אליפות החורף 2018 27/12/2018 15:23:23
Start list by classes (stage 2 - עין צור)

No.St. No.Chip No.NameClassClubCountryStart 1Start 2
 
D12
1.66142071859בק הדרD12עמק חפרISR09:01:00
2.66092071870גיל-בר נויהD12עמק חפרISR09:05:00
3.66152071891סורדו איהD12עמק חפרISR09:09:00
4.66132071861בק עמיתD12עמק חפרISR09:17:00
5.66122071857אפשטיין אביהD12עמק חפרISR09:19:00
6.60132071600טל-מסינג אריאלD12אסא תל אביבISR10:21:0009:31:00
7.60567212266מצפון גאיהD12לב השרון-מנשהISR09:35:0009:39:00
8.57152071822כספי יעלD12השרוןISR10:23:00
9.61772071559אימבר רעותD12יזרעאלISR10:45:00
10.64032071893עגור-הלוי נעמהD12חבל מודיעיןISR10:51:00
 
D14
1.65382071827שולמן יערהD1409:36:0009:36:00
2.60122071315טל-מסינג טיאןD14אסא תל אביבISR10:30:0009:50:00
3.63282071866בר-גד ליהD14אסא תל אביבISR09:34:0009:54:00
4.46462083335רביד יעלD14אסא תל אביבISR10:10:0009:58:00
5.60842071580כרמיאלי דניאלD14חבל מודיעיןISR10:08:0010:06:00
6.56782071137שביב מעיןD14חבל מודיעיןISR10:38:0010:20:00
 
D16A
1.60502071523טייטר יאנהD16Aאסא תל אביבISR09:12:0009:00:00
2.63172071571סט עומרD16AיזרעאלISR10:06:0009:32:00
3.49491100403ברבינג נעהD16Aלב השרון-מנשהISR09:56:0009:50:00
4.62142071550אליאס מעיןD16Aאסא תל אביבISR09:04:0009:58:00
5.60392071363שלו ניצןD16Aאסא תל אביבISR10:38:0010:18:00
6.57192071651גולן הדסD16Aלב השרון-מנשהISR10:24:0010:28:00
7.59468040429שדמי גאיהD16AיזרעאלISR10:40:0010:34:00
 
D16B
1.61882071224ריף הגרD16Bאסא תל אביבISR10:22:0009:10:00
2.48612071385מנור אליהD16Bחבל מודיעיןISR10:32:0010:14:00
3.47052083346שכטר רותםD16Bחבל מודיעיןISR10:12:0010:24:00
4.55682071269שביב עינבD16Bחבל מודיעיןISR10:24:0010:28:00
5.62772071507עגור-הלוי איילהD16Bחבל מודיעיןISR10:48:00
 
D21A
1.29862071395שגיא קרןD21Aאסא תל אביבISR09:00:00
2.40462071126גוטמן נטעD21Aאסא ירושליםISR09:13:0009:06:00
3.42602071198מאירקוביץ מארינהD21Aאסא טכניון חיפהISR09:03:0009:17:00
4.61902071512מרגלית טלאלD21Aאסא טכניון חיפהISR09:52:0009:33:00
5.31362069552פינצ'וק אירינהD21AגלילISR09:45:0009:50:00
6.52317200804קלקשטיין ברD21AהשרוןISR09:51:0009:57:00
7.32082071129גרינברג אניהD21Aאסא תל אביבISR10:23:0010:15:00
8.90362071851Yiyun ChenD21ATPEISR10:19:0010:27:00
9.62257206349סבילפה-סבו אלינהD21Aעמק חפרISR10:34:0010:36:00
10.34047207793יופה קטרינהD21AגלילISR10:37:0010:37:00
11.9009417276חריש רוניD21AחיצוניISR09:15:0010:38:00
 
D21B
1.40082071003איגנטוב אידהD21Bחבל מודיעיןISR09:19:0009:05:00
2.40092071009איגנטוב אירהD21Bחבל מודיעיןISR09:03:0009:25:00
3.33032071097זריהן ברD21BגלילISR09:29:0009:33:00
4.40502071355שקד מיכלD21BגלילISR09:33:0009:43:00
5.44872071329רגב יערהD21Bחבל מודיעיןISR10:29:0010:03:00
6.43962068640מצגר מאיהD21Bאסא תל אביבISR10:15:00
7.36402071251נוימן נעהD21Bלב השרון-מנשהISR10:25:0010:21:00
8.55932071304שינדלר לידיD21Bטכניון כרמלISR09:49:0010:29:00
9.9025230739Adenstedt KatharinaD21BAUTISR10:43:00
10.51752071380עבודי נועהD21Bחבל מודיעיןISR10:33:0010:49:00
11.42462071078אילן גאיהD21BיזרעאלISR10:31:0010:53:00
 
D21C
1.90142071884לוין נעמיD21CחיצוניISR09:59:00
2.31732071226שקד רונהD21Cאסא טכניון חיפהISR09:25:0009:11:00
3.48182071138הלחמי קרןD21Cחבל מודיעיןISR09:23:0009:13:00
4.6448211555ליפוביץ מריהD21Cעמק חפרISR10:11:0009:37:00
5.56132071280דה קוסטא ענברD21CיזרעאלISR09:51:0009:39:00
6.4639504727ורבין אסיהD21Cאסא תל אביבISR10:03:0009:41:00
7.40732071209פריד טלD21Cאסא טכניון חיפהISR09:35:0009:59:00
8.54262071184שינדלר לילD21Cטכניון כרמלISR09:53:0010:01:00
9.42422071564נוימן דפנהD21Cלב השרון-מנשהISR10:51:0010:11:00
10.59592071537ארצי נעהD21CיזרעאלISR10:21:00
11.59812071347ימין עדיD21Cאסא תל אביבISR10:19:0010:23:00
12.49622071295טויג גיליD21Cחבל מודיעיןISR10:01:0010:31:00
13.54112071055יסעור גלD21CיזרעאלISR10:39:0010:37:00
14.47742071063פיין נריD21Cאסא טכניון חיפהISR10:05:0010:39:00
15.61942071811ספיר אביטלD21Cחבל מודיעיןISR09:41:0010:41:00
16.51602071805שחף יסמיןD21Cלב השרון-מנשהISR10:47:0010:59:00
17.4196417296סגל יעלD21Cאסא תל אביבISR09:19:0011:01:00
 
D35
1.90238130367Adenstedt BarbaraD35AUTISR11:05:00
2.64292138264גלוזשטיין לודמילהD35ראשון לציוןISR10:35:0011:09:00
3.49662070447שצרבנין טטיאנהD35גלילISR10:49:0011:11:00
 
D40
1.49202071215קלמנוביץ מי-טלD40אסא תל אביבISR09:49:0009:15:00
2.24372071887מייר-גור תמרD40לב השרון-מנשהISR09:55:0009:45:00
3.28901111774מאיר ענתD40לב השרון-מנשהISR09:43:0009:55:00
4.24912071013רביד איריסD40אסא תל אביבISR10:29:0010:09:00
5.17822071054רביד נעמיD40אסא תל אביבISR10:35:0010:19:00
6.90298208888Godina IevaD40LATISR10:21:0010:33:00
7.90328633660Balciunaite VilmaD40LTUISR10:33:0010:51:00
 
D45
1.59342071557ריינהרץ אוריתD45גלילISR09:21:0009:05:00
2.40072071058איגנטוב אנהD45חבל מודיעיןISR09:05:0009:19:00
3.52302083354קלקשטיין גליתD45השרוןISR09:15:0009:43:00
4.51792071119מסינג ענת סיפוריםD45אסא תל אביבISR10:49:0009:49:00
5.30712045676בן הרים טלD45עמק חפרISR10:17:0009:53:00
6.51712071052יסעור ענברD45יזרעאלISR09:57:0009:57:00
7.59742071353שינדלר ברגמן יהודיתD45טכניון כרמלISR10:15:0010:07:00
8.59872071222סטרלינג אולגהD45גלילISR09:39:0010:13:00
9.60722071338יוגב דפנהD45לב השרון-מנשהISR10:09:0010:29:00
10.55662071178שביב מיכלD45חבל מודיעיןISR10:23:0010:35:00
11.64022071616עגור-הלוי חגיתD45חבל מודיעיןISR10:37:0010:49:00
12.64952071875ויסמן עדיD45חבל מודיעיןISR10:53:00
 
D50
1.56022071318סיאיילב טניהD50גלילISR09:03:0009:21:00
2.50952071092שחר ענתD50לב השרון-מנשהISR10:25:0009:51:00
3.61632071558אשכנזי גניתD50יזרעאלISR10:13:0010:05:00
4.48422071056נוסבוים שרוןD50השרוןISR09:31:0010:27:00
 
D55
1.51992071296שמואלי נוריתD55יזרעאלISR09:09:0009:01:00
2.50662071219רן רותD55גלילISR09:17:0009:17:00
3.48912071179נתיב רותD55חבל מודיעיןISR10:07:0009:31:00
4.6582071148זילברשטיין נעמהD55יזרעאלISR09:45:0009:33:00
5.44102071182ליפמן יעלD55השרוןISR09:47:0009:47:00
6.50272071021רגב יעלD55חבל מודיעיןISR10:31:0010:25:00
7.41652071109אלוש רותD55חבל מודיעיןISR10:27:0010:45:00
8.32792071090הימן יונהD55השרוןISR10:45:0010:47:00
9.90342021312Olivestam AgnetaD55SWEISR10:55:00
10.38612071204סטפנוב סבטלנהD55אסא טכניון חיפהISR10:53:0010:57:00
 
D60
1.45002071124גוטמן אילנהD60חבל מודיעיןISR09:11:0009:03:00
2.39392071189הלר הדרD60חבל מודיעיןISR09:01:0009:07:00
3.50061396153לפושנר לובובD60גלילISR09:13:0009:09:00
4.24902071025רביד דליהD60אסא תל אביבISR10:41:0009:35:00
5.2742071083משלי ליסהD60חבל מודיעיןISR09:37:0010:03:00
6.33122071389טייט אבהD60חבל מודיעיןISR09:33:0010:15:00
7.37782071156מאירקוביץ סופיהD60טכניון כרמלISR09:07:0010:17:00
8.37092071173לוינקרון זהבהD60גלילISR10:43:0010:43:00
 
D70
1.20072071133דה קוסטה בק רוניD70יזרעאלISR09:34:0009:34:00
2.39351009885חנטקוב מריהD70השרוןISR10:04:0010:02:00
3.1152071234קוצר אנדרהD70לב השרון-מנשהISR10:02:0010:04:00
 
H12
1.90112071881לוין אלישעH12חיצוניISR09:31:00
2.66102071874הלר-בכר יואבH12עמק חפרISR09:13:00
3.62562071326טייטר מקסיםH12אסא תל אביבISR09:15:00
4.66112071897רזניק ברקאיH12עמק חפרISR09:23:00
5.63292071864בר-גד יואבH12אסא תל אביבISR09:39:0009:41:00
6.64722071892סמוביץ עמיתH12יזרעאלISR10:11:0010:15:00
7.64402071888מנחם יואב 2007H12חבל מודיעיןISR10:01:0010:25:00
8.64492071869גור ליאורH12לב השרון-מנשהISR10:03:0010:27:00
9.60732121095יוגב שחרH12לב השרון-מנשהISR10:09:0010:31:00
10.64332071863בר דןH12חבל מודיעיןISR10:35:0010:47:00
 
H14
1.90152071885לוין נריהH14חיצוניISR09:54:00
2.64142071803שושני מיכאלH14אסא תל אביבISR10:26:00
3.59132088705שחורי אלוןH14חבל מודיעיןISR09:00:0009:02:00
4.60402071400שורץ יהלH14יזרעאלISR09:02:0009:06:00
5.53357210091נוסבוים עמריH14השרוןISR09:52:0009:32:00
6.63832071890סונדק עמיתH14גלילISR09:44:0009:34:00
7.66032071812שרון יותםH14לב השרון-מנשהISR10:18:0009:42:00
8.63962128391האופטמן עמיתH14גלילISR09:56:0009:44:00
9.63432071543קליינמן נדבH14אסא תל אביבISR09:46:00
10.63818071005לוינסון יהונתןH14גלילISR09:40:0009:48:00
11.63632071873דרור עזH14טכניון כרמלISR09:46:0009:52:00
12.56758657546קלקשטיין יובלH14השרוןISR09:04:0009:56:00
13.90042111099אשל סהרH14חיצוניISR09:38:0010:04:00
14.2071816רועי ישראליH1410:34:0010:08:00
15.9030896933Godins GustavsH14LATISR10:06:0010:12:00
16.62732071256כוכבא תומרH14חבל מודיעיןISR10:36:0010:16:00
17.62792071146שחר שיH14אסא תל אביבISR09:48:0010:22:00
18.64082071661יוגב אוהדH14עמק חפרISR10:00:0010:26:00
19.58091375078ליאור עמיתH14חבל מודיעיןISR10:04:0010:32:00
20.2071825גנדלב אופירH1410:34:00
21.58942071011סרגה עידוH14חבל מודיעיןISR10:16:0010:36:00
22.65352071879לוי רועיH14אסא תל אביבISR10:38:00
23.49042071227סרגה אורןH14חבל מודיעיןISR10:20:0010:40:00
24.2071817סלפק אדרH1410:42:0010:44:00
25.61562071526הראל איתמרH14חבל מודיעיןISR10:44:0010:52:00
 
H16A
1.62172071595ברן עידוH16Aלב השרון-מנשהISR09:02:0009:02:00
2.60992057489אלפרט רועיH16Aטכניון כרמלISR09:58:0009:10:00
3.57062071176זורע טלH16Aאסא תל אביבISR09:08:0009:12:00
4.59442800347שלו יואבH16Aאסא תל אביבISR10:16:0009:34:00
5.52327204750קלקשטיין נדבH16AהשרוןISR09:10:0009:36:00
6.43212071012רביד יואבH16Aאסא תל אביבISR10:22:0009:38:00
7.64112071867ג'ייקובס יהונתןH16Aטכניון כרמלISR09:42:0009:42:00
8.65362071824כרמלי שגבH16A10:04:0009:44:00
9.60182071577מצפון אמירH16Aלב השרון-מנשהISR10:00:0009:46:00
10.53362071313יבסייב אדרH16AיזרעאלISR09:54:0009:52:00
11.62817160701בברסקי טוםH16Aטכניון כרמלISR09:46:0009:56:00
12.61707050817לוי מעייןH16Aטכניון כרמלISR09:38:0010:00:00
13.47632083349מאירוב עופרH16Aחבל מודיעיןISR10:32:0010:02:00
14.61787633876טייכמן צוףH16Aטכניון כרמלISR10:10:0010:06:00
15.64009840122מטבייב לאוןH16Aעמק חפרISR09:44:0010:08:00
16.62659201827דרור הרנירH16Aטכניון כרמלISR09:50:0010:10:00
17.62587823781אשד טלH16Aטכניון כרמלISR09:34:0010:14:00
18.56882071307מינסקי עדיH16AהשרוןISR10:14:0010:16:00
19.60192071589מצפון פלגH16Aלב השרון-מנשהISR09:52:0010:20:00
20.62602071573יוגב מתןH16Aעמק חפרISR10:12:0010:24:00
21.60762800358זיגמונד רועיH16Aטכניון כרמלISR10:20:0010:30:00
22.59607209468יוגב מעיןH16Aלב השרון-מנשהISR10:28:0010:32:00
23.59768628599רוזה יםH16Aאסא תל אביבISR10:26:0010:44:00
 
H16B
1.90192071896קלר ניקH16BחיצוניISR09:42:00
2.63902071868גור אופירH16Bטכניון כרמלISR09:50:0010:00:00
3.64382071802שוורצמן אמירH16BיזרעאלISR09:32:0010:02:00
4.59152071145שמעיה יערH16Bחבל מודיעיןISR10:28:0010:10:00
5.50782106443לישנקו איליהH16BגלילISR10:14:0010:18:00
 
H18A
1.53481412539שחורי דניאלH18Aחבל מודיעיןISR09:11:0009:09:00
2.60048402345חורש גלH18AיזרעאלISR09:32:0009:31:00
3.58711582105מינדל-הוכמן ברקH18AגלילISR09:43:0009:32:00
4.57018645926קצפ רויH18Aאסא תל אביבISR10:27:0009:35:00
5.59277497749שוח עומרH18Aעמק חפרISR09:33:0009:37:00
6.57362068643הולנדר חןH18Aאסא תל אביבISR09:44:0009:40:00
7.58887203876אפרת אלוןH18Aלב השרון-מנשהISR09:14:0009:43:00
8.57052066903זורע אלוןH18Aאסא תל אביבISR09:42:0009:45:00
9.60022071872דנק שחרH18AיזרעאלISR10:05:0009:47:00
10.59047110901אוזן דרורH18Aעמק חפרISR09:37:0009:48:00
11.59977747747עברי מתןH18AיזרעאלISR10:03:0009:49:00
12.57229101010שדמי יםH18AיזרעאלISR09:57:0009:51:00
13.48442071093נוסבוים נדבH18AהשרוןISR10:02:0009:52:00
14.57162071582וינשל יואבH18Aאסא תל אביבISR09:46:0010:00:00
15.60087677557פרטוק עמיתH18AיזרעאלISR10:01:00
16.60969201673מרימס יואבH18Aעמק חפרISR09:35:0010:02:00
17.60742071584רובין רזH18Aטכניון כרמלISR10:04:0010:04:00
18.58997727717זמיר סלעH18Aלב השרון-מנשהISR09:41:0010:06:00
19.57777207802יוגב רותםH18Aלב השרון-מנשהISR10:33:0010:10:00
20.59067023008סלומון נעםH18Aעמק חפרISR10:29:0010:18:00
21.58857130402ירדן גלעדH18Aעמק חפרISR10:09:0010:20:00
22.57232078590שפר שחרH18Aאסא תל אביבISR09:50:0010:26:00
23.51742071314קמרון אמירH18AיזרעאלISR10:07:0010:32:00
24.50588032002יסעור רתםH18AיזרעאלISR10:38:0010:39:00
 
H18B
1.61832071510צופה אופקH18Bטכניון כרמלISR09:06:00
 
H21A
1.90122071882לוין הללH21AחיצוניISR09:54:00
2.39912071384גלילי טלH21Aאסא טכניון חיפהISR10:09:00
3.90172072481ליסטמן אברהםH21AחיצוניISR09:00:00
4.64692071367קפל גילH21Aאסא טכניון חיפהISR09:33:0009:00:00
5.50282071096גילה איילH21AיזרעאלISR09:15:0009:03:00
6.45012071127גוטמן רעיH21Aחבל מודיעיןISR09:06:0009:06:00
7.35602071239יעקבי ארםH21AהשרוןISR09:21:0009:30:00
8.64632141162סבאגי עידןH21Aעמק חפרISR09:39:0009:39:00
9.42147200994כהנא אלוןH21AהשרוןISR09:42:0009:42:00
10.44582071895פרדקין מיכאלH21AגלילISR09:51:0009:45:00
11.90032071855אוסטר שגיאH21AחיצוניISR09:51:00
12.30589200280מנור איתיH21Aחבל מודיעיןISR10:33:0010:06:00
13.34752077832ליפמן אשלH21AהשרוןISR10:30:0010:09:00
14.90379562202Yun-Han LeeH21ATPEISR10:45:0010:12:00
15.30242071208סגל ערןH21Aלב השרון-מנשהISR10:24:0010:18:00
16.31288213128אבנר אסףH21AגלילISR10:39:0010:21:00
17.29272071024הימן אילH21AהשרוןISR10:15:0010:27:00
18.37282071016ברקאי סתיוH21Aלב השרון-מנשהISR10:03:0010:33:00
19.40948181995יסעור ניצןH21AיזרעאלISR10:06:0010:36:00
20.35768634938סבו-בר גיאH21Aעמק חפרISR10:48:0010:42:00
21.64967555551אילגץ׳ גאורגיH21Aעמק חפרISR10:51:0010:45:00
 
H21B
1.47771234543לוי ליעדH21BיזרעאלISR09:53:00
2.90062071122ברזק עילםH21BחיצוניISR10:13:00
3.51112071074בהט עידוH21BיזרעאלISR10:20:00
4.90202071340רגב שקדH21BחיצוניISR09:38:00
5.49822071089לנס רותםH21BיזרעאלISR10:18:00
6.33942071542שמלא יאירH21BגלילISR09:02:0009:02:00
7.50732076487בן שעיה נירH21Bאסא טכניון חיפהISR09:07:0009:04:00
8.60587558837קאופמן אסףH21Bאסא ירושליםISR09:05:0009:11:00
9.31392071285בן שטרית נדבH21BיזרעאלISR09:00:0009:12:00
10.40001212597רז-רוטשילד דניאלH21Bאסא ירושליםISR09:13:00
11.27032071023גפן גושH21Bטכניון כרמלISR09:19:0009:14:00
12.34512071361ברקן אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR09:18:0009:15:00
13.51432071111אריאל אביעדH21Bחבל מודיעיןISR09:09:0009:16:00
14.40582071160אור יאירH21Bאסא טכניון חיפהISR09:12:0009:19:00
15.35922071382שמואלי מופזH21BיזרעאלISR09:36:0009:34:00
16.47752071066סט כרמלH21BיזרעאלISR09:59:0009:36:00
17.59642071540ליזוגוב ויאצ'סלבH21Bעמק חפרISR09:49:0009:41:00
18.33802071206ענבר ליאורH21BגלילISR09:47:0009:46:00
19.40022071123מאירקוביץ יבגניH21Bטכניון כרמלISR09:04:0009:53:00
20.51682071309אלינסון כרמיH21Bאסא תל אביבISR09:31:0009:54:00
21.48432071085נוסבוים איתםH21BהשרוןISR10:32:0009:55:00
22.48482071306דבש אוריH21Bאסא טכניון חיפהISR09:55:0009:56:00
23.24922071029רביד דניH21Bאסא תל אביבISR10:25:0010:03:00
24.46122071534יערי עמוסH21Bאסא ירושליםISR10:05:00
25.57902447900מנור נועםH21Bאסא תל אביבISR10:11:0010:07:00
26.44022071144שמואלי חןH21BיזרעאלISR09:34:0010:08:00
27.5789895409סירוטוב יבגניH21Bעמק חפרISR10:22:0010:13:00
28.42472094909יצחקי עמיתH21Bחבל מודיעיןISR10:14:0010:16:00
29.9026339104Adenstedt MarkusH21BAUTISR10:17:00
30.49812071082לנס עידןH21BיזרעאלISR10:12:0010:21:00
31.35821413605איזביצקי גלH21Bחבל מודיעיןISR10:10:0010:23:00
32.44922071033גנוסר יובלH21Bחבל מודיעיןISR10:25:00
33.35011105870שכטר דבירH21Bחבל מודיעיןISR10:26:0010:28:00
34.44932071095גנוסר נדבH21Bחבל מודיעיןISR10:08:0010:30:00
35.40112071042שפר עומריH21Bאסא טכניון חיפהISR10:31:00
36.35912071277גרנט רועיH21Bלב השרון-מנשהISR10:40:0010:34:00
37.54162071261אלקחר עידןH21BיזרעאלISR10:35:0010:35:00
38.2071166כחל עומרH21B10:15:0010:41:00
39.59662071282קוזלוב אלכסנדרH21BגלילISR10:39:0010:43:00
 
H21C
1.64772071539בר אוהדH21Cאסא ירושליםISR09:32:00
2.64752071664איוונוב יבגניH21Cאסא ירושליםISR09:00:00
3.41262071325ארד דורH21Cאסא טכניון חיפהISR09:06:0009:04:00
4.63552071554יפעה רעיH21C10:18:0009:08:00
5.42782071103אברהם דקלH21CיזרעאלISR10:02:0009:40:00
6.65342071575יזרעאלי יהודהH21Cאסא טכניון חיפהISR09:40:0009:48:00
7.29662083338מה-טוב יואבH21Cאסא ירושליםISR09:36:0009:54:00
8.48852071141קלדרון זיוH21Cאסא תל אביבISR10:04:00
9.43462068535לרמן שגיאH21Cחבל מודיעיןISR09:48:0010:12:00
10.54122071102בן דור יואבH21Cאסא ירושליםISR10:36:0010:22:00
11.44742071854אגוזי שוהםH21CיזרעאלISR10:30:0010:26:00
12.43502071663גולן סתיוH21Cלב השרון-מנשהISR10:34:0010:36:00
13.51497861984ברויאר מוקיH21C10:44:0010:38:00
14.43772068536שפירא אורןH21Cאסא טכניון חיפהISR10:42:0010:40:00
15.29597220184גולדנר יקירH21Cעמק חפרISR10:08:0010:42:00
 
H35A
1.90132071883לוין מיכאלH35AחיצוניISR09:48:00
2.43792071878ישורון יאירH35AיזרעאלISR09:45:00
3.21462071375חדד עמיתH35Aלב השרון-מנשהISR09:09:00
4.33092071293סגל זףH35Aאסא תל אביבISR09:24:0009:12:00
5.20902071031הרשמן שחרH35Aטכניון כרמלISR09:12:0009:15:00
6.62532071521שרוני ירוןH35AיזרעאלISR09:03:0009:18:00
7.17002107120מלץ אביH35AהשרוןISR10:42:0009:21:00
8.29362071071שורר רונןH35AגלילISR09:18:0009:24:00
9.51702071478שרון דניאלH35Aראשון לציוןISR09:27:0009:27:00
10.1133417272צ'יזיק דןH35AגלילISR09:30:0009:33:00
11.16512071051רביד נועםH35Aאסא תל אביבISR10:12:0009:36:00
12.57592071333ארצי ירוןH35AיזרעאלISR09:36:0009:48:00
13.90277204579Cherniavsky SergeyH35AGERISR10:21:0010:03:00
14.90072071077ברית עדוH35AחיצוניISR09:09:0010:15:00
15.8222071070לדרר חגיH35Aלב השרון-מנשהISR10:18:0010:24:00
16.40938291968יסעור נירH35AיזרעאלISR10:27:0010:30:00
17.12592071272גריף דניאלH35AהשרוןISR10:36:0010:39:00
 
H35B
1.2801422511ברג יובלH35Bטכניון כרמלISR09:25:0009:09:00
2.30841321322ליפוביץ אלכסH35Bעמק חפרISR10:57:0009:15:00
3.29612071308שגיא שחרH35Bאסא תל אביבISR10:27:0009:23:00
4.63112071899ריף נעםH35Bאסא תל אביבISR10:47:0009:39:00
5.50802071038שטיין יואבH35Bראשון לציוןISR10:01:0009:57:00
6.58292071336פרנטה מאורH35Bחבל מודיעיןISR10:11:0010:11:00
7.5071428934פלג עומרH35Bלב השרון-מנשהISR09:43:0010:25:00
8.33372071027קליימן מיכאלH35BהשרוןISR09:41:0010:33:00
9.56772071498גוברדובסקי ולדיסלבH35BהשרוןISR10:55:0010:39:00
10.63212071535יוגב סיוןH35Bעמק חפרISR09:51:0010:45:00
11.51592071655שחף אסףH35Bלב השרון-מנשהISR10:53:0011:07:00
 
H40
1.37812071165יונה גלH40יזרעאלISR09:10:0009:01:00
2.22068020377פלדמן שלוH40יזרעאלISR09:16:0009:03:00
3.5492121786ויינר תומרH40יזרעאלISR10:16:0009:05:00
4.42117201222כהנא איתןH40השרוןISR09:58:0009:07:00
5.24242071157גרנט עופרH40לב השרון-מנשהISR09:06:0009:08:00
6.43722083341נגיב נאסר אלדיןH4009:10:00
7.35337700008לוי אלדדH40עמק חפרISR09:18:00
8.10072071135הלחמי ליאורH40חבל מודיעיןISR09:01:0009:20:00
9.3853417294שחר ליעדH40לב השרון-מנשהISR09:17:0009:21:00
10.48502071041שפי יוחאיH40אסא תל אביבISR09:48:0009:38:00
11.40762071273שחורי יורםH40עמק חפרISR10:00:0009:39:00
12.54582068641הולנדר גדעוןH40אסא תל אביבISR09:40:0009:42:00
13.14132071254מינסקי אביH40השרוןISR09:56:0009:44:00
14.36472071174רם שיH40טכניון כרמלISR10:01:0009:58:00
15.34179567890אשכנזי אסףH40יזרעאלISR09:39:0009:59:00
16.903180060000Godins MartinsH40LATISR10:24:0010:09:00
17.30157010662פרצ'ונוק דמיטריH40עמק חפרISR10:17:0010:11:00
18.22192071076כהן תומרH40טכניון כרמלISR10:21:0010:12:00
19.30392071036הימן רפיH40השרוןISR10:06:0010:14:00
20.19252071004כהן נמרודH40אסא תל אביבISR09:08:0010:19:00
21.4330254962בולוטני מיכאלH40גלילISR10:28:0010:22:00
22.41992071276ברגיל עופרH40אסא תל אביבISR10:24:00
23.90248631105Adenstedt ErikH40AUTISR10:29:00
24.6739200281ורבין עודדH40אסא תל אביבISR09:54:0010:33:00
25.2113350זידנוב דניסH4010:36:0010:40:00
26.24212083334אימבר רזH40יזרעאלISR10:31:0010:42:00
 
H45
1.57092071877יעקב אמירH45גלילISR09:39:00
2.60642083332יפה מורH45השרוןISR09:11:0009:01:00
3.5222071381ריינהרץ יניבH45גלילISR09:07:0009:03:00
4.63692121003טייטר ארתורH45אסא תל אביבISR09:19:0009:07:00
5.31932071801שגב תומרH45יזרעאלISR09:09:00
6.39152071169לוין הדרH45אסא תל אביבISR09:11:00
7.44122120566להבי עמיתH45טכניון כרמלISR09:13:00
8.63512071541מיש שיH45אסא תל אביבISR10:21:0009:15:00
9.22402071065נהרי צחרH45לב השרון-מנשהISR09:17:0009:17:00
10.31032071245רם יוחאיH45יזרעאלISR09:13:0009:19:00
11.38767203875אפרת ירוןH45לב השרון-מנשהISR09:05:0009:21:00
12.40062071046איגנטוב אנדריH45חבל מודיעיןISR09:21:0009:23:00
13.64262132918כפרי נירH45לב השרון-מנשהISR09:09:0009:25:00
14.51782071131טל אביבH45אסא תל אביבISR10:11:0009:33:00
15.56212071342יוחנן גיאH45יזרעאלISR09:41:0009:35:00
16.63422071665קליינמן יניבH45אסא תל אביבISR09:37:00
17.33632071565מצפון גיוראH45לב השרון-מנשהISR09:35:0009:39:00
18.64582071865בר-גד יזהרH45אסא תל אביבISR09:31:0009:41:00
19.49832071117דבש רןH45יזרעאלISR09:45:0009:43:00
20.12142071142אלעד חגיH45אסא תל אביבISR10:35:0009:45:00
21.63092121780אליאס גילH45אסא תל אביבISR09:01:0009:49:00
22.51167203759קלקשטיין נירH45השרוןISR09:03:0009:53:00
23.33761413612גנדלמן איילH45השרוןISR09:33:0009:57:00
24.30542071310כצמן אדיH45לב השרון-מנשהISR09:47:0009:59:00
25.33492071583רינת גילH45גלילISR09:51:0010:01:00
26.64282132929גלוזשטיין ולריH45ראשון לציוןISR10:31:0010:05:00
27.19182071152לויצקי פבלH45אסא תל אביבISR10:15:0010:09:00
28.55651417126שביב רןH45חבל מודיעיןISR10:09:0010:15:00
29.2071121בר קוסטיהH4510:27:0010:17:00
30.31272801132סרגה אליH45חבל מודיעיןISR10:05:0010:19:00
31.59612071346יוגב רביבH45לב השרון-מנשהISR10:23:0010:21:00
32.36542071632קמר רותםH4510:25:00
33.90338631280Jokubauskis KestutisH45LTUISR10:17:0010:31:00
34.31372071638גור אלעזרH45לב השרון-מנשהISR10:39:0010:35:00
 
H50A
1.2071079לבבי שיH50A09:15:0009:05:00
2.48412071047נוסבוים יצחקH50AהשרוןISR09:43:0009:27:00
3.43782071164מלמד דרורH50AיזרעאלISR10:13:0009:31:00
4.64822071672סגל עמוסH50AיזרעאלISR09:49:0009:47:00
5.31982071549כהן שלומיH50AגלילISR10:33:0009:51:00
6.50202071091סט שיH50AיזרעאלISR09:37:0009:55:00
7.30552071692צוק אילןH50AיזרעאלISR10:29:0010:03:00
8.51052071032ויסמן שאולH50Aחבל מודיעיןISR10:25:0010:07:00
9.39897203677שמע נתיH50Aחבל מודיעיןISR10:37:0010:11:00
10.41042071533גולן עוזיH50Aלב השרון-מנשהISR10:03:0010:13:00
11.11692071087שכטר גילH50Aחבל מודיעיןISR10:19:0010:23:00
12.33752071194מנדל רועיH50Aחבל מודיעיןISR10:01:0010:27:00
13.32092071130גרינברג גילH50Aאסא תל אביבISR10:07:0010:29:00
14.90352021332Olivestam CristianH50ASWEISR10:33:00
 
H50B
1.38452071086בר יהודה יונתןH50Bלב השרון-מנשהISR09:32:0009:02:00
2.47792071171לוז יואבH50Bלב השרון-מנשהISR09:18:0009:06:00
3.62832071517זיינפלד עופרH50Bחבל מודיעיןISR10:44:0009:08:00
4.56252071658צפורי אבנרH50Bלב השרון-מנשהISR09:14:0009:10:00
5.62182071680ברן מנחםH50Bלב השרון-מנשהISR09:08:0009:18:00
6.3059590917זזינסקי אנריקוH50Bלב השרון-מנשהISR09:04:0009:32:00
7.48202071158טויג רוןH50Bחבל מודיעיןISR09:24:0009:38:00
8.42102071332פנפיל אביH50Bחבל מודיעיןISR09:06:0009:42:00
9.14652071190מורג בועזH50Bעמק חפרISR10:00:0010:00:00
10.64232071673גוטליב איילH50Bטכניון כרמלISR10:06:00
11.59712071547ברקוביץ עמירןH50Bטכניון כרמלISR09:56:0010:10:00
12.1462071252ארידור יריבH50Bטכניון כרמלISR10:08:0010:14:00
13.47459090565מאירוב זוריקH50Bחבל מודיעיןISR10:16:00
14.57912071319שינדלר זיוH50Bטכניון כרמלISR10:16:0010:28:00
15.55492071067חובב שימיH50Bחבל מודיעיןISR10:28:0010:32:00
16.32618140363שחר יוסיH50Bחבל מודיעיןISR10:24:0010:36:00
17.38622071203סטפנוב ולריH50Bאסא טכניון חיפהISR10:52:0010:42:00
18.8832083331כספי שיH50BהשרוןISR10:22:0010:46:00
 
H55
1.17772071253כפרי גדעוןH55ראשון לציוןISR09:17:0009:01:00
2.33792071205ענבר אברהםH55גלילISR09:37:0009:03:00
3.48052071053בוכבינדר מודיH55השרוןISR09:13:0009:07:00
4.20292071030צ'רני הללH55השרוןISR09:31:0009:11:00
5.50122071069גילה זיוH55יזרעאלISR09:35:0009:13:00
6.56622071506ליבשיץ ארקדיH55טכניון כרמלISR09:17:00
7.17518222222צפורי דרורH55לב השרון-מנשהISR09:15:0009:19:00
8.37342071186מאירי נעםH55חבל מודיעיןISR09:21:00
9.42071221שור מוטיH55לב השרון-מנשהISR09:11:0009:27:00
10.42672071240חזן גדעוןH55יזרעאלISR09:21:0009:29:00
11.27971033316גוטמן יהודהH55חבל מודיעיןISR09:23:0009:31:00
12.53492071271שחורי איתיH55חבל מודיעיןISR09:27:0009:35:00
13.37412071275יעקבי אלישעH55השרוןISR09:05:0009:37:00
14.13702071050בלגלי רןH55השרוןISR09:01:0009:41:00
15.14462071187אש נחמןH55השרוןISR09:09:0009:45:00
16.31452071057נחושתן ירוןH55חבל מודיעיןISR09:39:0009:47:00
17.862071072ברקאי עזראH55לב השרון-מנשהISR09:47:0009:49:00
18.17552071017יודפת עופרH55חבל מודיעיןISR10:15:0009:51:00
19.32592071898רינת שרוןH55יזרעאלISR09:07:0009:53:00
20.36662071238אוסוליבן אריהH55חבל מודיעיןISR10:07:0009:55:00
21.8202071037רגב שמואלH55חבל מודיעיןISR10:41:0009:59:00
22.63262083337שלו משהH55אסא תל אביבISR10:39:0010:01:00
23.47972071045מינצר צפרירH55יזרעאלISR10:17:0010:05:00
24.34532071040וולשטיין דןH55לב השרון-מנשהISR09:57:0010:07:00
25.17972071010ביאר אביחיH55יזרעאלISR09:59:0010:09:00
26.4142071373זילברשטיין דרורH55יזרעאלISR09:55:0010:13:00
27.49212071162יבסייב אריהH55יזרעאלISR09:45:0010:17:00
28.3662071294אוסטר שמואלH55גלילISR09:53:0010:19:00
29.10848401084אבנר עוזיH55גלילISR10:09:0010:23:00
30.35442071634גול אפקH55אסא תל אביבISR10:23:0010:27:00
31.29492071292עמר איציקH55יזרעאלISR10:05:0010:31:00
32.38592071386נתנאל אילH55חבל מודיעיןISR10:03:0010:35:00
33.43942068639מצגר קוביH55אסא תל אביבISR10:37:00
34.27309200287עמיעז איתןH55חבל מודיעיןISR10:37:0010:41:00
35.122083347קינר דורוןH55אסא תל אביבISR10:13:0010:47:00
36.3403259959יופה פבלH55גלילISR10:43:0010:51:00
37.40102071118שפר יהודהH55טכניון כרמלISR10:21:0010:55:00
38.61962071576יפה פיניH55חבל מודיעיןISR10:45:0010:57:00
39.4402071094סגל דוידיH55לב השרון-מנשהISR10:19:0010:59:00
40.35492071128גלזר אילןH55אסא תל אביבISR11:01:00
41.852071236נירן חןH55ראשון לציוןISR10:51:0011:03:00
42.4712071043ויינר עמיתH55חבל מודיעיןISR10:59:0011:13:00
 
H60
1.48492069554רינות יואלH60השרוןISR09:12:00
2.33582071300פלוט אשרH60גלילISR09:34:0009:12:00
3.42432071014ארד ארזH60יזרעאלISR09:22:0009:14:00
4.10721221170וידר יואבH60טכניון כרמלISR09:16:0009:20:00
5.30512071229שקד יוסיH60גלילISR09:42:0009:24:00
6.41202071297פלוטקין רוןH60אסא תל אביבISR09:28:0009:26:00
7.52242085133פדוסין ולדימירH60אסא תל אביבISR10:42:0009:34:00
8.40172071220רן שמאיH60גלילISR09:38:0009:36:00
9.21201251255פרנקו אהרוןH60חבל מודיעיןISR09:44:0009:48:00
10.6052071064בן שטרית מאירH60יזרעאלISR09:58:0010:02:00
11.10952071028רז שלמהH60ראשון לציוןISR10:14:0010:04:00
12.44092071180ליפמן רמיH60השרוןISR10:18:0010:24:00
13.2732071039משלי יובלH60חבל מודיעיןISR09:54:0010:26:00
14.33369933838תלם איתיאלH60חבל מודיעיןISR10:20:0010:30:00
15.27842071503מנור משהH60חבל מודיעיןISR10:32:0010:40:00
16.41642071107אלוש דודH60חבל מודיעיןISR10:38:0010:44:00
17.11162071196לוי יוסיH60חבל מודיעיןISR10:36:0010:48:00
18.9552071002ונדל עמריH60חבל מודיעיןISR10:40:0010:50:00
19.51452083345מירב איתיH60חבל מודיעיןISR10:48:0010:54:00
 
H65
1.28922071026שמואלי אשרH65יזרעאלISR10:12:0009:44:00
2.5142071250גרין וורןH65השרוןISR10:06:0009:46:00
3.36929733330דפני אהודH65השרוןISR10:10:0009:50:00
4.27012071181פרישפלס ג'יםH65גלילISR09:46:0010:12:00
5.17592071088קורנברג ישראלH65ראשון לציוןISR09:48:0010:20:00
6.47082071242אברהם יובלH65חבל מודיעיןISR10:04:0010:22:00
7.27172071291אבוגני שמואלH65גלילISR10:34:0010:34:00
8.31918461951אביטל עפרH65גלילISR10:46:0010:38:00
9.212071112אילן יעקבH65יזרעאלISR10:30:0010:52:00
10.2282071001הלחמי אבנרH65חבל מודיעיןISR10:50:0010:56:00
 
H70
1.20112071154דביר יונתןH70ראשון לציוןISR09:36:0009:00:00
2.26042071049שפי שאולH70השרוןISR09:20:0009:04:00
3.42741396190גופשטיין סמיוןH70גלילISR09:30:0009:16:00
4.36139471203גולדהכט גיוראH70עמק חפרISR09:26:0009:22:00
5.30952071104אור אוריH70גלילISR09:10:0009:28:00
6.6212071274צור אבנרH70ראשון לציוןISR09:00:0009:30:00
7.22122071048לוין עודדH70עמק חפרISR09:02:0009:40:00
8.24892071644רביד משהH70אסא תל אביבISR10:26:0009:52:00
9.31309150545ברג דודH70טכניון כרמלISR09:40:0009:54:00
10.2599230740פרידמן אלכסH70אסא תל אביבISR10:02:0009:56:00
11.72071248דודלזק צביקהH70לב השרון-מנשהISR09:50:0009:58:00
12.2071810לדרר ג'ףH7010:54:0010:08:00
13.9472071262שוויצר עוזיH70יזרעאלISR09:52:0010:18:00
 
H75
1.6032071005מינסקי מנחםH75השרוןISR09:36:0009:02:00
2.5712071364קוצר עמוסH75לב השרון-מנשהISR09:00:0009:04:00
3.2071828ברטל גדעוןH7509:32:0009:32:00
 
H85
1.1842083343נצר מיכאלH85ראשון לציוןISR10:06:0009:00:00
 
ילדות
1.60712071699טויג ענבלילדותחבל מודיעיןISR10:17:0010:17:00
2.90282082491Godina AnnaילדותLATISR10:13:0010:19:00
3.5858417295סגל נגהילדותאסא תל אביבISR10:37:00
4.6262סגל יערהילדותאסא תל אביבISR10:49:00
 
ילדים
1.64662071876יונה איתןילדיםיזרעאלISR10:19:0010:07:00
2.64711451529ויינר שחרילדיםיזרעאלISR10:15:0010:21:00
3.56562071358רביד אילילדיםאסא תל אביבISR10:33:0010:41:00
 
עממי
1.59932089664להבי יואבעממיטכניון כרמלISR09:07:00
2.90222071807שצ'רבקוב דניסעממיחיצוניISR09:37:00
3.90052071858בלנקי לנהעממיחיצוניISR09:45:00
 
קצר
1.90102071880לוין אלחנןקצרחיצוניISR10:02:00
2.90162071886לוין צביהקצרחיצוניISR09:58:00
3.2071814רוטשטיין חגיתקצר09:00:00
4.25302071167כרמין עמירקצרעמק חפרISR09:04:00
5.90212071900רן רועיקצרחיצוניISR09:08:00
6.90082071871גרינברג מיקיקצרחיצוניISR09:38:00
7.52362071806שחר ניצןקצרטכניון כרמלISR09:40:00
8.90182071894פורת מיכאלקצרחיצוניISR10:30:00
9.61762071856אימבר הילהקצריזרעאלISR10:42:00
10.90022071853אבנון איתןקצרחיצוניISR10:46:00
11.90012071852אבנון אופקקצרחיצוניISR10:50:00
12.2071821ברויאר מיכלקצר10:40:0010:54:00
 
קצרצר
1.64602132916פלג יובלקצרצרלב השרון-מנשהISR09:01:0009:03:00
2.65292071813רוטשטיין ענברקצרצראסא תל אביבISR09:11:00
3.63132071804שחורי שושקצרצרחבל מודיעיןISR09:37:0009:21:00
4.65042071823אהרונוביץ אוריןקצרצר09:33:00
5.64572071688קופרברג אילנהקצרצרגלילISR09:33:0009:35:00
6.2071826קליינמן עמיתקצרצר09:43:00
7.6060גנצרסקי איתיקצרצרחבל מודיעיןISR10:05:0010:01:00
8.64682137562פינצ׳וק אלוןקצרצריזרעאלISR10:07:0010:03:00
9.55407197441גיל אופירקצרצרטכניון כרמלISR10:05:00
10.2071815אבקסיס אסיהקצרצראסא תל אביבISR10:09:00
11.61862071572פלדמן שגיבקצרצריזרעאלISR10:23:0010:11:00
12.65202071818נוס שליקצרצראסא תל אביבISR10:13:00
13.2071820לוי שליקצרצר10:29:00
14.2071809לדרר איתןקצרצר10:33:00
15.2071808לדרר שלוקצרצר10:35:00
16.56732071819ורבין עידןקצרצר10:31:0010:39:00
17.64342071862בר בןקצרצרחבל מודיעיןISR10:43:00