חפציבה חדרה 23/01/2019 16:48:39
Results (stage 1 - מחזור 3 צפון)

Pos.St. No.NameClassClubCountryTime 1Time+
 
boys ISF (4560m, 0m)
1.298העמק המערבי אboys ISFהעמק המערבי אISR26:36
2.209גוונים מנשה אboys ISFגוונים מנשה אISR26:43+00:07
3.297העמק המערבי אboys ISFהעמק המערבי אISR26:55+00:19
4.210גוונים מנשה אboys ISFגוונים מנשה אISR29:18+02:42
5.288הכפר הירוקboys ISFהכפר הירוקISR29:45+03:09
6.296העמק המערבי אboys ISFהעמק המערבי אISR30:34+03:58
7.286הכפר הירוקboys ISFהכפר הירוקISR31:14+04:38
8.285הכפר הירוקboys ISFהכפר הירוקISR33:02+06:26
9.56אורט שומרון אboys ISFאורט שומרון אISR33:09+06:33
10.287הכפר הירוקboys ISFהכפר הירוקISR35:08+08:32
11.294העמק המערבי אboys ISFהעמק המערבי אISR35:30+08:54
12.53אורט שומרון אboys ISFאורט שומרון אISR38:04+11:28
13.295העמק המערבי אboys ISFהעמק המערבי אISR41:12+14:36
14.54אורט שומרון אboys ISFאורט שומרון אISR41:46+15:10
15.208גוונים מנשה אboys ISFגוונים מנשה אISR43:26+16:50
16.284הכפר הירוקboys ISFהכפר הירוקISR45:34+18:58
17.57אורט שומרון אboys ISFאורט שומרון אISR46:05+19:29
18.211גוונים מנשה אboys ISFגוונים מנשה אISR53:25+26:49
19.451מכבים רעותboys ISFמכבים רעותISR152:59+126:23
449מכבים רעותboys ISFמכבים רעותISRdnf
452מכבים רעותboys ISFמכבים רעותISRdnf
453מכבים רעותboys ISFמכבים רעותISRdnf
55אורט שומרון אboys ISFאורט שומרון אISRmp
450מכבים רעותboys ISFמכבים רעותISRmp
 
girls ISF (3030m, 0m)
1.300העמק המערבי אgirls ISFהעמק המערבי אISR33:57
2.293הכפר הירוקgirls ISFהכפר הירוקISR39:30+05:33
3.292הכפר הירוקgirls ISFהכפר הירוקISR40:28+06:31
4.301העמק המערבי אgirls ISFהעמק המערבי אISR43:06+09:09
5.303העמק המערבי אgirls ISFהעמק המערבי אISR46:02+12:05
6.290הכפר הירוקgirls ISFהכפר הירוקISR55:36+21:39
7.289הכפר הירוקgirls ISFהכפר הירוקISR60:41+26:44
8.299העמק המערבי אgirls ISFהעמק המערבי אISR68:33+34:36
9.302העמק המערבי אgirls ISFהעמק המערבי אISR76:34+42:37
291הכפר הירוקgirls ISFהכפר הירוקISRmp
 
זח תלמידות1 (1560m, 0m)
1.306העמק המערבי אזח תלמידות1העמק המערבי אISR18:30
2.249דפנה ק ביאליקזח תלמידות1דפנה ק ביאליקISR22:05+03:35
3.276החורש זכרון יעקבזח תלמידות1החורש זכרון יעקבISR27:43+09:13
4.305העמק המערבי אזח תלמידות1העמק המערבי אISR28:17+09:47
5.555עמקים מזרעזח תלמידות1עמקים מזרעISR28:18+09:48
6.180גאון הירדןזח תלמידות1גאון הירדןISR28:58+10:28
7.164אפק ק ביאליקזח תלמידות1אפק ק ביאליקISR31:02+12:32
7.2אדיגה כפר כמאזח תלמידות1אדיגה כפר כמאISR31:02+12:32
9.526נילי זכרון יעקבזח תלמידות1נילי זכרון יעקבISR31:39+13:09
10.131אלוני יצחקזח תלמידות1אלוני יצחקISR31:42+13:12
11.27אורט פסגות כרמיאלזח תלמידות1אורט פסגות כרמיאלISR32:25+13:55
12.250דפנה ק ביאליקזח תלמידות1דפנה ק ביאליקISR35:06+16:36
13.524נילי זכרון יעקבזח תלמידות1נילי זכרון יעקבISR36:38+18:08
14.525נילי זכרון יעקבזח תלמידות1נילי זכרון יעקבISR37:54+19:24
15.393כפר גליםזח תלמידות1כפר גליםISR43:10+24:40
16.1אדיגה כפר כמאזח תלמידות1אדיגה כפר כמאISR47:59+29:29
17.124אלביאן טמרהזח תלמידות1אלביאן טמרהISR54:39+36:09
18.379חקלאי כדוריזח תלמידות1חקלאי כדוריISR54:43+36:13
19.24אורט פסגות כרמיאלזח תלמידות1אורט פסגות כרמיאלISR60:13+41:43
20.304העמק המערבי אזח תלמידות1העמק המערבי אISR62:09+43:39
277החורש זכרון יעקבזח תלמידות1החורש זכרון יעקבISRmp
26אורט פסגות כרמיאלזח תלמידות1אורט פסגות כרמיאלISRmp
251דפנה ק ביאליקזח תלמידות1דפנה ק ביאליקISRmp
123אלביאן טמרהזח תלמידות1אלביאן טמרהISRmp
126אלביאן טמרהזח תלמידות1אלביאן טמרהISRmp
125אלביאן טמרהזח תלמידות1אלביאן טמרהISRmp
58אורט שומרון אזח תלמידות1אורט שומרון אISRmp
 
זח תלמידות2 (1670m, 0m)
1.181גאון הירדןזח תלמידות2גאון הירדןISR28:02
2.529נילי זכרון יעקבזח תלמידות2נילי זכרון יעקבISR29:31+01:29
3.307העמק המערבי אזח תלמידות2העמק המערבי אISR30:35+02:33
4.310העמק המערבי אזח תלמידות2העמק המערבי אISR35:00+06:58
5.30אורט פסגות כרמיאלזח תלמידות2אורט פסגות כרמיאלISR36:39+08:37
6.528נילי זכרון יעקבזח תלמידות2נילי זכרון יעקבISR37:50+09:48
7.308העמק המערבי אזח תלמידות2העמק המערבי אISR40:44+12:42
8.59אורט שומרון אזח תלמידות2אורט שומרון אISR41:49+13:47
9.278החורש זכרון יעקבזח תלמידות2החורש זכרון יעקבISR42:27+14:25
10.4אדיגה כפר כמאזח תלמידות2אדיגה כפר כמאISR45:27+17:25
11.480מעלה צביהזח תלמידות2מעלה צביהISR45:51+17:49
12.253דפנה ק ביאליקזח תלמידות2דפנה ק ביאליקISR51:34+23:32
13.252דפנה ק ביאליקזח תלמידות2דפנה ק ביאליקISR52:51+24:49
14.31אורט פסגות כרמיאלזח תלמידות2אורט פסגות כרמיאלISR54:30+26:28
15.382חקלאי כדוריזח תלמידות2חקלאי כדוריISR67:38+39:36
16.132אלוני יצחקזח תלמידות2אלוני יצחקISR73:06+45:04
17.603תתזח תלמידות2תתISR190:11+162:09
279החורש זכרון יעקבזח תלמידות2החורש זכרון יעקבISRdnf
128אלביאן טמרהזח תלמידות2אלביאן טמרהISRdnf
167אפק ק ביאליקזח תלמידות2אפק ק ביאליקISRdnf
118אלבטוף עראבהזח תלמידות2אלבטוף עראבהISRdnf
556עמקים מזרעזח תלמידות2עמקים מזרעISRmp
5אדיגה כפר כמאזח תלמידות2אדיגה כפר כמאISRmp
129אלביאן טמרהזח תלמידות2אלביאן טמרהISRmp
151אליאנס חיפהזח תלמידות2אליאנס חיפהISRmp
254דפנה ק ביאליקזח תלמידות2דפנה ק ביאליקISRmp
29אורט פסגות כרמיאלזח תלמידות2אורט פסגות כרמיאלISRmp
127אלביאן טמרהזח תלמידות2אלביאן טמרהISRmp
 
זח תלמידים1 (1910m, 0m)
1.385חקלאי כדוריזח תלמידים1חקלאי כדוריISR16:06
2.217גוונים מנשה אזח תלמידים1גוונים מנשה אISR20:47+04:41
3.535עמק חרודזח תלמידים1עמק חרודISR22:39+06:33
4.313העמק המערבי אזח תלמידים1העמק המערבי אISR26:31+10:25
5.61אורט שומרון אזח תלמידים1אורט שומרון אISR26:35+10:29
6.311העמק המערבי אזח תלמידים1העמק המערבי אISR27:25+11:19
7.62אורט שומרון אזח תלמידים1אורט שומרון אISR27:26+11:20
8.33אורט פסגות כרמיאלזח תלמידים1אורט פסגות כרמיאלISR28:48+12:42
9.136אלוני יצחקזח תלמידים1אלוני יצחקISR28:49+12:43
10.101אורט שומרון בזח תלמידים1אורט שומרון בISR29:26+13:20
11.103אורט שומרון בזח תלמידים1אורט שומרון בISR29:45+13:39
12.312העמק המערבי אזח תלמידים1העמק המערבי אISR30:17+14:11
13.531נילי זכרון יעקבזח תלמידים1נילי זכרון יעקבISR30:44+14:38
14.347העמק המערבי בזח תלמידים1העמק המערבי בISR31:42+15:36
15.134אלוני יצחקזח תלמידים1אלוני יצחקISR32:04+15:58
16.398כפר גליםזח תלמידים1כפר גליםISR32:15+16:09
17.369חוף הכרמלזח תלמידים1חוף הכרמלISR34:08+18:02
18.587תפן כפר ורדיםזח תלמידים1תפן כפר ורדיםISR38:43+22:37
19.558עמקים מזרעזח תלמידים1עמקים מזרעISR39:46+23:40
20.384חקלאי כדוריזח תלמידים1חקלאי כדוריISR39:51+23:45
21.482מעלה צביהזח תלמידים1מעלה צביהISR39:54+23:48
22.560עמקים מזרעזח תלמידים1עמקים מזרעISR40:09+24:03
22.559עמקים מזרעזח תלמידים1עמקים מזרעISR40:09+24:03
24.60אורט שומרון אזח תלמידים1אורט שומרון אISR41:52+25:46
25.383חקלאי כדוריזח תלמידים1חקלאי כדוריISR42:35+26:29
26.530נילי זכרון יעקבזח תלמידים1נילי זכרון יעקבISR42:48+26:42
27.346העמק המערבי בזח תלמידים1העמק המערבי בISR43:26+27:20
28.397כפר גליםזח תלמידים1כפר גליםISR46:23+30:17
29.454מכבים רעותזח תלמידים1מכבים רעותISR48:35+32:29
30.6אדיגה כפר כמאזח תלמידים1אדיגה כפר כמאISR49:56+33:50
31.255דפנה ק ביאליקזח תלמידים1דפנה ק ביאליקISR50:49+34:43
32.424ליאו בקזח תלמידים1ליאו בקISR50:57+34:51
33.171אפק ק ביאליקזח תלמידים1אפק ק ביאליקISR51:13+35:07
34.32אורט פסגות כרמיאלזח תלמידים1אורט פסגות כרמיאלISR52:35+36:29
35.396כפר גליםזח תלמידים1כפר גליםISR56:31+40:25
36.100אורט שומרון בזח תלמידים1אורט שומרון בISR58:54+42:48
37.280החורש זכרון יעקבזח תלמידים1החורש זכרון יעקבISR63:25+47:19
38.243גוונים מנשה בזח תלמידים1גוונים מנשה בISR72:45+56:39
39.455מכבים רעותזח תלמידים1מכבים רעותISR90:42+74:36
170אפק ק ביאליקזח תלמידים1אפק ק ביאליקISRdnf
102אורט שומרון בזח תלמידים1אורט שומרון בISRdnf
7אדיגה כפר כמאזח תלמידים1אדיגה כפר כמאISRdnf
8אדיגה כפר כמאזח תלמידים1אדיגה כפר כמאISRdnf
370חוף הכרמלזח תלמידים1חוף הכרמלISRdnf
182גאון הירדןזח תלמידים1גאון הירדןISRmp
256דפנה ק ביאליקזח תלמידים1דפנה ק ביאליקISRmp
484מעלה צביהזח תלמידים1מעלה צביהISRmp
557עמקים מזרעזח תלמידים1עמקים מזרעISRmp
119אלבטוף עראבהזח תלמידים1אלבטוף עראבהISRmp
21אדנים חדרהזח תלמידים1אדנים חדרהISRmp
 
זח תלמידים2 (1920m, 0m)
1.485מעלה צביהזח תלמידים2מעלה צביהISR15:58
2.540עמק חרודזח תלמידים2עמק חרודISR17:07+01:09
3.137אלוני יצחקזח תלמידים2אלוני יצחקISR19:32+03:34
4.185גאון הירדןזח תלמידים2גאון הירדןISR20:58+05:00
5.372חוף הכרמלזח תלמידים2חוף הכרמלISR22:14+06:16
6.486מעלה צביהזח תלמידים2מעלה צביהISR22:31+06:33
7.220גוונים מנשה אזח תלמידים2גוונים מנשה אISR22:39+06:41
8.65אורט שומרון אזח תלמידים2אורט שומרון אISR24:41+08:43
9.259דפנה ק ביאליקזח תלמידים2דפנה ק ביאליקISR26:14+10:16
10.561עמקים מזרעזח תלמידים2עמקים מזרעISR26:34+10:36
11.487מעלה צביהזח תלמידים2מעלה צביהISR27:06+11:08
12.63אורט שומרון אזח תלמידים2אורט שומרון אISR27:51+11:53
13.588תפן כפר ורדיםזח תלמידים2תפן כפר ורדיםISR29:25+13:27
14.120אלבטוף עראבהזח תלמידים2אלבטוף עראבהISR30:53+14:55
15.139אלוני יצחקזח תלמידים2אלוני יצחקISR31:07+15:09
16.37אורט פסגות כרמיאלזח תלמידים2אורט פסגות כרמיאלISR32:04+16:06
17.458מכבים רעותזח תלמידים2מכבים רעותISR32:34+16:36
18.386חקלאי כדוריזח תלמידים2חקלאי כדוריISR33:03+17:05
19.348העמק המערבי בזח תלמידים2העמק המערבי בISR33:21+17:23
20.388חקלאי כדוריזח תלמידים2חקלאי כדוריISR33:58+18:00
21.315העמק המערבי אזח תלמידים2העמק המערבי אISR34:34+18:36
22.104אורט שומרון בזח תלמידים2אורט שומרון בISR34:50+18:52
23.64אורט שומרון אזח תלמידים2אורט שומרון אISR35:05+19:07
24.314העמק המערבי אזח תלמידים2העמק המערבי אISR35:16+19:18
25.589תפן כפר ורדיםזח תלמידים2תפן כפר ורדיםISR36:48+20:50
26.186גאון הירדןזח תלמידים2גאון הירדןISR37:25+21:27
27.172אפק ק ביאליקזח תלמידים2אפק ק ביאליקISR40:27+24:29
28.400כפר גליםזח תלמידים2כפר גליםISR43:13+27:15
29.316העמק המערבי אזח תלמידים2העמק המערבי אISR49:00+33:02
30.106אורט שומרון בזח תלמידים2אורט שומרון בISR49:17+33:19
31.539עמק חרודזח תלמידים2עמק חרודISR50:00+34:02
32.281החורש זכרון יעקבזח תלמידים2החורש זכרון יעקבISR51:28+35:30
33.457מכבים רעותזח תלמידים2מכבים רעותISR51:33+35:35
34.10אדיגה כפר כמאזח תלמידים2אדיגה כפר כמאISR52:06+36:08
35.426ליאו בקזח תלמידים2ליאו בקISR52:50+36:52
36.387חקלאי כדוריזח תלמידים2חקלאי כדוריISR52:57+36:59
37.9אדיגה כפר כמאזח תלמידים2אדיגה כפר כמאISR54:13+38:15
38.425ליאו בקזח תלמידים2ליאו בקISR55:51+39:53
39.562עמקים מזרעזח תלמידים2עמקים מזרעISR56:07+40:09
40.153אליאנס חיפהזח תלמידים2אליאנס חיפהISR56:16+40:18
41.105אורט שומרון בזח תלמידים2אורט שומרון בISR56:28+40:30
42.138אלוני יצחקזח תלמידים2אלוני יצחקISR57:06+41:08
43.121אלבטוף עראבהזח תלמידים2אלבטוף עראבהISR57:10+41:12
44.399כפר גליםזח תלמידים2כפר גליםISR65:26+49:28
45.245גוונים מנשה בזח תלמידים2גוונים מנשה בISR69:36+53:38
22אדנים חדרהזח תלמידים2אדנים חדרהISRmp
11אדיגה כפר כמאזח תלמידים2אדיגה כפר כמאISRmp
563עמקים מזרעזח תלמידים2עמקים מזרעISRmp
574שבילים פרדס חנהזח תלמידים2שבילים פרדס חנהISRmp
 
זח תלמידים3 (2080m, 0m)
1.222גוונים מנשה אזח תלמידים3גוונים מנשה אISR20:26
2.391חקלאי כדוריזח תלמידים3חקלאי כדוריISR21:59+01:33
3.564עמקים מזרעזח תלמידים3עמקים מזרעISR22:25+01:59
4.318העמק המערבי אזח תלמידים3העמק המערבי אISR24:41+04:15
5.565עמקים מזרעזח תלמידים3עמקים מזרעISR25:27+05:01
6.188גאון הירדןזח תלמידים3גאון הירדןISR26:36+06:10
7.190גאון הירדןזח תלמידים3גאון הירדןISR26:58+06:32
8.107אורט שומרון בזח תלמידים3אורט שומרון בISR28:15+07:49
9.261דפנה ק ביאליקזח תלמידים3דפנה ק ביאליקISR28:57+08:31
10.68אורט שומרון אזח תלמידים3אורט שומרון אISR29:14+08:48
11.69אורט שומרון אזח תלמידים3אורט שומרון אISR30:45+10:19
12.67אורט שומרון אזח תלמידים3אורט שומרון אISR31:10+10:44
13.427ליאו בקזח תלמידים3ליאו בקISR31:23+10:57
14.459מכבים רעותזח תלמידים3מכבים רעותISR31:31+11:05
15.543עמק חרודזח תלמידים3עמק חרודISR31:38+11:12
16.566עמקים מזרעזח תלמידים3עמקים מזרעISR34:52+14:26
17.403כפר גליםזח תלמידים3כפר גליםISR34:55+14:29
18.534נילי זכרון יעקבזח תלמידים3נילי זכרון יעקבISR35:07+14:41
19.39אורט פסגות כרמיאלזח תלמידים3אורט פסגות כרמיאלISR36:50+16:24
20.542עמק חרודזח תלמידים3עמק חרודISR39:10+18:44
21.317העמק המערבי אזח תלמידים3העמק המערבי אISR41:56+21:30
22.401כפר גליםזח תלמידים3כפר גליםISR42:00+21:34
23.141אלוני יצחקזח תלמידים3אלוני יצחקISR43:19+22:53
24.140אלוני יצחקזח תלמידים3אלוני יצחקISR43:30+23:04
25.544עמק חרודזח תלמידים3עמק חרודISR47:31+27:05
26.373חוף הכרמלזח תלמידים3חוף הכרמלISR54:00+33:34
27.490מעלה צביהזח תלמידים3מעלה צביהISR54:19+33:53
28.282החורש זכרון יעקבזח תלמידים3החורש זכרון יעקבISR54:43+34:17
29.351העמק המערבי בזח תלמידים3העמק המערבי בISR55:52+35:26
30.108אורט שומרון בזח תלמידים3אורט שומרון בISR57:27+37:01
31.591תפן כפר ורדיםזח תלמידים3תפן כפר ורדיםISR63:59+43:33
32.461מכבים רעותזח תלמידים3מכבים רעותISR68:34+48:08
33.189גאון הירדןזח תלמידים3גאון הירדןISR69:06+48:40
34.319העמק המערבי אזח תלמידים3העמק המערבי אISR70:08+49:42
35.460מכבים רעותזח תלמידים3מכבים רעותISR77:30+57:04
36.283החורש זכרון יעקבזח תלמידים3החורש זכרון יעקבISR77:33+57:07
223גוונים מנשה אזח תלמידים3גוונים מנשה אISRdnf
174אפק ק ביאליקזח תלמידים3אפק ק ביאליקISRdnf
122אלבטוף עראבהזח תלמידים3אלבטוף עראבהISRdnf
109אורט שומרון בזח תלמידים3אורט שומרון בISRdnf
488מעלה צביהזח תלמידים3מעלה צביהISRdnf
590תפן כפר ורדיםזח תלמידים3תפן כפר ורדיםISRdnf
66אורט שומרון אזח תלמידים3אורט שומרון אISRmp
489מעלה צביהזח תלמידים3מעלה צביהISRmp
221גוונים מנשה אזח תלמידים3גוונים מנשה אISRmp
260דפנה ק ביאליקזח תלמידים3דפנה ק ביאליקISRmp
247גוונים מנשה בזח תלמידים3גוונים מנשה בISRmp
350העמק המערבי בזח תלמידים3העמק המערבי בISRmp
533נילי זכרון יעקבזח תלמידים3נילי זכרון יעקבISRmp
23אדנים חדרהזח תלמידים3אדנים חדרהISRmp
175אפק ק ביאליקזח תלמידים3אפק ק ביאליקISRmp
617תתזח תלמידים3תתISRmp
13אדיגה כפר כמאזח תלמידים3אדיגה כפר כמאISRmp
389חקלאי כדוריזח תלמידים3חקלאי כדוריISRmp
 
ט תלמידות (1900m, 0m)
1.325העמק המערבי אט תלמידותהעמק המערבי אISR17:47
2.229גוונים מנשה אט תלמידותגוונים מנשה אISR20:04+02:17
3.192גאון הירדןט תלמידותגאון הירדןISR21:17+03:30
4.74אורט שומרון אט תלמידותאורט שומרון אISR21:21+03:34
5.227גוונים מנשה אט תלמידותגוונים מנשה אISR22:06+04:19
6.228גוונים מנשה אט תלמידותגוונים מנשה אISR24:10+06:23
7.266דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR26:36+08:49
8.193גאון הירדןט תלמידותגאון הירדןISR27:07+09:20
9.491מעלה צביהט תלמידותמעלה צביהISR28:19+10:32
10.265דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR28:37+10:50
11.225גוונים מנשה אט תלמידותגוונים מנשה אISR29:17+11:30
12.323העמק המערבי אט תלמידותהעמק המערבי אISR29:21+11:34
13.176אפק ק ביאליקט תלמידותאפק ק ביאליקISR29:56+12:09
14.324העמק המערבי אט תלמידותהעמק המערבי אISR30:26+12:39
15.322העמק המערבי אט תלמידותהעמק המערבי אISR31:15+13:28
16.321העמק המערבי אט תלמידותהעמק המערבי אISR32:07+14:20
17.191גאון הירדןט תלמידותגאון הירדןISR33:05+15:18
18.264דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR34:06+16:19
19.226גוונים מנשה אט תלמידותגוונים מנשה אISR37:14+19:27
20.70אורט שומרון אט תלמידותאורט שומרון אISR38:58+21:11
21.546עמק חרודט תלמידותעמק חרודISR40:00+22:13
22.72אורט שומרון אט תלמידותאורט שומרון אISR40:52+23:05
23.268דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR41:36+23:49
24.79אורט שומרון אט תלמידותאורט שומרון אISR41:55+24:08
25.75אורט שומרון אט תלמידותאורט שומרון אISR42:00+24:13
26.263דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR45:09+27:22
27.78אורט שומרון אט תלמידותאורט שומרון אISR46:52+29:05
28.269דפנה ק ביאליקט תלמידותדפנה ק ביאליקISR48:06+30:19
29.71אורט שומרון אט תלמידותאורט שומרון אISR48:53+31:06
30.224גוונים מנשה אט תלמידותגוונים מנשה אISR49:05+31:18
31.76אורט שומרון אט תלמידותאורט שומרון אISR70:25+52:38
32.77אורט שומרון אט תלמידותאורט שומרון אISR72:23+54:36
73אורט שומרון אט תלמידותאורט שומרון אISRmp
 
ט תלמידים1 (2480m, 0m)
1.82אורט שומרון אט תלמידים1אורט שומרון אISR20:01
2.329העמק המערבי אט תלמידים1העמק המערבי אISR20:20+00:19
3.80אורט שומרון אט תלמידים1אורט שומרון אISR22:03+02:02
4.195גאון הירדןט תלמידים1גאון הירדןISR22:56+02:55
5.230גוונים מנשה אט תלמידים1גוונים מנשה אISR25:28+05:27
6.376חוף הכרמלט תלמידים1חוף הכרמלISR26:16+06:15
7.327העמק המערבי אט תלמידים1העמק המערבי אISR27:51+07:50
8.271דפנה ק ביאליקט תלמידים1דפנה ק ביאליקISR28:21+08:20
9.496מעלה צביהט תלמידים1מעלה צביהISR29:30+09:29
10.375חוף הכרמלט תלמידים1חוף הכרמלISR30:57+10:56
11.146אלוני יצחקט תלמידים1אלוני יצחקISR32:19+12:18
12.497מעלה צביהט תלמידים1מעלה צביהISR32:51+12:50
13.567עמקים מזרעט תלמידים1עמקים מזרעISR34:50+14:49
14.196גאון הירדןט תלמידים1גאון הירדןISR35:09+15:08
15.326העמק המערבי אט תלמידים1העמק המערבי אISR40:41+20:40
16.112אורט שומרון בט תלמידים1אורט שומרון בISR41:13+21:12
17.40אורט פסגות כרמיאלט תלמידים1אורט פסגות כרמיאלISR41:30+21:29
18.144אלוני יצחקט תלמידים1אלוני יצחקISR42:35+22:34
19.16אדיגה כפר כמאט תלמידים1אדיגה כפר כמאISR42:50+22:49
20.84אורט שומרון אט תלמידים1אורט שומרון אISR44:14+24:13
21.270דפנה ק ביאליקט תלמידים1דפנה ק ביאליקISR46:12+26:11
22.232גוונים מנשה אט תלמידים1גוונים מנשה אISR48:48+28:47
23.17אדיגה כפר כמאט תלמידים1אדיגה כפר כמאISR49:04+29:03
24.111אורט שומרון בט תלמידים1אורט שומרון בISR57:02+37:01
25.41אורט פסגות כרמיאלט תלמידים1אורט פסגות כרמיאלISR57:26+37:25
26.272דפנה ק ביאליקט תלמידים1דפנה ק ביאליקISR60:12+40:11
27.428ליאו בקט תלמידים1ליאו בקISR64:03+44:02
28.178אפק ק ביאליקט תלמידים1אפק ק ביאליקISR65:46+45:45
29.465מכבים רעותט תלמידים1מכבים רעותISR71:04+51:03
30.429ליאו בקט תלמידים1ליאו בקISR73:28+53:27
31.462מכבים רעותט תלמידים1מכבים רעותISR103:45+83:44
328העמק המערבי אט תלמידים1העמק המערבי אISRmp
 
ט תלמידים2 (2470m, 0m)
1.432ליאו בקט תלמידים2ליאו בקISR24:35
2.501מעלה צביהט תלמידים2מעלה צביהISR28:12+03:37
3.378חוף הכרמלט תלמידים2חוף הכרמלISR28:53+04:18
4.234גוונים מנשה אט תלמידים2גוונים מנשה אISR30:12+05:37
5.89אורט שומרון אט תלמידים2אורט שומרון אISR34:09+09:34
6.466מכבים רעותט תלמידים2מכבים רעותISR34:53+10:18
7.114אורט שומרון בט תלמידים2אורט שומרון בISR37:59+13:24
8.115אורט שומרון בט תלמידים2אורט שומרון בISR38:08+13:33
9.500מעלה צביהט תלמידים2מעלה צביהISR40:13+15:38
10.147אלוני יצחקט תלמידים2אלוני יצחקISR41:26+16:51
11.332העמק המערבי אט תלמידים2העמק המערבי אISR42:24+17:49
12.468מכבים רעותט תלמידים2מכבים רעותISR44:22+19:47
13.274דפנה ק ביאליקט תלמידים2דפנה ק ביאליקISR47:51+23:16
14.87אורט שומרון אט תלמידים2אורט שומרון אISR48:35+24:00
15.88אורט שומרון אט תלמידים2אורט שומרון אISR48:54+24:19
16.331העמק המערבי אט תלמידים2העמק המערבי אISR52:27+27:52
17.275דפנה ק ביאליקט תלמידים2דפנה ק ביאליקISR52:43+28:08
18.431ליאו בקט תלמידים2ליאו בקISR58:58+34:23
19.273דפנה ק ביאליקט תלמידים2דפנה ק ביאליקISR61:41+37:06
20.430ליאו בקט תלמידים2ליאו בקISR66:45+42:10
21.633תתט תלמידים2אפק ק ביאליקISR77:22+52:47
22.179אפק ק ביאליקט תלמידים2אפק ק ביאליקISR84:31+59:56
116אורט שומרון בט תלמידים2אורט שומרון בISRmp
85אורט שומרון אט תלמידים2אורט שומרון אISRmp
148אלוני יצחקט תלמידים2אלוני יצחקISRmp
18אדיגה כפר כמאט תלמידים2אדיגה כפר כמאISRmp
149אלוני יצחקט תלמידים2אלוני יצחקISRmp
469מכבים רעותט תלמידים2מכבים רעותISRmp
630תתט תלמידים2תתISRmp
198גאון הירדןט תלמידים2גאון הירדןISRmp
 
י-יב תלמידים2 (3020m, 0m)
1.334העמק המערבי אי-יב תלמידים2העמק המערבי אISR26:01
2.436ליאו בקי-יב תלמידים2ליאו בקISR29:39+03:38
3.92אורט שומרון אי-יב תלמידים2אורט שומרון אISR33:52+07:51
4.44אורט פסגות כרמיאלי-יב תלמידים2אורט פסגות כרמיאלISR33:57+07:56
5.638תתי-יב תלמידים2תתISR35:16+09:15
6.437ליאו בקי-יב תלמידים2ליאו בקISR37:22+11:21
7.435ליאו בקי-יב תלמידים2ליאו בקISR37:51+11:50
8.156אליאנס חיפהי-יב תלמידים2אליאנס חיפהISR40:47+14:46
9.236גוונים מנשה אי-יב תלמידים2גוונים מנשה אISR42:18+16:17
10.507מר אליאס אעבליןי-יב תלמידים2מר אליאס אעבליןISR46:06+20:05
11.361הריאלי חיפהי-יב תלמידים2הריאלי חיפהISR51:36+25:35
12.363הריאלי חיפהי-יב תלמידים2הריאלי חיפהISR52:11+26:10
13.506מר אליאס אעבליןי-יב תלמידים2מר אליאס אעבליןISR58:45+32:44
14.158אליאנס חיפהי-יב תלמידים2אליאנס חיפהISR62:50+36:49
15.505מר אליאס אעבליןי-יב תלמידים2מר אליאס אעבליןISR69:40+43:39
16.360הריאלי חיפהי-יב תלמידים2הריאלי חיפהISR71:21+45:20
17.43אורט פסגות כרמיאלי-יב תלמידים2אורט פסגות כרמיאלISR72:57+46:56
18.199גאון הירדןי-יב תלמידים2גאון הירדןISR73:54+47:53
19.201גאון הירדןי-יב תלמידים2גאון הירדןISR74:27+48:26
20.364הריאלי חיפהי-יב תלמידים2הריאלי חיפהISR75:20+49:19
21.472מכבים רעותי-יב תלמידים2מכבים רעותISR79:46+53:45
22.202גאון הירדןי-יב תלמידים2גאון הירדןISR87:24+61:23
23.433ליאו בקי-יב תלמידים2ליאו בקISR91:43+65:42
45אורט פסגות כרמיאלי-יב תלמידים2אורט פסגות כרמיאלISRdnf
471מכבים רעותי-יב תלמידים2מכבים רעותISRdnf
473מכבים רעותי-יב תלמידים2מכבים רעותISRdnf
508מר אליאס אעבליןי-יב תלמידים2מר אליאס אעבליןISRdnf
155אליאנס חיפהי-יב תלמידים2אליאנס חיפהISRmp
 
ייב תלמידות (2210m, 0m)
1.340העמק המערבי אייב תלמידותהעמק המערבי אISR35:59
2.341העמק המערבי אייב תלמידותהעמק המערבי אISR38:10+02:11
3.517מר אליאס אעבליןייב תלמידותמר אליאס אעבליןISR45:15+09:16
4.510מר אליאס אעבליןייב תלמידותמר אליאס אעבליןISR49:13+13:14
5.509מר אליאס אעבליןייב תלמידותמר אליאס אעבליןISR53:15+17:16
6.550עמק חרודייב תלמידותעמק חרודISR57:38+21:39
7.516מר אליאס אעבליןייב תלמידותמר אליאס אעבליןISR60:01+24:02
8.440ליאו בקייב תלמידותליאו בקISR74:55+38:56
9.442ליאו בקייב תלמידותליאו בקISR79:32+43:33
513מר אליאס אעבליןייב תלמידותמר אליאס אעבליןISRdnf
512מר אליאס אעבליןייב תלמידותמר אליאס אעבליןISRdnf
518מר אליאס אעבליןייב תלמידותמר אליאס אעבליןISRdnf
511מר אליאס אעבליןייב תלמידותמר אליאס אעבליןISRmp
 
ייב תלמידים1 (2940m, 0m)
1.445ליאו בקייב תלמידים1ליאו בקISR30:11
2.475מכבים רעותייב תלמידים1מכבים רעותISR31:04+00:53
3.359העמק המערבי בייב תלמידים1העמק המערבי בISR36:17+06:06
4.446ליאו בקייב תלמידים1ליאו בקISR39:09+08:58
5.97אורט שומרון אייב תלמידים1אורט שומרון אISR40:53+10:42
6.50אורט פסגות כרמיאלייב תלמידים1אורט פסגות כרמיאלISR43:26+13:15
7.48אורט פסגות כרמיאלייב תלמידים1אורט פסגות כרמיאלISR46:30+16:19
8.477מכבים רעותייב תלמידים1מכבים רעותISR46:48+16:37
9.444ליאו בקייב תלמידים1ליאו בקISR48:18+18:07
10.367הריאלי חיפהייב תלמידים1הריאלי חיפהISR49:15+19:04
11.474מכבים רעותייב תלמידים1מכבים רעותISR52:07+21:56
12.51אורט פסגות כרמיאלייב תלמידים1אורט פסגות כרמיאלISR53:28+23:17
13.204גאון הירדןייב תלמידים1גאון הירדןISR55:51+25:40
14.596תפן כפר ורדיםייב תלמידים1תפן כפר ורדיםISR64:17+34:06
15.206גאון הירדןייב תלמידים1גאון הירדןISR67:06+36:55
16.96אורט שומרון אייב תלמידים1אורט שומרון אISR70:13+40:02
17.49אורט פסגות כרמיאלייב תלמידים1אורט פסגות כרמיאלISR72:47+42:36
18.476מכבים רעותייב תלמידים1מכבים רעותISR74:49+44:38
19.365הריאלי חיפהייב תלמידים1הריאלי חיפהISR76:40+46:29
20.520מר אליאס אעבליןייב תלמידים1מר אליאס אעבליןISR82:29+52:18
21.448ליאו בקייב תלמידים1ליאו בקISR95:10+64:59
22.521מר אליאס אעבליןייב תלמידים1מר אליאס אעבליןISR110:19+80:08
522מר אליאס אעבליןייב תלמידים1מר אליאס אעבליןISRdnf
447ליאו בקייב תלמידים1ליאו בקISRmp
519מר אליאס אעבליןייב תלמידים1מר אליאס אעבליןISRmp
205גאון הירדןייב תלמידים1גאון הירדןISRmp
366הריאלי חיפהייב תלמידים1הריאלי חיפהISRmp