כ הנוער בן שמן 25/06/2020 09:34:39
Start list by classes (stage 1 - כ הנוער בן שמן)

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1
 
D12 (1710m, 0m)
1.57152069556 כספי יעלD12השרוןISR08:22:00
2.66097780808 גיל-בר נויהD12עמק חפרISR08:52:00
3.66127130908 אפשטיין אביהD12עמק חפרISR09:00:00
4.66862071818 חייט נולהD12גלילISR09:04:00
5.67391111111 הארטמן תמרD12עמק חפרISR09:10:00
6.66157031208 סורדו איהD12עמק חפרISR09:14:00
7.66147760708 בק הדרD12עמק חפרISR09:18:00
8.66137060708 בק עמיתD12עמק חפרISR09:22:00
 
D14A (2420m, 0m)
1.60567212266 מצפון גאיהD14Aלב השרון-מנשהISR07:43:00
2.46462083335 רביד יעלD14Aאסא תל אביבISR08:01:00
3.56782071137 שביב מעיןD14Aחבל מודיעיןISR08:03:00
4.66712071686 לוי כרמלD14AגלילISR08:27:00
5.67347101207 כהן ליביD14Aעמק חפרISR08:51:00
6.64592071626 חלבה תמרD14Aאסא תל אביבISR08:57:00
7.60842071580 כרמיאלי דניאלD14Aחבל מודיעיןISR09:05:00
 
D14B (1710m, 0m)
1.67302071820 יוגב איילתD14Bעמק חפרISR08:48:00
2.64032071507 עגור-הלוי נעמהD14Bחבל מודיעיןISR09:12:00
3.67351111111 אלירז נועהD14Bעמק חפרISR09:26:00
 
D16A (3040m, 0m)
1.59468042904 שדמי גאיהD16AיזרעאלISR07:39:00
2.48612071385 מנור אליהD16Aחבל מודיעיןISR07:53:00
3.55682071269 שביב עינבD16Aחבל מודיעיןISR07:57:00
4.48592071345 פלדמן מיהD16AיזרעאלISR08:35:00
5.63172071571 סט עומרD16AיזרעאלISR09:13:00
 
D16B (2420m, 0m)
1.63282071806 בר-גד ליהD16Bאסא תל אביבISR07:57:00
2.66222071677 וקס-עמיר ענברD16Bאסא תל אביבISR08:53:00
3.67842071825 לוי עדיD16BיזרעאלISR09:03:00
4.67802071817 זקרויסקי נועהD16BיזרעאלISR09:17:00
 
D18A (3020m, 0m)
1.60502071523 טייטר יאנהD18Aאסא תל אביבISR07:55:00
2.62142071550 אליאס מעיןD18Aאסא תל אביבISR08:33:00
3.55932071304 שינדלר לידיD18Aטכניון כרמלISR08:37:00
4.57192071651 גולן הדסD18Aלב השרון-מנשהISR09:02:00
5.49491100403 ברבינג נעהD18Aטכניון כרמלISR09:05:00
 
D18B (3040m, 0m)
1.60392071363 שלו ניצןD18Bאסא תל אביבISR08:15:00
2.47052083346 שכטר רותםD18Bחבל מודיעיןISR09:03:00
 
D21A (3470m, 0m)
1.34047207793 יופה קטרינהD21AגלילISR07:36:00
2.35112071168 זיו קרןD21Aטכניון כרמלISR07:39:00
3.32082071129 גרינברג אניהD21Aאסא תל אביבISR07:55:00
4.33032071097 זריהן ברD21AגלילISR08:28:00
5.36402071251 נוימן נעהD21Aאסא טכניון חיפהISR08:43:00
6.42602071198 מאירקוביץ מארינהD21Aאסא טכניון חיפהISR08:48:00
7.51752071380 עבודי נועהD21Aחבל מודיעיןISR08:51:00
8.61252071826 מלכה נופרD21Aחבל מודיעיןISR09:04:00
9.52317200804 קלקשטיין ברD21AהשרוןISR09:05:00
10.58622071601 חוחלובה טטיאנהD21AגלילISR09:09:00
11.44992071354 גוטמן עדיD21Aחבל מודיעיןISR09:21:00
 
D21B (3020m, 0m)
1.23502088706 רגב נועהD21Bחבל מודיעיןISR07:31:00
2.40082071003 איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR07:36:00
3.66342071835 שריד נדירD21Bחבל מודיעיןISR07:59:00
4.61902071512 יזרעאלי טלאלD21Bאסא טכניון חיפהISR08:41:00
5.67278028028 Pietsch AnnaD21BגלילISR08:54:00
6.44872071329 רגב יערהD21Bחבל מודיעיןISR09:00:00
7.42462071078 אילן גאיהD21BיזרעאלISR09:15:00
 
D21C (3000m, 0m)
1.64742071320 ישראל שירהD21Cאסא ירושליםISR08:05:00
2.54262071184 שינדלר לילD21Cטכניון כרמלISR08:13:00
3.62212079040 ארידור ליהיD21Cטכניון כרמלISR08:15:00
4.47742071063 פיין נריD21Cאסא טכניון חיפהISR08:17:00
5.43962068640 מצגר מאיהD21Cאסא תל אביבISR08:23:00
6.41961001706 סגל יעלD21Cאסא תל אביבISR08:45:00
7.67992071620 כהן עדןD21Cלב השרון-מנשהISR08:49:00
8.59358166623 ריינהרץ לירוןD21CגלילISR08:54:00
9.56132071280 דה קוסטא ענברD21CיזרעאלISR09:01:00
10.54112071055 יסעור גלD21CיזרעאלISR09:10:00
11.4639504727 ורבין אסיהD21Cאסא תל אביבISR09:14:00
 
D35 (3020m, 0m)
1.67542071623 לב-אל ניבהD35אסא תל אביבISR08:05:00
2.64292138264 גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR09:08:00
3.49662070447 שצרבנין טטיאנהD35גלילISR09:10:00
 
D40 (3000m, 0m)
1.17822071054 רביד נעמיD40אסא תל אביבISR08:09:00
2.49202071215 קלמנוביץ מי-טלD40אסא תל אביבISR08:21:00
3.24912071013 רביד איריסD40אסא תל אביבISR08:25:00
4.48181170283 הלחמי קרןD40חבל מודיעיןISR09:21:00
 
D45 (3000m, 0m)
1.64952141134 ויסמן עדיD45חבל מודיעיןISR07:32:00
2.55662071178 שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR07:36:00
3.40072071058 איגנטוב אנהD45חבל מודיעיןISR07:38:00
4.29862071395 שגיא קרןD45אסא תל אביבISR08:03:00
5.60722071338 יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR08:07:00
6.59742071353 שינדלר ברגמן יהודיתD45טכניון כרמלISR08:11:00
7.52302083354 Kalkstein גליתD45השרוןISR08:29:00
8.64022071616 עגור-הלוי חגיתD45חבל מודיעיןISR08:37:00
9.28901111774 מאיר ענתD45לב השרון-מנשהISR09:03:00
10.24372006440 מייר-גור תמרD45לב השרון-מנשהISR09:15:00
 
D50 (3000m, 0m)
1.90042071812 גורקה אורנהD50לב השרון-מנשהISR07:30:00
2.65148499899 רוטשטיין חגיתD50אסא תל אביבISR08:19:00
3.67772144838 ממלוק רוניD50חבל מודיעיןISR08:27:00
4.50952071092 שחר נוימן ענתD50לב השרון-מנשהISR08:33:00
5.59342071557 ריינהרץ אוריתD50גלילISR08:52:00
6.56022071318 סיאיילב טניהD50גלילISR08:56:00
7.66952071816 זאבי נוריתD50חבל מודיעיןISR09:06:00
8.48422071056 נוסבוים שרוןD50השרוןISR09:08:00
9.51712071052 יסעור ענברD50יזרעאלISR09:19:00
 
D55 (3000m, 0m)
1.50662071219 רן רותD55גלילISR08:35:00
2.6582071148 זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR08:41:00
3.38612071204 סטפנוב סבטלנהD55אסא טכניון חיפהISR08:43:00
4.58982088710 וייס חגיתD55חבל מודיעיןISR09:11:00
5.44102071182 ליפמן יעלD55השרוןISR09:13:00
6.32792071090 הימן יונהD55השרוןISR09:17:00
7.48912071179 נתיב רותD55חבל מודיעיןISR09:22:00
 
D60 (3000m, 0m)
1.45002071124 גוטמן אילנהD60חבל מודיעיןISR07:34:00
2.59142071587 גבע בתשבעD60חבל מודיעיןISR07:55:00
3.2742071083 משלי ליסהD60חבל מודיעיןISR07:57:00
4.50272071021 רגב יעלD60חבל מודיעיןISR07:59:00
5.63802420707 נטיף צפיD60חבל מודיעיןISR08:01:00
6.24902071025 רביד דליהD60אסא תל אביבISR08:31:00
7.41652071109 אלוש רותD60חבל מודיעיןISR08:39:00
8.51992071296 שמואלי נוריתD60יזרעאלISR08:47:00
9.39392071189 הלר הדרD60חבל מודיעיןISR08:51:00
10.37782071156 מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR08:59:00
11.37092071173 לוינקרון זהבהD60גלילISR09:05:00
12.33122071389 טייט אבהD60חבל מודיעיןISR09:24:00
13.50061396153 לפושנר לובובD60גלילISR09:26:00
 
D70 (2500m, 0m)
1.39351009885 חנטקוב מריהD70השרוןISR08:58:00
2.1152071234 קוצר אנדרהD70לב השרון-מנשהISR09:06:00
 
D75 (2500m, 0m)
1.90012071815 וול תמרהD75חבל מודיעיןISR07:46:00
2.20072071133 דה קוסטה בק רוניD75יזרעאלISR09:14:00
 
H12 (1710m, 0m)
1.63292071678 בר-גד יואבH12אסא תל אביבISR07:56:00
2.67602071802 אבנון איתןH12חבל מודיעיןISR08:20:00
3.67312071821 יוגב ארזH12עמק חפרISR08:44:00
4.59378366660 ריינהרץ דרורH12גלילISR08:46:00
5.61172071641 לדרר שלוH12לב השרון-מנשהISR08:50:00
6.67387080328 דוד אביבH12עמק חפרISR08:56:00
7.64602132916 פלג יובלH12לב השרון-מנשהISR08:58:00
8.67967090729 גייר דרורH12עמק חפרISR09:06:00
9.64492006439 גור ליאורH12לב השרון-מנשהISR09:16:00
 
H14A (2420m, 0m)
1.66472071813 גלזר אוהדH14Aאסא תל אביבISR08:05:00
2.64332071805 בר דןH14Aחבל מודיעיןISR08:07:00
3.62562071326 טייטר מקסיםH14Aאסא תל אביבISR08:09:00
4.56758657546 קלקשטיין יובלH14AהשרוןISR08:21:00
5.60737070724 יוגב שחרH14Aלב השרון-מנשהISR08:25:00
6.59132088705 שחורי אלוןH14Aחבל מודיעיןISR08:47:00
7.60402071400 שורץ יהלH14AיזרעאלISR08:49:00
8.66182071647 סלפק אדרH14Aחבל מודיעיןISR08:55:00
9.65702071804 בן-נון פלגH14Aטכניון כרמלISR09:09:00
10.66117071214 רזניק ברקאיH14Aעמק חפרISR09:13:00
11.66107120907 הלר-בכר יואבH14Aעמק חפרISR09:21:00
12.67377080920 ראובן ליאורH14Aעמק חפרISR09:25:00
 
H14B (1710m, 0m)
1.66072071646 בבאי גלעדH14Bלב השרון-מנשהISR07:40:00
2.67882071809 גבסו גלעדH14Bלב השרון-מנשהISR08:54:00
3.64402071827 מנחם יואב 2007H14Bחבל מודיעיןISR09:02:00
4.58942071011 סרגה עידוH14Bחבל מודיעיןISR09:08:00
5.67417071230 קפלן ליאורH14Bעמק חפרISR09:20:00
6.67407070521 פלד אופירH14Bעמק חפרISR09:24:00
 
H16A (3040m, 0m)
1.63611458625 אליאש אורH16Aלב השרון-מנשהISR07:35:00
2.59442800347 שלו יואבH16Aאסא תל אביבISR08:19:00
3.62172071595 ברן עידוH16Aלב השרון-מנשהISR08:21:00
4.66762071828 נאוה עומרH16AיזרעאלISR08:25:00
5.64112071808 ג'ייקובס יהונתןH16Aטכניון כרמלISR08:39:00
6.53357210091 נוסבוים עמריH16AהשרוןISR08:45:00
7.64382071834 שוורצמן אמירH16AיזרעאלISR08:47:00
8.64082071661 יוגב אוהדH16Aעמק חפרISR08:51:00
9.62817160701 בברסקי טוםH16Aטכניון כרמלISR08:59:00
10.63818071005 לוינסון יהונתןH16AגלילISR09:07:00
11.63902801368 גור אופירH16Aלב השרון-מנשהISR09:09:00
12.61707050817 לוי מעייןH16Aטכניון כרמלISR09:11:00
13.62659201827 דרור הרנירH16Aטכניון כרמלISR09:15:00
14.53362071313 יבסייב אדרH16AיזרעאלISR09:17:00
15.66857641020 אשל סהרH16Aעמק חפרISR09:19:00
 
H16B (2420m, 0m)
1.51142083350 אבידן עדןH16Bלב השרון-מנשהISR07:55:00
2.58091375078 ליאור עמיתH16Bחבל מודיעיןISR07:59:00
3.63962128391 האופטמן עמיתH16BגלילISR08:19:00
4.67292071829 סלומון שקדH16BגלילISR08:23:00
5.62732071256 כוכבא תומרH16Bחבל מודיעיןISR08:39:00
6.90032071832 עפרי עמירH16Bאסא תל אביבISR08:45:00
7.61562071526 הראל איתמרH16Bחבל מודיעיןISR09:07:00
8.63838302103 סונדק עמיתH16BגלילISR09:11:00
9.63722071807 בר-נתן יובלH16Bאסא תל אביבISR09:15:00
10.49042071227 סרגה אורןH16Bחבל מודיעיןISR09:19:00
11.67662071814 גרסטמן מתןH16BיזרעאלISR09:23:00
 
H18A (3470m, 0m)
1.56882071307 מינסקי עדיH18AהשרוןISR07:32:00
2.59978402345 עברי מתןH18AיזרעאלISR07:38:00
3.57062071176 זורע טלH18Aאסא תל אביבISR07:41:00
4.60192071589 מצפון פלגH18Aלב השרון-מנשהISR07:45:00
5.47632083349 מאירוב עופרH18Aחבל מודיעיןISR07:56:00
6.64302071679 שפירא שחרH18Aחבל מודיעיןISR08:20:00
7.62602071573 יוגב מתןH18Aעמק חפרISR08:39:00
8.59607209468 יוגב מעיןH18Aלב השרון-מנשהISR08:45:00
9.48442071093 נוסבוים נדבH18AהשרוןISR08:46:00
10.50588032002 יסעור רתםH18AיזרעאלISR08:52:00
11.62587823781 אשד טלH18Aטכניון כרמלISR08:58:00
12.60768215003 זיגמונד רועיH18Aטכניון כרמלISR09:03:00
13.60992057489 אלפרט רועיH18Aטכניון כרמלISR09:06:00
14.60742071584 רובין רזH18Aטכניון כרמלISR09:10:00
15.64677747747 ברעם גיאH18AיזרעאלISR09:16:00
 
H18B (3040m, 0m)
1.52327204750 Kalkstein נדבH18BהשרוןISR08:31:00
2.50782106443 לישנקו איליהH18BגלילISR08:55:00
 
H21A (3720m, 0m)
1.64692071367 kapel gilH21Aאסא טכניון חיפהISR07:36:00
2.42147200994 כהנא אלוןH21AהשרוןISR07:38:00
3.46122071534 יערי עמוסH21Aאסא ירושליםISR07:40:00
4.57778462001 יוגב רותםH21Aלב השרון-מנשהISR07:42:00
5.57229101010 שדמי יםH21AיזרעאלISR07:44:00
6.41382132917 חמרה רפאלH21Aעמק חפרISR08:00:00
7.68042071505 זית רביבH21Aאסא ירושליםISR08:02:00
8.64632420191 סבאגי עידןH21Aעמק חפרISR08:06:00
9.57052066903 זורע אלוןH21Aאסא תל אביבISR08:10:00
10.58997727717 זמיר סלעH21Aלב השרון-מנשהISR08:16:00
11.29272071024 הימן אילH21AהשרוןISR08:44:00
12.35602071239 יעקבי ארםH21AהשרוןISR08:48:00
13.35912071277 גרנט רועיH21Aלב השרון-מנשהISR08:50:00
14.34487202491 מרצ'נקו אלכסייH21Aעמק חפרISR08:52:00
15.45012071127 גוטמן רעיH21Aחבל מודיעיןISR08:54:00
16.48382149246 סגל תוםH21AהשרוןISR08:56:00
17.34752077832 ליפמן אשלH21AהשרוןISR09:10:00
18.40948181995 יסעור ניצןH21AיזרעאלISR09:12:00
19.68002071801 Ersteniuk VolodymyrH21Aלב השרון-מנשהISR09:18:00
20.30588062094 מנור איתיH21Aחבל מודיעיןISR09:20:00
 
H21B (3470m, 0m)
1.27032071023 גפן גושH21Bטכניון כרמלISR07:30:00
2.60587558837 קאופמן אסףH21Bאסא ירושליםISR07:47:00
3.40001212597 רז-רוטשילד דניאלH21Bאסא ירושליםISR07:50:00
4.35828151970 איזביצקי גלH21Bחבל מודיעיןISR07:58:00
5.64967555551 אילגץ׳ גאורגיH21Bעמק חפרISR08:02:00
6.43462068535 לרמן שגיאH21Bחבל מודיעיןISR08:16:00
7.39922071833 פניני תומרH21BיזרעאלISR08:22:00
8.59642071540 ליזוגוב ויאצ'סלבH21Bעמק חפרISR08:24:00
9.43772068536 שפירא אורןH21Bחבל מודיעיןISR08:25:00
10.48482071306 דבש אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR08:26:00
11.28392071312 בן יוסף דולבH21BיזרעאלISR08:31:00
12.67182071551 נזרוב רונןH21Bאסא ירושליםISR08:32:00
13.33942071542 שמלא יאירH21BגלילISR08:33:00
14.40022071123 מאירקוביץ יבגניH21Bאסא טכניון חיפהISR08:36:00
15.34511090990 ברקן אוריH21BיזרעאלISR08:37:00
16.90022071822 יזרעאלי יהודהH21Bאסא טכניון חיפהISR08:38:00
17.40582071160 יאיר אורH21Bאסא טכניון חיפהISR08:41:00
18.31392071285 בן שטרית נדבH21BיזרעאלISR08:44:00
19.54162071261 אלקחר עידןH21BיזרעאלISR08:50:00
20.42472094909 יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR08:53:00
21.35011105870 שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR08:55:00
22.35922071382 שמואלי מופזH21BיזרעאלISR08:59:00
23.33802071206 ענבר ליאורH21BגלילISR09:00:00
24.49822071089 לנס רותםH21BיזרעאלISR09:02:00
25.60969201673 מרימס יואבH21Bעמק חפרISR09:15:00
26.29597220184 גולדנר יקירH21Bעמק חפרISR09:18:00
27.49812071082 לנס עידןH21BיזרעאלISR09:20:00
28.50282071096 גילה איילH21BיזרעאלISR09:23:00
29.54172071615 אלקחר ברH21BיזרעאלISR09:25:00
30.68011459079 Belyev IgorH21Bלב השרון-מנשהISR09:26:00
31.37972071340 רגב שקדH21Bחבל מודיעיןISR09:27:00
 
H21C (3020m, 0m)
1.44742071643 אגוזי שוהםH21CיזרעאלISR08:23:00
2.49842138973 קרול ליאורH21Cאסא תל אביבISR08:35:00
3.67862071362 כץ דניאלH21Cאסא טכניון חיפהISR08:53:00
4.29662083338 מה-טוב יואבH21Cאסא ירושליםISR09:07:00
5.67982088708 שפירא נעםH21Cחבל מודיעיןISR09:11:00
6.64762071593 מרסר שיH21Cאסא ירושליםISR09:16:00
7.54122071102 בן דור יואבH21Cאסא ירושליםISR09:17:00
8.42782071103 אברהם דקלH21CיזרעאלISR09:18:00
9.43502071663 golan סתיוH21Cלב השרון-מנשהISR09:23:00
10.45462071390 אברהם רגבH21CיזרעאלISR09:25:00
 
H35A (3720m, 0m)
1.17002107120 מלץ אביH35AהשרוןISR07:34:00
2.59662071282 קוזלוב אלכסנדרH35AגלילISR07:46:00
3.42392071155 חלבה אמירH35Aאסא תל אביבISR08:04:00
4.12592071272 גריף דניאלH35AהשרוןISR08:08:00
5.6184210152 ITA Verber MarcoH35Aלב השרון-מנשהISR08:12:00
6.16512071051 רביד נועםH35Aאסא תל אביבISR08:14:00
7.33098103006 סגל זףH35Aאסא תל אביבISR08:18:00
8.32042071080 נאון רועיH35Aעמק חפרISR08:20:00
9.51702071478 שרון דניאלH35Aראשון לציוןISR08:46:00
10.40938291968 יסעור נירH35AיזרעאלISR09:08:00
11.8222071070 לדרר חגיH35Aלב השרון-מנשהISR09:14:00
12.57592071333 ארצי ירוןH35AיזרעאלISR09:16:00
 
H35B (3020m, 0m)
1.28017212111 ברג יובלH35Bטכניון כרמלISR07:35:00
2.46212071143 פדן דניסH35Bאסא תל אביבISR08:19:00
3.58292071336 פרנטה מאורH35Bחבל מודיעיןISR08:25:00
4.67142071830 סלפק אורןH35Bחבל מודיעיןISR08:27:00
5.6712071258 לדרר אוריH35Bלב השרון-מנשהISR08:48:00
6.30841321322 ליפוביץ אלכסH35Bעמק חפרISR09:03:00
7.55132071337 אגבריה חוסאםH35BיזרעאלISR09:12:00
8.56772071498 גוברדובסקי ולדיסלבH35BהשרוןISR09:22:00
9.50802071038 שטיין יואבH35Bראשון לציוןISR09:24:00
 
H40 (3470m, 0m)
1.5492121786 ויינר תומרH40יזרעאלISR07:31:00
2.14132071254 מינסקי אביH40השרוןISR07:34:00
3.67852071823 יערי שאולH40חבל מודיעיןISR07:35:00
4.42117201222 כהנא איתןH40השרוןISR07:44:00
5.40762071273 שחורי יורםH40עמק חפרISR07:52:00
6.6861501456 LTH Benetis VytenisH40חבל מודיעיןISR08:00:00
7.22068020377 פלדמן שלוH40יזרעאלISR08:14:00
8.67652071700 ניב נדבH40אסא תל אביבISR08:15:00
9.48502071041 שפי יוחאיH40אסא תל אביבISR08:19:00
10.19182071152 לויצקי פבלH40אסא תל אביבISR08:21:00
11.30157010662 פרצ'ונוק דמיטריH40עמק חפרISR08:29:00
12.6812071530 גמינדר תומרH40אסא תל אביבISR08:34:00
13.37812071165 יונה גלH40יזרעאלISR08:49:00
14.10072071135 הלחמי ליאורH40חבל מודיעיןISR08:57:00
15.22192071076 כהן תומרH40טכניון כרמלISR09:08:00
16.43302071803 בולוטני מיכאלH40גלילISR09:12:00
17.30392071036 הימן רפיH40השרוןISR09:13:00
18.19252071004 כהן נמרודH40אסא תל אביבISR09:17:00
19.3853417294 שחר ליעדH40לב השרון-מנשהISR09:22:00
20.5071428934 פלג עומרH40לב השרון-מנשהISR09:28:00
 
H45 (3020m, 0m)
1.40062071046 איגנטוב אנדריH45חבל מודיעיןISR07:33:00
2.33632071565 מצפון גיוראH45לב השרון-מנשהISR07:38:00
3.30332127403 הלר גיאH45חבל מודיעיןISR07:40:00
4.63422071665 קליינמן יניבH45אסא תל אביבISR07:57:00
5.46032071084 אבידן אליקH45לב השרון-מנשהISR08:01:00
6.29612071308 שגיא שחרH45אסא תל אביבISR08:03:00
7.64582071604 בר-גד יזהרH45אסא תל אביבISR08:07:00
8.63692121003 טייטר ארתורH45אסא תל אביבISR08:09:00
9.39152071169 לוין הדרH45אסא תל אביבISR08:11:00
10.51167203759 קלקשטיין נירH45השרוןISR08:17:00
11.67132071682 סלפק אמירH45חבל מודיעיןISR08:21:00
12.30542071310 כצמן אדיH45לב השרון-מנשהISR08:29:00
13.63092121780 אליאס גילH45אסא תל אביבISR08:31:00
14.67062071614 שורץ גילH45יזרעאלISR08:39:00
15.63212071535 יוגב סיוןH45עמק חפרISR08:43:00
16.33492071583 רינת גילH45גלילISR08:45:00
17.5222071381 ריינהרץ יניבH45גלילISR08:50:00
18.38767203875 אפרת ירוןH45לב השרון-מנשהISR08:51:00
19.59617207802 יוגב רביבH45לב השרון-מנשהISR08:56:00
20.60642083332 יפה מורH45השרוןISR08:57:00
21.63512071541 מיש שיH45אסא תל אביבISR08:59:00
22.64282132929 גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR09:14:00
23.31372801369 גור אלעזרH45לב השרון-מנשהISR09:19:00
24.56212071342 יוחנן גיאH45יזרעאלISR09:27:00
25.31272801132 סרגה אליH45חבל מודיעיןISR09:28:00
26.33761413612 גנדלמן איילH45השרוןISR09:29:00
 
H50A (3040m, 0m)
1.51052071032 ויסמן שאולH50Aחבל מודיעיןISR07:38:00
2.55651113709 שביב רןH50Aחבל מודיעיןISR07:48:00
3.33752071194 מנדל רועיH50Aחבל מודיעיןISR07:54:00
4.32092071130 גרינברג גילH50Aאסא תל אביבISR08:08:00
5.31982071549 כהן שלומיH50AגלילISR08:20:00
6.22402071065 נהרי צחרH50Aלב השרון-מנשהISR08:34:00
7.30552071692 צוק אילןH50AיזרעאלISR08:42:00
8.64822071672 סגל עמוסH50AיזרעאלISR08:50:00
9.24242071157 גרנט עופרH50Aלב השרון-מנשהISR08:58:00
10.23032071317 גלילי גיאH50Aאסא תל אביבISR09:00:00
11.41042071533 גולן עוזיH50Aלב השרון-מנשהISR09:12:00
12.49832071117 דבש רןH50AיזרעאלISR09:26:00
 
H50B (3010m, 0m)
1.64972071811 גולן אהודH50BהשרוןISR07:30:00
2.48412071047 נוסבוים יצחקH50BהשרוןISR07:36:00
3.62832071517 זיינפלד עופרH50Bחבל מודיעיןISR07:44:00
4.64862071810 גוטמן צורH50Bחבל מודיעיןISR07:46:00
5.30892144836 גרינברג מיקיH50BגלילISR07:57:00
6.47459090565 מאירוב זוריקH50Bחבל מודיעיןISR08:03:00
7.66582071613 סלפק אלוןH50Bחבל מודיעיןISR08:05:00
8.61001370101 ליאור אילH50Bחבל מודיעיןISR08:09:00
9.47792071171 לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR08:15:00
10.1462071252 ארידור יריבH50Bטכניון כרמלISR08:19:00
11.62182071680 ברן חמיH50Bלב השרון-מנשהISR08:23:00
12.57912071319 שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR08:25:00
13.14652071190 מורג בועזH50Bעמק חפרISR08:29:00
14.8832083331 כספי שיH50BהשרוןISR08:31:00
15.33882071233 פישמן סרחיוH50Bטכניון כרמלISR08:41:00
16.56252071658 צפורי אבנרH50Bלב השרון-מנשהISR08:45:00
17.50202071091 סט שיH50BיזרעאלISR08:56:00
18.38622071203 סטפנוב ולריH50Bאסא טכניון חיפהISR08:57:00
19.55492071067 חובב שימיH50Bחבל מודיעיןISR09:05:00
20.48202071158 טויג רוןH50Bחבל מודיעיןISR09:18:00
 
H55 (3040m, 0m)
1.34532071040 וולשטיין דןH55לב השרון-מנשהISR07:30:00
2.42071221 שור מוטיH55לב השרון-מנשהISR07:32:00
3.8202071037 רגב שמואלH55חבל מודיעיןISR07:34:00
4.61962071576 יפה פיניH55חבל מודיעיןISR07:36:00
5.48052071053 בוכבינדר מודיH55השרוןISR07:40:00
6.35442071634 גול אפקH55אסא תל אביבISR07:50:00
7.32617140399 שחר יוסיH55חבל מודיעיןISR07:56:00
8.35492071128 גלזר אילןH55אסא תל אביבISR08:02:00
9.27842071503 מנור משהH55חבל מודיעיןISR08:04:00
10.4717212589 ויינר עמיתH55חבל מודיעיןISR08:10:00
11.17552071017 יודפת עופרH55חבל מודיעיןISR08:18:00
12.63262083337 שלו משהH55אסא תל אביבISR08:22:00
13.46592089807 איל חנןH55גלילISR08:24:00
14.43942068639 מצגר קוביH55אסא תל אביבISR08:26:00
15.17518222222 צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR08:28:00
16.14462071187 אש נחמןH55השרוןISR08:30:00
17.10848401084 אבנר עוזיH55גלילISR08:32:00
18.862071072 ברקאי עזראH55לב השרון-מנשהISR08:36:00
19.17972071010 ביאר אביחיH55יזרעאלISR08:38:00
20.4402071094 סגל דוידיH55לב השרון-מנשהISR08:40:00
21.37412071275 יעקבי אלישעH55השרוןISR08:46:00
22.36662071238 אוסוליבן אריהH55חבל מודיעיןISR08:48:00
23.53492071271 שחורי איתיH55חבל מודיעיןISR08:52:00
24.50122071069 גילה זיוH55יזרעאלISR08:54:00
25.27971033316 גוטמן יהודהH55חבל מודיעיןISR09:02:00
26.33792071205 ענבר אברהםH55גלילISR09:04:00
27.17772071253 כפרי גדעוןH55ראשון לציוןISR09:06:00
28.31452071057 נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR09:08:00
29.42672071240 חזן גדעוןH55יזרעאלISR09:10:00
30.49212071162 יבסייב אריהH55יזרעאלISR09:14:00
31.852071236 נירן חןH55ראשון לציוןISR09:16:00
32.43782071164 מלמד דרורH55יזרעאלISR09:18:00
33.38452071086 בר יהודה יונתןH55לב השרון-מנשהISR09:20:00
34.47972071045 מינצר צפרירH55יזרעאלISR09:22:00
35.34037625446 יופה פבלH55גלילISR09:24:00
36.39897203677 שמע נתיH55חבל מודיעיןISR09:28:00
 
H60 (3010m, 0m)
1.51452083345 מירב איתיH60חבל מודיעיןISR07:48:00
2.6052071064 בן שטרית מאירH60יזרעאלISR07:50:00
3.41202300229 פלוטקין רוןH60אסא תל אביבISR07:55:00
4.52242085133 פדוסין ולדימירH60אסא תל אביבISR08:01:00
5.33369933838 תלם איתיאלH60חבל מודיעיןISR08:21:00
6.40172071220 רן שמאיH60גלילISR08:35:00
7.21201251255 פרנקו אהרוןH60חבל מודיעיןISR08:37:00
8.42432071014 ארד ארזH60יזרעאלISR08:43:00
9.3059590917 זזינסקי אנריקוH60לב השרון-מנשהISR08:47:00
10.10721221170 וידר יואבH60טכניון כרמלISR08:50:00
11.33582071300 פלוט אשרH60גלילISR08:52:00
12.42102071332 פנפיל אביH60חבל מודיעיןISR08:53:00
13.13702071050 בלגלי רןH60השרוןISR08:59:00
14.44092071180 ליפמן רמיH60השרוןISR09:09:00
15.11162071196 לוי יוסיH60חבל מודיעיןISR09:10:00
16.3662071294 אוסטר שמואלH60גלילISR09:14:00
17.38592071386 נתנאל אילH60חבל מודיעיןISR09:16:00
 
H65 (3010m, 0m)
1.27012071181 פרישפלס ג'יםH65גלילISR07:34:00
2.40272071529 פארן דניH65ראשון לציוןISR07:38:00
3.122083347 קינר דורוןH65אסא תל אביבISR07:59:00
4.2732071039 משלי יובלH65חבל מודיעיןISR08:07:00
5.3152071327 לוץ דודH65ראשון לציוןISR08:33:00
6.49612071290 פאר יוסיH65לב השרון-מנשהISR08:49:00
7.2282071001 הלחמי אבנרH65חבל מודיעיןISR08:58:00
8.28922071026 שמואלי אשרH65יזרעאלISR09:00:00
9.31918461951 אביטל עפרH65גלילISR09:02:00
10.36929733330 דפני אהודH65השרוןISR09:11:00
11.9552071002 ונדל עמריH65חבל מודיעיןISR09:12:00
12.212071112 אילן יעקבH65יזרעאלISR09:13:00
13.5142071250 גרין וורןH65השרוןISR09:15:00
14.10952071028 רז שלמהH65ראשון לציוןISR09:17:00
 
H70 (3010m, 0m)
1.17592071088 קורנברג ישראלH70ראשון לציוןISR07:32:00
2.22122071048 לוין עודדH70עמק חפרISR07:40:00
3.26042071049 שפי שאולH70השרוןISR07:42:00
4.36139471203 גולדהכט גיוראH70עמק חפרISR08:17:00
5.24892071644 רביד משהH70אסא תל אביבISR08:27:00
6.19952083344 Asher שמואלH70גלילISR08:39:00
7.9472071262 שוויצר עוזיH70יזרעאלISR08:54:00
8.31309150545 ברג דודH70טכניון כרמלISR09:04:00
9.2599230740 פרידמן אלכסH70אסא תל אביבISR09:07:00
10.27172071291 אבוגני שמואלH70גלילISR09:19:00
 
H75 (2500m, 0m)
1.42031008072 אשל חגיH75השרוןISR07:38:00
2.72071248 דודלזק צביקהH75לב השרון-מנשהISR08:06:00
3.29222071284 אולייניק אלישעH75לב השרון-מנשהISR08:14:00
4.67327008880 קלקשטיין אריהH75השרוןISR08:22:00
5.6032071005 מינסקי מנחםH75השרוןISR08:30:00
6.42741396190 גופשטיין סמיוןH75גלילISR08:46:00
 
H85 (2500m, 0m)
1.1842083343 נצר מיכאלH85ראשון לציוןISR07:58:00
 
ילדות
1.60712071699 טויג ענבלילדותחבל מודיעיןISR
2.65128499899 רוטשטיין נגהילדותאסא תל אביבISR
3.65298499899 רוטשטיין ענברילדותאסא תל אביבISR
4.67532071622 חלבה הדרילדותאסא תל אביבISR
5.67691901855 פלג מעיןילדותלב השרון-מנשהISR
 
ילדים
1.31388196977 בר קוסטיהילדיםהשרוןISR
2.56734624965 ורבין עידןילדיםאסא תל אביבISR
3.58582071293 סגל נגהילדיםאסא תל אביבISR
4.60662071241 גנצ'רסקי איתיילדיםחבל מודיעיןISR
5.62622420704 סגל יערהילדיםאסא תל אביבISR
6.63432071543 קליינמן נדבילדיםאסא תל אביבISR
7.62272071666 שינדלר לירדןילדיםטכניון כרמלISR
8.61861272012 פלדמן שגיבילדיםיזרעאלISR
9.64711451529 ויינר שחרילדיםיזרעאלISR
10.67362071608 לדרר איתןילדיםלב השרון-מנשהISR
11.67502071819 חייט תימןילדיםגלילISR
12.67432071824 כרמל יואבילדיםחבל מודיעיןISR
13.67592071831 עגור-הלוי איתןילדיםחבל מודיעיןISR
14.67481001703 ויינר אמירילדיםיזרעאלISR