הירדןט תלמידיםגאון הירדןISR14:39+03:10
5.18אורט שומרון אט תלמידיםאורט שומרון אISR15:06+03:37
6.252דפנה ק ביאליקט תלמידיםדפנה ק ביאליקISR15:07+03:38
7.201גוונים מנשה אט תלמידיםגוונים מנשה אISR15:26+03:57
8.231כפר גליםט תלמידיםכפר גליםISR16:41+05:12
9.21אורט שומרון אט תלמידיםאורט שומרון אISR16:53+05:24
10.23אורט שומרון אט תלמידיםאורט שומרון אISR17:05+05:36
11.22אורט שומרון אט תלמידיםאורט שומרון אISR17:26+05:57
12.250דפנה ק ביאליקט תלמידיםדפנה ק ביאליקISR17:29+06:00
13.180אלוני יצחקט תלמידיםאלוני יצחקISR17:52+06:23
14.24אורט שומרון אט תלמידיםאורט שומרון אISR18:02+06:33
15.53אורט שומרון בט תלמידיםאורט שומרון בISR18:05+06:36
16.20אורט שומרון אט תלמידיםאורט שומרון אISR18:24+06:55
16.57אורט שומרון בט תלמידיםאורט שומרון בISR18:24+06:55
18.178אלוני יצחקט תלמידיםאלוני יצחקISR18:41+07:12
19.52אורט שומרון בט תלמידיםאורט שומרון בISR20:02+08:33
20.230כפר גליםט תלמידיםכפר גליםISR20:39+09:10
21.316גאון הירדןט תלמידיםגאון הירדןISR21:05+09:36
22.318גאון הירדןט תלמידיםגאון הירדןISR21:29+10:00
23.234כפר גליםט תלמידיםכפר גליםISR21:41+10:12
24.49אורט שומרון בט תלמידיםאורט שומרון בISR23:54+12:25
25.229כפר גליםט תלמידיםכפר גליםISR25:44+14:15
26.50אורט שומרון בט תלמידיםאורט שומרון בISR26:27+14:58
27.54אורט שומרון בט תלמידיםאורט שומרון בISR28:23+16:54
28.232כפר גליםט תלמידיםכפר גליםISR30:40+19:11
29.249דפנה ק ביאליקט תלמידיםדפנה ק ביאליקISR31:53+20:24
30.200גוונים מנשה אט תלמידיםגוונים מנשה אISR35:17+23:48
315גאון הירדןט תלמידיםגאון הירדןISRdnf
179אלוני יצחקט תלמידיםאלוני יצחקISRmp
251דפנה ק ביאליקט תלמידיםדפנה ק ביאליקISRmp
233כפר גליםט תלמידיםכפר גליםISRmp
55אורט שומרון בט תלמידיםאורט שומרון בISRmp
 
י-יב תלמידות (1900m, 0m)
1.210גוונים מנשה אי-יב תלמידותגוונים מנשה אISR18:04
2.324גאון הירדןי-יב תלמידותגאון הירדןISR18:07+00:03
3.95ליאובקי-יב תלמידותליאובקISR18:08+00:04
4.98ליאובקי-יב תלמידותליאובקISR18:44+00:40
5.208גוונים מנשה אי-יב תלמידותגוונים מנשה אISR20:03+01:59
6.97ליאובקי-יב תלמידותליאובקISR24:03+05:59
7.94ליאובקי-יב תלמידותליאובקISR24:27+06:23
8.96ליאובקי-יב תלמידותליאובקISR24:39+06:35
9.293עמק חרודי-יב תלמידותעמק חרודISR26:18+08:14
10.305עמק חרודי-יב תלמידותעמק חרודISR26:47+08:43
11.306עמק חרודי-יב תלמידותעמק חרודISR26:54+08:50
12.38אורט שומרון אי-יב תלמידותאורט שומרון אISR27:25+09:21
13.37אורט שומרון אי-יב תלמידותאורט שומרון אISR29:10+11:06
14.36אורט שומרון אי-יב תלמידותאורט שומרון אISR32:10+14:06
15.35אורט שומרון אי-יב תלמידותאורט שומרון אISR33:28+15:24
16.307עמק חרודי-יב תלמידותעמק חרודISR60:12+42:08
209גוונים מנשה אי-יב תלמידותגוונים מנשה אISRmp
 
י-יב תלמידים (2380m, 0m)
1.28אורט שומרון אי-יב תלמידיםאורט שומרון אISR10:54
2.27אורט שומרון אי-יב תלמידיםאורט שומרון אISR11:01+00:07
3.59אורט שומרון בי-יב תלמידיםאורט שומרון בISR11:36+00:42
4.58אורט שומרון בי-יב תלמידיםאורט שומרון בISR12:04+01:10
5.30אורט שומרון אי-יב תלמידיםאורט שומרון אISR12:48+01:54
6.202גוונים מנשה אי-יב תלמידיםגוונים מנשה אISR12:57+02:03
7.29אורט שומרון אי-יב תלמידיםאורט שומרון אISR13:40+02:46
8.100הריאלי חיפהי-יב תלמידיםהריאלי חיפהISR15:16+04:22
9.31אורט שומרון אי-יב תלמידיםאורט שומרון אISR15:36+04:42
10.205גוונים מנשה אי-יב תלמידיםגוונים מנשה אISR15:47+04:53
11.63אורט שומרון בי-יב תלמידיםאורט שומרון בISR16:28+05:34
12.85ליאובקי-יב תלמידיםליאובקISR17:24+06:30
13.32אורט שומרון אי-יב תלמידיםאורט שומרון אISR18:44+07:50
14.60אורט שומרון בי-יב תלמידיםאורט שומרון בISR18:52+07:58
15.33אורט שומרון אי-יב תלמידיםאורט שומרון אISR18:55+08:01
16.90ליאובקי-יב תלמידיםליאובקISR19:07+08:13
17.105הריאלי חיפהי-יב תלמידיםהריאלי חיפהISR22:24+11:30
18.107הריאלי חיפהי-יב תלמידיםהריאלי חיפהISR23:27+12:33
19.93ליאובקי-יב תלמידיםליאובקISR24:21+13:27
20.108הריאלי חיפהי-יב תלמידיםהריאלי חיפהISR24:42+13:48
21.89ליאובקי-יב תלמידיםליאובקISR27:14+16:20
22.102הריאלי חיפהי-יב תלמידיםהריאלי חיפהISR28:17+17:23
23.103הריאלי חיפהי-יב תלמידיםהריאלי חיפהISR28:58+18:04
24.99הריאלי חיפהי-יב תלמידיםהריאלי חיפהISR30:13+19:19
25.159בית אקשטייןי-יב תלמידיםבית אקשטייןISR38:55+28:01
26.92ליאובקי-יב תלמידיםליאובקISR41:47+30:53
320גאון הירדןי-יב תלמידיםגאון הירדןISRmp
161בית אקשטייןי-יב תלמידיםבית אקשטייןISRmp
61אורט שומרון בי-יב תלמידיםאורט שומרון בISRmp
319גאון הירדןי-יב תלמידיםגאון הירדןISRmp
104הריאלי חיפהי-יב תלמידיםהריאלי חיפהISRmp
160בית אקשטייןי-יב תלמידיםבית אקשטייןISRmp
106הריאלי חיפהי-יב תלמידיםהריאלי חיפהISRmp