קצרצר

1 ברק-מדינה נועם 0:47:12 חבל מודיעין
2 ברק מדינה עומרי 0:51:18
3 כרמיאלי דניאל 1:04:38 חבל מודיעין
4 קליינמן נדב 1:06:07 אסא תל אביב
5 רביד איל 1:11:11 אסא תל אביב
6 שחורי אלון 1:11:17 חבל מודיעין
7 מנחם יואב 1:11:38
8 נוסבוים שרית 1:13:09 השרון
9 רביד יעל 1:13:56 אסא תל אביב
10 כוכבא תומר 1:15:31 חבל מודיעין
11 אזרוב איזולדה 1:17:04
12 ברק ענבל 1:17:09
13 וילנר אמנון 2:56:45 חבל מודיעין