שריד 11/10/2018 17:15:36
Start list by classes (stage 1 - מחזור 1 תשעט)

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1
 
D12 (1430m, 0m)
1.90362071832יוגב איילתD12חיצוניISR09:23:00
2.63252128433שלו תמרהD12אסא תל אביבISR09:24:00
3.60132071600טל-מסינג אריאלD12אסא תל אביבISR09:27:00
4.57152069556כספי יעלD12השרוןISR10:00:00
5.60562071841מצפון גאיהD12לב השרון-מנשהISR10:04:00
 
D14 (1640m, 0m)
1.46462083335רביד יעלD14אסא תל אביבISR09:40:00
2.60122071315טל-מסינג טיאןD14אסא תל אביבISR09:46:00
3.56782071137שביב מעיןD14חבל מודיעיןISR09:52:00
4.60842071580כרמיאלי דניאלD14חבל מודיעיןISR10:10:00
5.90212071709שולמן יערהD14חיצוניISR10:32:00
 
D16A (2190m, 0m)
1.60502071523טייטר יאנהD16Aאסא תל אביבISR09:09:00
2.60392071363שלו ניצןD16Aאסא תל אביבISR09:25:00
3.62142071550אליאס מעיןD16Aאסא תל אביבISR09:51:00
4.49491100403ברבינג נעהD16Aלב השרון-מנשהISR09:53:00
5.63172071571סט עומרD16AיזרעאלISR09:56:00
6.47052083346שכטר רותםD16Aחבל מודיעיןISR10:01:00
7.59468040429שדמי גאיהD16AיזרעאלISR10:06:00
 
D16B (1640m, 0m)
1.62772071507עגור-הלוי איילהD16Bחבל מודיעיןISR09:22:00
2.61882071224ריף הגרD16Bאסא תל אביבISR09:30:00
3.60922110169מינצר תמרD16BיזרעאלISR09:32:00
4.55682071269שביב עינבD16Bחבל מודיעיןISR09:48:00
5.48612071385מנור אליהD16Bחבל מודיעיןISR10:06:00
6.90152071716שפר עדיD16BחיצוניISR10:12:00
 
D21A (2770m, 0m)
1.31362069552פינצ'וק אירינהD21AגלילISR09:02:00
2.34047207793יופה קטרינהD21AגלילISR09:10:00
3.40462071126גוטמן נטעD21Aאסא ירושליםISR09:22:00
4.61902071512מרגלית טלאלD21Aאסא טכניון חיפהISR09:32:00
5.90422071850ארידור ליהיD21Aטכניון כרמלISR09:34:00
6.42602071198מאירקוביץ מארינהD21Aאסא טכניון חיפהISR09:36:00
7.52317200804קלקשטיין ברD21AהשרוןISR09:53:00
8.9013417276חריש רוניD21AחיצוניISR10:32:00
 
D21B (2140m, 0m)
1.90142071810בר מאיר יסמיןD21BחיצוניISR09:00:00
2.40082071003איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR09:07:00
3.40502071355שקד מיכלD21BגלילISR09:10:00
4.51752071380עבודי נועהD21Bחבל מודיעיןISR09:19:00
5.36402071251נוימן נעהD21Bלב השרון-מנשהISR09:20:00
6.55932071304שינדלר לידיD21Bטכניון כרמלISR09:28:00
7.50522071524ובמן איהD21Bאסא תל אביבISR09:38:00
8.33032071097זריהן ברD21BגלילISR09:55:00
9.42462071078אילן גאיהD21BיזרעאלISR10:04:00
 
D21C (1820m, 0m)
1.4196417296סגל יעלD21Cאסא תל אביבISR09:02:00
2.42422071564נוימן דפנהD21Cלב השרון-מנשהISR09:09:00
3.61252071840מלכה נופרD21Cחבל מודיעיןISR09:10:00
4.90432071226שקד רונהD21Cאסא טכניון חיפהISR09:11:00
5.40732071209פריד טלD21Cאסא טכניון חיפהISR09:17:00
6.48182071138הלחמי קרןD21Cחבל מודיעיןISR09:21:00
7.57192071819גולן הדסD21Cלב השרון-מנשהISR09:29:00
8.47742071063פיין נריD21Cאסא טכניון חיפהISR09:34:00
9.56132071280דה קוסטא ענברD21CיזרעאלISR09:38:00
10.54112071055יסעור גלD21CיזרעאלISR09:42:00
11.4639504727ורבין אסיהD21Cאסא תל אביבISR09:46:00
12.59592071537ארצי נעהD21CיזרעאלISR09:49:00
13.6448211555ליפוביץ מריהD21Cעמק חפרISR09:56:00
14.49622071295טויג גיליD21Cחבל מודיעיןISR10:02:00
 
D35 (2140m, 0m)
1.64292138264גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR09:53:00
2.49662070447שצרבנין טטיאנהD35גלילISR10:09:00
 
D40 (1820m, 0m)
1.49202071215קלמנוביץ מי-טלD40אסא תל אביבISR09:24:00
2.28901111774מאיר ענתD40לב השרון-מנשהISR09:45:00
3.17822071054רביד נעמיD40אסא תל אביבISR09:48:00
4.24912071013רביד איריסD40אסא תל אביבISR09:53:00
5.24372071839מייר-גור תמרD40לב השרון-מנשהISR10:05:00
6.64242071822דה קוסטא יסמיןD40יזרעאלISR10:06:00
 
D45 (1820m, 0m)
1.40072071058איגנטוב אנהD45חבל מודיעיןISR09:00:00
2.51712071052יסעור ענברD45יזרעאלISR09:14:00
3.59342071557ריינהרץ אוריתD45גלילISR09:19:00
4.52302083354קלקשטיין גליתD45השרוןISR09:30:00
5.64022071845עגור-הלוי חגיתD45חבל מודיעיןISR09:35:00
6.60722071338יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR09:39:00
7.51792071119מסינג ענתD45אסא תל אביבISR09:43:00
8.59872071222סטרלינג אולגהD45גלילISR09:47:00
9.55662071178שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR09:52:00
 
D50 (1820m, 0m)
1.50952071092שחר נוימן ענתD50לב השרון-מנשהISR09:07:00
2.61632071558אשכנזי גניתD50יזרעאלISR09:18:00
3.56022071318סיאיילב טניהD50גלילISR09:23:00
4.48422071056נוסבוים שרוןD50השרוןISR09:32:00
5.58982088710וייס חגיתD50חבל מודיעיןISR10:04:00
 
D55 (1820m, 0m)
1.51992071296שמואלי נוריתD55יזרעאלISR09:01:00
2.50662071219רן רותD55גלילISR09:08:00
3.32792071090הימן יונהD55השרוןISR09:15:00
4.6582071148זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR09:16:00
5.50272071021רגב יעלD55חבל מודיעיןISR09:31:00
6.44102071182ליפמן יעלD55השרוןISR09:51:00
7.38612071204סטפנוב סבטלנהD55אסא טכניון חיפהISR10:03:00
8.41652071109אלוש רותD55חבל מודיעיןISR10:07:00
 
D60 (1820m, 0m)
1.45002071124גוטמן אילנהD60חבל מודיעיןISR09:03:00
2.50061396153לפושנר לובובD60גלילISR09:22:00
3.59142071587גבע בתשבעD60חבל מודיעיןISR09:27:00
4.24902071025רביד דליהD60אסא תל אביבISR09:36:00
5.33122071389טייט אבהD60חבל מודיעיןISR09:37:00
6.2742071083משלי ליסהD60חבל מודיעיןISR09:54:00
7.39392071189הלר הדרD60חבל מודיעיןISR09:57:00
8.37782071156מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR09:58:00
9.37092071173לוינקרון זהבהD60גלילISR10:01:00
 
D70 (1820m, 0m)
1.39351009885חנטקוב מריהD70השרוןISR09:28:00
2.20072071133דה קוסטה בק רוניD70יזרעאלISR09:44:00
3.1152071234קוצר אנדרהD70לב השרון-מנשהISR09:50:00
 
H12 (1430m, 0m)
1.62562071326טייטר מקסיםH12אסא תל אביבISR09:11:00
2.60402071400שורץ יהלH12יזרעאלISR09:13:00
3.90442132916פלג יובלH12לב השרון-מנשהISR09:54:00
4.60732121095יוגב שחרH12לב השרון-מנשהISR10:06:00
5.90452071719גור ליאורH12לב השרון-מנשהISR10:24:00
 
H14 (1640m, 0m)
1.63612071804אליאש אורH14לב השרון-מנשהISR09:02:00
2.59132088705שחורי אלוןH14חבל מודיעיןISR09:04:00
3.63818071005לוינסון יהונתןH14גלילISR09:06:00
4.63832071844סונדק עמיתH14גלילISR09:20:00
5.61562071526הראל איתמרH14חבל מודיעיןISR09:24:00
6.64082071661יוגב אוהדH14עמק חפרISR09:34:00
7.63432071543קליינמן נדבH14אסא תל אביבISR09:36:00
8.53357210091נוסבוים עמריH14השרוןISR09:38:00
9.56752083353קלקשטיין יובלH14השרוןISR09:42:00
10.63632071824דרור עזH14טכניון כרמלISR09:50:00
11.62732071256כוכבא תומרH14חבל מודיעיןISR10:00:00
12.49042071227סרגה אורןH14חבל מודיעיןISR10:02:00
13.63342071826זילברברג איתיH14אסא תל אביבISR10:08:00
14.58091375078ליאור עמיתH14חבל מודיעיןISR10:14:00
15.62792071717שפר שיH14אסא תל אביבISR10:16:00
16.58942071011סרגה עידוH14חבל מודיעיןISR10:18:00
17.63962128391האופטמן עמיתH14גלילISR10:30:00
 
H16A (2190m, 0m)
1.57062071176זורע טלH16Aאסא תל אביבISR09:06:00
2.90112071836כרמלי שגבH16AחיצוניISR09:11:00
3.62587823781אשד טלH16Aטכניון כרמלISR09:15:00
4.56882071307מינסקי עדיH16AהשרוןISR09:18:00
5.52327204750קלקשטיין נדבH16AהשרוןISR09:23:00
6.62172071595ברן עידוH16Aלב השרון-מנשהISR09:26:00
7.62659201827דרור הרנירH16Aטכניון כרמלISR09:27:00
8.62817160701בברסקי טוםH16Aטכניון כרמלISR09:31:00
9.64112071817ג'ייקובס יהונתןH16Aטכניון כרמלISR09:33:00
10.61787633876טייכמן צוףH16Aטכניון כרמלISR09:35:00
11.60048402345חורש גלH16AיזרעאלISR09:36:00
12.61707050817לוי מעייןH16Aטכניון כרמלISR09:37:00
13.43212071012רביד יואבH16Aאסא תל אביבISR09:39:00
14.60992057489אלפרט רועיH16Aטכניון כרמלISR09:41:00
15.59442800347שלו יואבH16Aאסא תל אביבISR09:44:00
16.53362071313יבסייב אדרH16AיזרעאלISR09:45:00
17.60762800358זיגמונד רועיH16Aטכניון כרמלISR09:47:00
18.62602071573יוגב מתןH16Aעמק חפרISR09:48:00
19.64102071818גביש אביבH16Aטכניון כרמלISR09:49:00
20.60192071589מצפון פלגH16Aלב השרון-מנשהISR09:50:00
21.47632083349מאירוב עופרH16Aחבל מודיעיןISR09:54:00
22.60182071577מצפון אמירH16Aלב השרון-מנשהISR09:55:00
23.62862071509נוסוביצקי יובלH16Aאסא תל אביבISR10:02:00
24.59607209468יוגב מעיןH16Aלב השרון-מנשהISR10:03:00
25.62462123961שמוקלר מתןH16Aאסא תל אביבISR10:05:00
26.59768628599רוזה יםH16Aאסא תל אביבISR10:25:00
 
H16B (1640m, 0m)
1.64382071708שוורצמן אמירH16BיזרעאלISR09:08:00
2.49292083339אבידן אורH16Bחבל מודיעיןISR09:12:00
3.50782106443לישנקו איליהH16BגלילISR10:04:00
4.63902071821גור אופירH16Bטכניון כרמלISR10:20:00
5.62232071544גרוסמן אלוןH16Bאסא תל אביבISR10:26:00
 
H18A (2770m, 0m)
1.57162071582וינשל יואבH18Aאסא תל אביבISR08:54:00
2.50588032002יסעור רתםH18AיזרעאלISR08:58:00
3.58887203876אפרת אלוןH18Aלב השרון-מנשהISR09:13:00
4.53481412539שחורי דניאלH18Aחבל מודיעיןISR09:16:00
5.58711582105מינדל-הוכמן ברקH18AגלילISR09:26:00
6.58997727717זמיר סלעH18Aלב השרון-מנשהISR09:28:00
7.59047110901אוזן דרורH18Aעמק חפרISR09:29:00
8.57052066903זורע אלוןH18Aאסא תל אביבISR09:30:00
9.57902447900מנור נועםH18Aאסא תל אביבISR09:37:00
10.60782071218ישראלי עומרH18Aאסא תל אביבISR09:39:00
11.60742071584רובין רזH18Aטכניון כרמלISR09:40:00
12.48442071093נוסבוים נדבH18AהשרוןISR09:42:00
13.60087677557פרטוק עמיתH18AיזרעאלISR09:45:00
14.60022071823דנק שחרH18AיזרעאלISR09:47:00
15.60969201673מרימס יואבH18Aעמק חפרISR09:48:00
16.57018645926קצפ רויH18Aאסא תל אביבISR09:54:00
17.57229101010שדמי יםH18AיזרעאלISR09:57:00
18.57402071268עין דר מתןH18Aלב השרון-מנשהISR09:58:00
19.59977747747עברי מתןH18AיזרעאלISR09:59:00
20.58857130402ירדן גלעדH18Aעמק חפרISR10:09:00
21.57232078590שפר שחרH18Aאסא תל אביבISR10:10:00
22.57777207802יוגב רותםH18Aלב השרון-מנשהISR10:13:00
 
H21A (2970m, 0m)
1.45012071127גוטמן רעיH21Aחבל מודיעיןISR09:00:00
2.35602071239יעקבי ארםH21AהשרוןISR09:04:00
3.39912071384גלילי טלH21Aאסא טכניון חיפהISR09:08:00
4.50282071096גילה איילH21AיזרעאלISR09:10:00
5.90062071701קפל גילH21AחיצוניISR09:12:00
6.42052071312בן-יוסף דולבH21AיזרעאלISR09:14:00
7.90202071122ברזק עילםH21AחיצוניISR09:16:00
8.VacantH21A09:18:00
9.42147200994כהנא אלוןH21AהשרוןISR09:38:00
10.VacantH21A09:40:00
11.47752071066סט כרמלH21AיזרעאלISR09:48:00
12.30589200280מנור איתיH21Aחבל מודיעיןISR10:00:00
13.VacantH21A10:04:00
14.31288213128אבנר אסףH21AגלילISR10:06:00
15.30242071208סגל ערןH21Aלב השרון-מנשהISR10:08:00
16.40948181995יסעור ניצןH21AיזרעאלISR10:10:00
17.35768634938סבו-בר גיאH21Aעמק חפרISR10:14:00
18.VacantH21A10:36:00
 
H21B (2770m, 0m)
1.31392071285בן שטרית נדבH21BיזרעאלISR08:50:00
2.59662071282קוזלוב אלכסנדרH21BגלילISR08:51:00
3.VacantH21B08:59:00
4.27032071023גפן גושH21Bטכניון כרמלISR09:03:00
5.50732076487בן שעיה נירH21Bאסא טכניון חיפהISR09:04:00
6.VacantH21B09:11:00
7.49842138973קרול ליאורH21Bאסא תל אביבISR09:14:00
8.51432071111אריאל אביעדH21Bחבל מודיעיןISR09:18:00
9.34512071361ברקן אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR09:20:00
10.33802071206ענבר ליאורH21BגלילISR09:21:00
11.59642071540ליזוגוב ויאצ'סלבH21Bעמק חפרISR09:31:00
12.61282071532שקוליאר איליהH21Bאסא תל אביבISR09:33:00
13.35821413605איזביצקי גלH21Bחבל מודיעיןISR09:35:00
14.47771234543לוי ליעדH21BיזרעאלISR09:38:00
15.48862071365ויינר יגאלH21BיזרעאלISR09:43:00
16.43502071820גולן סתיוH21Bלב השרון-מנשהISR09:44:00
17.40001212597רז-רוטשילד דניאלH21Bאסא ירושליםISR09:46:00
18.VacantH21B09:49:00
19.40022071123מאירקוביץ יבגניH21Bטכניון כרמלISR09:51:00
20.48482071306דבש אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR09:52:00
21.35922071382שמואלי מופזH21BיזרעאלISR09:55:00
22.33942071542שמלא יאירH21BגלילISR09:56:00
23.34752077832ליפמן אשלH21BהשרוןISR10:03:00
24.44922071033גנוסר יובלH21Bחבל מודיעיןISR10:05:00
25.90242071703רוזן פלגH21BחיצוניISR10:06:00
26.5789895409סירוטוב יבגניH21Bעמק חפרISR10:07:00
27.VacantH21B10:11:00
28.35011105870שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR10:12:00
29.90172071166כחל עמרH21BחיצוניISR10:15:00
30.42472094909יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR10:17:00
31.90462071277גרנט רועיH21Bלב השרון-מנשהISR10:26:00
 
H21C (2190m, 0m)
1.63552071554יפעה רעיH21Cאסא ירושליםISR09:03:00
2.VacantH21C09:04:00
3.48852071141קלדרון זיוH21Cאסא תל אביבISR09:13:00
4.VacantH21C09:21:00
5.56642071263לום דולבH21Cלב השרון-מנשהISR09:29:00
6.53752068642הולנדר אלוןH21Cאסא תל אביבISR09:30:00
7.42782071103אברהם דקלH21CיזרעאלISR09:32:00
8.45462071390אברהם רגבH21CיזרעאלISR09:38:00
9.90222071833יזרעאלי יהודהH21CחיצוניISR09:42:00
10.29662083338מה-טוב יואבH21Cאסא ירושליםISR09:43:00
11.54122071102בן דור יואבH21Cאסא ירושליםISR09:52:00
12.44742071801אגוזי שוהםH21CיזרעאלISR10:04:00
13.VacantH21C10:07:00
 
H35A (2970m, 0m)
1.90502071846ענבר גילH35AחיצוניISR09:02:00
2.20902071031הרשמן שחרH35Aטכניון כרמלISR09:06:00
3.49462071231רק גיאH35Aאסא תל אביבISR09:20:00
4.17002107120מלץ אביH35AהשרוןISR09:22:00
5.16512071051רביד נועםH35Aאסא תל אביבISR09:28:00
6.12592071272גריף דניאלH35AהשרוןISR09:32:00
7.33092071293סגל זףH35Aאסא תל אביבISR09:34:00
8.57592071333ארצי ירוןH35AיזרעאלISR09:44:00
9.40938291968יסעור נירH35AיזרעאלISR09:52:00
10.8222071070לדרר חגיH35Aלב השרון-מנשהISR10:12:00
 
H35B (2140m, 0m)
1.50802071038שטיין יואבH35Bראשון לציוןISR09:01:00
2.30841321322ליפוביץ אלכסH35Bעמק חפרISR09:33:00
3.33372071027קליימן מיכאלH35BהשרוןISR09:43:00
4.58292071336פרנטה מאורH35Bחבל מודיעיןISR09:45:00
5.63112071705ריף נעםH35Bאסא תל אביבISR09:46:00
6.2801422511ברג יובלH35Bטכניון כרמלISR09:49:00
7.56772071498גוברדובסקי ולדיסלבH35BהשרוןISR09:59:00
8.51592071712שחף אסףH35Bלב השרון-מנשהISR10:02:00
9.5071428934פלג עומרH35Bלב השרון-מנשהISR10:07:00
 
H40 (2770m, 0m)
1.38767203875אפרת ירוןH40לב השרון-מנשהISR08:52:00
2.37812071165יונה גלH40יזרעאלISR08:53:00
3.3853417294שחר ליעדH40לב השרון-מנשהISR08:55:00
4.19252071004כהן נמרודH40אסא תל אביבISR08:57:00
5.5492121786ויינר תומרH40יזרעאלISR09:00:00
6.10072071135הלחמי ליאורH40חבל מודיעיןISR09:06:00
7.40762071273שחורי יורםH40עמק חפרISR09:07:00
8.43302071807בולוטני מיכאלH40גלילISR09:08:00
9.30392071036הימן רפיH40השרוןISR09:09:00
10.22068020377פלדמן שלוH40יזרעאלISR09:12:00
11.42117201222כהנא איתןH40השרוןISR09:17:00
12.34179567890אשכנזי אסףH40יזרעאלISR09:23:00
13.63212071535יוגב סיוןH40עמק חפרISR09:27:00
14.55132071337אגבריה חוסאםH40יזרעאלISR09:41:00
15.14132071254מינסקי אביH40השרוןISR09:50:00
16.6739200281ורבין עודדH40אסא תל אביבISR10:02:00
17.30157010662פרצ'ונוק דמיטריH40עמק חפרISR10:14:00
18.24242071157גרנט עופרH40לב השרון-מנשהISR10:28:00
19.49072800815כץ יונתןH40אסא תל אביבISR10:30:00
 
H45 (2070m, 0m)
1.40062071046איגנטוב אנדריH45חבל מודיעיןISR09:00:00
2.5222071381ריינהרץ יניבH45גלילISR09:03:00
3.63692121003טייטר ארתורH45אסא תל אביבISR09:05:00
4.22402071065נהרי צחרH45לב השרון-מנשהISR09:07:00
5.90402071121בר קוסטיהH45חיצוניISR09:09:00
6.46032071084אבידן אליקH45חבל מודיעיןISR09:10:00
7.33761413612גנדלמן איילH45השרוןISR09:11:00
8.31032071245רם יוחאיH45יזרעאלISR09:13:00
9.39152071169לוין הדרH45אסא תל אביבISR09:15:00
10.60642083332יפה מורH45השרוןISR09:17:00
11.VacantH4509:18:00
12.63512071541מיש שיH45אסא תל אביבISR09:21:00
13.33632071565מצפון גיוראH45לב השרון-מנשהISR09:27:00
14.55651417126שביב רןH45חבל מודיעיןISR09:29:00
15.63422071665קליינמן יניבH45אסא תל אביבISR09:32:00
16.90322071706שגב תומרH45חיצוניISR09:33:00
17.51782071131טל אביבH45אסא תל אביבISR09:35:00
18.33492071583רינת גילH45גלילISR09:36:00
19.64582071812בר-גד יזהרH45אסא תל אביבISR09:37:00
20.56212071342יוחנן גיאH45יזרעאלISR09:41:00
21.VacantH4509:44:00
22.63092121780אליאס גילH45אסא תל אביבISR09:45:00
23.64282132929גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR09:46:00
24.12142071142אלעד חגיH45אסא תל אביבISR09:48:00
25.53882071830טל איתןH45יזרעאלISR09:50:00
26.51167203759קלקשטיין נירH45השרוןISR09:52:00
27.30542071310כצמן אדיH45לב השרון-מנשהISR09:53:00
28.59612071346יוגב רביבH45לב השרון-מנשהISR09:59:00
29.19182071152לויצקי פבלH45אסא תל אביבISR10:01:00
30.VacantH4510:05:00
31.31272801132סרגה אליH45חבל מודיעיןISR10:10:00
32.61001370101ליאור אילH45חבל מודיעיןISR10:15:00
33.90472071718גור אלעזרH45לב השרון-מנשהISR10:38:00
 
H50A (2070m, 0m)
1.7962071006נוימן עומרH50Aאסא תל אביבISR09:01:00
2.90122071843סגל עמוסH50AחיצוניISR09:04:00
3.90032071813ברזק אוריH50AחיצוניISR09:14:00
4.1133417272צ'יזיק דןH50AגלילISR09:20:00
5.50122071069גילה זיוH50AיזרעאלISR09:22:00
6.51052071032ויסמן שאולH50Aחבל מודיעיןISR09:26:00
7.50202071091סט שיH50AיזרעאלISR09:34:00
8.41042071533גולן עוזיH50Aלב השרון-מנשהISR09:38:00
9.35632076482בר אביH50Aחבל מודיעיןISR09:39:00
10.43782071164מלמד דרורH50AיזרעאלISR09:43:00
11.62832071517זיינפלד עופרH50Aחבל מודיעיןISR09:49:00
12.8832083331כספי שיH50AהשרוןISR10:02:00
13.39897203677שמע נתיH50Aחבל מודיעיןISR10:04:00
14.33752071194מנדל רועיH50Aחבל מודיעיןISR10:06:00
15.30552071692צוק אילןH50AיזרעאלISR10:09:00
16.11692071087שכטר גילH50Aחבל מודיעיןISR10:12:00
17.23032071317גלילי גיאH50Aאסא תל אביבISR10:36:00
 
H50B (1840m, 0m)
1.38452071086בר יהודה יונתןH50Bלב השרון-מנשהISR08:53:00
2.42102071332פנפיל אביH50Bחבל מודיעיןISR09:01:00
3.56252071287צפורי אבנרH50Bלב השרון-מנשהISR09:03:00
4.3059590917זזינסקי אנריקוH50Bלב השרון-מנשהISR09:13:00
5.14652071190מורג בועזH50Bעמק חפרISR09:15:00
6.59712071547ברקוביץ עמירןH50Bטכניון כרמלISR09:26:00
7.57912071319שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR09:29:00
8.1462071252ארידור יריבH50Bטכניון כרמלISR09:32:00
9.47792071171לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR09:44:00
10.32618140363שחר יוסיH50Bחבל מודיעיןISR09:49:00
11.52362071714שחר ניצןH50Bטכניון כרמלISR09:54:00
12.63262083337שלו משהH50Bאסא תל אביבISR09:56:00
13.48202071158טויג רוןH50Bחבל מודיעיןISR10:03:00
14.55492071067חובב שימיH50Bחבל מודיעיןISR10:05:00
15.38622071203סטפנוב ולריH50Bאסא טכניון חיפהISR10:10:00
16.33882071233פישמן סרחיוH50Bטכניון כרמלISR10:15:00
 
H55 (2140m, 0m)
1.17518222222צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR09:02:00
2.31452071057נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR09:03:00
3.43942068639מצגר קוביH55אסא תל אביבISR09:04:00
4.53492071271שחורי איתיH55חבל מודיעיןISR09:05:00
5.20292071030צ'רני הללH55השרוןISR09:06:00
6.33792071205ענבר אברהםH55גלילISR09:08:00
7.4712071043ויינר עמיתH55חבל מודיעיןISR09:09:00
8.14462071187אש נחמןH55השרוןISR09:11:00
9.42672071240חזן גדעוןH55יזרעאלISR09:12:00
10.17772071253כפרי גדעוןH55ראשון לציוןISR09:13:00
11.48052071053בוכבינדר מודיH55השרוןISR09:14:00
12.27971033316גוטמן יהודהH55חבל מודיעיןISR09:15:00
13.37412071275יעקבי אלישעH55השרוןISR09:16:00
14.27309200287עמיעז איתןH55חבל מודיעיןISR09:17:00
15.42071221שור מוטיH55לב השרון-מנשהISR09:18:00
16.3403259959יופה פבלH55גלילISR09:21:00
17.8202071037רגב שמואלH55חבל מודיעיןISR09:26:00
18.34532071040וולשטיין דןH55לב השרון-מנשהISR09:27:00
19.61962071576יפה פיניH55חבל מודיעיןISR09:29:00
20.17972071010ביאר אביחיH55יזרעאלISR09:31:00
21.4402071094סגל דוידיH55לב השרון-מנשהISR09:32:00
22.35492071128גלזר אילןH55אסא תל אביבISR09:34:00
23.35442071099גול אפקH55אסא תל אביבISR09:36:00
24.49212071162יבסייב אריהH55יזרעאלISR09:37:00
25.10848401084אבנר עוזיH55גלילISR09:39:00
26.13702071050בלגלי רןH55השרוןISR09:41:00
27.29492071292עמר איציקH55יזרעאלISR09:42:00
28.46592089807איל חנןH55גלילISR09:47:00
29.47972071045מינצר צפרירH55יזרעאלISR09:51:00
30.852071236נירן חןH55ראשון לציוןISR10:01:00
31.26132021673זלצמן אלכסנדרH55ראשון לציוןISR10:06:00
 
H60 (1840m, 0m)
1.33582071300פלוט אשרH60גלילISR08:51:00
2.30512071229שקד יוסיH60גלילISR08:54:00
3.40172071220רן שמאיH60גלילISR08:57:00
4.10721221170וידר יואבH60טכניון כרמלISR08:59:00
5.52242085133פדוסין ולדימירH60אסא תל אביבISR09:05:00
6.42432071014ארד ארזH60יזרעאלISR09:17:00
7.6052071064בן שטרית מאירH60יזרעאלISR09:33:00
8.10952071028רז שלמהH60ראשון לציוןISR09:36:00
9.27012071181פרישפלס ג'יםH60גלילISR09:38:00
10.44092071180ליפמן רמיH60השרוןISR09:41:00
11.33369933838תלם איתיאלH60חבל מודיעיןISR09:47:00
12.41642071107אלוש דודH60חבל מודיעיןISR09:59:00
13.27842071503מנור משהH60חבל מודיעיןISR10:07:00
14.11162071196לוי יוסיH60חבל מודיעיןISR10:09:00
 
H65 (1840m, 0m)
1.47082071242אברהם יובלH65חבל מודיעיןISR09:07:00
2.31918461951אביטל עפרH65גלילISR09:11:00
3.17592071088קורנברג ישראלH65ראשון לציוןISR09:22:00
4.36929733330דפני אהודH65השרוןISR09:24:00
5.24892071062רביד משהH65אסא תל אביבISR09:31:00
6.28922071026שמואלי אשרH65יזרעאלISR09:40:00
7.5142071250גרין וורןH65השרוןISR09:43:00
8.2732071039משלי יובלH65חבל מודיעיןISR09:45:00
9.212071112אילן יעקבH65יזרעאלISR10:06:00
10.2282071001הלחמי אבנרH65חבל מודיעיןISR10:11:00
 
H70 (1840m, 0m)
1.6032071005מינסקי מנחםH70השרוןISR08:50:00
2.6212071274צור אבנרH70ראשון לציוןISR08:56:00
3.30952071104אור אוריH70גלילISR09:09:00
4.27172071291אבוגני שמואלH70גלילISR09:27:00
5.31309150545ברג דודH70טכניון כרמלISR09:34:00
6.9472071262שוויצר עוזיH70יזרעאלISR09:37:00
7.72071248דודלזק צביקהH70לב השרון-מנשהISR09:52:00
8.2599230740פרידמן אלכסH70אסא תל אביבISR10:02:00
9.26042071049שפי שאולH70השרוןISR10:13:00
 
H80 (1820m, 0m)
1.42741396190גופשטיין סמיוןH80גלילISR09:04:00
2.1842083343נצר מיכאלH80ראשון לציוןISR09:40:00
 
בינוני (2070m, 0m)
1.90392071805ארנון אוריבינוניחיצוניISR09:02:00
2.90072071829טוניצקי תומרבינוניחיצוניISR09:16:00
3.90262071711שחם קציר לילךבינוניחיצוניISR09:40:00
4.90232071835כהן עדןבינוניחיצוניISR10:07:00
5.90182071828חלבה הדרבינוניחיצוניISR10:11:00
6.9033780010כץ עמירהבינוניחיצוניISR10:37:00
 
קצר (1640m, 0m)
1.90282071847פרסאי לירוןקצרחיצוניISR09:00:00
2.90272071806ארנון גלקצרחיצוניISR09:10:00
3.90302071825הילר עיליקצרחיצוניISR10:28:00
 
קצרצר (1430m, 0m)
1.90012071827זליכה ליאםקצרצרחיצוניISR09:10:00
2.90342071831טרייטסר כפירקצרצרחיצוניISR09:12:00
3.90082071837לוי רועיקצרצרחיצוניISR09:14:00
4.51142083350אבידן עדןקצרצרחבל מודיעיןISR09:15:00
5.90252071710שחם אילהקצרצרחיצוניISR09:16:00
6.6456217822378הרשמן רעותקצרצרטכניון כרמלISR09:17:00
7.90312071704רוטשטיין ענברקצרצרחיצוניISR09:18:00
8.59862071149דה קוסטה אריאלקצרצריזרעאלISR09:25:00
9.90102071802אהרונוביץ אוריןקצרצרחיצוניISR09:26:00
10.59742071353שינדלר ברגמן יהודיתקצרצרטכניון כרמלISR09:28:00
11.56562071358רביד אילקצרצראסא תל אביבISR09:29:00
12.90092071838לנס גילקצרצרחיצוניISR09:30:00
13.63292071811בר-גד יואבקצרצראסא תל אביבISR09:31:00
14.90192071834ירון יסמיןקצרצרחיצוניISR09:32:00
15.90492071849פימצוק אלוןקצרצרחיצוניISR09:51:00
16.61172071070לדרר שלוקצרצרלב השרון-מנשהISR09:52:00
17.90292071808בורוביץ אוריקצרצרחיצוניISR09:53:00
18.90042071814ברעם אלוןקצרצרחיצוניISR09:55:00
19.61862071572פלדמן שגיבקצרצריזרעאלISR09:56:00
20.90052071816ברעם שיריקצרצרחיצוניISR09:57:00
21.51602071713שחף יסמיןקצרצרלב השרון-מנשהISR09:58:00
22.90412071809בן-יוסף רונהקצרצרחיצוניISR09:59:00
23.90372071815ברעם עפרהקצרצרחיצוניISR10:01:00
24.90482071720דנציג אלמוגקצרצריזרעאלISR10:02:00
25.90022071670דנציג אלמוגקצרצרחיצוניISR10:03:00
26.90352071702קרן עטרקצרצרחיצוניISR10:05:00
27.90382071803אומשוייף שרוןקצרצרחיצוניISR10:07:00
28.60712071699טויג ענבלקצרצרחבל מודיעיןISR10:21:00
29.90162071707שדה נוריתקצרצרחיצוניISR10:22:00
30.62622071842סגל יערהקצרצראסא תל אביבISR10:23:00
31.5858417295סגל נגהקצרצראסא תל אביבISR10:25:00