קיבוץ עין החורש 02/06/2021 21:34:41
Start list by classes (stage 1 - ניווט ליגה #9)

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1
 
D12 (1960m, 0m)
1.67532071622 חלבה הדרD12אסא תל אביבISR09:00:00
2.69307060708 שדמה ירדןD12עמק חפרISR09:14:00
3.60712071699 טויג ענבלD12חבל מודיעיןISR10:02:00
 
D14A (2310m, 0m)
1.67347101207 כהן ליביD14Aעמק חפרISR09:00:00
2.64592071626 חלבה תמרD14Aאסא תל אביבISR09:40:00
3.60567212266 מצפון גאיהD14Aלב השרון-מנשהISR09:56:00
 
D14B (1960m, 0m)
1.57152069556 כספי יעלD14BהשרוןISR10:04:00
 
D16A (3120m, 0m)
1.46462083335 רביד יעלD16Aאסא תל אביבISR09:31:00
 
D16B (2310m, 0m)
1.56782071137 שביב מעיןD16Bחבל מודיעיןISR09:06:00
2.66712071686 לוי כרמלD16BגלילISR09:50:00
 
D18A (3190m, 0m)
1.60502071523 טייטר יאנהD18Aאסא תל אביבISR09:08:00
2.55682071269 שביב עינבD18Aחבל מודיעיןISR09:17:00
3.48612071385 מנור אליהD18Aחבל מודיעיןISR09:31:00
4.62142071550 אליאס מעיןD18Aאסא תל אביבISR09:35:00
5.59468042904 שדמי גאיהD18AיזרעאלISR09:40:00
6.48592071345 פלדמן מיהD18AיזרעאלISR09:42:00
7.63172071571 סט עומרD18AיזרעאלISR09:47:00
 
D18B (3120m, 0m)
1.49491100403 ברבינג נעהD18Bטכניון כרמלISR09:13:00
2.66222071677 וקס-עמיר ענברD18Bאסא תל אביבISR09:40:00
 
D21A (3480m, 0m)
1.69682145082 טפר מיכלD21Aאסא תל אביבISR09:01:00
2.33032071097 זריהן ברD21AגלילISR09:08:00
3.34047207793 יופה קטרינהD21AגלילISR09:17:00
4.42602071198 מאירקוביץ מארינהD21Aאסא טכניון חיפהISR09:26:00
5.35112071168 זיו קרןD21Aטכניון כרמלISR10:05:00
 
D21B (3190m, 0m)
1.40082071003 איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR09:03:00
2.55932071304 שינדלר לידיD21Bטכניון כרמלISR09:11:00
3.364041452 נוימן נעהD21Bאסא טכניון חיפהISR09:16:00
4.44872071329 רגב יערהD21Bחבל מודיעיןISR09:41:00
5.42462071078 אילן גאיהD21BיזרעאלISR09:44:00
 
D21C (2660m, 0m)
1.43962068640 מצגר מאיהD21Cאסא תל אביבISR09:03:00
2.34722071361 איילי הילהD21Cאסא טכניון חיפהISR09:10:00
3.6448211555 ליפוביץ מריהD21Cעמק חפרISR09:13:00
4.68172071693 קרת שירD21Cחבל מודיעיןISR09:20:00
5.54262071184 שינדלר לילD21Cטכניון כרמלISR09:27:00
6.42422071564 נוימן דפנהD21Cלב השרון-מנשהISR09:34:00
7.41961001706 סגל יעלD21Cאסא תל אביבISR09:40:00
8.59358166627 ריינהרץ לירוןD21CגלילISR09:43:00
9.54952071209 כליף נינהD21Cאסא טכניון חיפהISR09:44:00
10.54112071055 יסעור גלD21CיזרעאלISR09:51:00
11.47052083346 שכטר רותםD21Cחבל מודיעיןISR10:02:00
 
D35 (3190m, 0m)
1.90032071861 לוין איילהD35חיצוניISR09:23:00
2.64292138264 גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR09:36:00
 
D40 (2660m, 0m)
1.67542071623 לב-אל ניבהD40אסא תל אביבISR09:05:00
2.4639504727 ורבין אסיהD40אסא תל אביבISR09:42:00
3.56132071280 דה קוסטא ענברD40יזרעאלISR09:46:00
4.48181170283 הלחמי קרןD40חבל מודיעיןISR09:50:00
5.49202071215 קלמנוביץ מי-טלD40אסא תל אביבISR09:54:00
6.17822071054 רביד נעמיD40אסא תל אביבISR09:58:00
 
D45 (2660m, 0m)
1.60722071338 יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR09:08:00
2.59742071353 שינדלר ברגמן יהודיתD45טכניון כרמלISR09:15:00
3.55662071178 שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR09:16:00
4.28901111774 מאיר ענתD45לב השרון-מנשהISR09:36:00
5.24372006440 מייר-גור תמרD45לב השרון-מנשהISR09:38:00
6.64952141134 ויסמן עדיD45חבל מודיעיןISR09:48:00
 
D50 (2660m, 0m)
1.51712071052 יסעור ענברD50יזרעאלISR09:11:00
2.40072071058 איגנטוב אנהD50חבל מודיעיןISR09:14:00
3.48422071056 נוסבוים שרוןD50השרוןISR09:19:00
4.59342071470 ריינהרץ אוריתD50גלילISR09:31:00
5.50952071092 שחר נוימן ענתD50לב השרון-מנשהISR09:39:00
 
D55 (2660m, 0m)
1.50662071219 רן רותD55גלילISR09:06:00
2.58982088710 וייס חגיתD55חבל מודיעיןISR09:07:00
3.6582071148 זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR09:09:00
4.44102071182 ליפמן יעלD55השרוןISR09:17:00
5.48912071179 נתיב רותD55חבל מודיעיןISR09:35:00
6.64572071688 קופרברג אילנהD55גלילISR09:37:00
7.56022071318 סיאיילב טניהD55גלילISR10:31:00
 
D60 (2660m, 0m)
1.51992071296 שמואלי נוריתD60יזרעאלISR09:01:00
2.37782071156 מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR09:02:00
3.32792071090 הימן יונהD60השרוןISR09:04:00
4.59142071499 גבע בתשבעD60חבל מודיעיןISR09:12:00
5.45002071124 גוטמן אילנהD60חבל מודיעיןISR09:18:00
6.41652071109 אלוש רותD60חבל מודיעיןISR09:22:00
7.50061396153 לפושנר לובובD60גלילISR09:33:00
8.2742071083 משלי ליסהD60חבל מודיעיןISR09:41:00
9.50272071021 רגב יעלD60חבל מודיעיןISR09:45:00
10.24902071025 רביד דליהD60אסא תל אביבISR09:52:00
11.37092071173 לוינקרון זהבהD60גלילISR10:05:00
12.33122071389 טייט אבהD60חבל מודיעיןISR10:09:00
13.38612071204 סטפנוב סבטלנהD60אסא טכניון חיפהISR10:16:00
 
D65 (2720m, 0m)
1.63802420707 נטיף צפיD65חבל מודיעיןISR09:05:00
 
D70 (2720m, 0m)
1.1152071234 קוצר אנדרהD70לב השרון-מנשהISR10:31:00
 
D75 (2720m, 0m)
1.20072071133 דה קוסטה בק רוניD75יזרעאלISR09:13:00
 
H12 (1960m, 0m)
1.67387080328 אביב דודH12עמק חפרISR09:04:00
2.67967090729 גייר דרורH12עמק חפרISR09:08:00
3.61172071641 לדרר שלוH12לב השרון-מנשהISR09:10:00
4.67602071619 אבנון איתןH12חבל מודיעיןISR09:36:00
5.60662071241 גנצ'רסקי איתיH12חבל מודיעיןISR09:40:00
6.69772071853 זהר עמיתH12לב השרון-מנשהISR09:42:00
 
H14A (2310m, 0m)
1.63292071678 בר-גד יואבH14Aאסא תל אביבISR09:02:00
2.66117071214 רזניק ברקאיH14Aעמק חפרISR09:08:00
3.67407070521 פלד אופירH14Aעמק חפרISR09:12:00
4.66697300547 צין עמיתH14Aעמק חפרISR09:20:00
5.66107120907 הלר-בכר יואבH14Aעמק חפרISR09:26:00
6.68072071662 שוב רונןH14Aטכניון כרמלISR09:32:00
7.56758657546 קלקשטיין יובלH14AהשרוןISR09:36:00
8.67432123191 כרמל יואבH14Aחבל מודיעיןISR09:44:00
9.60737070724 יוגב שחרH14Aלב השרון-מנשהISR10:16:00
10.68082071607 יקיר ניבH14Aטכניון כרמלISR10:26:00
 
H14B (1960m, 0m)
1.68132071603 צינדר אריאלH14BגלילISR09:02:00
2.64602132916 פלג יובלH14Bלב השרון-מנשהISR09:32:00
3.59378366660 ריינהרץ דרורH14BגלילISR09:34:00
 
H16A (3120m, 0m)
1.66858250465 אשל סהרH16Aעמק חפרISR09:01:00
2.63611458625 אליאש אורH16Aלב השרון-מנשהISR09:04:00
3.90102071867לוין נריהH16AחיצוניISR09:07:00
4.66182071647 סלפק אדרH16Aחבל מודיעיןISR09:16:00
5.60402071400 שורץ יהלH16AיזרעאלISR09:19:00
6.66762071635 נאוה עומרH16AיזרעאלISR09:25:00
7.53357210091 נוסבוים עמריH16AהשרוןISR09:28:00
8.58091375078 ליאור עמיתH16Aחבל מודיעיןISR09:34:00
9.68732071855 עמיר עפריH16Aאסא תל אביבISR09:37:00
10.63818071005 לוינסון יהונתןH16AגלילISR10:01:00
 
H16B (2310m, 0m)
1.58942071011 סרגה עידוH16Bחבל מודיעיןISR09:10:00
2.67292071654 סלומון שקדH16BגלילISR09:38:00
3.59132088705 שחורי אלוןH16Bחבל מודיעיןISR10:02:00
4.67481001703 ויינר אמירH16BיזרעאלISR10:08:00
 
H18A (3480m, 0m)
1.53362071313 יבסייב אדרH18AיזרעאלISR09:07:00
2.56882071307 מינסקי עדיH18AהשרוןISR09:13:00
3.90052071863 לוין חגי דניאלH18AחיצוניISR09:15:00
4.57062071176 זורע טלH18Aאסא תל אביבISR09:19:00
5.61709727772 לוי מעייןH18Aטכניון כרמלISR09:34:00
6.60992057489 אלפרט רועיH18Aטכניון כרמלISR09:36:00
7.59442800347 שלו יואבH18Aאסא תל אביבISR09:42:00
8.60768215003 זיגמונד רועיH18Aטכניון כרמלISR09:52:00
9.60192071589 מצפון פלגH18Aלב השרון-מנשהISR10:12:00
10.59607209468 יוגב מעיןH18Aלב השרון-מנשהISR10:20:00
 
H18B (3120m, 0m)
1.68951418624 יוחנן יהבH18BיזרעאלISR09:10:00
2.49042071227 סרגה אורןH18Bחבל מודיעיןISR09:22:00
 
H21A (3850m, 0m)
1.59978402345 עברי מתןH21AיזרעאלISR09:00:00
2.50282071096 גילה איילH21AיזרעאלISR09:15:00
3.48442071093 נוסבוים נדבH21AהשרוןISR09:24:00
4.35828151970 איזביצקי גלH21Aחבל מודיעיןISR09:57:00
5.56642071263 לום דולבH21Aלב השרון-מנשהISR10:03:00
6.37282071016 ברקאי סתיוH21Aלב השרון-מנשהISR10:33:00
 
H21B (3480m, 0m)
1.40001212597 רז-רוטשילד דניאלH21Bאסא ירושליםISR09:00:00
2.34511090990 ברקן אוריH21BיזרעאלISR09:03:00
3.48862071365 ויינר יגאלH21BיזרעאלISR09:05:00
4.35602071239 יעקבי ארםH21BהשרוןISR09:10:00
5.90042071862 יוטה בועזH21BחיצוניISR09:11:00
6.33802071206 ענבר ליאורH21BגלילISR09:14:00
7.45012071127 גוטמן רעיH21Bחבל מודיעיןISR09:18:00
8.42472094909 יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR09:20:00
9.40022071123 מאירקוביץ יבגניH21Bאסא טכניון חיפהISR09:24:00
10.39922071645 פניני תומרH21BיזרעאלISR09:32:00
11.43462068535 לרמן שגיאH21Bחבל מודיעיןISR09:37:00
12.59362071508 ריינהרץ עידןH21BגלילISR09:38:00
13.42782071103 אברהם דקלH21BיזרעאלISR09:40:00
14.37972071340 רגב שקדH21Bחבל מודיעיןISR09:43:00
15.48432071085 נוסבוים איתםH21BהשרוןISR09:49:00
16.29597220184 גולדנר יקירH21Bעמק חפרISR09:53:00
17.60748019012 רובין רזH21Bטכניון כרמלISR09:57:00
18.43502071663 גולן סתיוH21Bלב השרון-מנשהISR10:01:00
19.35011105870 שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR10:08:00
 
H21C (3190m, 0m)
1.69512071858 קרפ רועיH21Cאסא טכניון חיפהISR09:01:00
2.69662071852 לוז רועיH21Cלב השרון-מנשהISR09:02:00
3.69502071857 דדון אופקH21Cאסא טכניון חיפהISR09:05:00
4.68882071695 רימברג כפירH21Cלב השרון-מנשהISR09:15:00
5.69332071856 ארד ירדןH21Cאסא טכניון חיפהISR09:20:00
6.29662083338 מה-טוב יואבH21Cאסא ירושליםISR09:22:00
7.90012071859 דמרי גילאורH21CחיצוניISR09:32:00
8.67982088708 שפירא נעםH21Cחבל מודיעיןISR09:39:00
9.52327204750 קלקשטיין נדבH21CהשרוןISR09:49:00
10.54122071102 בן דור יואבH21Cחבל מודיעיןISR09:51:00
11.48072071851 מזרחי עדןH21Cעמק חפרISR10:01:00
12.45462071390 אברהם רגבH21CיזרעאלISR10:07:00
13.69482145089 אילני שמואלH21Cחבל מודיעיןISR10:32:00
 
H35A (3850m, 0m)
1.90092071866 לוין מיכאלH35AחיצוניISR09:03:00
2.42392071155 חלבה אמירH35Aאסא תל אביבISR09:09:00
3.59662071282 קוזלוב אלכסנדרH35AגלילISR09:18:00
4.16512071051 רביד נועםH35Aאסא תל אביבISR09:33:00
5.90062071077 ברית עדוH35AחיצוניISR09:39:00
6.33098103006 סגל זףH35Aאסא תל אביבISR09:45:00
7.40938291968 יסעור נירH35AיזרעאלISR09:51:00
 
H35B (3190m, 0m)
1.15062145100 לוי דניאלH35Bחבל מודיעיןISR09:07:00
2.49842138973 קרול ליאורH35Bאסא תל אביבISR09:12:00
3.46532071854 כהן דניH35Bאסא תל אביבISR09:18:00
4.33372071027 קליימן מיכאלH35BהשרוןISR09:21:00
5.7411409902 איזביצקי עוזH35Bחבל מודיעיןISR09:25:00
6.13202071681 מלכא מוליH35Bלב השרון-מנשהISR09:43:00
7.28017212111 ברג יובלH35Bטכניון כרמלISR09:46:00
8.90082071865 שמלה רועיH35BחיצוניISR09:52:00
9.52252071527 יעקבי יוניH35Bחבל מודיעיןISR10:02:00
 
H40 (3480m, 0m)
1.6861501456 LTU Benetis VytenisH40לב השרון-מנשהISR09:02:00
2.49462071231 רק גיאH40אסא תל אביבISR09:04:00
3.6712071258 לדרר אוריH40לב השרון-מנשהISR09:09:00
4.10072071135 הלחמי ליאורH40חבל מודיעיןISR09:12:00
5.8222071070 לדרר חגיH40לב השרון-מנשהISR09:21:00
6.14132071254 מינסקי אביH40השרוןISR09:28:00
7.59617207802 יוגב רביבH40לב השרון-מנשהISR09:31:00
8.39642113350 זידנוב דניסH40השרוןISR09:33:00
9.11331700999 צ'יזיק דןH40גלילISR09:35:00
10.3853417294 שחר ליעדH40לב השרון-מנשהISR09:39:00
11.12592071272 גריף דניאלH40השרוןISR09:41:00
12.5492121786 ויינר תומרH40יזרעאלISR09:45:00
13.22068020377 פלדמן שלוH40יזרעאלISR09:47:00
14.22192071076 כהן תומרH40טכניון כרמלISR09:48:00
15.30158010662 פרצ'ונוק דמיטריH40עמק חפרISR09:51:00
16.40762071273 שחורי יורםH40עמק חפרISR09:55:00
17.67652071700 ניב נדבH40אסא תל אביבISR10:04:00
 
H45 (3190m, 0m)
1.46032071084 אבידן אליקH45לב השרון-מנשהISR09:00:00
2.64582071604 בר-גד יזהרH45אסא תל אביבISR09:04:00
3.48502071041 שפי יוחאיH45אסא תל אביבISR09:06:00
4.56212071342 יוחנן גיאH45יזרעאלISR09:09:00
5.63692121003 טייטר ארתורH45אסא תל אביבISR09:10:00
6.38767203875 אפרת ירוןH45לב השרון-מנשהISR09:13:00
7.40062071046 איגנטוב אנדריH45חבל מודיעיןISR09:14:00
8.67062071614 שורץ גילH45יזרעאלISR09:19:00
9.60642083332 יפה מורH45השרוןISR09:24:00
10.33761413612 גנדלמן איילH45השרוןISR09:33:00
11.34462083336 ארד שחר-3446H45ראשון לציוןISR09:34:00
12.51162071007 קלקשטיין נירH45השרוןISR09:38:00
13.63092121780 אליאס גילH45אסא תל אביבISR09:45:00
14.33492071583 רינת גילH45גלילISR09:50:00
15.63512071541 מיש שיH45אסא תל אביבISR09:54:00
16.64282132929 גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR09:57:00
17.56772071498 גוברדובסקי ולדיסלבH45השרוןISR10:31:00
 
H50A (3060m, 0m)
1.66582071613 סלפק אלוןH50Aחבל מודיעיןISR09:00:00
2.31272801132 סרגה אליH50Aחבל מודיעיןISR09:08:00
3.67132071682 סלפק אמירH50Aחבל מודיעיןISR09:10:00
4.33632071565 מצפון גיוראH50Aלב השרון-מנשהISR09:13:00
5.55651113709 שביב רןH50Aחבל מודיעיןISR09:15:00
6.31982071549 כהן שלומיH50AגלילISR09:17:00
7.12142071142 אלעד חגיH50Aאסא תל אביבISR09:20:00
8.24242071157 גרנט עופרH50Aלב השרון-מנשהISR09:22:00
9.22402071065 נהרי צחרH50Aלב השרון-מנשהISR09:24:00
10.35632076482 בר אביH50Aחבל מודיעיןISR09:25:00
11.19182071152 לויצקי פבלH50Aאסא תל אביבISR09:32:00
12.51052071032 ויסמן שאולH50Aחבל מודיעיןISR09:33:00
13.5222071381 ריינהרץ יניבH50AגלילISR09:46:00
14.30548007163 כצמן אדיH50Aלב השרון-מנשהISR09:47:00
15.32092071130 גרינברג גילH50Aאסא תל אביבISR09:50:00
16.30552071692 צוק אילןH50AיזרעאלISR10:03:00
 
H50B (2760m, 0m)
1.48202071158 טויג רוןH50Bחבל מודיעיןISR09:04:00
2.47792071171 לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR09:05:00
3.8832083331 כספי שיH50BהשרוןISR09:13:00
4.67572071640 ארז נחשוןH50Bראשון לציוןISR09:16:00
5.62832071517 זיינפלד עופרH50Bחבל מודיעיןISR09:18:00
6.55492071067 חובב שימיH50Bחבל מודיעיןISR09:20:00
7.46542071632 קמר רותםH50Bלב השרון-מנשהISR09:21:00
8.56252071658 צפורי אבנרH50Bלב השרון-מנשהISR09:23:00
9.57912071319 שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR09:24:00
10.30892144836 גרינברג מיקיH50BגלילISR09:26:00
11.61001370101 ליאור אילH50Bחבל מודיעיןISR09:33:00
12.68832071652 סלומון שלומיH50BגלילISR09:45:00
13.41042071533 גולן עוזיH50Bלב השרון-מנשהISR10:05:00
14.38622071203 סטפנוב ולריH50Bאסא טכניון חיפהISR10:09:00
15.33882071233 פישמן סרחיוH50Bטכניון כרמלISR10:12:00
16.67812071412 סרוקה דןH50Bלב השרון-מנשהISR10:31:00
 
H55 (3060m, 0m)
1.29492071292 עמר איציקH55יזרעאלISR09:01:00
2.42071221 שור מוטיH55לב השרון-מנשהISR09:02:00
3.42672071240 חזן גדעוןH55יזרעאלISR09:03:00
4.17518222222 צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR09:04:00
5.27971033316 גוטמן יהודהH55חבל מודיעיןISR09:05:00
6.43942068639 מצגר קוביH55אסא תל אביבISR09:06:00
7.49212071162 יבסייב אריהH55יזרעאלISR09:07:00
8.34037625446 יופה פבלH55גלילISR09:09:00
9.50122071069 גילה זיוH55יזרעאלISR09:11:00
10.27842071503 מנור משהH55חבל מודיעיןISR09:12:00
11.48412071464 נוסבוים יצחקH55השרוןISR09:14:00
12.30392071036 הימן רפיH55השרוןISR09:16:00
13.34532071040 וולשטיין דןH55לב השרון-מנשהISR09:18:00
14.48052071053 בוכבינדר מודיH55השרוןISR09:19:00
15.20292071030 צ'רני הללH55השרוןISR09:21:00
16.37412071275 יעקבי אלישעH55השרוןISR09:23:00
17.4717212589 ויינר עמיתH55חבל מודיעיןISR09:31:00
18.63262083337 שלו משהH55אסא תל אביבISR09:34:00
19.8202071037 רגב שמואלH55חבל מודיעיןISR09:35:00
20.50202071091 סט שיH55יזרעאלISR09:36:00
21.32617140399 שחר יוסיH55חבל מודיעיןISR09:37:00
22.35442071634 גול אפקH55אסא תל אביבISR09:38:00
23.27309200287 עמיעז איתןH55חבל מודיעיןISR09:39:00
24.35492071128 גלזר אילןH55אסא תל אביבISR09:40:00
25.39897203677 שמע נתיH55חבל מודיעיןISR09:41:00
26.17552071017 יודפת עופרH55חבל מודיעיןISR09:43:00
27.43782071164 מלמד דרורH55יזרעאלISR09:44:00
28.4402071094 סגל דוידיH55לב השרון-מנשהISR09:45:00
29.31452071057 נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR09:49:00
30.47972071045 מינצר צפרירH55יזרעאלISR09:55:00
31.10848401084 אבנר עוזיH55גלילISR09:57:00
32.53492221188 שחורי איתיH55חבל מודיעיןISR10:01:00
33.852071236 נירן חןH55ראשון לציוןISR10:08:00
34.26132021673 זלצמן אלכסנדרH55ראשון לציוןISR10:12:00
 
H60 (2760m, 0m)
1.41202300229 פלוטקין רוןH60אסא תל אביבISR09:00:00
2.61962071576 יפה פיניH60חבל מודיעיןISR09:06:00
3.42432071014 ארד ארזH60יזרעאלISR09:07:00
4.13702071050 בלגלי רןH60השרוןISR09:11:00
5.42102071332 פנפיל אביH60חבל מודיעיןISR09:14:00
6.30512071229 שקד יוסיH60גלילISR09:17:00
7.3059590917 זזינסקי אנריקוH60לב השרון-מנשהISR09:25:00
8.862071072 ברקאי עזראH60לב השרון-מנשהISR09:34:00
9.51452083345 מירב איתיH60חבל מודיעיןISR09:37:00
10.38452071086 בר יהודה יונתןH60לב השרון-מנשהISR09:40:00
11.33369933838 תלם איתיאלH60חבל מודיעיןISR09:44:00
12.14652071190 מורג בועזH60עמק חפרISR10:45:00
 
H65 (2760m, 0m)
1.10721221170 וידר יואבH65טכניון כרמלISR09:02:00
2.28922071026 שמואלי אשרH65יזרעאלISR09:03:00
3.40172071220 רן שמאיH65גלילISR09:08:00
4.21201251255 פרנקו אהרוןH65חבל מודיעיןISR09:09:00
5.49612071290 פאר יוסיH65לב השרון-מנשהISR09:12:00
6.44092071180 ליפמן רמיH65השרוןISR09:15:00
7.33582071300 פלוט אשרH65גלילISR09:19:00
8.122083347 קינר דורוןH65אסא תל אביבISR09:22:00
9.2732071039 משלי יובלH65חבל מודיעיןISR09:35:00
10.31918461951 אביטל עפרH65גלילISR09:41:00
11.27012071181 פרישפלס ג'יםH65גלילISR09:53:00
12.2282071001 הלחמי אבנרH65חבל מודיעיןISR10:03:00
13.212071112 אילן יעקבH65יזרעאלISR10:06:00
14.6052071064 בן-שטרית מאירH65יזרעאלISR10:15:00
15.10952071028 רז שלמהH65ראשון לציוןISR10:19:00
 
H70 (2760m, 0m)
1.19952083344 אשר שמואלH70גלילISR09:01:00
2.36139471203 גולדהכט גיוראH70עמק חפרISR09:10:00
3.17592071088 קורנברג ישראלH70ראשון לציוןISR09:30:00
4.31309150545 ברג דודH70טכניון כרמלISR09:32:00
5.24892071644 רביד משהH70אסא תל אביבISR09:36:00
6.5142071250 גרין וורןH70השרוןISR09:38:00
7.26042071049 שפי שאולH70השרוןISR09:42:00
8.27172071291 אבוגני שמואלH70גלילISR10:01:00
9.2599230740 פרידמן אלכסH70אסא תל אביבISR10:04:00
 
H75 (2720m, 0m)
1.42031008072 אשל חגיH75השרוןISR09:03:00
2.9472071262 שוויצר עוזיH75יזרעאלISR09:09:00
3.29222071284 אולייניק אלישעH75לב השרון-מנשהISR09:19:00
4.20112071154 דביר יונתןH75ראשון לציוןISR09:25:00
5.67327008880 קלקשטיין אריהH75השרוןISR09:31:00
6.42741396190 גופשטיין סמיוןH75גלילISR09:43:00
7.72071248 דודלזק צביקהH75לב השרון-מנשהISR09:51:00
8.6032071005 מינסקי מנחםH75השרוןISR09:59:00
 
H90 (2720m, 0m)
1.1842083343 נצר מיכאלH90ראשון לציוןISR09:01:00
 
KIDS (1960m, 0m)
1.62272071666 שינדלר לירדןKIDSטכניון כרמלISR09:06:00
2.61861272012 פלדמן שגיבKIDSיזרעאלISR09:12:00
3.56732071500 ורבין עידןKIDSאסא תל אביבISR09:38:00
4.64711451529 ויינר שחרKIDSיזרעאלISR09:44:00
5.90022071868 יגאל יעלKIDSחיצוניISR10:06:00
6.58582071293 סגל נגהKIDSאסא תל אביבISR10:08:00
7.67362071608 לדרר איתןKIDSלב השרון-מנשהISR10:10:00
8.62622420704 סגל יערהKIDSאסא תל אביבISR10:12:00
9.90072071864 רודריגז ליביKIDSחיצוניISR10:14:00