ראש ציפור 04/03/2020 12:30:01
Results (stage 1 - ראש ציפור)

Pos.St. No.NameClassClubCountryTime 1Time+
 
זח בנות (2130m, 0m)
1.19 הכפר הירוקזח בנותהכפר הירוקISR19:27
2.24 הכפר הירוקזח בנותהכפר הירוקISR22:41+03:14
3.22 הכפר הירוקזח בנותהכפר הירוקISR23:14+03:47
4.254 שזר ק אונוזח בנותשזר ק אונוISR23:46+04:19
5.118 כצנלסון גבעתייםזח בנותכצנלסון גבעתייםISR24:59+05:32
6.25 הכפר הירוקזח בנותהכפר הירוקISR25:33+06:06
7.121 כצנלסון גבעתייםזח בנותכצנלסון גבעתייםISR27:50+08:23
8.125 כצנלסון גבעתייםזח בנותכצנלסון גבעתייםISR27:55+08:28
9.214 עירוני ב מודיעיןזח בנותעירוני ב מודיעיןISR28:08+08:41
10.195 נחשון חבל מודיעיןזח בנותנחשון חבל מודיעיןISR29:07+09:40
11.75 טבע תל אביבזח בנותטבע תל אביבISR30:18+10:51
12.237 רבין תל מונדזח בנותרבין תל מונדISR30:31+11:04
13.23 הכפר הירוקזח בנותהכפר הירוקISR31:00+11:33
14.120 כצנלסון גבעתייםזח בנותכצנלסון גבעתייםISR32:06+12:39
15.277 תתזח בנותתתISR33:52+14:25
16.124 כצנלסון גבעתייםזח בנותכצנלסון גבעתייםISR34:47+15:20
17.276 תתזח בנותתתISR35:00+15:33
18.27 הכפר הירוקזח בנותהכפר הירוקISR35:16+15:49
19.73 תתזח בנותתתISR36:24+16:57
20.122 כצנלסון גבעתייםזח בנותכצנלסון גבעתייםISR37:10+17:43
21.26 הכפר הירוקזח בנותהכפר הירוקISR37:14+17:47
22.217 עירוני ב מודיעיןזח בנותעירוני ב מודיעיןISR41:17+21:50
23.119 כצנלסון גבעתייםזח בנותכצנלסון גבעתייםISR42:22+22:55
24.76 תתזח בנותתתISR43:09+23:42
25.211 עירוני ב מודיעיןזח בנותעירוני ב מודיעיןISR44:04+24:37
26.72 טבע תל אביבזח בנותטבע תל אביבISR48:07+28:40
27.70 תתזח בנותתתISR52:02+32:35
28.238 רבין תל מונדזח בנותרבין תל מונדISR56:23+36:56
3 בג הרצליהזח בנותבג הרצליהISRdnf
20 הכפר הירוקזח בנותהכפר הירוקISRdnf
21 הכפר הירוקזח בנותהכפר הירוקISRdnf
69 טבע תל אביבזח בנותטבע תל אביבISRdnf
74 טבע תל אביבזח בנותטבע תל אביבISRdnf
278 תתזח בנותתתISRdnf
28 הכפר הירוקזח בנותהכפר הירוקISRmp
71 טבע תל אביבזח בנותטבע תל אביבISRmp
213 עירוני ב מודיעיןזח בנותעירוני ב מודיעיןISRmp
123 כצנלסון גבעתייםזח בנותכצנלסון גבעתייםISRmp
 
זח בנים 1 (2330m, 0m)
1.29 הכפר הירוקזח בנים 1הכפר הירוקISR19:25
2.129 כצנלסון גבעתייםזח בנים 1כצנלסון גבעתייםISR21:51+02:26
3.33 הכפר הירוקזח בנים 1הכפר הירוקISR22:02+02:37
4.35 הכפר הירוקזח בנים 1הכפר הירוקISR24:15+04:50
5.167 מעין עין החורשזח בנים 1מעין עין החורשISR25:15+05:50
6.259 שזר ק אונוזח בנים 1שזר ק אונוISR25:46+06:21
7.31 הכפר הירוקזח בנים 1הכפר הירוקISR26:26+07:01
8.127 כצנלסון גבעתייםזח בנים 1כצנלסון גבעתייםISR27:13+07:48
8.139 מור מכביםזח בנים 1מור מכביםISR27:13+07:48
10.77 טבע תל אביבזח בנים 1טבע תל אביבISR28:48+09:23
11.131 כצנלסון גבעתייםזח בנים 1כצנלסון גבעתייםISR29:27+10:02
12.79 טבע תל אביבזח בנים 1טבע תל אביבISR29:57+10:32
13.133 כצנלסון גבעתייםזח בנים 1כצנלסון גבעתייםISR31:24+11:59
14.7 בג הרצליהזח בנים 1בג הרצליהISR33:13+13:48
15.198 נחשון חבל מודיעיןזח בנים 1נחשון חבל מודיעיןISR33:42+14:17
16.286 תתזח בנים 1תתISR34:14+14:49
17.137 מור מכביםזח בנים 1מור מכביםISR35:08+15:43
18.279 תתזח בנים 1תתISR35:18+15:53
19.143 מור מכביםזח בנים 1מור מכביםISR36:32+17:07
20.37 הכפר הירוקזח בנים 1הכפר הירוקISR37:10+17:45
21.288 תתזח בנים 1תתISR37:20+17:55
22.145 מור מכביםזח בנים 1מור מכביםISR38:16+18:51
23.173 מעין עין החורשזח בנים 1מעין עין החורשISR38:35+19:10
24.5 בג הרצליהזח בנים 1בג הרצליהISR39:06+19:41
25.281 תתזח בנים 1תתISR39:30+20:05
26.249 רבין תל מונדזח בנים 1רבין תל מונדISR39:44+20:19
27.247 רבין תל מונדזח בנים 1רבין תל מונדISR45:18+25:53
28.135 כצנלסון גבעתייםזח בנים 1כצנלסון גבעתייםISR48:27+29:02
29.245 רבין תל מונדזח בנים 1רבין תל מונדISR55:58+36:33
30.205 עירוני ט תאזח בנים 1עירוני ט תאISR65:02+45:37
31.243 רבין תל מונדזח בנים 1רבין תל מונדISR65:17+45:52
32.204 נחשון חבל מודיעיןזח בנים 1נחשון חבל מודיעיןISR70:57+51:32
207 עירוני ט תאזח בנים 1עירוני ט תאISRdnf
202 נחשון חבל מודיעיןזח בנים 1נחשון חבל מודיעיןISRmp
200 נחשון חבל מודיעיןזח בנים 1נחשון חבל מודיעיןISRmp
85 טבע תל אביבזח בנים 1טבע תל אביבISRmp
 
זח בנים2 (2290m, 0m)
1.197 נחשון חבל מודיעיןזח בנים2נחשון חבל מודיעיןISR17:24
2.203 נחשון חבל מודיעיןזח בנים2נחשון חבל מודיעיןISR19:29+02:05
3.30 הכפר הירוקזח בנים2הכפר הירוקISR19:52+02:28
4.86 טבע תל אביבזח בנים2טבע תל אביבISR20:49+03:25
5.34 הכפר הירוקזח בנים2הכפר הירוקISR21:56+04:32
6.132 כצנלסון גבעתייםזח בנים2כצנלסון גבעתייםISR22:02+04:38
7.6 בג הרצליהזח בנים2בג הרצליהISR22:42+05:18
8.260 שזר ק אונוזח בנים2שזר ק אונוISR24:18+06:54
9.201 נחשון חבל מודיעיןזח בנים2נחשון חבל מודיעיןISR24:31+07:07
10.84 טבע תל אביבזח בנים2טבע תל אביבISR26:14+08:50
11.36 הכפר הירוקזח בנים2הכפר הירוקISR26:38+09:14
12.244 רבין תל מונדזח בנים2רבין תל מונדISR29:00+11:36
13.128 כצנלסון גבעתייםזח בנים2כצנלסון גבעתייםISR29:31+12:07
14.82 טבע תל אביבזח בנים2טבע תל אביבISR30:48+13:24
15.32 הכפר הירוקזח בנים2הכפר הירוקISR30:59+13:35
16.164 מעין עין החורשזח בנים2מעין עין החורשISR31:22+13:58
17.38 הכפר הירוקזח בנים2הכפר הירוקISR31:56+14:32
18.285 תתזח בנים2תתISR32:26+15:02
19.256 שזר ק אונוזח בנים2שזר ק אונוISR32:36+15:12
20.258 שזר ק אונוזח בנים2שזר ק אונוISR33:55+16:31
21.144 מור מכביםזח בנים2מור מכביםISR33:56+16:32
22.130 כצנלסון גבעתייםזח בנים2כצנלסון גבעתייםISR35:12+17:48
23.8 בג הרצליהזח בנים2בג הרצליהISR36:23+18:59
24.126 כצנלסון גבעתייםזח בנים2כצנלסון גבעתייםISR36:38+19:14
25.80 טבע תל אביבזח בנים2טבע תל אביבISR37:05+19:41
26.242 רבין תל מונדזח בנים2רבין תל מונדISR45:39+28:15
27.248 רבין תל מונדזח בנים2רבין תל מונדISR48:04+30:40
28.246 רבין תל מונדזח בנים2רבין תל מונדISR51:05+33:41
29.282 תתזח בנים2תתISR51:38+34:14
30.240 רבין תל מונדזח בנים2רבין תל מונדISR56:39+39:15
199 נחשון חבל מודיעיןזח בנים2נחשון חבל מודיעיןISRdnf
206 עירוני ט תאזח בנים2עירוני ט תאISRdnf
142 מור מכביםזח בנים2מור מכביםISRmp
134 כצנלסון גבעתייםזח בנים2כצנלסון גבעתייםISRmp
138 מור מכביםזח בנים2מור מכביםISRmp
174 מעין עין החורשזח בנים2מעין עין החורשISRmp
170 מעין עין החורשזח בנים2מעין עין החורשISRmp
136 מור מכביםזח בנים2מור מכביםISRmp
 
ט בנות (2120m, 0m)
1.40 הכפר הירוקט בנותהכפר הירוקISR20:22
2.41 הכפר הירוקט בנותהכפר הירוקISR22:28+02:06
3.46 הכפר הירוקט בנותהכפר הירוקISR25:15+04:53
4.45 הכפר הירוקט בנותהכפר הירוקISR27:10+06:48
5.44 הכפר הירוקט בנותהכפר הירוקISR33:11+12:49
6.43 הכפר הירוקט בנותהכפר הירוקISR42:03+21:41
7.225 עירוני ב מודיעיןט בנותעירוני ב מודיעיןISR43:08+22:46
8.14 בג הרצליהט בנותבג הרצליהISR45:19+24:57
9.11 בג הרצליהט בנותבג הרצליהISR46:58+26:36
10.13 בג הרצליהט בנותבג הרצליהISR52:07+31:45
11.218 עירוני ב מודיעיןט בנותעירוני ב מודיעיןISR57:08+36:46
12.220 עירוני ב מודיעיןט בנותעירוני ב מודיעיןISR59:14+38:52
13.222 עירוני ב מודיעיןט בנותעירוני ב מודיעיןISR89:02+68:40
263 שזר ק אונוט בנותשזר ק אונוISRmp
224 עירוני ב מודיעיןט בנותעירוני ב מודיעיןISRmp
 
ט בנים (2630m, 0m)
1.176 מעין עין החורשט בניםמעין עין החורשISR16:16
2.48 הכפר הירוקט בניםהכפר הירוקISR18:00+01:44
3.182 מעין עין החורשט בניםמעין עין החורשISR18:07+01:51
4.47 הכפר הירוקט בניםהכפר הירוקISR18:57+02:41
5.54 הכפר הירוקט בניםהכפר הירוקISR19:13+02:57
6.53 הכפר הירוקט בניםהכפר הירוקISR21:49+05:33
7.270 שזר ק אונוט בניםשזר ק אונוISR22:43+06:27
8.183 מעין עין החורשט בניםמעין עין החורשISR23:43+07:27
9.184 מעין עין החורשט בניםמעין עין החורשISR25:28+09:12
10.49 הכפר הירוקט בניםהכפר הירוקISR25:50+09:34
11.51 הכפר הירוקט בניםהכפר הירוקISR26:02+09:46
12.52 הכפר הירוקט בניםהכפר הירוקISR26:52+10:36
13.149 מור מכביםט בניםמור מכביםISR27:04+10:48
14.175 מעין עין החורשט בניםמעין עין החורשISR27:55+11:39
15.101 טבע תל אביבט בניםטבע תל אביבISR28:32+12:16
16.95 טבע תל אביבט בניםטבע תל אביבISR28:43+12:27
17.102 טבע תל אביבט בניםטבע תל אביבISR29:40+13:24
18.273 שזר ק אונוט בניםשזר ק אונוISR32:54+16:38
19.148 מור מכביםט בניםמור מכביםISR33:35+17:19
20.269 שזר ק אונוט בניםשזר ק אונוISR35:36+19:20
21.179 מעין עין החורשט בניםמעין עין החורשISR36:23+20:07
22.177 מעין עין החורשט בניםמעין עין החורשISR37:51+21:35
23.151 מור מכביםט בניםמור מכביםISR39:50+23:34
24.152 מור מכביםט בניםמור מכביםISR46:21+30:05
25.100 טבע תל אביבט בניםטבע תל אביבISR50:01+33:45
26.150 מור מכביםט בניםמור מכביםISR55:41+39:25
27.146 מור מכביםט בניםמור מכביםISR57:56+41:40
28.153 מור מכביםט בניםמור מכביםISR73:50+57:34
29.147 מור מכביםט בניםמור מכביםISR75:51+59:35
268 שזר ק אונוט בניםשזר ק אונוISRdnf
271 שזר ק אונוט בניםשזר ק אונוISRmp
94 טבע תל אביבט בניםטבע תל אביבISRmp
272 שזר ק אונוט בניםשזר ק אונוISRmp
 
י-יב בנות (2630m, 0m)
1.57 הכפר הירוקי-יב בנותהכפר הירוקISR23:56
2.231 עירוני ב מודיעיןי-יב בנותעירוני ב מודיעיןISR26:36+02:40
3.233 עירוני ב מודיעיןי-יב בנותעירוני ב מודיעיןISR27:43+03:47
4.60 הכפר הירוקי-יב בנותהכפר הירוקISR28:59+05:03
5.58 הכפר הירוקי-יב בנותהכפר הירוקISR33:57+10:01
6.232 עירוני ב מודיעיןי-יב בנותעירוני ב מודיעיןISR37:17+13:21
7.59 הכפר הירוקי-יב בנותהכפר הירוקISR37:58+14:02
8.229 עירוני ב מודיעיןי-יב בנותעירוני ב מודיעיןISR42:32+18:36
301 תתי-יב בנותתתISRmp
302 תתי-יב בנותתתISRmp
 
י-יב בנים (2850m, 0m)
1.67 הכפר הירוקי-יב בניםהכפר הירוקISR20:40
2.62 הכפר הירוקי-יב בניםהכפר הירוקISR24:35+03:55
3.64 הכפר הירוקי-יב בניםהכפר הירוקISR24:50+04:10
4.68 הכפר הירוקי-יב בניםהכפר הירוקISR25:01+04:21
5.65 הכפר הירוקי-יב בניםהכפר הירוקISR26:56+06:16
6.160 מור מכביםי-יב בניםמור מכביםISR31:57+11:17
7.63 הכפר הירוקי-יב בניםהכפר הירוקISR32:04+11:24
8.158 מור מכביםי-יב בניםמור מכביםISR35:03+14:23
9.163 מור מכביםי-יב בניםמור מכביםISR36:51+16:11
10.66 הכפר הירוקי-יב בניםהכפר הירוקISR38:46+18:06
11.155 מור מכביםי-יב בניםמור מכביםISR40:04+19:24
12.159 מור מכביםי-יב בניםמור מכביםISR58:12+37:32
13.156 מור מכביםי-יב בניםמור מכביםISR60:01+39:21
14.154 מור מכביםי-יב בניםמור מכביםISR71:08+50:28
15.157 מור מכביםי-יב בניםמור מכביםISR73:11+52:31
161 מור מכביםי-יב בניםמור מכביםISRdnf