עין שריד, Split times

2015-12-11

No course (1)0 m 0 C 
PlNameTime 
 Finish
 
11026 URI KOTZER22:52:39-67:0-21+0:00(1)
  -67:0-21+0:00(1)
 -149:0-34  -144:0-46  -141:0-15  -135:0-30  -130:0-27  -124:0-34  -122:0-16  -119:0-55  -118:0-17  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 -114:0-33  -110:0-12  -105:0-43  -101:0-35  -94:0-25  -89:0-33  -84:0-2  -77:0-59  -72:0-4  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 -69:0-2  
 *47  
 


ארוך רגלי (36)5000 m 0 C 
PlNameTime 
 Finish
 
1מנור איתי 305832:5032:50+674:27(2)
 חבל מודיעין 32:50+674:27(2)
 1:09  2:20  4:47  6:26  7:08  8:17  10:27  12:10  12:51  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 13:17  14:29  16:23  17:23  18:39  20:51  22:12  23:28  24:32  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 26:21  27:50  28:34  29:20  31:04  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
2ARAM 3560 YAAKOBI35:2735:27+677:04(3)
  35:27+677:04(3)
 1:15  2:37  5:13  7:00  7:52  8:57  11:15  12:56  13:32  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 13:58  15:43  17:12  19:27  20:41  23:07  24:41  26:01  27:04  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 28:46  30:21  31:17  32:01  33:39  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
3סגל זף 330937:4237:42+679:19(4)
 בןגוריון 37:42+679:19(4)
 1:38  3:05  5:33  7:17  8:02  9:13  11:58  13:48  14:24  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 14:50  15:58  17:40  19:18  21:31  23:27  26:01  27:19  28:30  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 30:13  31:55  32:47  33:31  36:02  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
4ורבין עודד 67340:5440:54+682:31(5)
 "אס""א ת""א" 40:54+682:31(5)
 1:16  3:36  5:52  7:40  8:24  9:30  12:35  14:27  15:00  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 15:28  17:02  18:52  19:56  21:25  23:54  26:12  27:29  30:38  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 32:43  34:20  35:21  36:16  39:03  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
5לנס רותם 498244:2344:23+686:00(6)
 יזרעאל 44:23+686:00(6)
 1:36  3:26  6:33  8:34  9:23  10:49  13:43  15:36  17:37  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *44  *39  
 18:26  18:55  20:30  22:51  23:55  25:22  27:55  29:30  31:11  
 *40  *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  
 32:54  35:18  38:01  39:16  40:13  42:24  
 *48  *49  *50  *51  *52  *53  
 
6בהט עידו 511144:5144:51+686:28(7)
 יזרעאל 44:51+686:28(7)
 1:41  3:06  9:15  11:19  12:16  13:13  15:18  17:41  18:17  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 19:45  21:16  22:47  23:58  25:22  28:22  29:42  33:16  34:26  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 36:21  38:18  39:33  40:40  43:01  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
74843 EITAM NUSBOIM44:5444:54+686:31(8)
  44:54+686:31(8)
 1:41  3:27  6:26  8:28  9:21  11:06  14:05  17:02  17:42  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 18:13  19:53  21:41  23:15  24:55  28:15  30:07  32:37  34:00  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 36:21  38:34  39:37  40:30  42:55  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
8כחל עמר 551145:2145:21+686:58(9)
 יזרעאל 45:21+686:58(9)
 1:52  3:29  6:41  8:53  9:45  10:48  14:20  17:05  17:54  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 18:20  20:08  22:31  23:48  26:42  30:12  31:40  33:14  34:18  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 36:06  38:04  39:15  39:26  40:16  42:57  
 *49  *50  *51  *51  *52  *53  
 
9ברזק עילם 518548:3148:31+690:08(10)
 יזרעאל 48:31+690:08(10)
 2:24  4:27  8:50  10:53  11:45  12:54  16:18  18:39  19:21  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 19:51  21:31  23:13  24:24  26:00  28:41  33:05  35:09  36:19  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 38:30  40:44  41:51  43:42  45:59  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
10עומר פוביצר50:5650:56+692:33(11)
 השרון 50:56+692:33(11)
 2:11  6:15  9:28  11:25  13:14  14:29  16:54  19:06  19:52  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 20:25  22:30  24:07  25:55  27:44  30:57  32:54  34:33  35:33  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 39:03  44:53  46:30  47:13  49:10  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
115116 NIR KALKSHTAIN51:4051:40+693:17(12)
  51:40+693:17(12)
 2:11  4:16  11:44  13:53  14:47  16:09  19:01  21:31  22:21  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 22:57  24:54  26:45  28:14  29:50  32:36  35:21  37:15  38:47  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 41:24  44:02  45:17  46:48  49:12  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
12Daniel Raas Rothschild55:0755:07+696:44(13)
  55:07+696:44(13)
 1:41  3:25  9:03  11:17  12:07  13:25  16:56  19:26  20:11  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 20:53  22:26  24:08  25:33  26:58  30:16  32:09  33:41  35:14  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 37:33  40:00  40:58  42:03  52:07  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
13פרצ'ונוק דמיטרי 301555:3355:33+697:10(14)
 עמק חפר 55:33+697:10(14)
 1:55  3:35  6:50  8:56  9:56  12:43  15:42  18:10  19:21  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 19:58  21:55  24:27  26:11  31:46  34:55  37:22  39:30  40:58  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 43:35  46:27  47:39  48:56  51:32  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
144199 OFER BARGIL56:0556:05+697:42(15)
  56:05+697:42(15)
 2:27  4:39  8:12  10:48  11:50  13:09  16:53  23:02  23:48  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 24:25  26:29  28:38  30:46  32:40  36:48  39:17  41:27  42:53  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 45:24  48:18  49:56  50:58  53:24  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
152068536 Scarborough Orie57:2757:27+699:04(16)
  57:27+699:04(16)
 2:29  4:28  7:36  10:10  11:13  13:15  16:45  22:40  23:34  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 24:17  26:11  28:38  30:48  32:34  36:05  39:32  41:29  43:14  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 44:57  48:52  50:31  51:28  55:24  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
16dror zipori57:4757:47+699:24(17)
  57:47+699:24(17)
 1:50  3:27  7:16  9:43  10:42  12:16  15:12  23:14  23:47  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 24:45  27:27  29:30  31:33  33:56  37:45  40:27  42:10  43:40  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 47:19  49:30  50:35  51:37  55:37  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
17מאירקוביץ יבגני 400257:5157:51+699:28(18)
 טכניון כרמל 57:51+699:28(18)
 2:00  5:44  9:47  12:09  13:24  14:50  17:46  22:34  23:17  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 23:48  25:57  27:52  32:02  35:02  38:12  40:51  43:08  44:34  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 47:09  50:18  51:45  52:53  55:33  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
18יופה פבל 340359:0759:07+700:44(19)
 גליל 59:07+700:44(19)
 3:53  5:45  9:17  11:26  14:03  15:48  19:07  25:52  26:26  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 27:03  28:54  32:42  36:18  38:32  41:33  43:26  45:08  46:46  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 49:05  51:13  53:14  54:09  57:03  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
19noam meirov59:3359:33+701:10(20)
  59:33+701:10(20)
 2:54  6:37  10:30  12:47  13:42  15:04  17:55  22:45  23:29  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 24:04  26:19  27:54  30:30  32:32  35:18  42:30  44:21  45:39  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 47:51  50:28  51:34  53:42  57:30  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
20יוגב רותם 57771:00:0960:09+701:46(21)
 לב השרון 60:09+701:46(21)
 3:46  6:08  10:15  14:33  19:37  20:33  23:59  27:19  28:07  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 28:42  31:32  33:34  37:25  39:47  42:25  46:27  47:49  49:17  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 51:14  53:53  55:05  55:58  58:31  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
211226 Ido Brit 1:00:1260:12+701:49(22)
  60:12+701:49(22)
 2:43  4:32  8:14  11:56  14:53  16:27  20:20  25:30  26:26  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 27:05  29:08  32:10  33:46  37:13  40:31  42:20  43:58  45:27  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 48:03  50:49  52:02  53:06  57:56  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
22Nati Shema1:02:0362:03+703:40(23)
  62:03+703:40(23)
 2:22  4:32  8:17  11:05  12:12  13:54  17:59  26:06  26:42  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 27:18  29:43  32:04  33:33  35:22  39:38  45:38  47:43  49:41  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 52:09  54:49  56:03  57:13  59:37  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
23וולשטיין דן 34531:02:5762:57+704:34(24)
 לב השרון 62:57+704:34(24)
 2:54  5:00  9:44  12:49  14:10  16:21  19:27  22:17  23:33  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 24:07  27:10  31:01  36:07  38:24  43:01  46:01  48:14  49:47  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 51:34  55:04  56:31  57:39  60:33  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
243209 GIL GRINBERG1:04:4164:41+706:18(25)
  64:41+706:18(25)
 2:39  6:04  12:53  15:27  16:33  18:20  23:38  28:31  29:23  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 29:59  31:59  34:47  36:12  38:41  42:54  46:13  47:56  49:21  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 52:58  55:42  56:56  58:18  62:34  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
25הימן רפי 30391:05:3665:36+707:13(26)
 השרון 65:36+707:13(26)
 1:58  4:18  8:58  11:22  12:23  13:56  17:35  20:02  21:56  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *44  *42  
 27:08  27:58  28:32  30:38  33:14  36:13  38:03  44:07  47:08  
 *39  *40  *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  
 49:33  51:07  53:53  56:39  57:57  59:02  63:32  
 *47  *48  *49  *50  *51  *52  *53  
 
26עמית להבי1:07:1067:10+708:47(27)
  67:10+708:47(27)
 2:24  4:42  7:42  10:10  13:12  14:34  16:06  22:43  30:08  
 *32  *31  *37  *34  *35  *36  *37  *38  *39  
 30:57  31:34  33:59  38:22  40:40  42:43  47:12  50:13  51:49  
 *40  *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  
 53:38  57:19  59:59  61:24  64:44  
 *48  *49  *50  *51  *53  
 
27אשכנזי אסף 34171:13:2973:29+715:06(28)
 יזרעאל 73:29+715:06(28)
 3:31  9:12  14:41  18:07  19:34  21:35  25:48  32:26  33:37  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 34:13  36:32  40:55  43:08  45:12  45:16  50:37  52:34  54:19  
 *41  *42  *43  *44  *45  *45  *33  *46  *47  
 56:08  59:49  63:00  64:28  66:38  71:00  
 *48  *49  *50  *51  *52  *53  
 
285601 ANTON LEVED1:17:4277:42+719:19(29)
  77:42+719:19(29)
 3:33  5:57  9:36  12:08  16:22  17:35  21:27  24:59  26:02  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 28:00  31:23  34:28  36:26  39:03  43:36  49:54  51:38  53:43  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 55:36  58:09  59:11  60:42  73:29  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
29אריאל אביעד 51431:18:2978:29+720:06(30)
 חבל מודיעין 78:29+720:06(30)
 2:59  7:13  10:20  12:42  13:38  15:09  19:15  21:53  22:52  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 23:25  25:36  29:33  32:30  47:26  53:23  56:30  58:01  59:28  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 61:58  67:09  70:06  71:20  75:40  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
302927 EIAL HAIMAN1:18:4378:43+720:20(31)
  78:43+720:20(31)
 3:00  6:07  11:53  16:21  18:38  21:22  26:56  31:27  32:36  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 33:15  34:44  35:59  37:46  39:47  43:12  47:20  50:46  52:20  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 56:54  63:34  66:22  70:23  74:51  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
31לבבי שי 11141:23:5583:55+725:32(32)
 טכניון כרמל 83:55+725:32(32)
 2:45  6:15  11:43  17:54  20:26  23:07  30:20  35:02  36:20  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 37:15  40:21  43:34  45:48  49:01  57:00  60:15  63:17  65:18  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 69:10  73:54  76:18  77:23  81:05  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
324841 ITZHAK NUSBOIM1:38:5798:57+740:34(33)
  98:57+740:34(33)
 3:09  6:06  12:00  21:56  23:16  27:10  32:22  40:49  41:38  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 42:33  45:02  51:16  53:44  55:59  66:36  69:27  72:05  74:27  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 81:12  88:50  90:52  92:10  96:12  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
334779 YOAV LUZ1:44:13104:13+745:50(34)
  104:13+745:50(34)
 2:36  8:43  26:00  33:12  34:41  36:32  50:35  55:18  56:26  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 57:14  61:26  64:29  66:44  71:07  76:43  80:56  83:29  85:15  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 89:27  93:11  95:23  97:53  101:24  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
34שפי שאול 26041:46:01106:01+747:38(35)
 השרון 106:01+747:38(35)
 3:54  7:23  19:57  23:56  25:44  29:07  36:40  41:22  42:58  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *39  *40  
 44:01  47:51  53:52  57:41  61:47  68:21  72:22  75:58  78:38  
 *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  *48  
 83:58  88:08  95:06  96:58  101:37  
 *49  *50  *51  *52  *53  
 
35איתמר יצחקי2:34:45154:45+796:22(36)
  154:45+796:22(36)
 12:48  27:32  28:51  35:30  39:20  44:46  52:04  54:40  56:54  
 *47  *46  *31  *37  *36  *38  *45  *44  *42  
 61:51  80:57  81:40  85:31  89:18  91:39  101:49  124:38  126:04  
 *39  *40  *41  *43  *38  *35  *36  *48  *32  
 130:25  132:52  138:17  140:31  144:07  149:28  150:25  
 *53  *50  *51  *52  *49  *46  *31  
 
36קטרינה יופה13:18:23-641:0-37+0:00(1)
 גליל -641:0-37+0:00(1)
 2:25  5:37  13:02  16:27  17:56  20:45  25:11  32:20  34:10  
 *32  *31  *34  *35  *36  *37  *38  *42  *39  
 35:15  36:05  38:21  40:57  42:48  44:53  50:09  53:33  56:28  
 *40  *41  *42  *43  *44  *45  *33  *46  *47  
 60:30  63:34  68:18  70:09  71:55  74:59  
 *48  *49  *50  *51  *52  *53  
 


בינוני רגלי (31)0 m 0 C 
PlNameTime 
 Finish
 
1זורע אלון 570539:4139:41+0:00(1)
 "אס""א ת""א" 39:41+0:00(1)
 1:27  2:28  4:45  10:21  15:42  16:21  17:09  18:42  19:35  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 20:52  23:28  28:17  29:43  30:55  33:47  35:09  36:05  38:11  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
25538 DEKEL SAGIH48:1248:12+8:31(2)
  48:12+8:31(2)
 2:01  3:40  7:13  11:00  14:58  15:47  16:25  17:49  19:47  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 22:51  27:09  35:00  36:28  37:37  39:14  41:52  43:17  46:49  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
3רוני זהות51:0651:06+11:25(3)
 אסא תל אביב 51:06+11:25(3)
 5:29  6:46  9:38  13:17  14:49  18:14  21:02  21:30  24:47  
 *32  *46  *37  *35  *45  *39  *40  *41  *42  
 26:24  28:05  31:17  36:00  37:33  39:16  43:21  45:40  46:43  
 *44  *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  
 49:50  
 *49  
 
4יואב וינשל52:4652:46+13:05(4)
 אסא תל אביב 52:46+13:05(4)
 2:25  4:01  6:56  12:51  16:18  19:18  20:03  22:28  24:27  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 26:26  31:55  39:12  40:57  42:38  46:15  48:23  49:38  51:30  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
5קורנברג ישראל 175953:3753:37+13:56(5)
 ראשון לציון 53:37+13:56(5)
 2:27  3:57  7:02  11:34  16:38  17:13  17:55  20:12  22:22  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 24:34  28:21  34:31  36:17  37:43  41:16  43:21  46:41  51:38  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
64844 NADAV NUSBOIM53:5453:54+14:13(6)
  53:54+14:13(6)
 5:08  6:47  11:12  16:30  20:17  21:28  22:33  24:30  29:58  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 31:26  35:54  40:52  42:16  43:36  46:49  48:55  50:31  52:34  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
71413 AVI MINSKI57:2257:22+17:41(7)
  57:22+17:41(7)
 2:40  6:59  10:07  13:33  16:42  17:27  18:04  20:02  22:07  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 23:48  29:18  39:48  41:17  42:44  44:59  47:16  48:33  56:09  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
8Juris Dzenitis58:1658:16+18:35(8)
  58:16+18:35(8)
 2:03  5:20  8:42  11:50  18:46  19:28  20:10  22:36  24:20  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 29:12  33:10  43:55  45:47  47:43  51:04  53:13  54:29  57:01  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
9גידי הולנדר59:5259:52+20:11(9)
  59:52+20:11(9)
 3:13  6:54  11:10  15:17  21:06  21:43  22:36  24:37  27:00  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 30:39  37:31  43:11  45:17  47:09  49:40  52:43  54:08  57:30  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
104243 EREZ ARAD1:00:1960:19+20:38(10)
  60:19+20:38(10)
 3:33  5:30  9:34  12:42  18:42  19:49  21:33  24:32  27:13  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 30:08  34:31  40:07  42:46  45:12  50:16  53:32  55:16  58:40  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
11Oz Izbitski1:01:3861:38+21:57(11)
  61:38+21:57(11)
 3:07  4:36  7:51  12:09  17:56  18:53  19:43  24:20  26:15  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 28:30  32:38  41:49  44:18  46:04  52:19  54:10  55:37  59:59  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
12רז שלמה 10951:01:4061:40+21:59(12)
 ראשון לציון 61:40+21:59(12)
 2:43  4:32  8:48  12:05  18:35  19:47  20:38  23:33  25:59  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 28:13  32:10  40:23  43:04  46:09  50:07  52:51  54:46  60:00  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *51  *49  
 
13833 CASPI SHAI1:04:2364:23+24:42(13)
  64:23+24:42(13)
 3:00  4:42  8:46  20:30  25:03  26:02  26:44  28:44  32:54  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 34:45  38:16  46:25  48:19  50:05  53:40  55:57  57:37  62:30  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
14שלומי כהן1:04:3264:32+24:51(14)
 גליל 64:32+24:51(14)
 4:33  6:25  10:53  13:46  20:26  21:22  22:15  24:41  26:51  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 29:55  38:48  45:15  46:54  48:37  54:09  57:37  59:32  62:23  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
154921 ARIE EVSEEV1:10:1670:16+30:35(15)
  70:16+30:35(15)
 5:53  7:22  11:03  20:46  20:57  25:50  29:53  31:16  34:06  
 *32  *46  *37  *45  *45  *39  *40  *41  *42  
 36:03  39:55  42:07  51:42  53:45  55:41  60:20  62:53  64:14  
 *44  *43  *38  *31  *47  *48  *54  *50  *52  
 67:52  
 *49  
 
16מאירקוביץ סופיה 37781:12:1372:13+32:32(16)
 טכניון כרמל 72:13+32:32(16)
 3:02  5:05  11:04  19:16  22:40  23:42  24:27  28:55  33:20  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 36:08  40:13  51:38  53:51  56:15  60:22  63:27  65:24  70:12  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
17Evseev Arad1:12:3172:31+32:50(17)
  72:31+32:50(17)
 7:40  9:17  18:02  22:47  22:59  30:25  32:19  33:15  35:28  
 *32  *46  *37  *45  *45  *39  *40  *41  *42  
 39:32  41:45  44:01  53:13  55:44  57:36  62:16  64:55  66:14  
 *44  *43  *38  *31  *47  *48  *54  *50  *52  
 69:40  
 *49  
 
18אפרת ירון 38761:12:4972:49+33:08(18)
 לב השרון 72:49+33:08(18)
 2:36  4:00  7:35  12:40  17:22  18:34  19:36  22:05  24:08  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 25:59  31:41  50:45  52:29  54:31  61:10  65:45  67:37  70:27  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
193337 MIHAEL KLAIMAN1:15:2875:28+35:47(19)
  75:28+35:47(19)
 4:14  7:15  13:14  19:06  23:42  24:59  26:11  29:05  31:56  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 34:27  38:59  52:21  54:43  56:58  64:29  68:07  69:58  73:22  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
20אלוש רות 41651:15:3075:30+35:49(20)
 חבל מודיעין 75:30+35:49(20)
 3:56  6:08  14:20  17:51  27:26  28:51  29:52  33:12  36:28  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 39:06  44:34  52:50  55:39  57:56  63:28  66:25  68:40  72:54  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
21אפרת אלון 58881:18:4178:41+39:00(21)
 לב השרון 78:41+39:00(21)
 6:02  8:42  15:47  23:34  33:54  35:02  35:57  38:23  40:44  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 42:43  49:29  56:53  59:43  61:19  63:03  66:40  73:31  74:55  
 *43  *35  *47  *31  *47  *48  *54  *50  *52  
 77:32  
 *49  
 
22בוכבינדר מודי 48051:18:4878:48+39:07(22)
 השרון 78:48+39:07(22)
 4:00  10:09  18:16  30:00  34:28  35:44  36:39  39:23  42:41  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 45:18  50:28  58:28  61:03  63:00  67:49  71:12  73:07  76:37  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
231995 SHMUEL ASHER1:22:4682:46+43:05(23)
  82:46+43:05(23)
 4:06  6:27  16:30  21:30  27:58  30:13  31:41  35:24  37:59  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 40:09  45:53  55:39  58:04  60:29  66:59  71:36  75:44  80:45  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
243734 NOAM MEIRI1:30:1490:14+50:33(24)
  90:14+50:33(24)
 4:14  6:28  15:10  22:55  30:01  31:25  32:32  36:32  39:47  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 43:27  51:29  59:16  62:00  65:09  75:05  80:19  83:03  87:13  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
251777 GIDON KAFRI1:33:1693:16+53:35(25)
  93:16+53:35(25)
 8:08  13:00  16:57  29:16  35:51  36:54  37:40  40:48  45:22  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 47:33  55:05  64:35  66:17  68:17  72:55  86:50  89:23  91:36  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
264164 DAVID ALUSH1:33:2093:20+53:39(26)
  93:20+53:39(26)
 3:35  6:01  11:01  15:35  23:19  24:13  25:12  29:42  32:37  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 35:56  44:10  58:33  61:36  64:54  71:28  74:44  76:51  89:55  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
27וגנר ישראל1:42:49102:49+63:08(27)
 טכניון 102:49+63:08(27)
 3:55  6:23  12:26  17:29  24:17  26:10  27:51  32:48  40:54  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 54:21  61:36  76:25  78:31  81:52  85:53  91:01  93:58  99:46  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
28לי ישפה1:44:49104:49+65:08(28)
  104:49+65:08(28)
 3:49  5:28  10:58  19:21  26:25  27:37  28:21  33:22  35:44  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 38:13  45:21  77:46  79:40  81:53  85:08  91:25  97:07  102:25  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
293741 ELISHA YAAKOBI1:48:39108:39+68:58(29)
  108:39+68:58(29)
 7:18  9:33  24:28  34:51  43:03  44:16  52:29  62:03  64:03  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 66:31  70:40  82:56  86:39  89:41  94:07  96:21  101:09  106:21  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
30נדב דורון2:01:46121:46+82:05(30)
  121:46+82:05(30)
 15:40  18:07  24:04  35:41  39:21  49:36  51:07  61:12  62:55  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 66:42  83:59  90:35  93:15  95:18  102:04  111:59  116:43  119:49  
 *43  *35  *31  *47  *48  *54  *50  *52  *49  
 
-בן חייםDNF-:--  
     
 12:19  14:31  42:02  49:01  75:39  101:09  104:58  119:14  132:20  
 *32  *46  *37  *45  *39  *40  *41  *42  *44  
 138:53  
 *43  
 


קצר רגלי (36)0 m 0 C 
PlNameTime 
 Finish
 
1טל זורע41:1641:16+0:00(1)
 אסא תל אביב 41:16+0:00(1)
 1:55  4:04  10:36  16:02  17:02  18:31  19:49  23:57  25:43  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 26:49  28:17  29:56  33:16  39:03  39:38  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
22892 ASHER SHMUELI54:4054:40+13:24(2)
  54:40+13:24(2)
 3:22  6:34  8:19  11:38  18:02  24:28  30:06  35:49  40:37  
 *69  *71  *48  *70  *31  *59  *74  *40  *58  
 45:45  53:20  54:28  
 *38  *56  *100  
 
3חן הולנדר59:5859:58+18:42(3)
  59:58+18:42(3)
 3:08  5:36  23:49  28:03  29:18  31:25  33:54  37:38  39:22  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 40:36  42:45  48:19  53:27  57:40  58:15  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
4אורי ברזק1:02:2562:25+21:09(4)
 עמק יזראל 62:25+21:09(4)
 5:35  8:55  16:08  22:13  23:45  25:51  30:44  33:52  36:20  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 40:50  44:56  47:54  55:41  58:24  59:26  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
55979 GERSEL NOAM1:02:3762:37+21:21(5)
  62:37+21:21(5)
 3:39  6:20  17:18  23:33  24:40  31:51  33:41  39:19  44:19  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 46:42  49:06  51:28  57:17  59:49  60:45  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
6273 YUVAL MESHLI1:05:3765:37+24:21(6)
  65:37+24:21(6)
 3:56  8:43  17:54  24:31  26:24  29:07  31:52  37:04  39:24  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 41:25  44:02  47:01  55:58  61:22  62:30  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
7274 LISA MESHLI1:06:4266:42+25:26(7)
  66:42+25:26(7)
 4:30  8:45  20:20  26:51  28:25  30:55  34:07  39:52  42:04  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 43:55  46:30  48:51  57:52  63:09  64:13  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
85688 MINSKY ADI1:06:5066:50+25:34(8)
  66:50+25:34(8)
 3:43  6:54  14:13  27:55  28:30  32:16  40:11  43:58  47:03  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 48:33  51:11  53:23  59:07  62:53  65:24  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
9אמיר מצפון1:07:4267:42+26:26(9)
 לב השרון 67:42+26:26(9)
 6:04  9:59  19:21  25:27  27:47  29:04  31:06  34:45  37:26  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 44:49  46:44  50:06  57:53  65:00  66:09  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
10גיורא מצפון1:07:4467:44+26:28(10)
 לב השרון 67:44+26:28(10)
 5:58  9:59  19:05  25:29  27:40  29:04  31:14  34:51  37:27  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 44:43  46:41  50:06  57:43  64:54  66:06  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
11יוסי פאר1:07:4767:47+26:31(11)
 לב השרון 67:47+26:31(11)
 3:50  7:29  16:36  20:49  22:23  27:06  29:54  37:29  42:44  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 47:00  50:22  53:24  61:19  63:46  64:52  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
12פלג מצפון1:07:4967:49+26:33(12)
 לב השרון 67:49+26:33(12)
 6:07  10:07  19:17  25:38  28:05  29:13  32:04  34:52  37:30  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 44:57  46:52  50:15  57:49  65:10  66:25  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
1318 SHIMON SHOMRONI1:10:3570:35+29:19(13)
  70:35+29:19(13)
 9:14  16:47  23:25  30:27  33:56  35:28  37:23  42:34  46:25  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  *41  
 54:26  57:49  66:07  68:40  
 *35  *48  *46  *47  
 
145663 DEKEL BARAK1:12:0172:01+30:45(14)
  72:01+30:45(14)
 9:10  13:26  24:34  29:59  30:47  35:00  37:45  41:24  43:40  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 52:14  54:23  60:53  65:37  69:53  70:26  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
155078 LASHENKO ILIA1:12:0372:03+30:47(15)
  72:03+30:47(15)
 4:29  11:47  21:35  29:39  30:38  34:59  37:33  41:37  44:33  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 46:48  54:03  58:26  65:05  69:42  70:20  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
162892 ASHER SHMUELI1:13:2773:27+32:11(16)
  73:27+32:11(16)
 3:27  14:16  27:33  39:17  40:42  42:59  45:10  49:53  53:02  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 57:38  59:28  61:21  66:38  71:06  71:50  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
17Tait Eva1:14:4174:41+33:25(17)
  74:41+33:25(17)
 7:13  10:40  28:46  34:05  36:18  37:32  40:02  43:10  46:25  
 *32  *31  *45  *40  *39  *40  *43  *44  *38  
 49:38  52:24  55:28  58:43  67:03  70:14  71:26  
 *35  *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
18עמית שיק1:19:2379:23+38:07(18)
  79:23+38:07(18)
 7:14  11:32  23:59  29:44  30:49  33:39  37:06  41:38  44:27  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 48:14  51:58  54:34  66:22  76:55  77:39  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
19דידי סלמן1:21:5581:55+40:39(19)
 לב השרון 81:55+40:39(19)
 3:56  25:06  33:13  46:31  48:57  50:27  53:04  57:18  58:55  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 63:59  65:35  67:15  74:29  79:33  80:19  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
20יאנה טייטר1:22:1782:17+41:01(20)
 אסא תל אביב 82:17+41:01(20)
 13:19  16:44  26:31  34:58  36:08  39:22  41:57  48:40  51:09  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 54:01  56:24  58:35  73:33  78:41  80:02  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
21יואב להבי1:22:3182:31+41:15(21)
  82:31+41:15(21)
 5:51  10:21  27:00  38:07  38:52  41:57  46:58  51:47  56:30  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 58:51  61:27  64:34  72:15  79:24  80:21  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
22תום זיתן1:22:3182:31+41:15(21)
 לב השרון 82:31+41:15(21)
 5:08  6:35  39:33  45:55  48:36  51:09  52:30  56:10  60:45  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 63:46  65:22  67:22  73:53  79:06  79:27  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
23פרידמן אלכס 25991:23:4583:45+42:29(23)
 "אס""א ת""א" 83:45+42:29(23)
 4:05  7:38  27:21  36:03  37:14  45:08  48:21  56:21  58:30  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 60:38  62:35  65:56  74:55  79:47  80:53  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
244842 SHARON NUSBOIM1:24:3184:31+43:15(24)
  84:31+43:15(24)
 4:45  8:25  17:36  27:45  29:35  36:36  41:41  51:14  53:47  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 55:50  59:13  66:13  72:58  80:38  81:42  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
25אלישע אולייניק1:24:5884:58+43:42(25)
 לב השרון 84:58+43:42(25)
 4:30  8:49  27:41  36:23  37:53  46:03  50:29  56:17  59:56  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 61:48  64:33  67:01  74:57  78:07  80:39  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
26נתן סלע1:25:4885:48+44:32(26)
 השרון 85:48+44:32(26)
 5:10  9:44  20:53  35:14  37:09  39:51  43:28  54:33  56:55  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 60:16  64:02  67:49  75:59  81:16  82:18  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
27603 MENACHEM MINSKI1:26:1686:16+45:00(27)
  86:16+45:00(27)
 4:04  8:18  29:05  37:55  39:18  47:25  51:53  58:52  61:20  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 63:10  65:53  68:25  76:18  79:28  82:03  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
28דניאל מנדבה1:26:3386:33+45:17(28)
 חבל מודיעין 86:33+45:17(28)
 3:23  7:23  28:55  35:12  36:15  38:42  42:26  52:15  55:11  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 64:13  68:47  75:15  80:02  84:17  84:52  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
29יאיר פלג1:27:0287:02+45:46(29)
 לב השרון 87:02+45:46(29)
 4:22  8:37  16:30  22:35  24:02  36:43  41:00  52:59  55:27  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 57:29  62:42  65:32  74:50  81:45  83:01  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
30Lupo Adi1:28:5388:53+47:37(30)
  88:53+47:37(30)
 8:29  14:07  23:48  35:56  36:35  38:32  50:06  60:22  62:54  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 63:57  67:12  69:37  79:42  85:12  86:23  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
313208 ANIA GRINBERG1:31:2691:26+50:10(31)
  91:26+50:10(31)
 3:49  12:17  24:22  35:29  37:55  46:57  54:07  57:53  59:30  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 63:40  66:01  67:59  73:33  88:17  89:10  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
32דניאל הלר1:32:4292:42+51:26(32)
  92:42+51:26(32)
 3:56  6:20  34:16  38:19  39:39  47:13  51:28  55:11  59:21  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 62:40  64:57  67:16  74:04  85:57  86:33  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
33אשל חגי1:36:4796:47+55:31(33)
 השרון 96:47+55:31(33)
 4:40  14:37  24:02  36:35  39:09  43:51  48:57  57:15  60:55  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 62:46  66:02  75:26  83:36  93:01  94:20  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
34Nurit Shmueli2:05:14125:14+83:58(34)
  125:14+83:58(34)
 5:13  16:43  29:26  38:55  41:00  44:31  53:59  65:22  68:59  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 79:11  88:10  97:04  106:17  119:17  120:52  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
35גבע בתשבע2:18:17138:17+97:01(35)
 מודיעין 138:17+97:01(35)
 14:35  21:32  46:08  58:05  59:12  61:14  69:09  81:01  87:32  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 99:06  103:48  110:05  127:21  131:44  134:46  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 
365822 PAZOUREC KAREL2:27:38147:38+106:22(36)
  147:38+106:22(36)
 7:14  10:39  21:48  28:59  30:58  69:14  91:11  111:50  114:50  
 *32  *31  *45  *39  *40  *43  *44  *38  *35  
 117:17  120:43  123:48  138:48  143:01  144:19  
 *36  *37  *33  *48  *54  *49  
 


קצרצר רגלי (18)0 m 0 C 
PlNameTime 
 Finish
 
14321 YOAV RAVID25:0225:02+0:00(1)
  25:02+0:00(1)
 4:26  7:55  9:18  11:02  12:09  15:45  19:15  20:54  23:16  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
2ים רוזה30:1030:10+5:08(2)
 אסא תל אביב 30:10+5:08(2)
 4:31  8:19  10:41  12:08  12:54  17:12  21:45  24:20  28:28  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
34075 ELIEZER VAIZ36:0836:08+11:06(3)
  36:08+11:06(3)
 5:35  10:21  13:01  17:18  18:28  22:46  28:40  31:44  33:54  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
4ריף רוזה46:0746:07+21:05(4)
 אסא תל אביב 46:07+21:05(4)
 4:14  9:38  11:31  14:29  15:54  35:03  39:48  42:04  43:56  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
55900 NECHUSHTAN YALEE48:0448:04+23:02(5)
  48:04+23:02(5)
 5:52  12:50  15:44  25:16  30:50  34:20  39:02  41:52  46:16  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
6שחר יוגב48:3648:36+23:34(6)
 לב השרון 48:36+23:34(6)
 6:09  12:07  16:34  22:04  24:11  31:20  38:00  41:32  45:09  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
72011 YONATAN DVIR49:1149:11+24:09(7)
  49:11+24:09(7)
 6:38  14:00  17:39  26:44  27:44  35:47  40:25  43:10  47:23  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
8יובל קלקשטיין49:1749:17+24:15(8)
 השרון 49:17+24:15(8)
 7:49  15:40  17:39  21:10  24:46  31:10  38:10  41:32  45:17  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
9דורון אליאלי55:0555:05+30:03(9)
 לב השרון 55:05+30:03(9)
 6:28  12:09  15:23  22:01  23:58  42:15  46:50  49:15  53:27  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
105785 GRAFF-GERSEL ALMOG58:1658:16+33:14(10)
  58:16+33:14(10)
 7:22  20:48  23:41  26:36  28:17  45:53  50:31  52:56  55:56  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
11אלעד הרשמן1:01:4961:49+36:47(11)
 :-)  61:49+36:47(11)
 8:20  15:47  20:53  25:56  28:10  35:05  45:10  49:27  58:28  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
12מירב מולכו1:09:3969:39+44:37(12)
  69:39+44:37(12)
 11:43  23:56  35:30  38:16  40:24  46:10  54:39  59:05  62:33  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
13יובל מולכו1:09:4069:40+44:38(13)
  69:40+44:38(13)
 13:04  24:15  35:27  38:13  40:30  46:15  54:39  59:03  62:34  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
14איתן שחורי1:16:4576:45+51:43(14)
 מודיעין 76:45+51:43(14)
 20:12  30:24  33:22  36:43  40:03  52:03  62:44  69:43  72:19  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
155981 YEMIN ADI1:25:1885:18+60:16(15)
  85:18+60:16(15)
 10:44  18:14  26:55  40:34  41:34  58:25  66:19  71:12  80:56  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
16שחר ארד1:28:2888:28+63:26(16)
  88:28+63:26(16)
 15:39  27:51  32:21  43:32  45:50  59:26  71:33  75:54  84:44  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
17ליאור בן מיכאל1:32:5392:53+67:51(17)
  92:53+67:51(17)
 11:42  23:35  31:34  51:37  56:58  68:23  76:11  81:32  89:26  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 
-ירדן אשכנזיDNF-:--  
     
 9:15  16:36  22:53  34:52  37:17  42:12  49:38  56:00  60:08  
 *31  *36  *35  *38  *45  *33  *47  *48  *49  
 


קצר רכוב (16)0 m 0 C 
PlNameTime 
 Finish
 
1מנור איתי 305853:4053:40+670:42(2)
 חבל מודיעין 53:40+670:42(2)
 5:45  14:00  18:47  22:22  24:24  25:47  27:15  30:14  34:02  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  *41  
 37:29  41:02  44:03  49:24  52:07  
 *38  *35  *48  *46  *47  
 
24708 YUVAL AVRAHAM55:3255:32+672:34(3)
  55:32+672:34(3)
 7:24  17:53  25:08  36:52  47:57  60:12  64:09  75:19  99:18  
 *69  *71  *48  *70  *31  *59  *74  *40  *58  
 110:17  119:46  121:44  -63:0-51  -46:0-27  -33:0-12  -18:0-42  -11:0-58  -8:0-50  
 *38  *56  *100  *40  *43  *44  *45  *36  *33  
 -5:0-34  2:40  9:54  21:14  27:57  33:41  46:41  53:01  
 *39  *44  *41  *38  *35  *48  *46  *47  
 
33728 STAV BARKAI1:01:3961:39+678:41(4)
  61:39+678:41(4)
 5:10  14:47  20:05  26:27  28:46  30:13  32:29  35:25  39:00  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  *41  
 42:48  46:28  51:27  58:05  60:15  
 *38  *35  *48  *46  *47  
 
4471 AMIT VAINER1:06:0366:03+683:05(5)
  66:03+683:05(5)
 2:18  5:45  16:30  22:44  30:44  34:17  35:40  37:26  40:52  
 *46  *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  
 44:42  48:28  51:52  54:52  61:18  64:26  
 *41  *38  *35  *48  *46  *47  
 
55349 ITAY SHCHORI1:14:3674:36+691:38(6)
  74:36+691:38(6)
 6:12  18:14  26:24  31:11  35:35  37:36  39:59  43:34  48:19  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  *41  
 53:07  57:34  61:59  70:09  72:50  
 *38  *35  *48  *46  *47  
 
6רן שביב1:18:1378:13+695:15(7)
 חבל מודיעין 78:13+695:15(7)
 6:29  16:55  22:49  33:35  37:17  41:33  43:34  46:53  51:02  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  *41  
 55:34  59:41  64:09  72:16  75:45  
 *38  *35  *48  *46  *47  
 
7שחר שפר 57231:22:0982:09+699:11(8)
 אסא תל אביב 82:09+699:11(8)
 7:45  18:40  25:30  30:30  33:44  36:09  38:13  46:09  51:57  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *41  *38  
 57:59  64:07  73:48  80:05  
 *35  *48  *46  *47  
 
82784 MOSHE MANOR1:27:2287:22+704:24(9)
  87:22+704:24(9)
 7:23  18:38  25:30  32:16  36:04  38:09  40:24  49:38  54:26  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  *41  
 60:02  65:10  70:56  81:46  85:07  
 *38  *35  *48  *46  *47  
 
94797 TSAFRIR MINTSER1:46:39106:39+723:41(10)
  106:39+723:41(10)
 16:09  27:54  38:16  44:08  48:11  50:44  54:15  61:22  67:11  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  *41  
 73:45  79:36  94:07  101:54  105:12  
 *38  *35  *48  *46  *47  
 
10Gidon Chazan1:56:23116:23+733:25(11)
  116:23+733:25(11)
 19:09  31:24  47:08  52:09  59:42  64:10  67:40  72:30  78:17  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  *41  
 85:16  91:07  96:57  108:21  112:47  
 *38  *35  *48  *46  *47  
 
115621 Yohanan Guy1:59:30119:30+736:32(12)
  119:30+736:32(12)
 20:19  36:53  46:43  61:43  69:44  72:23  74:45  79:18  84:59  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  *41  
 91:02  97:36  102:55  112:58  117:16  
 *38  *35  *48  *46  *47  
 
127 TZVIKA DUDELZA����2:01:34121:34+738:36(13)
  121:34+738:36(13)
 5:23  18:02  32:47  43:42  49:26  53:24  56:55  59:23  63:46  
 *47  *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  
 69:52  76:52  82:47  89:36  104:17  115:49  
 *41  *38  *35  *48  *46  *47  
 
13מנור נועם 57902:02:59122:59+740:01(14)
 "אס""א ת""א" 122:59+740:01(14)
 18:01  34:26  46:22  52:37  57:24  59:50  62:52  66:14  71:55  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  *41  
 79:50  85:54  90:41  100:23  120:51  
 *38  *35  *48  *46  *47  
 
14אסף חפץ2:11:16131:16+748:18(15)
  131:16+748:18(15)
 39:08  59:33  70:24  82:48  92:02  98:49  106:10  119:39  126:59  
 *40  *43  *44  *41  *38  *35  *48  *46  *47  
 
15דפני אהוד 369213:42:58-617:0-2+0:00(1)
 השרון -617:0-2+0:00(1)
 9:07  26:41  34:46  45:34  49:03  51:36  -665:0-52  -655:0-45  -647:0-37  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *41  *38  
 -641:0-5  -635:0-2  -620:0-50  
 *35  *48  *46  
 
-איתן גיטמולDNF-:--  
 מודיעין    
 13:07  49:57  56:45  68:03  75:46  78:27  83:32  90:29  
 *40  *43  *44  *45  *36  *33  *39  *44  
 


ארוך רכוב (14)0 m 0 C 
PlNameTime 
 Finish
 
1ארז שלו1:17:2577:25+0:00(1)
 טכניון כרמל 77:25+0:00(1)
 6:18  17:41  21:14  26:05  30:07  31:51  34:28  36:29  37:44  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 40:42  44:17  47:46  50:54  56:15  60:13  64:09  69:09  73:44  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 75:58  
 *47  
 
2יסעור ניר 40931:19:5679:56+2:31(2)
 יזרעאל 79:56+2:31(2)
 6:23  9:41  13:35  19:22  23:19  24:39  27:02  28:54  30:21  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 33:51  38:33  42:26  46:25  52:45  58:15  63:18  69:26  75:37  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 78:24  
 *47  
 
31651 NOAM RAVID1:20:2680:26+3:01(3)
  80:26+3:01(3)
 6:21  9:42  13:03  18:12  23:44  25:53  28:50  32:38  34:06  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 37:35  41:23  44:55  48:06  54:49  58:49  63:45  71:54  76:20  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 78:41  
 *47  
 
4רועי גוטמן1:26:3986:39+9:14(4)
 חבל מודיעין 86:39+9:14(4)
 8:07  11:55  17:25  23:40  29:13  30:52  33:17  35:13  36:38  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 40:27  41:23  46:05  51:04  54:53  60:55  65:24  70:37  76:58  
 *44  *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  
 82:25  85:13  
 *46  *47  
 
52240 TZACHAR NAHARI1:29:1889:18+11:53(5)
  89:18+11:53(5)
 7:23  14:06  18:41  25:13  29:37  32:06  34:23  36:03  37:31  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 41:35  46:06  50:25  54:20  60:50  65:22  71:24  77:31  84:39  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 87:40  
 *47  
 
6ניר להן1:30:4290:42+13:17(6)
 עמק חפר 90:42+13:17(6)
 6:54  11:24  15:14  21:57  29:15  30:59  33:18  35:34  36:59  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 42:48  47:27  52:23  56:33  63:01  68:46  74:13  80:59  86:17  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 89:05  
 *47  
 
75389 MATAN TSUKER1:34:3994:39+17:14(7)
  94:39+17:14(7)
 10:20  17:02  20:32  27:00  34:29  36:04  37:35  42:53  45:49  
 *37  *48  *43  *44  *42  *45  *42  *39  *33  
 47:22  50:49  55:26  61:20  64:51  70:59  76:02  80:16  85:26  
 *36  *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  
 90:00  93:07  
 *46  *47  
 
8Omer Gardi1:35:5395:53+18:28(8)
  95:53+18:28(8)
 6:42  11:05  15:14  20:57  26:02  28:03  31:49  34:50  36:26  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 40:54  45:34  52:04  57:00  64:30  69:39  75:39  83:23  90:00  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 94:00  
 *47  
 
9נאון רועי 32041:39:5199:51+22:26(9)
 עמק חפר 99:51+22:26(9)
 8:57  14:56  18:36  26:36  31:13  34:17  37:12  39:24  40:43  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 45:24  50:24  56:01  61:13  71:31  78:07  83:29  89:29  95:11  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 97:58  
 *47  
 
10אסף קאופמן1:44:40104:40+27:15(10)
 אסא ירושליים 104:40+27:15(10)
 8:42  14:30  19:32  26:39  31:41  34:41  38:23  40:44  43:30  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 47:40  53:35  64:11  68:54  74:57  81:33  86:25  93:42  99:12  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 102:33  
 *47  
 
11אייל גנדלמן1:54:53114:53+37:28(11)
 השרון 114:53+37:28(11)
 11:35  15:53  21:43  30:35  41:38  43:53  47:28  50:18  53:59  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 57:40  63:38  68:07  72:29  80:09  85:17  91:09  100:02  108:15  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 112:59  
 *47  
 
12יוני גרוספלד2:02:12122:12+44:47(12)
 יזראל 122:12+44:47(12)
 14:34  18:28  24:10  34:43  47:22  50:02  53:01  55:50  57:44  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 65:34  70:55  76:43  86:43  93:33  100:24  107:49  114:29  120:00  
 *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  *47  
 
133915 HADAR LEVIN2:14:04134:04+56:39(13)
  134:04+56:39(13)
 12:53  18:55  25:14  40:40  46:53  51:20  55:20  61:34  66:07  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 71:12  77:10  84:51  90:30  98:34  106:02  112:23  120:02  126:49  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 130:28  131:00  
 *47  *47  
 
14יהודה גוטמן2:39:25159:25+82:00(14)
 מודיעין 159:25+82:00(14)
 31:02  35:48  41:53  52:11  63:03  65:37  70:00  73:17  76:07  
 *37  *48  *43  *44  *45  *42  *39  *33  *36  
 81:29  87:14  94:10  100:02  109:55  119:23  128:31  142:32  151:12  
 *44  *41  *38  *35  *34  *40  *32  *31  *46  
 155:13  
 *47  
 


Created 2016-01-23 14:11:25 with SI-Droid Event 1.3.1