גניגר 16/05/2019 10:30:56
Start list by classes (stage 1 - גניגר)

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1
 
D12 (1470m, 0m)
1.66157031208 סורדו איהD12עמק חפרISR16:30:00
2.66137060708 בק עמיתD12עמק חפרISR16:38:00
3.61772071559 אימבר רעותD12יזרעאלISR16:52:00
4.66097780808 גיל-בר נויהD12עמק חפרISR16:54:00
5.66127130908 אפשטיין אביהD12עמק חפרISR16:56:00
6.60567212266 מצפון גאיהD12לב השרון-מנשהISR16:59:00
7.91012071831 חייט נולהD12חיצוניISR17:01:00
8.63252128433 שלו תמרהD12אסא תל אביבISR17:13:00
9.64592071626 חלבה תמרD12אסא תל אביבISR17:39:00
 
D14 (1790m, 0m)
1.90012071817 ויניק נועהD14חיצוניISR16:42:00
2.60842071580 כרמיאלי דניאלD14חבל מודיעיןISR16:44:00
3.63282071809 בר-גד ליהD14אסא תל אביבISR17:05:00
4.62772071507 עגור-הלוי איילהD14חבל מודיעיןISR17:10:00
5.56782071137 שביב מעיןD14חבל מודיעיןISR17:16:00
6.46462083335 רביד יעלD14אסא תל אביבISR17:33:00
 
D16A (2290m, 0m)
1.49491100403 ברבינג נעהD16Aטכניון כרמלISR17:10:00
2.63172071571 סט עומרD16AיזרעאלISR17:22:00
3.62142071550 אליאס מעיןD16Aאסא תל אביבISR17:36:00
4.60392071363 שלו ניצןD16Aאסא תל אביבISR17:38:00
5.59468040429 שדמי גאיהD16AיזרעאלISR17:43:00
 
D16B (1790m, 0m)
1.55682071269 שביב עינבD16Bחבל מודיעיןISR17:01:00
2.47052083346 שכטר רותםD16Bחבל מודיעיןISR17:35:00
 
D21A (2740m, 0m)
1.9003417276 חריש רוניD21AחיצוניISR16:37:00
2.90021007671 Podkaminer ElizavetaD21AחיצוניISR16:50:00
3.34047207793 יופה קטרינהD21AגלילISR17:11:00
4.32082071129 גרינברג אניהD21Aאסא תל אביבISR17:25:00
5.31362069552 פינצ'וק אירינהD21AגלילISR17:34:00
6.52317200804 קלקשטיין ברD21AהשרוןISR17:40:00
7.35112071168 זיו קרןD21Aטכניון כרמלISR17:54:00
 
D21B (2340m, 0m)
1.40092071009 איגנטוב אירהD21Bחבל מודיעיןISR16:30:00
2.40082071003 איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR16:32:00
3.44872071329 רגב יערהD21Bחבל מודיעיןISR16:37:00
4.33032071097 זריהן ברD21BגלילISR16:41:00
5.51752071380 עבודי נועהD21Bחבל מודיעיןISR16:49:00
6.40462071126 גוטמן נטעD21Bאסא ירושליםISR16:57:00
7.90052071807 בר מאיר יסמיןD21BחיצוניISR17:05:00
8.36402071251 נוימן נעהD21Bלב השרון-מנשהISR17:17:00
9.90042071806 בר מאיר גפןD21BחיצוניISR17:18:00
10.55932071304 שינדלר לידיD21Bטכניון כרמלISR17:25:00
11.42462071078 אילן גאיהD21BיזרעאלISR17:34:00
12.61902071512 מרגלית טלאלD21Bאסא טכניון חיפהISR17:42:00
 
D21C (1910m, 0m)
1.4639504727 ורבין אסיהD21Cאסא תל אביבISR16:30:00
2.62352071832אוסטרובסקי אנהD21Cחבל מודיעיןISR16:53:00
3.54112071055 יסעור גלD21CיזרעאלISR16:59:00
4.54262071184 שינדלר לילD21Cטכניון כרמלISR17:01:00
5.49622071295 טויג גיליD21Cחבל מודיעיןISR17:08:00
6.42422071564נוימן דפנהD21Cלב השרון-מנשהISR17:11:00
7.59592071537 ארצי נעהD21CיזרעאלISR17:14:00
8.47742071063 פיין נריD21Cאסא טכניון חיפהISR17:20:00
9.56132071280 דה קוסטא ענברD21CיזרעאלISR17:24:00
10.48182071138 הלחמי קרןD21Cחבל מודיעיןISR17:25:00
11.4196417296 סגל יעלD21Cאסא תל אביבISR17:32:00
12.51602071829 שחף יסמיןD21Cלב השרון-מנשהISR17:33:00
13.57192071651 גולן הדסD21Cלב השרון-מנשהISR17:35:00
14.31732071226 שקד רונהD21Cאסא טכניון חיפהISR17:39:00
15.90062071820 לב-אל ניבהD21CחיצוניISR17:42:00
 
D35 (2340m, 0m)
1.64292138264 גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR16:40:00
2.90072071328 סיוריבר יוליהD35חיצוניISR17:29:00
3.49662070447 שצרבנין טטיאנהD35גלילISR17:39:00
 
D40 (1910m, 0m)
1.29862071395 שגיא קרןD40אסא תל אביבISR16:33:00
2.28901111774 מאיר ענתD40טכניון כרמלISR17:29:00
3.17822071054 רביד נעמיD40אסא תל אביבISR17:34:00
4.24372006440 מייר-גור תמרD40לב השרון-מנשהISR17:40:00
 
D45 (1910m, 0m)
1.30712045676 בן הרים טלD45עמק חפרISR16:31:00
2.40072071058 איגנטוב אנהD45חבל מודיעיןISR16:42:00
3.59342071557 ריינהרץ אוריתD45גלילISR16:50:00
4.60722071338 יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR16:55:00
5.59872071222 סטרלינג אולגהD45גלילISR16:57:00
6.51712071052 יסעור ענברD45יזרעאלISR17:12:00
7.55662071178 שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR17:13:00
8.64952141134 ויסמן עדיD45חבל מודיעיןISR17:38:00
9.52302083354 קלקשטיין גליתD45השרוןISR17:41:00
 
D50 (1910m, 0m)
1.58982088710 וייס חגיתD50חבל מודיעיןISR16:46:00
2.48422071056 נוסבוים שרוןD50השרוןISR17:09:00
3.56022071318 סיאיילב טניהD50גלילISR17:18:00
4.50952071092שחר ענתD50לב השרון-מנשהISR17:26:00
 
D55 (1910m, 0m)
1.50662071219 רן רותD55גלילISR16:36:00
2.50272071021 רגב יעלD55חבל מודיעיןISR16:44:00
3.51992071296 שמואלי נוריתD55יזרעאלISR16:52:00
4.38612071204 סטפנוב סבטלנהD55אסא טכניון חיפהISR17:05:00
5.32792071090 הימן יונהD55השרוןISR17:07:00
6.44102071182 ליפמן יעלD55השרוןISR17:15:00
7.41652071109 אלוש רותD55חבל מודיעיןISR17:17:00
8.48912071179 נתיב רותD55חבל מודיעיןISR17:21:00
9.6582071148 זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR17:28:00
 
D60 (1910m, 0m)
1.45002071124 גוטמן אילנהD60חבל מודיעיןISR16:40:00
2.37782071156 מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR17:03:00
3.24902071025 רביד דליהD60אסא תל אביבISR17:04:00
4.39392071189 הלר הדרD60חבל מודיעיןISR17:19:00
5.2742071083 משלי ליסהD60חבל מודיעיןISR17:23:00
6.33122071389 טייט אבהD60חבל מודיעיןISR17:27:00
7.37092071173 לוינקרון זהבהD60גלילISR17:31:00
8.50061396153 לפושנר לובובD60גלילISR17:36:00
 
D70 (1910m, 0m)
1.39351009885 חנטקוב מריהD70השרוןISR17:02:00
2.20072071133 דה קוסטה בק רוניD70יזרעאלISR17:22:00
3.1152071234 קוצר אנדרהD70לב השרון-מנשהISR17:37:00
 
H12 (1470m, 0m)
1.66117071214 רזניק ברקאיH12עמק חפרISR16:32:00
2.66107120907 הלר-בכר יואבH12עמק חפרISR16:36:00
3.64602132916 פלג יובלH12לב השרון-מנשהISR16:42:00
4.64332071805 בר דןH12חבל מודיעיןISR16:46:00
5.64402071822 מנחם יואב 2007H12חבל מודיעיןISR16:48:00
6.63432071543קליינמן נדבH12אסא תל אביבISR16:57:00
7.63292071678 בר-גד יואבH12אסא תל אביבISR17:15:00
8.60732121095 יוגב שחרH12לב השרון-מנשהISR17:32:00
9.64492006439 גור ליאורH12לב השרון-מנשהISR17:38:00
 
H14 (1790m, 0m)
1.63962128391 האופטמן עמיתH14גלילISR16:30:00
2.63611458625 אליאש אורH14לב השרון-מנשהISR16:32:00
3.64842071636 דביר רםH14ראשון לציוןISR16:33:00
4.60402071400 שורץ יהלH14יזרעאלISR16:35:00
5.63838302103 סונדק עמיתH14גלילISR16:36:00
6.90092071818 ויניק שמרH14חיצוניISR16:38:00
7.90082071815 גודר יונתןH14חיצוניISR16:40:00
8.59132088705 שחורי אלוןH14חבל מודיעיןISR16:46:00
9.64082071661 יוגב אוהדH14עמק חפרISR16:48:00
10.62732071256כוכבא תומרH14חבל מודיעיןISR16:50:00
11.90102071063 יופה גלעדH14חיצוניISR16:57:00
12.90112071826 קפלן רתםH14חיצוניISR16:59:00
13.61562071526 הראל איתמרH14חבל מודיעיןISR17:03:00
14.63818071005 לוינסון יהונתןH14גלילISR17:06:00
15.53357210091 נוסבוים עמריH14השרוןISR17:07:00
16.62792071146 שפר שיH14אסא תל אביבISR17:08:00
17.90122071825 קפלן רותםH14חיצוניISR17:09:00
18.66852071802 אשל סהרH14עמק חפרISR17:12:00
19.58091375078 ליאור עמיתH14חבל מודיעיןISR17:18:00
20.63632071816 דרור עזH14טכניון כרמלISR17:20:00
21.59882071265 ליבוביץ בןH14גלילISR17:22:00
22.56758657546 קלקשטיין יובלH14השרוןISR17:25:00
23.58942071011 סרגה עידוH14חבל מודיעיןISR17:31:00
 
H16A (2290m, 0m)
1.62602071573 יוגב מתןH16Aעמק חפרISR16:33:00
2.62817160701 בברסקי טוםH16Aטכניון כרמלISR16:34:00
3.62172071595 ברן עידוH16Aלב השרון-מנשהISR16:36:00
4.62587823781 אשד טלH16Aטכניון כרמלISR16:37:00
5.63902801368 גור אופירH16Aלב השרון-מנשהISR17:02:00
6.61787633876 טייכמן צוףH16Aטכניון כרמלISR17:04:00
7.60762800358 זיגמונד רועיH16Aטכניון כרמלISR17:06:00
8.64112071814 ג'ייקובס יהונתןH16Aטכניון כרמלISR17:08:00
9.60992057489 אלפרט רועיH16Aטכניון כרמלISR17:12:00
10.47632083349 מאירוב עופרH16Aחבל מודיעיןISR17:16:00
11.60182071577 מצפון אמירH16Aלב השרון-מנשהISR17:18:00
12.56882071307 מינסקי עדיH16AהשרוןISR17:20:00
13.64009840122 מטבייב לאוןH16Aעמק חפרISR17:24:00
14.57062071176 זורע טלH16Aאסא תל אביבISR17:27:00
15.61707050817 לוי מעייןH16Aטכניון כרמלISR17:29:00
16.52327204750 קלקשטיין נדבH16AהשרוןISR17:31:00
17.59442800347 שלו יואבH16Aאסא תל אביבISR17:33:00
18.53362071313 יבסייב אדרH16AיזרעאלISR17:35:00
19.59607209468 יוגב מעיןH16Aלב השרון-מנשהISR17:40:00
20.62659201827 דרור הרנירH16Aטכניון כרמלISR17:41:00
21.60192071589 מצפון פלגH16Aלב השרון-מנשהISR17:42:00
 
H16B (1790m, 0m)
1.90132071819 כפרי רןH16BחיצוניISR17:14:00
2.49042071227 סרגה אורןH16Bחבל מודיעיןISR17:27:00
3.50782106443 לישנקו איליהH16BגלילISR17:29:00
 
H18A (2740m, 0m)
1.53481412539 שחורי דניאלH18Aחבל מודיעיןISR16:32:00
2.58887203876 אפרת אלוןH18Aלב השרון-מנשהISR16:44:00
3.57018645926 קצפ רויH18Aאסא תל אביבISR16:53:00
4.60742071584 רובין רזH18Aטכניון כרמלISR16:57:00
5.64672071813 ברעם גיאH18AיזרעאלISR16:58:00
6.57232078590 שפר שחרH18Aאסא תל אביבISR17:01:00
7.59047110901 אוזן דרורH18Aעמק חפרISR17:02:00
8.59277497749 שוח עומרH18Aעמק חפרISR17:04:00
9.48442071093 נוסבוים נדבH18AהשרוןISR17:06:00
10.57162071582 וינשל יואבH18Aאסא תל אביבISR17:10:00
11.50588032002 יסעור רתםH18AיזרעאלISR17:16:00
12.58711582105 מינדל-הוכמן ברקH18AגלילISR17:17:00
13.58857130402 ירדן גלעדH18Aעמק חפרISR17:27:00
14.60047747747 חורש גלH18AיזרעאלISR17:30:00
15.57229101010 שדמי יםH18AיזרעאלISR17:36:00
16.58997727717 זמיר סלעH18Aלב השרון-מנשהISR17:43:00
17.57777207802 יוגב רותםH18Aלב השרון-מנשהISR17:47:00
18.51742071314 קמרון אמירH18AיזרעאלISR17:53:00
19.59978402345 עברי מתןH18AיזרעאלISR17:57:00
20.57052066903 זורע אלוןH18Aאסא תל אביבISR18:01:00
 
H21A (2740m, 0m)
1.45012071127 גוטמן רעיH21Aחבל מודיעיןISR16:30:00
2.35602071239 יעקבי ארםH21AהשרוןISR16:35:00
3.64692071367 קפל גילH21Aאסא טכניון חיפהISR16:45:00
4.39912071384 גלילי טלH21Aאסא טכניון חיפהISR16:54:00
5.64632141162 סבאגי עידןH21Aעמק חפרISR17:12:00
6.90142111679 אלוני זמרH21AחיצוניISR17:19:00
7.44932071095 גנוסר נדבH21Aחבל מודיעיןISR17:29:00
8.50282071096 גילה איילH21AיזרעאלISR17:33:00
9.37282071016 ברקאי סתיוH21Aלב השרון-מנשהISR17:35:00
10.30589200280 מנור איתיH21Aחבל מודיעיןISR17:37:00
11.28392071312 בן יוסף דולבH21AיזרעאלISR17:41:00
12.43502071663 גולן סתיוH21Aלב השרון-מנשהISR17:45:00
13.42147200994 כהנא אלוןH21AהשרוןISR17:46:00
14.34752077832 ליפמן אשלH21AהשרוןISR17:48:00
15.40948181995 יסעור ניצןH21AיזרעאלISR17:50:00
16.29272071024 הימן אילH21AהשרוןISR17:51:00
17.31288213128 אבנר אסףH21AגלילISR17:55:00
18.41382132917 חמרה רפאלH21Aעמק חפרISR18:02:00
 
H21B (2740m, 0m)
1.27032071023 גפן גושH21Bטכניון כרמלISR16:33:00
2.59642071540 ליזוגוב ויאצ'סלבH21Bעמק חפרISR16:36:00
3.33802071206 ענבר ליאורH21BגלילISR16:39:00
4.60587558837 קאופמן אסףH21Bאסא ירושליםISR16:47:00
5.37972071340 רגב שקדH21Bחבל מודיעיןISR16:49:00
6.51432071111 אריאל אביעדH21Bחבל מודיעיןISR16:51:00
7.31392071285 בן שטרית נדבH21BיזרעאלISR16:52:00
8.35821413605איזביצקי גלH21Bחבל מודיעיןISR17:00:00
9.24922071029 רביד דניH21Bאסא תל אביבISR17:05:00
10.66832071804 בן ציון ארזH21BיזרעאלISR17:07:00
11.41262071325 ארד דורH21Bאסא טכניון חיפהISR17:09:00
12.48482071306 דבש אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR17:13:00
13.59662071282 קוזלוב אלכסנדרH21BגלילISR17:15:00
14.54162071261 אלקחר עידןH21BיזרעאלISR17:18:00
15.48432071085 נוסבוים איתםH21BהשרוןISR17:21:00
16.44022071144 שמואלי חןH21BיזרעאלISR17:22:00
17.40022071123 מאירקוביץ יבגניH21Bטכניון כרמלISR17:32:00
18.5789895409 סירוטוב יבגניH21Bעמק חפרISR17:42:00
19.34487202491 מרצ'נקו אלכסייH21Bעמק חפרISR17:44:00
20.40001212597 רז-רוטשילד דניאלH21Bאסא ירושליםISR17:49:00
21.42472094909 יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR17:56:00
22.35011105870 שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR17:58:00
23.35912071277 גרנט רועיH21Bלב השרון-מנשהISR17:59:00
24.49812071082 לנס עידןH21BיזרעאלISR18:00:00
 
H21C (2290m, 0m)
1.54122071102 בן דור יואבH21Cאסא ירושליםISR16:30:00
2.29597220184 גולדנר יקירH21Cעמק חפרISR16:31:00
3.42782071103 אברהם דקלH21CיזרעאלISR16:32:00
4.45462071390 אברהם רגבH21CיזרעאלISR16:35:00
5.43462068535 לרמן שגיאH21Cחבל מודיעיןISR17:14:00
6.65342071575 יזרעאלי יהודהH21Cאסא טכניון חיפהISR17:32:00
7.43772068536 שפירא אורןH21Cאסא טכניון חיפהISR17:34:00
8.44742071801 אגוזי שוהםH21CיזרעאלISR17:37:00
9.39922071823 פניני תומרH21CיזרעאלISR17:39:00
10.29662083338 מה-טוב יואבH21Cאסא ירושליםISR17:45:00
 
H35A (2740m, 0m)
1.20902071031 הרשמן שחרH35Aטכניון כרמלISR16:41:00
2.8222071070 לדרר חגיH35Aלב השרון-מנשהISR16:42:00
3.62532071521 שרוני ירוןH35AיזרעאלISR16:46:00
4.51702071478 שרון דניאלH35Aראשון לציוןISR16:48:00
5.33092071293 סגל זףH35Aאסא תל אביבISR16:55:00
6.49462071231 רק גיאH35Aאסא תל אביבISR16:59:00
7.40938291968 יסעור נירH35AיזרעאלISR17:20:00
8.57592071333 ארצי ירוןH35AיזרעאלISR17:26:00
9.12592071272 גריף דניאלH35AהשרוןISR17:31:00
10.42392071155 חלבה אמירH35Aאסא תל אביבISR17:38:00
11.16512071051 רביד נועםH35Aאסא תל אביבISR17:52:00
 
H35B (2340m, 0m)
1.29612071308 שגיא שחרH35Bאסא תל אביבISR16:38:00
2.7411409902 איזביצקי עוזH35Bחבל מודיעיןISR16:39:00
3.2801422511 ברג יובלH35Bטכניון כרמלISR16:55:00
4.33372071027 קליימן מיכאלH35BהשרוןISR17:02:00
5.50802071038 שטיין יואבH35Bראשון לציוןISR17:09:00
6.5071428934 פלג עומרH35Bלב השרון-מנשהISR17:19:00
7.10072071135 הלחמי ליאורH35Bחבל מודיעיןISR17:23:00
8.51592071655 שחף אסףH35Bלב השרון-מנשהISR17:32:00
9.58292071336 פרנטה מאורH35Bחבל מודיעיןISR17:33:00
10.56772071498 גוברדובסקי ולדיסלבH35BהשרוןISR17:41:00
 
H40 (2740m, 0m)
1.39642113350 זידנוב דניסH40השרוןISR16:31:00
2.63212071535 יוגב סיוןH40עמק חפרISR16:34:00
3.24242071157 גרנט עופרH40לב השרון-מנשהISR16:38:00
4.3853417294 שחר ליעדH40לב השרון-מנשהISR16:40:00
5.37812071165 יונה גלH40יזרעאלISR16:43:00
6.22068020377 פלדמן שלוH40יזרעאלISR16:56:00
7.5492121786 ויינר תומרH40יזרעאלISR17:03:00
8.90159099999 אלוני דודיH40חיצוניISR17:08:00
9.40762071273 שחורי יורםH40עמק חפרISR17:14:00
10.43302071803 בולוטני מיכאלH40גלילISR17:23:00
11.30392071036 הימן רפיH40השרוןISR17:24:00
12.19252071004 כהן נמרודH40אסא תל אביבISR17:28:00
13.22192071076 כהן תומרH40טכניון כרמלISR17:39:00
14.42117201222 כהנא איתןH40השרוןISR18:03:00
15.7962071006 נוימן עומרH40אסא תל אביבISR18:04:00
 
H45 (2210m, 0m)
1.31032071245 רם יוחאיH45יזרעאלISR16:38:00
2.63422071665 קליינמן יניבH45אסא תל אביבISR16:40:00
3.19182071152 לויצקי פבלH45אסא תל אביבISR16:42:00
4.60642083332 יפה מורH45השרוןISR16:44:00
5.30892144836 גרינברג מיקיH45גלילISR16:46:00
6.38767203875 אפרת ירוןH45לב השרון-מנשהISR16:48:00
7.5222071381 ריינהרץ יניבH45גלילISR16:50:00
8.22402071065 נהרי צחרH45לב השרון-מנשהISR16:54:00
9.40062071046 איגנטוב אנדריH45חבל מודיעיןISR16:56:00
10.64262132918 כפרי נירH45לב השרון-מנשהISR16:58:00
11.33492071583 רינת גילH45גלילISR17:01:00
12.64282132929 גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR17:02:00
13.90162071121 בר קוסטיהH45חיצוניISR17:03:00
14.34462083336 ארד שחר-3446H45ראשון לציוןISR17:04:00
15.33632071565 מצפון גיוראH45לב השרון-מנשהISR17:06:00
16.24212083334 אימבר רזH45יזרעאלISR17:07:00
17.30542071310 כצמן אדיH45לב השרון-מנשהISR17:08:00
18.61001370101 ליאור אילH45חבל מודיעיןISR17:10:00
19.55651417126 שביב רןH45חבל מודיעיןISR17:12:00
20.64582071808 בר-גד יזהרH45אסא תל אביבISR17:13:00
21.33761413612 גנדלמן איילH45השרוןISR17:14:00
22.49832071117 דבש רןH45יזרעאלISR17:15:00
23.14132071612 מינסקי אביH45השרוןISR17:16:00
24.63512071541 מיש שיH45אסא תל אביבISR17:17:00
25.51167203759 קלקשטיין נירH45השרוןISR17:31:00
26.59612071346 יוגב רביבH45לב השרון-מנשהISR17:33:00
27.31372801369 גור אלעזרH45לב השרון-מנשהISR17:35:00
28.31272801132 סרגה אליH45חבל מודיעיןISR17:36:00
 
H50A (2210m, 0m)
1.6172071348 ברקוביץ רועיH50Aלב השרון-מנשהISR16:39:00
2.48412071047 נוסבוים יצחקH50AהשרוןISR16:41:00
3.35632076482 בר אביH50Aחבל מודיעיןISR16:52:00
4.43782071164 מלמד דרורH50AיזרעאלISR17:05:00
5.32092071130 גרינברג גילH50Aאסא תל אביבISR17:09:00
6.23032071317 גלילי גיאH50Aאסא תל אביבISR17:11:00
7.51052071032 ויסמן שאולH50Aחבל מודיעיןISR17:30:00
8.39897203677 שמע נתיH50Aחבל מודיעיןISR17:32:00
9.11692071087 שכטר גילH50Aחבל מודיעיןISR17:34:00
10.41042071533 גולן עוזיH50Aלב השרון-מנשהISR17:37:00
11.33752071194 מנדל רועיH50Aחבל מודיעיןISR17:38:00
12.30552071692 צוק אילןH50AיזרעאלISR17:39:00
 
H50B (1980m, 0m)
1.1462071252 ארידור יריבH50Bטכניון כרמלISR16:30:00
2.47792071171 לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR16:47:00
3.42102071332 פנפיל אביH50Bחבל מודיעיןISR16:48:00
4.56252071658 צפורי אבנרH50Bלב השרון-מנשהISR16:50:00
5.3059590917 זזינסקי אנריקוH50Bלב השרון-מנשהISR16:56:00
6.38622071203 סטפנוב ולריH50Bאסא טכניון חיפהISR16:58:00
7.56212071342 יוחנן גיאH50BיזרעאלISR16:59:00
8.14652071190 מורג בועזH50Bעמק חפרISR17:05:00
9.57912071319 שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR17:08:00
10.33882071233 פישמן סרחיוH50Bטכניון כרמלISR17:13:00
11.32618140363 שחר יוסיH50Bחבל מודיעיןISR17:14:00
12.38452071086 בר יהודה יונתןH50Bלב השרון-מנשהISR17:19:00
13.47459090565 מאירוב זוריקH50Bחבל מודיעיןISR17:26:00
14.59712071547 ברקוביץ עמירןH50Bטכניון כרמלISR17:28:00
15.64822071672 סגל עמוסH50BיזרעאלISR17:32:00
16.55492071067 חובב שימיH50Bחבל מודיעיןISR17:35:00
17.8832083331 כספי שיH50BהשרוןISR17:37:00
 
H55 (2340m, 0m)
1.14462071187 אש נחמןH55השרוןISR16:31:00
2.17772071253 כפרי גדעוןH55ראשון לציוןISR16:33:00
3.27971033316 גוטמן יהודהH55חבל מודיעיןISR16:34:00
4.37412071275 יעקבי אלישעH55השרוןISR16:35:00
5.42071221 שור מוטיH55לב השרון-מנשהISR16:36:00
6.17518222222 צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR16:42:00
7.13702071050 בלגלי רןH55השרוןISR16:43:00
8.35442071634 גול אפקH55אסא תל אביבISR16:44:00
9.53492071271 שחורי איתיH55חבל מודיעיןISR16:45:00
10.48052071053 בוכבינדר מודיH55השרוןISR16:46:00
11.33792071205 ענבר אברהםH55גלילISR16:47:00
12.8202071037 רגב שמואלH55חבל מודיעיןISR16:51:00
13.42672071240 חזן גדעוןH55יזרעאלISR16:53:00
14.20292071030 צ'רני הללH55השרוןISR16:59:00
15.36662071238 אוסוליבן אריהH55חבל מודיעיןISR17:01:00
16.862071072 ברקאי עזראH55לב השרון-מנשהISR17:03:00
17.3662071294 אוסטר שמואלH55גלילISR17:04:00
18.17972071010 ביאר אביחיH55יזרעאלISR17:06:00
19.34532071040 וולשטיין דןH55לב השרון-מנשהISR17:07:00
20.38592071386 נתנאל אילH55חבל מודיעיןISR17:08:00
21.47972071045 מינצר צפרירH55יזרעאלISR17:10:00
22.31452071057 נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR17:11:00
23.4142071373 זילברשטיין דרורH55יזרעאלISR17:12:00
24.3403259959 יופה פבלH55גלילISR17:13:00
25.122083347 קינר דורוןH55אסא תל אביבISR17:14:00
26.10848401084 אבנר עוזיH55גלילISR17:15:00
27.29492071292 עמר איציקH55יזרעאלISR17:16:00
28.26132021673 זלצמן אלכסנדרH55ראשון לציוןISR17:20:00
29.17552071017 יודפת עופרH55חבל מודיעיןISR17:21:00
30.50122071069 גילה זיוH55יזרעאלISR17:27:00
31.49212071162 יבסייב אריהH55יזרעאלISR17:31:00
32.4712071043 ויינר עמיתH55חבל מודיעיןISR17:35:00
33.4402071094 סגל דוידיH55לב השרון-מנשהISR17:36:00
34.27309200287 עמיעז איתןH55חבל מודיעיןISR17:37:00
35.63262083337 שלו משהH55אסא תל אביבISR17:38:00
36.852071236 נירן חןH55ראשון לציוןISR17:40:00
37.61962071576 יפה פיניH55חבל מודיעיןISR17:43:00
 
H60 (1980m, 0m)
1.49612071290 פאר יוסיH60לב השרון-מנשהISR16:33:00
2.52242085133 פדוסין ולדימירH60אסא תל אביבISR16:34:00
3.42432071014 ארד ארזH60יזרעאלISR16:36:00
4.41202071297 פלוטקין רוןH60אסא תל אביבISR16:37:00
5.40172071220 רן שמאיH60גלילISR16:43:00
6.10721221170 וידר יואבH60טכניון כרמלISR16:49:00
7.33582071300 פלוט אשרH60גלילISR16:52:00
8.44092071180 ליפמן רמיH60השרוןISR17:02:00
9.10952071028 רז שלמהH60ראשון לציוןISR17:11:00
10.6052071064 בן שטרית מאירH60יזרעאלISR17:12:00
11.27842071503 מנור משהH60חבל מודיעיןISR17:16:00
12.41642071107 אלוש דודH60חבל מודיעיןISR17:22:00
13.51452083345 מירב איתיH60חבל מודיעיןISR17:24:00
14.11162071196 לוי יוסיH60חבל מודיעיןISR17:33:00
15.30512071229 שקד יוסיH60גלילISR17:36:00
16.9552071002 ונדל עמריH60חבל מודיעיןISR17:38:00
17.33369933838 תלם איתיאלH60חבל מודיעיןISR17:40:00
 
H65 (1980m, 0m)
1.28922071026 שמואלי אשרH65יזרעאלISR16:46:00
2.2732071039 משלי יובלH65חבל מודיעיןISR17:01:00
3.36929733330 דפני אהודH65השרוןISR17:07:00
4.2282071001 הלחמי אבנרH65חבל מודיעיןISR17:09:00
5.27012071181 פרישפלס ג'יםH65גלילISR17:15:00
6.5142071250 גרין וורןH65השרוןISR17:20:00
7.17592071088 קורנברג ישראלH65ראשון לציוןISR17:29:00
8.31918461951 אביטל עפרH65גלילISR17:31:00
9.27172071291 אבוגני שמואלH65גלילISR17:34:00
10.212071112 אילן יעקבH65יזרעאלISR17:39:00
 
H70 (1980m, 0m)
1.30952071104 אור אוריH70גלילISR16:32:00
2.22122071048 לוין עודדH70עמק חפרISR16:35:00
3.36139471203 גולדהכט גיוראH70עמק חפרISR16:39:00
4.42741396190 גופשטיין סמיוןH70גלילISR16:40:00
5.26042071049 שפי שאולH70השרוןISR16:41:00
6.6212071274 צור אבנרH70ראשון לציוןISR16:44:00
7.20112071154 דביר יונתןH70ראשון לציוןISR16:54:00
8.31309150545 ברג דודH70טכניון כרמלISR17:04:00
9.9472071262 שוויצר עוזיH70יזרעאלISR17:10:00
10.2599230740 פרידמן אלכסH70אסא תל אביבISR17:18:00
11.72071248 דודלזק צביקהH70לב השרון-מנשהISR17:23:00
12.24892071644 רביד משהH70אסא תל אביבISR17:25:00
 
H75 (1910m, 0m)
1.5712071364 קוצר עמוסH75לב השרון-מנשהISR16:34:00
2.29222071284 אולייניק אלישעH75לב השרון-מנשהISR16:38:00
3.6032071005 מינסקי מנחםH75השרוןISR16:48:00
 
קצרצר (1470m, 0m)
1.90182071811 ברזל נעםקצרצרחיצוניISR16:34:00
2.90192071812 ברזל עומרקצרצרחיצוניISR16:40:00
3.90172071810 ברזל ליאורקצרצרחיצוניISR16:44:00
4.61172071821 לדרר שלוקצרצרלב השרון-מנשהISR16:50:00
5.90222071828 שורץ שירהקצרצרחיצוניISR17:03:00
6.90202071549 כהן סערקצרצרחיצוניISR17:05:00
7.64682137562 פינצ׳וק אלוןקצרצריזרעאלISR17:07:00
8.59742071353 שינדלר ברגמן יהודיתקצרצרטכניון כרמלISR17:09:00
9.90212071827 שור גונןקצרצרחיצוניISR17:11:00
10.64572071688 קופרברג אילנהקצרצרגלילISR17:17:00
11.64711451529 ויינר שחרקצרצריזרעאלISR17:19:00
12.5858417295 סגל נגהקצרצראסא תל אביבISR17:31:00
13.62622071830 סגל יערהקצרצראסא תל אביבISR17:33:00
14.5555417272 צ'יזיק אלוןקצרצרגלילISR17:34:00
15.60712071699 טויג ענבלקצרצרחבל מודיעיןISR17:35:00
16.61862071572 פלדמן שגיבקצרצריזרעאלISR17:36:00
17.66202071824 קליינמן עמיתקצרצראסא תל אביבISR17:37:00